SNIN:   2013  -  2014  -  2015  -  2016  -  2017  -  2018  -   2019  -  2020  -  2021  -  2022  -  2023  -  2024

Ara l-Arkivju l-qadim tal-ewwel snin ...

AKTAR ŻIDIET FIL-LAIKOS

SENA 2024

Mejju 2024

Festa ta’ ħajja u ta’ mħabba. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tmien ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 31/05/2024.

U jdejk jgħallmuni kollox. Taħdita minn Dr David Aloisio dwar l-influwenza ta' Dun Ġorġ Preca fil-kitbiet ta' Oliver Friggieri. Qasam tal-Museum tar-Rabat, Għawdex. 29/05/2024,

L-Ispirtu ta’ Alla kien jittajjar fuq wiċċ l-ibħra. L-1 katekeżi tal-Papa Franġisku fis-sensiela dwar l-Ispirtu u l-Għarusa. L-Ispirtu s-Santu jmexxi l-poplu ta’ Alla għal-laqgħa ma’ Ġesù t-tama tagħna. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 29/05/2024.

KNISJA 2000. Il-Politika u l-Ġid Komuni. Pubblikazzjoni mill-Komunità Dumnikana f’Malta. Ħarġa 148.

Iridna ngħixu ħielsa. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tas-tmien ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/05/2024.

 AĦBARIJIET:  Flimkien biex nibnu kura pastorali organika tal-ħajja umana. Webinar mid-Dikasteru għal-Lajċi u l-Familja tas-Santa Sede.

ĠUBLEW 2025: Spes non confundit - It-tama ma tqarraqx. Bolla tal-indizzjoni mill-Papa Franġisku għall-Ġublew Ordinarju tas-Sena 2025. 09/05/2024.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tat-Trinità Qaddisa u l-Jum Dinji tat-Tfal. Pjazza San Pietru. 26/05/2024.

Festa ta’ mħabba. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tas-Solennità tat-Trinità Qaddisa. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 26/05/2024.

Omelija tal-Isqof Anton Tuema fis-Solennità tat-Trinità Qaddisa u l-Festa Parrokkjali ta’ San Pawl Nawfragu. Knisja Parrokkjali ta’ San Pawl Nawfragu, Munxar. 26/05/2024.

Il-fidi tagħna m’għandix tkun mibnija fuq il-biża’ u d-dehriet. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tat-Trinità Qaddisa. Knisja Parrokkjali ta’ Ġesù Nazzarenu, Sliema. 26/05/2024.

Messaġġ tal-Isqof Anton Teuma fi tmiem il-Ġimgħa tal-Laudato Si’ 2024. 24/05/2024.

Is-Saċerdozju: Tweġiba ħielsa għad-don ta’ Alla. Omelija mill-Isqof Anton Teuma fl-Ordinazzjoni Presbiterali tad-Djaknu Franklin Micallef. Katidral tal-Assunta, Victoria. 24/05/2024.

Għajnuna tassew meħtieġa. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tas-seba’ ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/05/2024.

L-Umiltà.  Il-21 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-vizzji u l-virtujiet. Udjenza Ġenerali. 22/05/2024.

 AĦBARIJIET:  Carlo Acutis se jiġi ddikjarat qaddis wara li ġie kkonfermat it-tieni miraklu. 22/05/2024.

 AĦBARIJIET:  Ir-Rikonċiljazzjoni u t-Tama. Diskors mill-Professur Johan De Tavernier, Professur Emeritu tat-Teoloġija Etika u Direttur ta’ Ethics Arenberg fl-Università ta’ Louvain fil-Belġju. Seminarju tal-Arċisqof. Tal-Virtù. 21/05/2024.

Omelija tal-Kardinal Mario Grech fil-250 Anniversarju tal-Kolleġġjata tal-Għarb. Bażilika tal-Viżitazzjoni, Għarb. 19/05/2024.

L-Ispirtu s-Santu: ħmira tat-tama. Diskors minn Dun Pawl Sciberras fil-Vġili ta’ Għid il-Ħamsin fil-Knisja ta’ San Pubilju, Floriana. 18/05/2024.

ĠUBLEW 2025: Normi dwar il-konċessjoni tal-Indulġenza matul il-Ġublew Ordinarju tas-Sena 2025 imsejjaħ mill-Papa Franġisku. 13/05/2024.

Fidwa. Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras. 21/05/2024.

Lectio Divina mill-Isqof Anton Teuma f’Għid il-Ħamsin. Sena “B” . Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 19/05/2024.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità ta' Għid il-Ħamsin. Kappella Papali, Bażilika ta' San Pietru. 19/05/2024.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Pontifikal Solenni ta’ Għid il-Ħamsin. Katidral tal-Assunta, Victoria. 19/05/2024.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Caeli f'Ghid il-Ħamsin. Pjazza San Pietru. 19/05/2024.

Agħżlu dejjem l-imħabba veru. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 19/05/2024.

 IL-PAPA FRANĠISKU F'VERONA:  Omelija. Stadio Bentegodi, Verona. 18/05/2024.

 IL-PAPA FRANĠISKU F'VERONA:  Laqgħa mal-Pulizija Penitenzjarja, mad-Detenuti u l-Volontarji. Faċi/lità Korrettiva Montorio, Verona. 18/05/2024.

 IL-PAPA FRANĠISKU F'VERONA:  Laqgħa fl-Arena di Pace. Il-Ġustizzja u l-Paċi għad jitbewsu. 18/05/2024.

 IL-PAPA FRANĠISKU F'VERONA:  Laqgħa mat-Tfal u l-Adolexxenti. Pjazza San Zeno, Verona. 18/05/2024.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Velja Djoċesana ta’ Għid il-Ħamsin. Zuntier tas-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 18/05/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku: “It-triq lejn ir-reżiljenza għall-klima mfixkla mir-regħba. 18/05/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa jitlob lill-komunità internazzjonali biex tgħin lill-Afganistan milqut mill-għargħar. 18/05/2024.

L-Imħabba. L-20 katekeżi ta-Papa Franġisku fuq il-vizzji u l-virtujiet. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 15/05/2024.

 AĦBARIJIET:  L-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex wara l-udjenza mal-Papa fi tmiem iż-żjara ‘ad limina’. 17/05/2024.

Siltiet mid-diskors tal-Kardinal Tagle fl-Auditorium tal-MUSEUM fil-Blata l-Bajda.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Caeli fis-Solennità tat-Tlugħ il-Mulej fis-Sema. 12/05/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku: “Titilfux l-għerf tal-qalb!” 13/05/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku jċempel lill-Arċisqof Brażiljan bħala solidarjetà għall-għargħar. 13/05/2024.

Il-festa ta’ Lapsi tgħallimna ngawdu l-ħajja tagħna, mhux niddisprezzawha. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tat-Tlugħ il-Mulej fis-Sema. Kappella tad-Dar tal-Kleru, Birkirkara. 12/05/2024.

Homily by Archbishop Charles J. Scicluna during a Mass for all Catholics living in Malta. St Paul’s Cathedral, Mdina. 11/05/2024.

Għaliex il-Papa Franġisku nvoka lil San Stanislaw għall-paċi fl-Ukrajna u f’Iżrael? Kitba ta' Joe Galea. 10/05/2024.

Niket li jitbiddel f’hena. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tas-sitt ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 10/05/2024.

Għal San Ġorġ Preca r-rabta tal-imħabba kienet il-bażi tal-għaqda. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa ta’ San Ġorġ Preca. L-Awditorju tal-MUSEUM, Blata l-Bajda. 09/05/2024.

 AĦBARIJIET:  Kif nistgħu nwasslu lil Alla u l-Kelma tiegħu fid-dinja tal-lum.. Diskors tal-Kardinal Luis Antonio Tagle waqt l-Aquinas Lecture annwali, fl-Awditorju tal-MUSEUM fil-Blata l-Bajda. 08/05/2024.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa Solenni tal-Festa tal-Madonna tar-Rużarju ta’ Pompej. Knisja tal-Madonna ta’ Pompej, Victoria. 08/05/2024.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’għeluq is-sittin sena mit-twaqqif tad-Dar tal-Kleru. Dar tal-Kleru, B’Kara. 08/05/2024.

It-Tama. Id-19-il katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-vizzji u l-virtujiet. Pjazza San Pietru. 08/05/2024.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Pellegrinaġġ Djoċesan fuq il-Qabar ta’ San Ġorġ Preca. Kappella tal-Midalja Mirakoluża, Blata l-Bajda. 07/05/2024.

M’intix waħdek. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tas-sitt ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 06/05/2024.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-ewwel Jum Dinji tat-Tfal. 25,26 ta' Mejju 2024.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Quddiesa waqt żjara fl-Iskola Sekondarja taż-Żokrija. Kulleġġ Marija Regina, Mosta. 05/05/2024.

Lectio Divina tas-Sitt Ħadd tal-Għid mis-Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu. Minn un Charles Buttigieg. 05/05/2024.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt ir-regina Caeli tas-6 Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru. 05/05/2024.

Imħabba li ġġib il-ferħ f’qalbna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tas-sitt Ħadd tal-Għid. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 05/05/2024.

Ma nabbandunaw qatt l-imħabba! Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-sitt Ħadd tal-Għid. Knisja tas-Salib Imqaddes tal-Kapuċċini, Floriana.
05/05/2024.

Aħna kemm aħna bravi, għandna kemm għandna żmien, nibqgħu dixxipli. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa tal-Inkurunazzjoni tal-Madonna ta’ Fatima. Santwarju tal-Madonna ta’ Fatima, Gwardamanġa. 05/05/2024.

Missjoni ta’ omm. Omelija f’Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr mill-Isqof Anton Teuma fl-okkażjoni tal-ewwel żjara uffiċjali tal-President ta’ Malta l-E.T. Dr Myriam Spiteri Debono fil-gżira ta’ Għawdex. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 04/05/2024.

Nagħrfuh aktar u nressqu lill-oħrajn għandu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-ħames ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/05/2024.

AĦBARIJIET:  Papa Franġisku lill-Isqfijiet Anglikani: ‘Djalogu paċenzjuż’ meħtieġ dwar il-primat papali. 03/05/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku jitlob għall-vittmi tal-għargħar fil-Kenja. 03/05/2024.

Ittra tal-Papa Franġisku lill-Kappillani. 02/05/2024.

Nuru apprezzament lejn is-saċerdot. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’għeluq is-sentejn mill-mewt ta’ Dun Mosè Debono, inawgurazzjoni tal-monument tiegħu. Knisja Arċipretali ta’ Marija Bambina, Mellieħa. 02/05/2024.

Il-Fidi. It-18-il katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-vizzji u l-virtujiet. Awla Pawlu VI. 01/05/2024.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fit-Tifkira ta’ San Ġużepp Ħaddiem. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 01/05/2024.

Karità. Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras.

Ħaddiem ta’ ispirazzjoni. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa ta’ San Ġużepp Ħaddiem. Knisja ta’ San Ġużepp Ħaddiem, Xemxija. 01/05/2024.

Dak li ma jħobbx ma għarafx lil Alla, għax Alla hu mħabba. Il-Kelma tal-Ħajja ta' Mejju 2024. Pubblikazzjoni mill-Moviment tal-Fokolarini, 01/05/2024.

Fjuretti għax-xahar ta' Mejju. Ħsieb għal kuljum minn Mons. Karm Gauci.

Adorazzjoni Ewkaristika minn diversi knejjes matul Mejju 2024.

Fjuretti għax-xahar ta' Mejju. Ħsieb għal kuljum minn Mons. Karm Gauci.

Il-fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul Mejju 2024. Nitolbu għall-Formazzjoni tar-Reliġjużi u tas-Seminaristi. 01/05/2024.

 

April 2024

 AĦBARIJIET:  Il-kappillani jiltaqgħu biex jaqsmu esperjenzi ta’ sinodalità. 30/04/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa jitlob għall-paċi u l-istabbiltà f’Ħaiti u fil-pajjiżi kollha mifnija mill-gwerra. 30/04/2024.

Stedina miftuħa.Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-ħames ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana.29/04/2024.

Lectio Divina fil-Ħames Ħadd tal-Għid. Minn Mons. Anton Mizzi. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu. 28/04/2024.

Ħaġa waħda miegħu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-ħames Ħadd tal-Għid. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 28/04/2024.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Caeli tal-5 Ħadd tal-Għid. Pjazza San Mark, Venezja. 28/04/2024,

Omelija tal-Papa Franġisku f'Venezja. Pjazza San Mark, Venezja. 28/04/2024.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt laqgħa mal-artisti. Knisja tal-Madalena, Gżira ta' Giudecca, Venezja. 28/04/2024.

Diskors tal-Papa Franġisku f'laqgħa mad-detenuti fil-bitħa tal-Faċilità Korrettiva f'Venezja, Ġżira ta' Giudecca. 28/04/2024.

It-tqarbin u l-qrar huma mezzi li aħna nkunu f’Ġesù u miegħu. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-ħames Ħadd tal-Għid. Kappella tal-AFEC, Floriana. 28/04/2024.

Iż-żegħil; u t-tbissim. Diskors tal-Papa Franġisku waqt laqgħa man-nanniet, anzjani u neputijiet. Sala Pawlu VI. 27/04/2024.

Biex ma nitħawdux. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tar-raba’ ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/04/2024.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt laqgħa mal-Azzjoni Kattolika. Pjazza San Pietru. 25/04/2024.

Il-ħajja tal-grazzja skont l-Ispirtu. Is-17-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq vizzji u virtujiet. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 24/04/2024.

Ngħaddu l-Fidi lill-Oħrajn. Ħarsa ħafifa lejn Catechesi Tradendae tal-Papa San Ġwann Pawlu II dwar il-Kateketika. Kitba ta' Joe Galea.

Il-karatteristiċi ta’ Knisja magħquda mad-Dielja. Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Pontifikal Solenni ta’ Jum San Ġorġ. Bażilika San Ġorġ, Victoria. 23/04/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa jitlob lit-tfal ikunu artiġjana tal-paċi. 23/04/2024.

 AĦBARIJIET:  Jum id-Dinja: Il-Papa Franġisku jħeġġeġ ir-responsabbiltà għad-dar komuni tagħna. 23/04/2024.

Intom ragħajja imma tagħmlu parti mill-merħla wkoll. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Quddiesa mas-saċerdoti l-ġodda. Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. 23/04/2024.

Napprezzaw il-valur tal-ħajja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tar-raba’ ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/04/2024.

B’liema għożża ħabbna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fir-raba’ Ħadd tal-Għid u fl-okkażjoni tal-parata annwali tal-iscouts u l-girl guides. Knisja Arċipretali San Publju, Floriana. 21/04/2024.

Lectio Divina fir-Raba' Ħadd tal-Għid. Minn Mons. Joseph Sultana. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu. 21/04/2024.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Caeli fir-4 Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru. 21/04/2024.

L-Omeliji tal-Papa Ġwanni Pawlu II waqt il-Vjaġġ storiku tiegħu fil-Polonja bejn 16 u 23 ta' Ġunju 1983.

Nagħtu ħajjitna lil xulxin! Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fir-raba’ Ħadd tal-Għid / Jum il-Vokazzjonijiet. Ċentru tal-Vokazzjonijiet, is-Seminarju.21/04/2024.

Imsejħin niżirgħu t-tama u nibnu l-paċi. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-61 Jum Dinji ta' talb għall-Vokazzjonijiet. 21/04/2024.

Nimxu mat-tfal lejn l-Ewwel Tqarbina. Kitba ta' Joe Galea.

Jalla tkomplu l-missjoni ta’ fejqan fil-ministeru tagħkom. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Quddiesa bl-Ordinazzjoni Presbiterali. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 20/04/2024.

Liġi. Kelma ġdida fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras.

Il-qies. Is-16-il katekeżi tal-Papa Franġisku dwar vizzji u virtujiet. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 17/04/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku jappella għal kull sforz għad-djalogu u l-paċi fil-Lvant Nofsani. 15/04/2024.

 AĦBARIJIET:  Konversazzjonijiet fl-Ispirtu għan-nies fi Knisja sinodali. 15/04/2024.

Il-mistoqsija li għandna nagħmlu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tielet ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/04/2024.

Il-qawwa. Il-15-il katekeżi tal-Papa Franġisku fis-sensiela fuq il-vizzji u l-virtujiet. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 10/04/2024.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Caeli fit-Tielet Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru. 14/04/2024.

Serenità u kuraġġ. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-tielet Ħadd tal-Għid. Kappella tal-Madonna tal-Karmnu f’Pax et Bonum, Mosta. 14/04/2024.

Inħallu qalbna miftuħa għal kulħadd bħalma għamel San Publiju. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Pontifikal tal-festa ta’ San Publiju. Knisja Arċipretali ta’ San Publiju, Floriana. 14/04/2024.

B’qalb kbira. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi lejlet il-Festa San Publju. Knisja ta’ San Publiju, Floriana. 13/04/2024.

Agħtu servizz b’qalb ħelwa. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Quddiesa bl-Ordinazzjoni Djakonali. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 13/04/2024.

Alla jrid il-ftit tagħna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tieni ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/04/2024.

 AĦBARIJIET:  L-Isqfijiet tal-Unjoni Ewropea jiddikjaraw li l-abort qatt ma jista’ jkun dritt fundamentali. 10/04/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku jiltaqa’ mal-qraba tal-ostaġġi miżmuma mill-Ħamas. 10/04/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku jistieden talb għal dawk li jbatu minn għargħar qawwi fil-Każakstan. 10/04/2024.

Omm is-Salvatur. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa Liturġika ta’ Marija Annunzjata. Knisja Parrokkjali, Balzan. 08/04/2024.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Komunità tal-Patrijiet Minuri ta' La Verna u tal-Provinċja Toskana. Sala Clementina. 05/04/2024.

Fi djalogu mal-Mulej. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tas-Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/04/2024.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Caeli tat-Tieni Ħadd tal-Għid u Festa tal-Ħniena Divina. 07/04/2024.

Qalb mimlija ħniena. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tieni Ħadd tal-Għid / Ħadd il-Ħniena Divina. Santwarju tal-Ħniena Divina, Naxxar. 07/04/2024.

Church encourages organ donation. An article by Auxiliary Bishop Joseph Galea-Curmi. The Sunday Times of Malta. 07/04/2024.

Kelma li tagħmel id-differenza kollha. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-Ottava tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/04/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-ġwerra dejjem teqred. F’idi għandi kuruna tar-rużarju u ktejjeb tat-Testment il-Ġdid li ħalla warajh suldat ta' 23 sena li miet fil-gwerra. Il-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 03/04/2024.

Il-ġustizzja. L-14-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-vizzji u l-virtujiet. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 03/04/2024.

Nitolbu biex fil-presidenza tiegħek tippromwovi spirtu ta’ kollaborazzjoni, lealtà u armonija fostna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl‑inawgurazzjoni tal‑President ta’ Malta Myriam Spiteri Debono. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 04/04/2024.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fir-Regina Caeli nhar it-Tnejn tal-Anġlu. Pjazza San Pietru. 01/04/2024.

Kelma tal-Ħajja ta’ April 2024. “B’qawwa kbira l-appostli kienu jagħtu xhieda tal-qawmien tal-Mulej Ġesù, u kulħadd kien iġibhom ħafna”.

Il-fehma tal-Papa għal matul April 2024. Nitolbu biex kull kultura tagħraf id-dinjità u l-valur kbir tan-nisa ħalli tintemm id-diskriminazzjoni li jġarrbu f’diversi partijiet tad-dinja.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul April 2024.

Adorazzjoni Ewkaristika f'diversi knejjes matul April 2024.

 

Marzu 2024

Lectio Divina ta' Ħadd il-Għid (B) immexxija minn Patri Marcello Ghirlando ofm. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu. 31/03/2024.

Messaġġ Urbi et Orbi tal-Papa Franġisku f'Ħadd il-Għid. Loġġa Ċentrali tal-Bażilika ta' San Pietru. 31/03/2024.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Pontifikal Solenni tal-Għid il-Kbir tal-Qawmien tal-Mulej. Katidral tal-Assunta, Victoria. 31/03/2024.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Pontifikal Solenni tal-Għid il-Kbir tal-Qawmien tal-Mulej. Bażilika ta’ San Ġorġ, Victoria. 31/03/2024.

Il-frott tal-Irxoxt hu l-paċi tal-qalb li ġġib il-maħfra tad-dnubiet mir-rikonċiljazzjoni. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Għid tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 31/03/2024.

Can peace be with us? An article by Archbishop Charles J. Scicluna published on The Sunday Times of Malta. 31/03/2024.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-velja ta' Sibt il-Għid. Bażilika ta' San Pietru. 30/03/2024.

Il-ġebla m’għadhiex hemm. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Vġili tal-Għid. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 30/03/2024.

Lectio Divina fis-Solennità tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Minn Dun Joseph Mercieca. Bażilika ta' San Ġorġ, Vtctoria. 30/03/2024.

Il-paċi ta’ Ġesù ġejja mill-imħabba li ma tibżax mis-salib. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Vġili Solenni tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 30/03/2024.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Lejl Imqaddes tal-Vġili ta’ Sibt il-Għid. Katidral tal-Assunta, Victoria. 30/03/2024.

L-Uffiċċju tal-Qari u t-Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Sibt il-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 30/03/2024.

Riflessjoni mill-Isqof Anton Teuma f’Sibt il-Għid fiċ-Ċelebrazzjoni tas-Siegħa tal-Omm. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 30/03/2024.

Via Crucis 2024. Fit-talb ma' Ġesù fit-triq tas-salib. Miktuba mill-Papa Franġisku. 29/03/2024.

Il-qawwa tal-imħabba li tifdi. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fl-Azzjoni Liturġika tal-Ġimgħa l-Kbira. Dar tal-Kleru, B’Kara. 29/03/2024.

Min hu Ġesù għalik? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira Solenni tal-Mewt tal Mulej. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 29/03/2024.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Ġimgħa l-Kbira fit-Tifkira Solenni tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej. Katidral tal-Assunta, Victoria. 29/03/2024.

Uffiċċju tal-Qari u t-Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Ġimgħa l-Kbira. Kappella tal-Kurja, Floriana. 29/03/2024.

It-Teoloġija tas-Salib. Riflessjoni minn Fr Martin Cilia mssp. 29/03/2024.

Tliet minuti mal-Patri. Ħsieb qasir dwar l-Evanġelju ta' Ħadd il-Għid minn Patri Marcello Ghirlando ofm. 29/03/2024.

L-imħabba fil-qalba ta’ ħajjitna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’Ħamis ix-Xirka fil-Quddiesa tat-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej. Katidral ta’ San Pawl, Mdina. 28/03/2024.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Ħamis ix-Xirka, Solennità tal-Ikla tal-Mulej. Casa Circondariale Femminile di Rebibbia, Ruma. 28/03/2024.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa taż-Żjut. Ħamis ix-Xirka. Bażilika ta' San Pietru. 28/03/2024.

Inkunu ta' servizz għal xulxin. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej f’Ħamis ix-Xirka filgħaxija. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 28/03/2024.

Ittra tal-Papa Franġisku lill-Kattoliċi fl-Art Imqaddsa. 28/03/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku jikteb il-meditazzjonijiet għall-Via Sagra tal-Ġimgħa l-Kbira. 28/03/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku jesprimi qrubija lejn iċ-ċittadini ta’ Rosario milquta mill-kriminalità. 28/03/2024.

Il-Ħamis fil-Ġimgħa Mqaddsa. Riflessjoni minn Fr Martin Cilia mssp. 28/03/2024.

Ir-rwol importanti tal-ministri tat-tqarbin fil-Knisja. Ittra mingħand l-Arċisqof Charles J. Scicluna mibgħuta lill‑ministri kollha tat‑tqarbin fl‑Arċidjoċesi ta’ Malta. 28/03/2024.

Aħna qaddejja ta’ merħla li mhijiex tagħna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna lis-saċerdoti fil-Quddiesa taż-Żjut f’Ħamis ix-Xirka filgħodu. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 28/03/2024.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma f’Ħamis ix-Xirka fil-Quddiesa Solenni tat-Tberik u l-Konsagrazzjoni taż-Żjut. Katidral tal-Assunta, Victoria. 28/03/2024.

It-tbatija tal-bniedem issir ta’ Alla. Messaġġ tal-Isqof Anton Teuma għall-Ġimgħa Mqaddsa u l-Għid 2024.

Domandi dwar is-Sinodu. Segretarjat Ġenerali tas-Sinodu.

L-Erbgħa fil-Ġimgħa Mqaddsa. Riflessjoni minn Fr Martin Cilia mssp. 27/03/2024.

Is-sabar. It-13-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-vizzji u l-virtujiet. Udjenza Ġenerali. Awla Pawlu VI. 27/03/2024.

It-Tlieta fil-Ġimgħa Mqaddsa. Riflessjoni minn Fr Martin Cilia mssp. 26/03/2024.

X'sofra Kristu Ġesù? Riflessjoni minn San Ġorġ Preca.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku jitlob għall-vittmi ta’ attakk terroristiku f’Moska. 26/03/2024.

 AĦBARIJIET:  Papa Franġisku: Iż-żgħażagħ qed jgħixu tama ħajja ta’ Knisja miexja. 26/03/2024.

 AĦBARIJIET:  President ta’ Malta: Il-Papa Franġisku jitkellem mad-dinja kollha. 26/03/2024.

It-Tnejn fil-Ġimgħa Mqaddsa. Riflessjoni minn Fr Martin Cilia mssp. 25/03/2024.

L-Ispirtu ta’ Kristu. Ħsieb għar-Randan minn Angelo Xuereb. 25/03/2024.

Fwieħa u foqra. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-Ġimgħa Mqaddsa. Kappella tal-Kurja, Floriana. 25/03/2024.

Lectio Divina mill-Isqof Anton Teuma f’Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej. Sena “B” . Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 24/03/2024.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus, f'Ħadd il-Palm. Pjazza San Pietru. 24/03/2024.

Mill-“Osanna” għal “Sallbu”. Kitba ta' Joe Galea.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma f’Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej. Katidral tal-Assunta, Victoria. 24/03/2024.

Anke fl-iżjed mumenti mudlama, Alla qiegħed hemm għalina. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 24/03/2024.

Ħsieb mill-Arċisqof: kollox jibda mill-paċi fil-qalb. Fl-Innu Malti, Dun Karm talab għal ħames doni. Talab għad-dehen, talab għall-ħniena, għas-saħħa, għall-għaqda u għas-sliem. 23/03/2024.

Ħadd il-Palm. Riflessjoni fuq l-Ikona tad-Dħul tal-Mulej f'Ġerusalem. Spjegazzjoni minn Fr Martin Cilia mssp

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul il-Ġimgħa Mqaddsa 2024.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa Solenni u ftuħ tal-Pellegrinaġġ Penitenzjali fit-Tifkira Devozzjonali ta’ Marija Addolorata. Pjazza Indipendenza, Victoria. 22/03/2024.

 AĦBARIJIET:  Fil-Vatikan tinfetaħ kawża għall-kanonizzazzjoni ta’ Niña Ruiz-Abad, tifla Filippina ta’ 13-il sena. 22/03/2024.

Fid-Duluri nżommu l-impenn li qatt ma jkollna qalb iebsa għal xulxin. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tad-Duluri. Uffiċini ta’ Beacon Media, Blata l-Bajda. 22/03/2024.

Ommu u ommna. Omelija mill-Isqof Joe Galea Curmi f’Jum id-Duluri. Knisja ta’ Ġieżu, Valletta. 22/03/2024.

Imsejħin niżirgħu t-tama u nibnu l-paċi. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-61 Jum Dinji ta' talb għall-Vokazzjonijiet li jkun imfakkar fir-4 Ħadd tal-Għid, 21 ta' April 2024.

 AĦBARIJIET:  Ejjew inqumu mir-raqda, noħorġu mill-indifferenza ... niżirgħu t-tama u nibnu l-paċi. Il-Papa Franġisku fil-messaġġ għal Jum ta' talb għall-Vokazzjonijiet 2024.

Il-prudenza. It-12-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-vizzji u l-virtujiet. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 20/03/2024.

San Ġużepp: raġel ġust li tgħallem jafda fil-Mulej. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa ta’ San Ġużepp. Knisja ta’ Ġieżu, Rabat. 19/03/2024.

Bil-moħbi tan-nies. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità ta’ San Ġużepp, l-Għarus tal-Imqaddsa Verġni Marija. Kappella tal-Little Sisters of the Poor, Ħamrun. 19/03/2024.

Omelija tal-Papa Benedittu XVI f'Ħadd il-Palm u XXVII Jum Dinji Internazzjonali taż-Żgħażagħ. 01/04/2012.

Ħanin u twajjeb il-Mulej. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-ħames ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/03/2024.

Lectio Divina tal-5 Ħadd tar-Randan, Sena "B". Immexxija minn Mons. Anton Mizzi. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu. 17/03/2024.

Via Sagra Djoċesana immexxija mill-Isqof Anton Teuma b’riflessjonijiet imħejjija minn dawk li jagħmlu użu mis-servizzi tal-Fondazzjoni OASI. L-Għolja ta’ Għammar, Għarb. 17/03/2024.

Bħal ħabba tal-qamħ. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Ħames Ħadd tar-Randan. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 17/03/2024.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-5 Ħadd tar-Randan. Pjazza San Pietru. 17/03/2024

Inġeddu l-Art. L-Istazzjonijiet tal-Via Sagra. Gwida għat-talb u riflessjonijiet ma' Ġesù, aħna u nitolbu għat-tiġdid tad-dinja u għal dawk imġagħlin jaħarbu mill-ħerba li tinsab fiha.

Omelija tal-Papa Benedittu XVI f'Ħadd il-Palm u XXVI Jum Dinji Internazzjonali taż-Żgħażagħ. 17/04/2011.

L-imħabba vera mhix irħisa; toqros ukoll fil-laħam il-ħaj. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Ħames Ħadd tar-Randan. Knisja Parrokkjali ta’ San Anard. 17/03/2024.

Omelija tal-Papa Benedittu XVI f'Ħadd il-Palm u XXV Jum Dinji Internazzjonali taż-Żgħażagħ. 28/03/2010.

Libertà / Ħelsien. Paġna oħra fid-Dizzjunarju Bibliku mill-Biblista Dun Pawl Sciberras. 16/03/2024.

Ittra tal-Papa Franġisku lill-Kardinal Mario Grech, Segretarju Ġenerali tas-Sinodu. Proposta ta' 10 temi biex ikunu mistħarġa. 22/02/2024.

Omelija tal-Papa Benedittu XVI f'Ħadd il-Palm u XXIV Jum Dinji Internazzjonali taż-Żgħażagħ. 05/04/2009.

Meta niġbdu ħabel wieħed. Ħsieb mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Dun Karm, fl-Innu Malti talab għad-dehen, għall-ħniena, għas-saħħa, għall-għaqda u għas-sliem. 15/03/2024.

B’wiċċu minn quddiem. Omelija mill-Isqof Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tar-raba’ ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/03/2024.

Omelija tal-Papa Benedittu XVI f'Ħadd il-Palm u XXIII Jum Dinji Internazzjonali taż-Żgħażagħ. 16/03/2008.

Omelija tal-Papa Benedittu XVI f'Ħadd il-Palm u XXII Jum Dinji Internazzjonali taż-Żgħażagħ. 01/04/2007.

L-aġir virtuż. Il-11-il katekeżi tal-Papa Franġisku fis-sensiela dwar il-vizzji u l-virtujiet. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 13/03/2024.

Ħraxu għal min għamel il-ġid. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tlieta tar-raba’ ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/03/2024.

Ewġenju Borg. L-ewwel Superjur Ġenerali tal-MUSEUM. 57 sena mill-mewt tiegħu. 12/03/2024.

Sinjal qawwi. )melija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tar-raba’ ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 11/03/2024.

Lectio Divina tar-4 Ħadd tar-Randan (B) immexxija minn Dun Charles Buttigieg. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu. 10/03/2024.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tar-4 Ħadd tar-Randan. Pjazza San Pietru. 10/03/2024.

The light that brings joy. Homily by Auxiliary Bishop Joseph Galea Curmi of the Fourth Sunday of Lent and the 60th Anniversary of the National Council of Women. St Patrick’s, Sliema. 10/03/2024.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa ta’ San Girgor il-Kbir. Santwarju Parrokkjali tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir, Kerċem. 10/03/2024.

Alla tana kollox biex kull min jemmen fih ma jintilifx. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fir-Raba’ Ħadd tar-Randan. Knisja Parrokkjali ta’ Sant’Andrija, Luqa. 10/03/2024.

Aktar mijiet ta' omeliji, diskorsi u kitbiet mit-teżor kbir ta' San Ġwanni Pawlu II. Issa wkoll bil-Malti.

 RANDAN:  Nixtiequ naraw lil Ġesù: Ġesù u Nikodemu. Riflessjoni ta' Patri Martin Cilia mssp għar-4 Ħadd tar-Randan. 09/03/2024.

 RANDAN:  Via Sagra għal żmienna. Minn Joe Galea.

Fil-qalba ta’ ħajjitna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tielet ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/03/2024.

24 Siegħa għall-Mulej. Omelija tal-Papa Franġisku waqt Ċelebrazzjoni ta' Rikonċiljazzjoni. Knisja parrokkjali ta' San Piju V f'Ruma. 08/03/2024.

Inrawmu soċjetà f’saħħitha. It-tielet riflessjoni tal-Arcisqof Charles J. Scicluna għal matul r-Randan 2024.

Omelija mill-Isqof Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tielet ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/03/2024.

Is-suppervja. L-10 katekeżi tal-Papa Franġisku fis-sensiela fuq il-vizzji u l-virtujiet. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 06/03/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku se jippresiedi ‘l-24 Siegħa għall-Mulej’. 05/03/2024.

 AĦBARIJIET:  L-Akkademja Pontifikali għall-Ħajja, dwar l-abbozz ta’ liġi Franċiża dwar l-abort: Ma jistax ikun hemm ‘dritt’ li jieħu l-ħajja umana. 05/03/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku: “Id-diżarm huwa obbligu morali”. 05/03/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku: Ejja lkoll ngħidu “Biżżejjed!” Waqfu l-gwerra fil-Lvant Nofsani. 05/03/2024.

Ma nkunux kundizzjonati mill-oħrajn. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tielet ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/03/2024.

Lectio Divina tat-3 Ħadd tar-Randan. Minn Mons Joseph Sultana. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu. 03/03/2024.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-3 Ħadd tar-Randan. Pjazza San Pietru. 03/03/2024.

Omelija tal-Papa Benedittu XVI f'Ħadd il-Palm u XXI Jum Dinji Internazzjonali taż-Żgħażagħ. 09/04/2006.

Dar il-Missier u l-qalb tal-bniedem. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tielet Ħadd tar-Randan. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 03/03/2024.

Ġesù jipprova jippurifikana minn dir-reliġjon tat-tpartit. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tielet Ħadd tar-Randan. Knisja Parrokkjali ta’ San Ġużepp, Msida. 03/03/2024.

 RANDAN:  It-Triq tas-Salib għall-żmienna. Seba' rakkonti li huma eżempji ta’ min illum huwa sehem mill-Passjoni ta’ Ġesù. Minn Joe Galea.

Ħsieb mill-Arċisqof: inħaddnu ħniena bla limitu. It-tieni riflessjonijiet għar-Randan mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. 01/03/2024.

Ma nagħmlux lilna nfusna minflok Alla. Omelija mill-Isqof Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tieni ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 01/03/2024.

Oħloq fija qalb safja, o Alla, u spirtu qawwi ġedded fija. Kelma tal-Ħajja mill-Moviment tal-Fokolari. Marzu 2024.

Adorazzjoni Ewkaristika f'diversi knejjes matul Marzu 2024.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Marzu 2024.

Il-fehma tal-Papa Franġisku għal matul Marzu 2024. Nitolbu sabiex dawk li jissugraw ħajjithom għall-Vanġelu f’diversi naħat tad-dinja jħeġġu l-Knisja bil-kuraġġ u bl-entużjażmu tagħhom.

 

Frar 2024

 AĦBARIJIET:  Waqt laqgħa li kellu mal-Isqfijiet Armeni, l-Papa Franġisku jitlob għall-paċi. 29/02/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa jappella għat-talb għal Burkina Faso, u l-Ħaiti. 29/02/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa jittieħed l-isptar wara l-udjenza ġenerali. 28/02/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa jmaqdar l-użu ta’ mini splussivi tal-art li jkomplu jimmiraw għaċ-ċivili u t-tfal. 28/02/2024.

 AĦBARIJIET:  L-għajta tal-oppressi, xogħol ġdid ta’ Maupal dwar il-Messaġġ tal-Papa għar-Randan. 28/02/2024.

L-għira u l-vanaglorja. Id-9 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-vizzji u l-virtujiet. Udjenza Ġenerali. Awla Pawlu VI. 28/02/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa jikkundanna t-tixrid tad-demm fil-Burkina Faso u jappella għall-paċi. 27/02/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa jitlob għal paċi ġusta u dejjiem fl-Ukrajna. 27/02/2024.

Knisja 2000: Għarfien il-Ħajja Umana. Rivista ta’ formazzjoni teoloġika li tittratta temi ta’ duttrina biblika, dommatika, morali u xjenzi umani. Numru 147.

Ħames kelmiet f’waqthom. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tieni ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/02/2024.

Lectio Divina tat-2 Ħadd tar-Randan. Minn Mons Lawremz Sciberras. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu. 25/02/2024.

Messagg tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-2 Ħadd tar-Randfan. Pjazza San Pietru. 25/02/2025.

Ta’ kelmtu l-Mulej. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tieni Ħadd tar-Randan. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 25/02/2024.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tieni Ħadd tar-Randan. Knisja Parrokkjali ta’ San Lawrenz. 25/02/2024.

 RANDAN:  Eżerċizzi għal matul ir-Randan 2024. Minn Gabriel Gauci. Bażilika ta' San Ġorġ. Victoria.

Nitolbu lil Alla jkisser il-ħafna ħitan li jifirduna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa ta’ San Pawl. Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu, Valletta. 24/02/2024.

Kbira l-providenza ta’ Alla! Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi lejlet il-Festa ta’ San Pawl. Kolleġġjata ta’ San Pawl, Valletta. 23/02/2024.

Strumenti tal-għaqda u s-sliem. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-ewwel ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/02/2024.

 RANDAN:  Ħsieb mill-Arċisqof għar-Randan 2024. Għażliet ta’ għerf u għaqal.

Ħbieb.  Paġna oħra fid-Dizzjunarju Bibliku mill-Biblista Dun Pawl Sciberras.     -    Ara wkoll il-lista kollha ...

 AĦBARIJIET:  Il-Papa jitlob għas-Sudan, it-Tramuntana tal-Możambik, hekk kif ġiet attakkata knisja Kattolika. 21/02/2024.

 AĦBARIJIET:  Mitt sena ilu l-‘Bambino Gesù’ sar l-isptar tal-Papa. 21/02/2024.

L-iżgħar fost ħutna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-ewwel ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/02/2024.

Lectio Divina fl-1 Ħadd tar-Randan mill-Isqof Anton Teuma fis-Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu, l-Għarb. 18/02/2024.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fl-1 Ħadd tar-Randan.  Pjazza  San Pietru. 18/02/2024.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Ewwel Ħadd tar-Randan. Knisja Parrokkjali ta’ San Nikola, Siġġiewi. 18/02/2024.

 RANDAN:  Fr Martin Cilia mssp. L-Ewwel Ħadd tar-Randan. Video ieħr fis-sensiela għal matul ir-Randan 2024.

 AĦBARIJIET:  Ir-relikwji tal-21 Martri tal-LIbja fil-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan waqt servizz ta' talb ekumeniku li jimmarka l-ewwel jum uffiċjali tal-festa tagħhom fil-Knisja Kattolika. 17/02/2024.

 RANDAN:  Ħames barkiet għal pajjiżna. L-Ittra Pastorali mill-Isqfijiet Maltin għar-Randan 2024.

Is-sawm li ġej minn qalb li tħobb. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa wara l-Erbgħa tal-Irmied. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/02/2024.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa ta' Ras ir-Randan bit-tberik u tqegħid tar-rmied. 14/02/2024.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Pontifikal Solenni tat-Tqegħid tar-Rmied fl-Erbgħa tal-Irmied. Katidral tal-Assunta, Victoria. 14/02/2024.

L-aċċidja. It-8 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-vizzji u l-virtujiet. Awla Pawlu VI. 14/02/2024.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa tas-6 Ħadd matul is-Sena u Kanonizzazzjoni tal-Beata Maria Antonia ta' San Ġużepp de Paz y Figueroa. Bażilika ta' San Pietru. 11/02/2024.

Niskopru lil Alla bħala l-missier li ma jixtieqx jitlaqna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Erbgħa tal-Irmied. Knisja ta’ Sarrija, Floriana. 14-02-2024.

 RANDAN:  Kalendarju ta’ sagrifiċċji għat-tfal u l-familji.

 RANDAN:  Fr Martin Cilia mssp. L-ewwel vidjo minn sensiela dwar ir-Randan. Introduzzjioni. 13/02/2024.

 RANDAN:  Sussidju tar-Randan 2024. Mid-Djoċesi ta’ Għawdex. 13/02/2024.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Funeral tal-Kan. Anġ Bartolo. Bażilika ta’ Marija Bambina, Xagħra. 12/02/2024.

L-għożża lejn xulxin. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’Jum il-Morda. San Vinċenz de Paule, Luqa. 12/02/2024.

Lectio Divina tas-6 Ħadd ta' matul is-Sena (B) immexxija minn Patri Marcello Ghirlando ofm fis-Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu. 11/02/2024.

 RANDAN:  Permezz tad-deżert Alla jmexxina lejn il-libertà. Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2024.

Jinkludi lil dawk esklużi. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Sitt Ħadd tas-Sena. St Agatha, Rabat. 11/02/2024.

Healing the sick by healing relationships. Article by Bishop Joseph Galea-Curmi published on The Sunday Times. 11/02/2024.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tas-6 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 11/02/2024.

Mhux sewwa li l-bniedem jibqa’ waħdu. Infejqu lill-marid billi nfejqu r-relazzjonijiet. Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tat-32 Jum Dinji tal-Marid. 11/02/2024.

Nitolbu biex tassew nilqgħu lil kulħadd fis-soċjetà tagħna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Sitt Ħadd ta’ matul is-sena. Knsija Parrokkjali ta’ San Franġisk, Qawra. 11/02/2024.

Alla fiċ-ċentru tal-5 doni li Dun Karm talbu jagħtina. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Appostlu Missierna San Pawl, Patrun ta’ Malta. Knisja ta’ San Pawl tal-Ħġejjeġ. 10/02/2024.

Il-fidi mhijiex mibnija fuq dak li hu sensazzjonali. )melija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-ħames ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 09/02/2024.

Id-diqa. Is-7 katekeżi tal-Papa Franġisku fis-sensiela dwar il-vizzji u l-virtujiet. 07/02/2024.

Imsieħba ma’ Ġesù fil-fejqan. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-ħames ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/02/2024.

Lectio Divina tal-5 Ħadd ta' matul is-Sena (B). Immexxija minn Mons. Lawrenz Sciberras. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu. 04/02/2024.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-5 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 04/02/2024.

Konsistenti favur il-ħajja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’Jum il-Ħajja 2024. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 04/02/2024.

Il-konnessjoni ma’ Alla tagħti togħma differenti lil ħajjitna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Ħames Ħadd ta’ matul is-sena. Knisja Parrokkjali ta’ San Ġwann tal-Salib, Ta’ Xbiex. 04/02/2024.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fiċ-Ċelebrazzjoni tat-Tberik tat-Trabi. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 03/02/2024.

Il-festa tal-Kandlora, iċċelebra mill-Knisja fil-Liturġija tat-2 ta' Frar ta' kull sena, tfakkarna fil-preżentazzjoni tat-tfajjel Ġesù fit-tempji.  Ara vidjo.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej u t-28 Jum Dinji tal-Ħajja Kkonsagrata.. Bażilika ta' San Pietru. 02/02/2024.

Hekk daħal is-Sultan tal-glorja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej u Jum il-Ħajja Konsagrata. Kappella tal-Kurja, Floriana. 02/02/2024.

Ħa jsir kollox fostkom bl-imħabba. Il-Kelma tal-Ħajja ta' Frar 2024. Moviment tal-Fokolari. 01/02/2024.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Frar 2024.

Il-fehma tal-Papa għal Frar 2024. Sabiex il-pazjenti b’mard terminali u l-familji tagħhom jirċievu l-kura u l-akkumpanjament meħtieġ kemm fiżiku kif ukoll spiritwali. 01/02/2024.

 

Jannar 2024

Missier u Għalliem. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa San Ġwann Bosco. Oratorju tas-Salesjani, Sliema. 31/01/2024.

Il-korla. Is-6 katekeżi tal-Papa Franġisku fis-sensiela dwar il-vizzji u l-virtujiet. Awla Pawlu VI. 31/01/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku jikkritika l-attakk fuq il-Knisja Kattolika f’istanbul. 31/01/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa fuq il-gwerra tal-Art Imqaddsa: Mingħajr żewġ stati, l-paċi ver se tibqa’ mbiegħda. 31/01/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku: Jalla n-niket tal-vittmi tal-gwerra jmiss il-qlub tal-mexxejja tad-dinja. 31/01/2024.

Ġwanni Pawlu II. Aktar traduzzjonijiet ta' omeliji, diskorsi u kitbiet minn San Ġwanni Pawlu II.

Twarrabx minn ħajjitna, twarrabx minn pajjiżna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tar-raba’ ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 29/01/2024.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-4 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 28/01/2024.

 AĦBARIJIET:  38 katekeżi mill-Papa Franġisku dwar it-talb. 28/01/2024.

Lectio Divina tar-4 Ħadd ta' Matul is-Sena (B). Immexxija minn Mons. Anton Mizzi fis-Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu, 28/01/2024.

Kellhom biex jistagħġbu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fir-Raba’ Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 28/01/2024.

Min irid ikompli l-gwerra jkebbes il-mibegħda bejn il-bnedmin. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fir-4 Ħadd ta’ matul is-sena. Knisja tal-Lunzjata, Birgu. 28/01/2024.

Konferenza dwar il-Ktieb tas-Salmi u l-Liturġija tas-Sigħat. Mill-biblista Mons. Joseph Sultana. Fil-Bażilika u Kolleġġjata tal-Viżitazzjoni, l-Għarb. 26/01/2024.

 AĦBARIJIET:  L-Inteliġenza Artifiċjali qatt ma tista’ tissostitwixxi l-għerf tal-qalb tal-bniedem. Messaġġ tal-Papa Franġisku għal Jum il-Komunikazzjoni. 26/01/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa fl-Għasar Ekumeniku: ‘Vjaġġ nisrani lejn l-għaqda msejsa fit-talb’. 26/01/2024.

Spirtu ta’ qawwa, ta’ mħabba u ta’ rażan. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira ta’ San Titu u San Timotju. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/01/2024

Omelija tal-Papa Franġisku waqt it-Tieni Għasar fis-Solennità tal-Konverżjoni ta' San Pawl Appostlu. Bażilika ta’ San Paolo fuori le Mura. 25/01/2024.

 AĦBARIJIET:  Tibda s-sena ta’ talb għall-Ġublew 2025. 25/01/2025.

 AĦBARIJIET:  65 sena ilu, il-Papa Ġwanni XXIII ħabbar li ser isejjaħ Konċilju. 25/01/2024.

Xi swiet lil San Pawl il-konverżjoni tiegħu, imfakkra mill-Knisja fil-25 ta' Jannar ta' kull sena. Vidjo minn Joe Galea.

Ix-xeħħa. Il-5 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-vizzji u l-virtujiet. Awla Pawlu VI. 24/01/2024.

The “Good Samaritan” Ecumenism. Reflection by Mgr Anton Teuma, Bishop of Gozo at the Ecumenical Service. St Francis Church, Victoria. 24/01/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa jħabbar is-Sena ta’ Talb li twassal għall-Ġublew. 24/01/2024.

 AĦBARIJIET:  Qabel Jum it-Tifkira tal-Olokawst, il-Papa jappella biex jintemmu l-gwerer. 24/01/2024.

Lectio Divina tat-3 Ħadd ta' Matul is-Sena (B) immexxija minn Dun Charles Buttigieg. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu. 21/01/2024.

Messsaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-3 Ħadd matul is-Seba "B" u Ħadd il-Kelma ta' Alla. Pjazza San Pietru. 21/01/2024.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Ħadd il-Kelma ta' Alla u t-3 Ħadd matul is-Sena. Bażilika ta' San Pietru. 21/01/2024.

Min ikala x-xbiek, min isewwihom. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-3 Ħadd tas-Sena u fiċ-Ċelebrazzjoni tal-Griżma tal-Isqof lil għaxar adulti. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 21/01/2024.

Il-konverzjoni ta’ San Pawl hi stedina għall-konverżjoni tagħna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa tal-Konverżjoni ta’ San Pawl. Katidral ta’ San Pawl, Imdina. 21/01/2024.

Kelma li tagħti l-ħajja. Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tal-Għoti tal-Ministeru tal-Lettorat lis-seminaristi Samuel Aquilina u Marlon Bajada u f’Ħadd il-Kelma ta’ Alla. Knisja Parrokkjali ta’ San Pawl Nawfragu, Munxar. 21/01/2024.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tieni ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/01/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa lill-Forum Ekonomiku ta’ Davos: l-iżvilupp jeħtieġ kumpass morali. 18/01/2024.

 AĦBARIJIET:  Universitajiet Pontifiċji joffru kors onlajn dwar l-Ekoloġija Integrali. 18/01/2024.

 AĦBARIJIET:  Fis-7 ta' Ottubru 2024, Festa tal-Madonna tar-Rużarju ser ikun il-Jum Dinji tar-Rużarju bi tħejjija għall-Ġublew 2025 - Pellegrini tat-Tama. 17/01/2024.

Il-lussurja. Ir-4 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-vizzji u l-virtujiet. Udjenza Ġenerali. Awla Pawlu VI. 17/01/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku jikkundana l-attakki tal-missili fuq il-Kurdistan tal-Iraq. 17/01/2024.

 AĦBARIJIET:  Imħabba ta’ Alla u tal-proxxmu fil-qalb tal-Ġimgħa ta’ Talb. 17/01/2024.

Bejn il-qadim u l-ġdid. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tieni ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/01/2024.

Lectio Divina fit-2 Ħadd matul is-Sena “B”. Fis-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu. Imexxija minn Mons Joseph Sultana. 14/01/2024.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-2 Ħadd matul is-Sena "B". Pjazza San Pietru. 14/01/2024.

Immorru warajh. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-tieni Ħadd tas-sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 14/01/2024.

Il-Mulej jagħtina l-grazzja li nitolbuh li nsiru nafuh. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tieni Ħadd ta’ matul is-sena. Knisja Parrokkjali ta’ San Duminku, Valletta. 14/01/2024.

Ibqgħu miegħu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’Quddiesa għal dawk il-koppji li se jiżżewġu matul 2024. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 13/01/2024.

Toqba fis-saqaf. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-ewwel ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/01/2024.

Ġimgħa ta' talb għall-Għaqda fost l-Insara (2024) “Għandek tħobb il-Mulej Alla tiegħek u lil għajrek bħalek innifsek” (Lq 10:27). Organizzata mill-Kummissjoni Ekumenika Djoċesana Maltija bejn it-18 u l-25 ta' Jannar 2024.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Korp Diplomatriku akkreditat mas-Santa Sede. 08/01/2024.

Il-gula. It-3 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-vizzji u l-virtujiet. Udjenza Ġenerali. Awla Pawlu VI. 10/01/2024.

Dak li mhux tagħna. Paġna oħra mill-Gabinetti ta' San Ġorġ Preca.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku jgħammed 16-il tarbija fil-Kappella Sistina. 10/01/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku jġedded it-talb għan-nies li qed ibatu l-kruhat tal-gwerra. 10/01/2024.

L-għaxqa ta’ ħajjitna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/01/2024.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Magħmudija tal-Mulej. 07/01/2024.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa tal-Magħmudija ta' xi trabi. Cappella Sistina, 07/01/2024.

-----

Għajnuniet għall-Qari tal-Quddies tat-Tieni Ħadd matul is-Sena.  klikkja ...

Qari tal-Quddiesa tal-Ħadd spjegat għat-Tfal - vidjo

L-Evanġelju għat-tfal minn Joyce u Raymond Zammit - vidjo

Biex inħajru lit-Tfal għall-Quddiesa. Minn Joe Galea - poster

Kliem u Ħajja. Riflessjoni dwar il-Qari tal-Ħadd mis-Suddjaknu Dennis Mifsud - awdjo

Tliet minuti mal-Patri. Patri Marcello Ghirlando ofm - vidjo

Ħsieb minn Dun Pawl Camilleri - vidjo

Riflessjoni minn Fr Hayden Williams ofm cap - vidjo

Preżentazzjoni powerpoint bil-Qari tal-Quddiesa ta' kuljum - slides

Qari bil-Lingwa tas-Sinjali - vidjo

Lectio Divina fuq l-Evanġelju tal-Ħadd. Minn Padre Fernando Armellini

-----

 

Lectio Divina fl-Epifanija tal-Mulej (Sena B) immexxija mill-Isqof Anton Teuma. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 07/01/2024.

Kif tilqa’ lil Ġesù? Bħala dawl ta’ ħajtek jew sinjal li tmerih? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 07/01/2023.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Katidral tal-Assunta, Victoria. 07/01/2024.

Il-laqgħa tal-għajnejn ittaffi ħafna weġgħat. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa għall-koppji li żżewġu fl-2023. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 06/01/2024.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Pjazza San Pietru. 06/01/2024.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 06/01/2024.

Aħjar uff inkella aħħ. Paġna oħra mill-Gabinetti ta' San Ġorġ Preca.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġiaku mnikket ħafna għall-ħajjiet mitlufa fl-isplużjonijiet tal-Iran. 05/01/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġiaku lil dawk li jieħdu ħsieb il-magażin Franġiskan: Ibnu pontijiet ta’ paċi f’dinja ta’ gwerra. 05/01/2024.

Iktar minn “xi ħaġa tajba”. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa ta’ qabel l-Epifanija. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/01/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku qal li l-ibliet midruba tagħna jeħtieġu l-balzmu ta’ fejqan tal-fraternità. 04/01/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku jiftakar fil-vittmi tal-kunflitti, u qal li l-gwerra hija ġenn. 04/01/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Kardinal Filoni fl-Art Imqaddsa: Jekk jogħġobkom emmnu li l-paċi u d-djalogu huma possibbli. 04/01/2024.

It-taqbida spiritwali. It-2 katekeżi tal-Papa Franġisku fis-sensiela dwar il-vizzji u l-virtujiet. Udjenza Ġenerali. Awla Pawlu VI. 03/01/2024.

Il-fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul kull xahar tal-2024.

Il-Fehma tal-Papa għal Jannar 2024, nitolbu mal-Papa Franġisku għar-rigal tad-diversità fil-Knisja.

Lectio Divina tas-Solennità ta' Marija Omm Alla, Sena "B". Immexxija minn Dun Noel Debono. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu. 01/01/2024

-----

Dwar il-Qari tal-Quddies fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej.  klikkja ...

Qari tal-Quddiesa tal-Ħadd spjegat għat-Tfal - vidjo

L-Evanġelju għat-tfal minn Joyce u Raymond Zammit - vidjo

Biex inħajru lit-Tfal għall-Quddiesa. Minn Joe Galea - poster

Kliem u Ħajja. Riflessjoni dwar il-Qari tal-Ħadd mis-Suddjaknu Dennis Mifsud - awdjo

Tliet minuti mal-Patri. Patri Marcello Ghirlando ofm - vidjo

Ħsieb minn Dun Pawl Camilleri - vidjo

Riflessjoni minn Fr Hayden Williams ofm cap - vidjo

Preżentazzjoni powerpoint bil-Qari tal-Quddiesa ta' kuljum - slides

Qari bil-Lingwa tas-Sinjali - vidjo

Lectio Divina fuq l-Evanġelju tal-Ħadd. Minn Padre Fernando Armellini

-----

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità ta' Marija Omm Alla u 57 Jum Dinji tal-Paċi. Pjazza San Pietru. 01/01/2024.

Il-Kelma tal-Ħajja ta’ Jannar 2024. Int għandek tħobb il-Mulej… u lill-proxxmu tiegħek bħalek innifsek.

 AĦBARIJIET: Daqqa t’għajn għall-avvenimenti tal-Papa Franġisku fis-sena 2023: Talb, Vjaġġi u Xhieda. 01/01/2024.

 AĦBARIJIET: Talba tal-Papa Franġisku għall-paċi fid-dinja tagħna mifniha mill-gwerra. 01/01/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku jesprimi ‘tħassib’ għan-Nikaragwa hekk kif xi saċerdoti ġew arrestati. 01/01/2024.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fis-Solennità tal-Imqaddsa Omm Alla Marija. Bażilika ta’ San Ġorġ, Victoria. 01/01/2024.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità ta' Marija Omm Alla. Is-57 Jum Dinji tal-Paċi. Bażilika ta' San Pietru. 01/01/2024.

Niġbdu ħabel wieħed għall-ġid tal-pajjiż u tad-dinja. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Imqaddsa Omm Alla Marija. Kappella tad-Dar tal-Providenza, Siġġiewi. 01/01/2024.

Omelija tal-Isqof ta’ Anton Teuma fis-Solennità tal-Imqaddsa Omm Alla Marija. Katidral tal-Assunta, Victoria. 01/01/2024.

L-Intelligenza artifiċjali u l-paċi. Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tas-57 Jum Dinji tal-Paċi. 01/12/2023.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Jannar 2024.

Adorazzjoni Ewkaristika f'diversi knejjes matul Jannar 2024.


SENA 2023

Diċembru 2023

Omelija tal-Papa Franġisku fl-Ewwel Għasar tas-Solennità ta' Marija Omm Alla u Te Deum fl-aħħar tas-sena. 31/12/2023.

Nitolbu barka speċjali fuq Iżrael għaliex l-ebda mewt ma tiġġustifika l-ħruxija li qed naraw. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Quddiesa ta’ radd il-ħajr fi tmiem is-sena. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 31/12/2023.

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fil-Pontifikal Solenni tal-Aħħar tas-Sena. Katidral tal-Assunta, Victoria. 31/12/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fil-festa tal-Familja Mqaddsa ta' Ġesù, Marija u Ġużeppi. Pjazza San Pietru. 31/12/2023.

Ġesù hu s-sinjal tal-ħniena u l-imħabba t’Alla għalina. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa tal-Familja Mqaddsa ta’ Ġesù, Marija u Ġużeppi. Knisja Parrokkjali ta’ Santu Wistin, Valletta. 31/12/2023.

Il-vizzji u l-virtujiet. L-1 katekeżi tal-Papa Franġisku fis-sensiela ġdida, Nieħdu ħsieb ta’ qalbna. Introduzzjoni. Udjenza Ġenerali. Awla Pawlu VI. 27/12/2023.

Il-Ħmara tal-Grotta. Vidjo qasit minn Joe Galea.    -  Ħafna aktar riżrsi għal żmien il-Milied.

-----

Dwar il-Qari tal-Ħadd fost l-Ottava tal-Milied.  Il-Familja Mqaddsa. Sena B

Qari tal-Quddiesa tal-Ħadd spjegat għat-Tfal - vidjo

L-Evanġelju għat-tfal minn Joyce u Raymond Zammit - vidjo

Biex inħajru lit-Tfal għall-Quddiesa. Minn Joe Galea - poster

Kliem u Ħajja. Riflessjoni dwar il-Qari tal-Ħadd mis-Suddjaknu Dennis Mifsud - awdjo

Tliet minuti mal-Patri. Patri Marcello Ghirlando ofm - vidjo

Ħsieb minn Dun Pawl Camilleri - vidjo

Riflessjoni minn Fr Hayden Williams ofm cap - vidjo

Preżentazzjoni powerpoint bil-Qari tal-Quddiesa ta' kuljum - slides

Qari bil-Lingwa tas-Sinjali - vidjo

Lectio Divina fuq l-Evanġelju tal-Ħadd. Minn Padre Fernando Armellini

-----

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fil-festa ta' San Stiefnu. PjazzaSan Pietru. 26/12/2023.

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fil-Quddiesa tal-Milied filgħaxija. Villa Rundle, Victoria. 25/12/2023.

Xewqa għall-Ġustizzja. Jalla jibdlu x-xwabel tagħhom f'sikek tal-moħriet, u l-lanez tagħhom fi mnieġel. Mill-Messaġġ Urbi et Orbi tal-Papa Franġisku f'Jum il-Milied. 25/12/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku f'Jum il-Milied lill-Belt u lid-Dinja (Urbi et Orbi). Loġġa Ċentrali tal-Bażilika ta' San Pietru. 25/12/2023.

Lectio Divina fit-Twelid ta' Sidna Ġesù Kristu, Santwarju Ta' Pinu, Għarb. Patri Marcello Għirlando ofm.

Min laqgħu min le. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi nhar il-Milied filgħodu. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 25/12/2023.

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fil-Jum tas-Solennità tal-Milied. Katidral tal-Assunta, Victoria. 25/12/2023.

It-terapija tal-Milied. Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Pontifikal ta’ nhar il-Milied. Bażilika ta’ San Ġorġ, Victoria. 25/12/2023.

Il-Milied hu l-milja tal-imħabba li tingħata bla ma tistenna xejn lura. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu – Quddiesa ta’ Binhar. Katidral tal-Imdina. 25/12/2023.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddies tal-lejl tal-Milied. Bażilika ta' San Pietru. 24/12/2023.

Quddiem it-tarbija mimduda f’maxtura. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa ta’ Nofsillejl. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 24/12/2023.

Ir-responsabbiltà li jġib miegħu t-twelid ta’ Ġesù.Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu – Quddiesa ta’ Nofsillejl. Katidral tal-Imdina. 24/12/2023.

Ġesù ġie biex ma nkunux waħidna. Omelija mill-Isqof Anton Teuma fis-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu – Quddiesa ta’ Nofsillejl. Katidral tal-Assunta, Victoria. 24-12-2023.

Il-ħames teżori li jfasslu s-soċjetà Maltija. Il-messaġġ tal-Milied tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. 24/12/2023.

Ġesù lilna jixtieq madwaru fil-Presepju. Messaġġ tal-Isqof Anton Teuma għall-Milied 2023. 24/12/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tar-4 Ħadd tal-Avvent. Sena "B", Pjazza San Pietru. 24/12/2023.

Ir-Ragħajja ta’ Betlem. Vidjo qasir minn Joe Galea. (2023)

L-ikbar festa tal-Milied hi f’qalbna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fir-raba’ Ħadd tal-Avvent. Kappella tal-Qalb ta’ Ġesù, tal-Virtù. 24/12/2023.

Ħobż: Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku mill-Biblista Dun Pawl Sciberras.

Innu rivoluzzjonarju. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tielet ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/12/2023.

Diskors ta' Awguri għall-Milied mill-Papa Franġisku lill-Impjegati tal-Vatikan. Awla Pawlu VI. 21/12/2023.

Diskors ta' Awguri għall-Milied mill-Papa Franġisku lill-Kurja ta' Ruma. Sala tal-Benedizzjoni. 21/12/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku: Il-kura tas-saħħa trid tpoġġi l-persuna umana fiċ-ċentru. 21/12/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa jikkundanna l-attakki fuq iċ-ċivili f’Gaża: “Hija gwerra, huwa terroriżmu”. 21/12/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa jħeġġeġ għat-talb għall-Ukrajna, l-Palestina, u l-Iżrael. 21/12/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa jitlob għall-vittmi tat-terremot fiċ-Ċina. 21/12/2023.

Ejjew niftakru f’Betlehem fl-Art Imqaddsa li għaddejja minn tbatija kbira, qerda u mwiet. Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Milied Flimkien fil-Belt Valletta. 20/12/2023.

Inħarsu lejn Marija. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi waqt ċelebrazzjoni tal-Iskola Nazzjonali tal-Isport. Knisja Parrokkjali, Pembroke. 20/12/2023.

Il-presepju ta’ Greccio, skola ta’ sobrjetà u ta’ ferħ. Katekeżi tal-Papa Franġisku waqt l-Udjenza Ġenerali. Awla Pawlu VI. 20/12/2023.

-----

Dwar il-Qari tar-4 Ħadd tal-Avvent. Sena B

Qari tal-Quddiesa tal-Ħadd spjegat għat-Tfal - vidjo

L-Evanġelju għat-tfal minn Joyce u Raymond Zammit - vidjo

Biex inħajru lit-Tfal għall-Quddiesa. Minn Joe Galea - poster

Kliem u Ħajja. Riflessjoni dwar il-Qari tal-Ħadd mis-Suddjaknu Dennis Mifsud - awdjo

Tliet minuti mal-Patri. Patri Marcello Ghirlando ofm - vidjo

Ħsieb minn Dun Pawl Camilleri - vidjo

Riflessjoni minn Fr Hayden Williams ofm cap - vidjo

Preżentazzjoni powerpoint bil-Qari tal-Quddiesa ta' kuljum - slides

Qari bil-Lingwa tas-Sinjali - vidjo

Lectio Divina fuq l-Evanġelju tal-Ħadd. Minn Padre Fernando Armellini

-----

Jisma’ u jieħu azzjoni. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tielet ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/12/2023.

Lectio Divina tat-3 Ħadd tal-Avvent (B). Immexxija minn Mons. Lawrenz Sciberras fis-Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu, l-Għarb, Għawdex. 17/12/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-3 Ħadd tal-Avvent. Pjazza San Pietru. 17/12/2023.

Aħna xhieda tad-dawl. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tielet Ħadd tal-Avvent. Parroċċa tal-Qrendi. 17/12/2023.

Nifraħ fuq li nifraħ. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tielet Ħadd tal-Avvent, organizzata mill-Gruppi Familji Nsara (Grufan). Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 16/12/2023.

San Ġorg Preca u l-ispirtu veru tal-Milied. “Din is-sena rridkom torganizzaw dimostrazzjoni b’Ġesù Bambin”. Diċembru 1921.

 

Ma ġġibhiex żewġ magħhom! Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tieni ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/12/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku qal li l-qgħad huwa ferita għad-dinjità umana. 14/12/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku ġedded l-appell għal waqfien mill-ġlied immedjat f’Gaża. 13/12/2023.

Lejn Ottubru 2024. Ġabra ta' indikazzjonijiet li ġew elaborati u approvati mill-Kunsill Ordinarju tas-Segreterija Ġenerali tas-Sinodu, dwar il-passi li hemm bżonn isiru tul ix-xhur li se jwassluna għat-Tieni Sessjoni tal-Assemblea Sinodali ta' Ottubru 2024. Segreterija Ġenerali tas-Sinodu. 11/12/2023.

Tal-għaġeb. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tieni ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 11/10/2023.

Effatà, infetaħ, Knisja! It-30 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. Udjenza Ġenerali. Awla Pawlu VI. 10/12/2023.

-----

Dwar il-Qari tat-3 Ħadd tal-Avvent. Sena B

Qari tal-Quddiesa tal-Ħadd spjegat għat-Tfal - vidjo

L-Evanġelju għat-tfal minn Joyce u Raymond Zammit - vidjo

Biex inħajru lit-Tfal għall-Quddiesa. Minn Joe Galea - poster

Kliem u Ħajja. Riflessjoni dwar il-Qari tal-Ħadd mis-Suddjaknu Dennis Mifsud - awdjo

Tliet minuti mal-Patri. Patri Marcello Ghirlando ofm - vidjo

Ħsieb minn Dun Pawl Camilleri - vidjo

Riflessjoni minn Fr Hayden Williams ofm cap - vidjo

Preżentazzjoni powerpoint bil-Qari tal-Quddiesa ta' kuljum - slides

Qari bil-Lingwa tas-Sinjali - vidjo

Lectio Divina fuq l-Evanġelju tal-Ħadd. Minn Padre Fernando Armellini

-----

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa ta’ Santa Luċija. Knisja ta’ Santa Luċija, Santa Luċija, Għawdex. 10/12/2023.

Lectio Divina tat-2 Ħadd tal-Avvent. Sena “B”. Minn Mons. Anton Mizzi fis-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb, Għawdex. 10/12/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-2 Ħadd tal-Avvent. Sena "B". Pjazza San Pietru. 10/12/2023.

Il-leħen. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tieni Ħadd tal-Avvent. Knisja Parrokkjali Balzan. 10/12/2023.

Built on the dignity of the human being. Article by Auxiliary Bishop Joe Galea Curmi. Times of Malta. 10/12/2023.

Inħejju l-mogħdijiet ta’ qalbna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-2 Ħadd tal-Avvent. Parroċċa tal-Iklin. 10/12/2023.

Talba tal-Papa Franġisku waqt l-Att ta' Qima lill-Immakulata fi Pjaza di Spagna. 08/12/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Immakulta Kunċizzjoni. Pjazza San Pietru. 08/12/2023.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Pontifikal tal-Festa tal-Kunċizzjoni. Santwarju Nazzjonali tal-Immakulata Kunċizzjoni, Qala. 08/12/2023.

Mimlija bil-grazzja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità tat-Tnissil bla Tebgħa tal-Verġni Mqaddsa Marija. Oratorju tal-Kunċizzjoni fil-Knisja tal-Ġiżwiti, Valletta. 08/12/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku lill-COP28, “Agħżlu l-ħajja, agħżlu l-futur!”. 06/12/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku se jagħti l-Warda tad-Deheb lill-ikona Rumana tal-qedem tal-Verġni Marija. 06/12/2023.

It-tħabbira hi fl-Ispirtu s-Santu. Id-29 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. Udjenza Ġenerali. Awla Pawlu VI. 06/12/2023.

-----

Dwar il-Qari tat-2 Ħadd tal-Avvent. Sena B

Qari tal-Quddiesa tal-Ħadd spjegat għat-Tfal - vidjo

L-Evanġelju għat-tfal minn Joyce u Raymond Zammit - vidjo

Biex inħajru lit-Tfal għall-Quddiesa. Minn Joe Galea - poster

Kliem u Ħajja. Riflessjoni dwar il-Qari tal-Ħadd mis-Suddjaknu Dennis Mifsud - awdjo

Tliet minuti mal-Patri. Patri Marcello Ghirlando ofm - vidjo

Ħsieb minn Dun Pawl Camilleri - vidjo

Riflessjoni minn Fr Hayden Williams ofm cap - vidjo

Preżentazzjoni powerpoint bil-Qari tal-Quddiesa ta' kuljum - slides

Qari bil-Lingwa tas-Sinjali - vidjo

Lectio Divina fuq l-Evanġelju tal-Ħadd. Minn Padre Fernando Armellini

-----

Ma jistħoqqlix . Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-ewwel ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/12/2023.

Lectio Divina fl-Ewwel Ħadd tal-Avvent (Sena B) immexxija mill-Isqof Anton Teuma. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 03/12/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-1 Ħadd tal-Avvent, Sena "B".  Kappella ta' Dar Santa Marta. 03/12/2023.

Għajnejn miftuħa. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fl-Ewwel Ħadd tal-Avvent. Knisja Parrokkjali Balzan. 03/12/2023.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fl-1 Ħadd tal-Avvent u s-60 Anniversarju tal-Victoria Scout Group. 03/12/2023.

L-għażla tat-triq tal-imħabba. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-ewwel Ħadd tal-Avvent. Knisja Parrokkjali ta’ San Pawl, Valletta. 03/12/2023.

Knisja Sinodali f'Missjoni. XVI Assemblea Ġenerali Ordinarja tas-Sinodu tal-Isqfijiet. L-Ewwel Sessjoni. 28/10/2023    -    Traduzzjoni bil-Malti.

 AĦBARIJIET:  Il-Kardinal Parolin se jagħmel id-diskors tal-Papa Franġisku fil-COP 28. 01/12/2023.

Kelma li tibqa’. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-erbgħa u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 01/12/2023.

-----

Dwar il-Qari tal-1 Ħadd tal-Avvent. Sena B

Qari tal-Quddiesa tal-Ħadd spjegat għat-Tfal - vidjo

L-Evanġelju għat-tfal minn Joyce u Raymond Zammit - vidjo

Biex inħajru lit-Tfal għall-Quddiesa. Minn Joe Galea - poster

Kliem u Ħajja. Riflessjoni dwar il-Qari tal-Ħadd mis-Suddjaknu Dennis Mifsud - awdjo

Tliet minuti mal-Patri. Patri Marcello Ghirlando ofm - vidjo

Ħsieb minn Dun Pawl Camilleri - vidjo

Riflessjoni minn Fr Hayden Williams ofm cap - vidjo

Preżentazzjoni powerpoint bil-Qari tal-Quddiesa ta' kuljum - slides

Qari bil-Lingwa tas-Sinjali - vidjo

Lectio Divina fuq l-Evanġelju tal-Ħadd. Minn Padre Fernando Armellini

-----

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Vharles J. Scicluna matul Diċembru 2023.

Il-Fehma tal-Papa ghat-talb, għal matul Diċembru 2023: Nitolbu għall-persuni bi bżonnijiet speċjali.

Adorazzjoni Ewkaristika f'diversi knejjes għal matul Diċembru 2023.

 

Novembru 2023

 AĦBARIJIET:  Il-Papa: Jalla l-waqfien mill-ġlied f’Gaża jkompli. 30/11/2023.

Homily by Archbishop Charles J. Scicluna during the mass for CCEE Plenary Assembly 2023, St Paul’s Cathedral, Mdina. 29/11/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa lil IDLO: Il-ġustizzja u l-istat tad-dritt isaħħu l-paċi dinjija. 29/11/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa jiltaqa’ mad-delegazzjoni tal-vittmi tal-abbuż minn Nantes, Franza. 29/11/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-parteċipazzjoni tal-Papa fis-Summit tal-COP28 tħassret fuq talba tat-tobba. 29/11/2023.

It-tħabbira hija għal-lum. It-28 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. Udjenza Ġenerali. Awla Pawlu VI. 29/11/2023.

 AĦBARIJIET:  Quddiesa f’Ruma għat-tfal li spiċċaw vittmi tal-gwerra fl-Art Imqaddsa. 28/11/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku m’għandux deni, qed jirkupra b’mod ċar mill-influwenza. 28/11/2023.

Omelija f’Quddiesa bil-vespri mill-Kardinal Mario Grech waqt l-Assemblea Plenarja 2023. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 27/11/2023.

Iktar minnhom ilkoll. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-erbgħa u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/11/2023.

Riflessjoni tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fiċ-Ċelebrazzjoni Djoċesana ta’ Kristu Re. Bażilka Minuri ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid. 26/11/2023.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fiċ-Ċelebrazzjoni Djoċesana ta’ Kristu Sultan tal-Ħolqien Kollu. Rotunda Arċiprietali ta’ San Ġwann Battista, Xewkija. 26/11/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus fis-Solennità ta' Kristu Sultan u l-aħħar Ħadd tas-Sena Liturġika. Moqri minn Mons. Braida. Kappella tad-Dar Santa Marta. 26/11/2023.

Kif l-Intelliġenza Artifiċjali se tgħin it-Tradizzjoni Kattolika tal-Kant Gregorjan. Minn Joe Galea. 26/11/2023.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fis-Solennità ta’ Kristu Sultan tal-Ħolqien Kollu. Katidral tal-Assunta, Victoria. 26/11/2023.

L-għemejjel tagħna mal-proxxmu jagħmlu d-dinja post aħjar. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità ta’ Sidna Ġesù Kristu Sultan tal-ħolqien kollu u waqt Encounter, mill-Aviation Museum, Ta’ Qali. 26/11/2023.

 AĦBARIJIET:  Għaxar snin mill-publikazzjoni tal-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku, Evamgelii Gaudium. 24/11/2023.

Il-qima għad-dar tal-Mulej. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira ta’ Sant’Andrija Dûng Lac, Presbiteru, u sħabu, Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/11/2023.

Knisja Sinodali f'Missjoni. Riflessjoni dwar ir-rapport sommarju publikat fi tmiem l-1 sessjoni tas-XVI-il Assemblea tas-Sinodu tal-Isqfijiet f'Ottubru 2023. Kitba ta' Joe Farrugia. 22/11/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku jattendi għall-wiri ta’ dokumentarju dwar il-gwerra fl-Ukrajna. 23/11/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku dwar id-dritt li n-nies tal-Palestina u ta’ Izrael għandhom biex jgħixu fil-paċi. 23/11/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku jħeġġeġ għat-talb minħabba t-tbatija immensa tan-nies fl-Art Imqaddsa. 23/11/2023.

It-tħabbira hi għal kulħadd. Is-27 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 22/11/2023.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira tal-Preżentazzjoni tal-Verġni Marija. L-Iskola ta’ St Dororthy, Żebbuġ. 21/11/2023.

Sema’ l-għajta tiegħu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tlieta u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/11/2023.

Lir-rwol ta’ kulħadd huwa importanti. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-quddiesa tal-Bidu tal-Ħidma Pastorali ta’ Patri Martin Coleiro OFM. Knisja Parrokkjali ta’ Sacro Cuor, Sliema. 19/11/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-33 Ħadd matul is-Sena "A". Pjazza San Pietru. 19/11/2023.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Jum Dinji tal-Foqra u t-33 Ħadd matul is-Sena "A". Bażilika ta' San Pietru. 19/11/2023.

Ġidu f’idejna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-33 Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali, Balzan. 19/11/2023.

Ma nħallux il-biża’ xxekkel ir-responsabbiltajiet tagħna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tlieta u tletin Ħadd ta’ matul is-sena u f’Jum il-Foqra. Knisja ta’ Santa Marija, Birkirkara. 19/11/2023.

Toràh. Kelma ohra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Scibertras.

 AĦBARIJIET:  Rapport minn riċerka fuq il-kontribut importanti tar-reliġjużi u l-lajċi fl-iskejjel tal-Knisja. 18/11/2023.

Ejja nkunu dawk li nħawlu s-siġar mhux inqaċċtuhom. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Quddiesa bil-gradwati ġodda tal-MCAST. Bażilka tal-Madonna tal-Karmnu, Valletta. 17/11/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa jħeġġeġ it-talb għall-paċi kull fejn hemm il-gwerer. 17/11/2023.

 AĦBARIJIET:  Papa: Asia Bibi eżempju modern ta’ ‘martirju kontinwu’. 17/11/2023.

Ma ngħixux aljenati. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tnejn u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/11/2023.

Nilqgħu lil kulħadd, hu kif inhu. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-anniversarju tal-75 sena mit-twaqqif tal-iskola ta’ St Albert il-Kbir. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 16/11/2023.

It-tħabbira hija ferħ. Is-26 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 15/11/2023.

Qatt tfittxu qligħ a skapitu tad-dinjità tagħkom jew ta’ ħaddieħor. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa mal-gradwati l-ġodda tal-Università ta’ Malta. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 14/11/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa: Il-Paċi tinbena bis-smigħ, mhux bl-armi. 14/11/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa jesprimi l-qrubija mal-Palestinjani u l-Iżraelin li qed ibatu. 14/11/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa jappella għall-għajnuna umanitarja għan-nies tas-Sudan mifni bil-gwerra. 14/11/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa: Itolbu għall-COP28 u grazzi għal Pjattaforma ta’ Azzjoni Laudato Si’. 14/11/2023.

Għerf li jagħmel il-ġid. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’Jum il-Gradwazzjoni. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 13/11/2023.

A peace that is built on justice. Homily by Auxiliary Bishop Joe Galea Curmi for the European Justice and Peace Commissions. Chapel at Archbishop’s Curia, Floriana. 13/11/2023.

Għaqal u responsabbiltà. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-32 Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali, Balzan. 12/11/2023.

Santa Eliżabetta tat-Trinità. Intervista bit-Taljan ma' Patri Juan de Bono ocd.

Skandlu u maħfra. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tnejn u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/11/2023.

Nitolbu għall-kappillan biex jiffaċilita u qatt ma jtellef il-laqgħa tagħna ma’ Ġesù. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa li tat bidu għall-ħidma pastorali ta’ Dun Evan Caruana bħala Kappillan. Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija, Birkirkara. 12/11/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-32 Ħadd matul is-Sena "A". Pjazza San Pietru. 12/11/2023.

Min jagħżel il-gwerra minflok il-politika jaħsad is-saħta tal-mewt. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Jum it-Tifkira. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 12/11/2023.ż

Diskors tal-Papa Franġisku lill-parteċipanti fit-2 laqgħa internazzjonali għar-Retturi u l-Operaturi tas-Santwarji. Awla Pawlu VI. 11/11/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku: “Qed tiżvolġi traġedja fejn għex il-Mulej”. 10/11/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku: L-edukazzjoni għandha tgħaqqad “il-moħħ, il-qalb u l-idejn”. 10/11/2023.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt quddiesa mal-ħaddiema ta' kumpanija privata fil-Marsa. 09/11/2023.

Ad theologiam promovendam. Ittra Appostolika f'forma ta' Moto Proprio tal-Papa Franġisku li biha jiġu approvati statuti ġodda tal-Akkademja Pontifiċja tat-Teoloġija. San Pietru, Ruma. 01/11/2023.

Madeleine Delbrêl. Il-ferħ tal-fidi fost dawk li ma jemmnux. Il-25 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 08/11/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-messaġġ għal Deepavali mill-Vatikan: Kollaborazzjoni interreliġjuża hija essenzjali għall-bini tal-paċi. 08/11/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku jappella għall-paċi ġusta għan-nazzjonijiet li huma fi gwerra. 08/11/2023.

 ĠUBLEW 2025:  Hemm bżonn nistennew l-2025 biex niċċelebraw il-Ġublew?

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku lir-Rabbi Ewropej: "Id-djalogu huwa essenzjali għall-paċi. 07/11/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa jistieden lit-tfal jgħallmu d-dinja permezz tal-ferħ u l-purità tagħhom. 07/11/2023.

Iroddhulna l-Mulej.Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-wieħed u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 06/11/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-31 Ħadd matul is-Sena "A". Pjazza San Pietru. 05/11/2023.

It-tajjeb tarmihx. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-31 Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali Balzan. 05/11/2023.

Ir-Riċetta għat-Tama ta’ Paul Newman. Minn Edward Tagliaferro. 05/11/2023.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tal-Bidu tal-Ministeru Pastorali tal-Kan. Richard N. Farrugia bħala Arċipriet tal-Parroċċa tat-Twelid tal-Verġni Marija. Bażilika ta’ Marija Bambina, Xagħra. 05/11/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa jitkellem bit-telefon mal-President Palestinjan Mahmoud Abbas. 04/11/2023.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt quddiesa b'suffraġju tal-predeċessur tiegħu Benedittu XVI. Bażilika ta' San Pietru. 03/11/2023.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa b'tifkira tal-Fidi Mejtin kollha. Ċimiterju tal-Gwerra, Ruma. 02/11/2023.

 AĦBARIJIET:  Fit-tifkira tal-Erwieħ kollha, il-Papa Franġisku mar fuq l-oqbra tas-suldati, il-maġġoranza tilfu ħajjithom bejn l-20 u 30 sena. 02/11/2023.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fit-Tifkira Solenni tal-Erwieħ kollha tal-Purgatorju. Katidral tal-Assunta, Victoria. 02/11/2023.

 AĦBARIJIET:  Titnieda ‘App’ ġdida għall-Ġublew, “Iubilaeum252, li hi disponibbli biex titniżżel. 02/11/2023.

 AĦBARIJIET:  Is-Santa Sede tikkundanna r-razziżmu kontra l-migranti u d-diskriminazzjoni reliġjuża. 02/11/2023.

Is-sejħa għall-qdusija fid-dinja tal-lum. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha u Għoti tal-Ministeru tal-Akkolitat. Katidral ta’ San Pawl, Mdina. 01/11/2023.

 AĦBARIJIET:  Teoloġija li tinterpreta l-Evanġelju għad-dinja tal-lum. Ad theologiam promovendam. Ittra Appostolika forma ta' Motu Proprio tal-Papa Franġisku. 01/11/2023.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha. Katidral tal-Assunta, Victoria. 01/11/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Qaddisin kollha. Pjazza San Pietru. 01/11/2023.

 ĠUBLEW 2025:  Pellegrini fuq l-art li fiha qegħidna l-Mulej. It-Tama tal-ħolqien fil-Ħallieq.

Kelma tal-Ħajja ta’ Novembru 2023. Intom ilkoll ulied id-dawl u wlied il-jum; aħna m’aħniex ulied il-lejl, anqas ulied id-dlam.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Novembru 2023.

Adorazzjoni Ewkaristika minn diversi knejjes matul Novembru 2023.

Fehma tal-Papa għal Novembru 2023: Nitolbu għall-Papa nnifsu biex fil-qadi tal-missjoni tiegħu jibqa’ viċin tal-merħla fdata f’idejh, bl-għajnuna tal-Ispirtu s-Santu.

 

 

Ottubru 2023

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku jfaħħar il-kuraġġ tan-nisa li tbiegħdu mill-mafja. 31/10/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku jsejjaħ għal waqfien mill-ġlied fl-Art Imqaddsa. 31/10/2023.

Nagħmlu l-ġid dejjem. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 30/10/2023.

Is-Sinodu tal-Isqfijiet ta' Ottubru 2023. Titwila ġimgħa b'ġimgħa lejn l-erba' ġimgħat ta' ħidma, Minn Dun Frans Bonnici.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-30 Ħadd matul is-Sena "A". Pjazza San Pietru. 29/10/2023.

Omelija tal-Papa Franġisku fl-għeluq tal-Assemblea Ġenerali Ordinarja tas-Sinodu tal-Isqfijiet u t-30 Ħadd matul is-Sena "A". Bażilika ta' San Pietru. 29/10/2023.

Il-ġmiel tal-imħabba. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-tletin Ħadd ta’ matul is-sena. Kappella tas-sorijiet tal-Karita’, Balzan. 29/10/2023.

A Synodal Church in Mission. XVI Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops. First Session 4-29 October 2023. Synthesis Report. 28/10/2023.

Lejn Għawdex li ġej. Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Pontifikal Solenni ta’ Jum Għawdex. Katidral tal-Assunta, Victoria. 28/10/2023.

Talba għall-Paċi mill-Papa Franġisku fi tmiem is-siegħa ta' talb, Pacem in Terris. Bażilika ta' San Pietru. 27/10/2023.

Nimxu tassew fis-sewwa. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tad-disgħa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana.27/10/2023.

Ittra tas-XVI-il Assemblea Ordinarja Ġenerali tas-Sinodu tal-Isqfijiet lill-Poplu ta’ Alla. Belt tal-Vatikan. 25/10/2023.

Intervent tal-Papa Franġisku fit-18-il Kongregazzjoni Ġenerali tas-16-il Assemblea Ġenerali Ordinarja tas-Sinodu tal-Isqfijiet. Awla Pawlu VI, il-Vatikan. 25/10/2023.

 ĠUBLEW 2025:  Mhux aħjar ninsewh, il-Ġublew? Imma l-mixja lejn it-tama trid tibqa’ għaddejja.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku: Qatt ma nikbru nidraw għall-gwerra u t-terrur kontra l-umanità. 25/10/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku jgħid li l-persuna umana għandha tkun iċ-ċentru tal-kwistjonijiet tal-migrazzjoni. 25/10/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku jappella għall-ħelsien tal-ostaġġi, u għad-dħul tal-għajnuna umanitarja f’Gaża. 25/10/2023.

Ġustizzja - Ġustifikazzjoni. Paġna oħra fid-Dizzjunarju Bibliku mill-Biblista Dun Pawl Sciberras.

Il-Qaddisin Ċirillu u Metodju, appostli tal-Islavi. L-24 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 25/10/2023.

B’radd ta’ ħajr u b’ħarsa ’l quddiem. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-175 Anniversarju tal-Kulleġġ Santu Wistin. Knisja Parrokkjali San Bastjan, Qormi. 23/10/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku jċempel lill-President Amerikan Joe Biden biex jiddiskuti l-paċi. 23/10/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Patrijarki Pizzabbala u Bartholomew I jilmentaw fuq l-attakk mill-ajru fuq knisja Ortodossa f’Gaża. 23/10/2023.

Eħlisna mir-regħba. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tad-disgħa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/10/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tad-29 Ħadd matul is-Sena "A". Pjazza San Pietru. 22/10/2023.

 SINODU:  Riflessjoni ta’ Fr Timothy Radcliff fis-Sinodu fuq is-Sinodalità.

Qlub imkebbsa, saqajn mexjin. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Ġurnata Missjunarja 2023. Mfakakra fit-22 ta' Ottubru 2023.

Il-fidi tagħna tgħinna nagħtu sehemna fil-ħajja ċivili. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fid-disgħa u għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena u f’Jum il-Missjoni. Knisja Arċipretali ta’ San Pawl, Rabat. 22/10/2023.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fl-okkażjoni ta’ Jum il-Missjoni. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 21/10/2023.

Aħna niswew quddiem Alla. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tmienja u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/10/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku, "Jalla nkunu ġirien tal-vjaġġaturi ta’ żmienna." 20/10/2023.

Riflessjoni tal-Papa Franġisku waqt mument ta' talb għall-għall-migranti u refuġjati. F'riġlejn l-iskultura fi Pjazza San Pietru. 19/10/2023.

 AĦBARIJIET:  Mexxejja Nsara jappellaw għall-paċi wara splużjoni fi sptar f’Gaża. 19/10/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa: “Jalla l-armi jisktu, s-sitwazzjoni f’Gaża hija ddisprata”. 19/10/2023.

 SINODU:  Il-Kardinal Hollerich jgħd li huwa meħtieġ tiġdid tal-impenn għall-ħidma tagħna. 19/10/2023.

 ĠUBLEW 2025:  Fil-Pellegrinaġġ lejn il-Ġublew 2025. Il-Maġisteru riċenti dwar it-Tama. vidjo

San Charles de Foucauld, qalb tħabbat ta’ mħabba fil-ħajja moħbija. It-23 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. Udjenza Ġenerali, Pjazza San Pietru, 18/10/2023.

C’est la confiance. Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku fuq il-fiduċja fl-Imħabba Ħanina ta' Alla. Fl-okkażjoni tal-150 anniversarju mit-twelid ta' S. Tereża tal-Bambin Ġesù. 15/10/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Kardinal Pizzaballa dwar possibiltà li l-ostaġġi jiġu meħlusa. 17/10/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Jum Dinji tal-Ikel: Il-Papa Franġisku jappella għal solidarjetà globali. 17/10/2023.

 SINODU:  Sinodalità ‘mhix cliché’ imma esperjenza ta’ kuljum. 17/10/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku jiġbed l-attenzjoni għall-kriżi umanitarja fin-Nagorno-Karabakh. 16/10/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku jġedded l-appell għar-rispett tal-Liġi Umanitarja f’Gaża. 16/10/2023.Nagħrfu s-sinjal li jagħtina Alla. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tmienja u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/10/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-28 Ħadd matul is-Sena "A". Pjazza San Pietru. 15/10/2023.

Laudate Deum. Ġabra ta' 36 poster bi kwotazzjonijiet importanti mill-Ittra Appostolika tal-Papa Franġisku fuq il-kriżi fil-klima.

Festa sabiħa ta’ mħabba. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-tmienja u għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena. Knisja tal-Madonna tal-Karmnu, Valletta. 15/10/2023.

 SINODU:  Il-Kardinal Jean-Claude Hollerich: “Knisja sinodali hija Knisja mibgħuta fil-missjoni”. 14/10/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku lill-mexxejja żgħażagħ: Oħolmu kbir, Alla wkoll! 14/10/2023.

Talb għall-paċi, il-ġustizzja u r-rikonċiljazzjoni. Stqarrija mill-Isqfijiet ta' Malta u Għawdex. 13/10/2023.

 ĠUBLEW 2025:  Nru 4. Il-Ġublew u l-Liturġija. Il-Kostituzzjoni tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. Sacrosanctum Concilium. vidjo

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku jitlob għall-Brażiljani fil-festa tal-Madonna ta’ Aparecida. 13/10/2023.

Missier: Kelma oħra, it-82 waħda, fid-Dizzjunarju Bibliku mill-Biblista Dun Pawl Sciberras. (test - pdf u awdjo. uħud ukoll bil-vidjo)

Orientalium Ecclesiarium. Digriet tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II dwar il-Knejjes tal-Lvant. 21/11/1964. Verżjoni bil-Malti riveduta.

Bis-saħħa ta’ Alla. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tas-sebgħa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/102023. vidjo

 ĠUBLEW 2025:  Il-Ġublew u l-Kelma ta' Alla. Nru 3.  Il-Kostituzzjoni Dommatika tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II, Dei Verbum.

 SINODU:  Talb għall-vittmi tal-gwerra u vuċi ta’ dawk li jsalvaw il-ħajjiet minn fuq il-baħar. 12/10/2023.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fl-Anniversarju tad-Dedikazzjoni tal-Katidral ta’ Għawdex bir-Rit tal-Ammissjoni ta’ żewġ seminaristi. Katidral tal-Assunta, Victoria. 11/10/2023.

Santa Ġużeppina Bakhita: xhud tal-qawwa trasformatriċi tal-maħfra ta’ Kristu. It-22 katekeżi tal-Papa FRanġisku fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 11/10/2023.

 AĦBARIJIET:  Kappillan f’Gaża jirrakkonta żewġ telefonati mill-Papa Franġisku. 11/10/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku jappella għall-paċi u l-waqfin fil-gwerra Iżrael-Ħamas. 11/10/2023.

 SINODU: “Il-Knisja tkun Knisja mill-isbaħ meta l-bibien ikunu miftuħa” 11/10/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Kustodja tal-Art Imqaddsa: Qed tikber il-biża’ li l-Insara ta’ Gaża se jisparixxu. 11/10/2023.

Nieħdu ħsieb is-saħħa mentali tagħna u ta’ xulxin. Stqarrija mill-Isqfijiet ta' Malta u Għawdex għall-Kum Dinji tas-Saħħa Mentali. 10/10/2023.

Messaġġ tal-Papa Frangisku fl-Angelus tas-27 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru, 08/10/2023.

Meditazzjonijiet dwar il-misteri tal-Ferħ matul is-Sinodu mill-Kardinal Mario Grech. Pjazza San Pietru. 07/10/2023.

Servizz ta’ valur kbir. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi f’Jum il-Forzi Armati. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 09/10/2023.

Laudate Deum - Faħħru lil Alla. Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku lill-bnedmin kollha ta' rieda tajba dwar il-kriżi fil-klima. 04/10/2023.

 ĠUBLEW 2025:  Kristu huwa ċ-centru tal-Ġublew. Nru 2. Il-Kostituzzjoni Dommatika tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II, Lumen Gentium dwar il-Knisja. vidjo

Messaġġ video tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tal-Kungress Internazzjonali “Mujer Exceptional”, jew Mara Eċċezzjonali, iddedikat lill-5o Anniversarju minn meta Santa Tereża ta’ Avila ġiet ipproklamata bħala Duttur tal-Knisja. St Tereża of Ávila Catholic University, 12-15 April 2021.

Alla jimlielna ħajjitna dejjem b’dak li hu l-aħjar. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-sebgħa u għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena. Kappella tal-Madonna ta’ Manresa, fil-Kurja, Floriana. 08/10/2023.

Insejħu l-ħażin b’ismu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi għall-Impjegati tal-Kurja u tas-Segretarjat tal-Edukazzjoni. Kappella tal-Kurja, Floriana. 06/10/2023.

 ĠUBLEW 2025:  Il-Konċilju x’għandu x’jaqsam mal-Ġublew? Nru 1. Il-Kostituzzjoni Pastorali tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II, Gaudium et Spes fuq il-Knisja fid-dinja tal-lum. vidjo

Diskors tal-Kardinal Mario Grech fil-ftuħ tas-16-il Assemblea Ġenerali Ordinarja tas-Sinodu tal-Isqfijiet. Awla Pawlu VI, Vatikan. 04/10/2023.

Laudate Deum – Faħħru lil Alla. Rapport qasir dwar l-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku fuq il-kriżi fil-klima u li kienet ippublikata fl-4 ta’ Ottubru 2023.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa ta’ San Franġisk ta’ Assisi. Knisja tal-Patrijiet Franġiskani Konventwali, Victoria. 04/10/2023.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-ftuħ tal-Assemblea Ġenerali Ordinarja tas-Sinodu tal-Isqfijiet. Pjazza San Pietru, San Franġisk ta' Assisi. 04/10/2023.

Terremot ta' mħabba. Omelija tal-Isqof Anton Teuma fit-Tifkira tal-Anġli Kustodji Mqaddsa u t-trabi li ma tweldux. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 02/10/2023.

Il-Mulej jipproteġikom. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tal-ftuħ tas-Sena Foresni. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 02/10/2023.

Mingħajr talb ma jkunx hemm Sinodu. Stedina għat-talb mill-Insara kollha.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tas-26 Ħadd matul is-Sena A. Pjazza San Pietru. 01/10/2023.

 ĠUBLEW 2025:  Il-logo u l-motto tal-Ġublew.

Nagħmlu r-rieda t’Alla bil-fatti. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-sitta u għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena u fil-Jum Internazzjonali tal-Anzjani . Kappella Marija Omm il-Knisja, Ta’ Milt, Mosta. 01/10/2023.

Agħtu lil Ċesari dak li hu ta’ Ċesari, u lil Alla dak li hu ta’ Alla. Kelma tal-Ħajja mill-Moviment tal-Fokolarini. Ottubru 2023.

Adorazzjoni Ewkaristika f'diversi knejjes għal matul Ottubru 2023,

Talb għas-Sinodu tal-Isqfijiet matul Ottubru.

Il-fehma tal-Papa Franġisku ghal Ottubru 2023. Nitolbu għall-Knisja biex tagħraf tisma’ u tiddjaloga f’kull livell ta’ ħajjitha u tħalli lill-Ispirtu Santu jmexxiha lejn il-periferiji tad-dinja.

 

Settembru 2023

Omelija tal-Papa Franġisku waqt velja ekumenika ta' talb. Pjazza San Pietru. 30/09/2023.

Investi f’paċenzja, sagrifiċċju u stennija, u ssib l-imħabba. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tal-Arkanġli Mqaddsa, Mikiel, Gabrijel u Rafel. Knisja tas-Salib Imqaddes, Floriana. 29/09/2023.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa tal-Arkanġli Mqaddsa għall-istaff tal-Iskola Sekondarju tal-Konservatorju tal-Isqof (Bniet), Victoria, fil-ftuħ tas-Sena Skolastika. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 29/09/2023.

Protezzjoni, Qawwa u Fejqan. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa tal-Arkanġli Mqaddsa, Mikiel, Gabrijel u Rafel. Kappella tal-Kurja, Floriana. 29/09/2023.

Laudate Deum - Faħħru lil Alla. Id-dokument ġdid tal-Papa Franġisku dwar l-ambjent, se jjun ippubblikat fl-4 ta’ Ottubru 2023.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tal-ħamsa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/09/2023.

Il-Papa Franġisku jitkellem fuq il-vjaġġ appostoliku tieghu f’Marsilja fl-okkażjoni tar-Rencontres Méditerranéennes. Udjenza Ġenerali. 27/09/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Marsilja. Diskors fl-aħħar sessjoni tar-Rencontres Méditerranéennes. 23/09/2023.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-ħamsa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/09/2023.

Jibdel id-domanda. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-bidu tas-Sena Skolastika Sekondarja f’St Joseph (Blata l-Bajda). Knisja Parrokkjali San Bastjan, Qormi. 25/09/2023.

Biex jaraw id-dawl. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-ħamsa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 25/09/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-25 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 24/09/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġiski f'Marsilja. Konferenza stampa waqt it-titjira lura lejn Ruma. 23/09/2023.

Qabel is-sinodu, is-sinodalità. Is-sinodu mhux għall-Isqfijiet biss, imma għalina lkoll. 24/09/2023.

Ma nfittxux mal-Mulej. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-ħamsa u għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena. Kunvent tas-Sorijiet Franġiskani, Imsida. 24/09/2023.

Katekeżi fil-qosor dwar l-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku Gaudete et Exsultate (Ifirħu u Thennew). Kitba ta' Joe Galea.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Marsilja. Omelija fil-quddiesa votiva tal-Verġni Mqaddsa Marija tal-Għassa. Stadio Vélodrome. 23/09/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Marsilja. Waqt ta' ġabra mal-Mexxejja Reliġjużi qrib il-memorjal iddedikat lill-Baħrin u l-Migranti li ntilfu fil-baħar. 22/09/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Marsilja. Talba Marjana mal-Kleru Djoċesan. Bażilika ta' Notre' Dame de la Garde, Marsilja. 22/09/2023.

Katekeżi fil-qosor dwar l-Ittra tal-Papa Franġisku Misericordiae Vultus (Il-Wiċċ tal-Ħniena). Kitba ta' Joe Galea.

Katekeżi fil-qosor dwar l-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku Amoris Laetitia (Il-Ferħ tal-Imħabba). Kitba ta' Joe Galea.

Katekeżi fil-qosor dwar l-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku Evanġelii Gaudium (il-Ferħ tal-Vanġelu). Kitba ta' Joe Galea.

Diskors tal-Papa Franġisku lir-rappreżentanti tal-Konfederazzjonijiet tal-Fratellanzi tad-Djoċesijiet Taljani. 16/01/2023.

Messaġġ bil-video tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tal-Kungress Internazzjonali “Mujer Exceptional”, jew Mara Eċċezzjonali, fl-okkażjoni tal-5o Anniversarju minn meta Santa Teresa ta’ Avila kienet ipproklamata bħala Duttur tal-Knisja. 12-15 April 2021.

Ekonomija li tagħti dinjità lill-bniedem. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Jum l-Indipendenza. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 21/09/2023.

Alla wkoll għamel tattoo (Iżaija 49, 16). Minn Patru Juan de Bono ocd. 21/09/2023.

San Daniel Comboni, appostlu għall-Afrika u profeta tal-missjoni. Il-21 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. Pjazza San Pietru. 20/09/2023.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-erbgħa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/09/2023.

Ma jistħoqqlix. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-erbgħa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/09/2023.

Katekeżi fil-qosor dwar l-Enċklika tal-Papa Franġisku Laudato Si’ (Tkun Imfaħħar). Kitba ta' Joe Galea.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Marsilja għall-għeluq tar-Rencontres Méditerranéennes. 22 u 23 ta' Settembru 2023.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-erbgħa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/09/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-24 Ħadd matul is-Sena "A", Pjazza San Pietru. 17/09/2023.

Ma niddejqux nitolbu maħfra ‘l Mulej. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-erbgħa u għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena. Knisja tad-Duluri, Ħamrun. 17/09/2023.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Pontifikal Solenni tal-159 Anniversarju mit-Twaqqif tad-Djoċesi ta’ Għawdex u l-Ftuħ tas-Sena Pastorali. Katidral tal-Assunta, Victoria. 16/09/2023.

Ibqa’ magħna, Mulej. Ittra Pastorali tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma għall-Ftuħ tas-Sena Pastorali 2023-2024. 16/09/2023.

Ħadha għandu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira tal-Verġni Mqaddsa Marija tad-Duluri. Kappella taċ-Ċentru tal-Onkoloġija, Mater Dei. 15/09/2023.

Nitolbu biex l-isptar tagħna jkun post ta’ solidarjetà, kompassjoni u fejqan. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes. Kappella ta’ Mater Dei. 14/09/2023.

Il-Beatu José Gregorio Hernández Cisneros, tabib tal-foqra u appostlu tal-paċi. L-20 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 13/08/2023.

It-Talb tal-Ġublew 2025, Pellegrini tat-Tama.

Issalva ħajja mhux teqridha. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tlieta u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 11/09/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-23 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 10/09/2023.

Jimpurtana mill-oħrajn. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-23 Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 10/09/2023.

Il-korrezzjoni bit-tgħajjir ma twassal għal imkien. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tlieta u għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena. Knisja ta’ Marija Reġina, Marsa. 10/09/2023.

Nildu lil Ġesù llum. Omelija tal-Isqof Anton Teuma fis-Solennità tat-Twelid ta’ Marija. Bażilika ta’ Marija Bambina, Xagħra. 08/09/2023.

Il-Vitorja hija r-rebħa tal-ħajja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Pontifikal statali f’lejlet il-festa tat-Twelid tal-Verġni Marija. Kolleġġjata ta’ Marija Bambina, Naxxar. 07/09/2023.

Il-Papa Franġisku jitkellem dwar il-Vjaġġ Appostoliku tiegħu fil-Mongolja. Udjenza Ġenerali. 06/09/2023.

Mexxietha l-imħabba. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa ta’ Santa Tereża ta’ Kalkutta. Parroċċa Bormla. 05/09/2023.

Vjagg Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Mongolja. Konferenza stampa mill-Papa Franġisku waqt it-titjira lura lejn Ruma. 04/09/2023.

Vjaġġ Appostolika tal-Papa Franġisku fil-Mongolja. Laqgħa ma' persuni li jaħdmu fil-qasam tal-Karità u inawgurazzjoni tal-House of Mercy. 04/09/2023.

Meta l-folla tilfet rasha. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tnejn u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/09/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Mongolja. Diskors fil-laqgħa Ekumenika u Inter-reliġjuża. 03/09/2023.

Il-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Mongolja. Omelija fi Steppe Arena. 03/09/2023.

Nerfgħu s-salib meta naħdmu kontra dak li hu ħażin. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-tnejn u għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena. Knisja ta’ San Franġisk, Birkirkara. 03/09/2023.

Vjagg Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Mongolja. Laqgħa mal-Awtoritajiet, is-Soċjetà Ċivili u l-Korp Diplomatiku. 02/09/2023.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-50 Anniversarju tal-Inkurunazzjoni tal-istatwa titulari ta’ Marija Bambina. Bażilika ta’ Marija Bambina, Xagħra. 02/09/2023.

Il-ġustizzja u l-paċi jgelglu. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji ta' Talb għall-Ħarsien tal-Ħolqien mfakkar fl-1 ta' Settembru 2023.

Bejn bluha u għaqal. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-wieħed u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 01/09/2023.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għal matul Settembru 2023.

Il-fehma tal-Papa Franġisku ghal Settembru 2023. Nitolbu għal dawk imwarrba fil-ġenb tas-soċjetà, f’kundizzjonijiet diżumani, biex l-istituzzjonijiet jagħtu kashom u qatt ma jqisuhom ta’ anqas importanza minn oħrajn.

Adorazzjoni Ewkaristika minn diversi knejjes għal matul Settembru 2023.

 

Awwissu 2023

Il-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Mongolja. 31 ta' Awwiss - 4 ta' Settembru 2023.

Henjin meta naqdu dmirna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ħamis tal-wieħed u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Villa Messina, Rabat. 31/08/2023.

Nitolbu u naqdu bil-ferħ: Kateri Tekakwitha, l-ewwel qaddisa nativa tal-Amerika ta’ Fuq, id-19-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. Udjenza Ġenerali. 30/08/2023.

Inħallu l-Kelma tiġġudikana. Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa tal-Martirju ta’ San Ġwann il-Battista. Rotunda arċipretali ta’ San Ġwann il-Battista, Xewkija. 29/082023.

Qaddej tal-qaddejja ta’ Alla. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Jum iddedikat għall-professjonisti fil-qasam tas-saħħa. Parroċċa ta’ San Girgor il-Kbir, Sliema. 28/08/2023.

Eħlisna mill-ipokresija. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira ta’ Santu Wistin, Isqof u Duttur tal-Knisja. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/08/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-21 Ħadd matul is-Sena "A". Pjazza San Pietru. 27/08/2023.

Fidi fl-Iben ta’ Alla l-ħaj. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-21 Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 27/08/2023.

L-erba’ ħitan tad-dar tagħna. Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa titulari tal-Madonna ta’ Loreto. Knisja Arċipretali tal-Madonna ta’ Loreto, Għajnsielem. 27/08/2023.

Kemm-il darba qalbna waqfet fuq il-frugħat tad-dinja? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-wieħed u għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kunċizzjoni, Lija. 27/08/2023.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tal-għoti tal-premju "E' Giornalismo". 26/08/2023.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Festa tar-Ritorn tal-Familja Mqaddsa mill-Eġittu. Knisja tar-Ritorn tal-Familja Mqaddsa mill-Eġittu, Kemmuna. 26/08/2023.

It-tħabbira fil-lingwa tal-post: San Juan Diego, messaġġier tal-Verġni ta’ Guadalupe. It-18-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. Udjenza Ġenerali. 23/08/2023.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Parteċipanti tat-III edizzjoni tal-Istati Ġenerali tan-Natalità. Auditorium Via della Conciliazione, Ruma. 12/05/2023.

Biex l-għana ma jkunx mażżra ma’ għonqna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira ta’ San Piju X, Papa. Kappella tal-Kurja, Floriana. 21/08/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-20 Ħadd matul is-Sena "A". Pjazza San Pietru. 20/08/2023.

L-Assunta turina kif tkun parroċċa. Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Festa titulari ta’ Santa Marija. Santwarju arċipretali ta’ Santa Marija Mtellgħa s-Sema, Żebbuġ. 20/08/2023.

Ma nistennewx il-bajtra taqa’ f’ħalqna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fl-20 Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 20/08/2023.

Inkunu ta’ sapport għal xulxin fis-saħħa mentali. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena. Knisja tal-Bon Kunsill, Paceville. 20/08/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tat-Tlugħ ta' Marija fis-Sema. Pjazza San Pietru. 15/08/2023.

Infaħħru l-kobor tal-Mulej. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità ta’ Marija Assunt. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 15/08/2023.

L-umiltà tal-Madonna tgħallimna ma naqtgħux qalbna quddiem il-limiti tagħna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Imqaddsa Verġni Marija Mtellgħa s-Sema. Bażilika tal-Mosta. 15/08/2023.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma f’Jum is-Solennità tal-Għid tal-Assunta. Katidral tal-Assunta, Victoria. 15/08/2023.

Kisba kbira għall-umanità. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddies tal-Velja tal-Għid tal-Assunta. Katidral ta’ San Pawl, Imdina. 14/08/2023.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira ta’ San Massimiljan Marija Kolbe, Presbiteru u Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/08/2023.

Ommna Marija tgħallimna nagħżlu l-importanti. Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Quddies tal-Velja tal-Għid tal-Assunta. Zuntier tas-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 14/08/2023.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira ta’ San Massimiljan Marija Kolbe, Presbiteru u Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/08/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus tad-19-il Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 13/08/2023.

L-id tagħna fl-id tiegħu, Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fid-dsatax-il Ħadd ta’ matul is-sena. Kappella tal-Vitorja, f’Ħal Farruġ. 13/08/2023.

Djalogu ta’ mħabba. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’Jum il-Familja u l-Għaqdiet Soċjali u Reliġjużi. Parroċċa ta’ San Pietru fil-Ktajjen, Birżebbuġa. 03/08/2023.

Vjaġġ tal-Papa Franġisku fil-Portugall. Diskors fiċ-ċerimonja ta' merħba. 03/08/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Portugall. Konferenza Stampa tul it-titjira lura lejn Ruma. 06/08/2023.

Ittra tal-Papa Franġisku lis-Saċerdoti tad-Djoċesi ta' Ruma. 07/08/2023.

Wara l-Vjaġġ Appostoliku fil-Portugall fl-okkażjoni tal-Jum Dinji taż-Żgħażagħ. Il-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. Awla Pawlu VI. 09/08/2023.

Hu s-salvatur tagħna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tmintax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/08/2023.

Ejjew nimmeditaw l-imħabba ta’ Alla. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej. Knisja Parrokkjali tas‑Salvatur, Lija. 06/08/2023.

Omelija mill-Kardinal Mario Grech fil-Festa ta’ San Ġużepp. Parroċċa tal-Qala. 06/08/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Portugall. Laqgħa mal-Voluntiera tal-Jum Dinji taż-Żgħażagħ. Lisbona. 06/08/2023.

Vjagg Appostoliku tal-Papa Frangisku fil-Portugall. Messaġġ fit-talba tal-Angelus. Lisbona. 06/08/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Portugall. Omelija fil-Quddiesa tal-Jum Dinji taż-Żgħażagħ. Lisbona. 06/08/2023.

Aktar filmati tal-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Portugall għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ. 2-6 ta' Awwissu 2023.

Fih insibu l-għaxqa tagħna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-ħames anniversarju mill-Ordinazzjoni Episkopali tiegħu. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 05/08/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġgisku fil-Portugall. Diskors fil-Velja maż-Żgħażagħ. Lisbona. 05/08/2023.

Kemm hu sew li aħna hawn! Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej. Parroċċa tal-Kalkara. 06/08/2023.

Ġewwa Fatima, l-Papa Franġisku ‘b’sogħba’ jitlob għall-paċi. 05/08/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Portugall. Omelija fil-laqgħa ta' talb mal-membri tal-Kleru u Operaturi pastorali oħra. 02/08/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Portugall. Diskors fis-Santwarju tal-Madonna ta' Fatima. 05/08/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Portugall. Diskors fiċ-ċelebrazzjoni tat-Triq tas-Salib maż-Żgħażagħ. Lisbona, 04/08/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Portugall. Diskors fil-laqgħa mar-rappreżentanti ta' Ċentri ta' Assistnza u Karità. Lisbona. 04/08/2023.

Il-Papa Franġisku jilqa’ liż-żgħażagħ fil-WYD: “Alla qiegħed isejħilkom b’isimkom. 04/08/2023.

Il-Jum Dinji taż-Żgħażagh mal-Papa Franġisku fil-Portugall. Filmati qosra li jiġbru l-mumenti ewlenin bejn l-1 u s-6 ta' Awwissu 2023.

Tfixklu fil-ġid. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira ta’ San Ġwann Marija Vianney, Presbiteru. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/08/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Portugall. Laqgħa maż-Żgħażagħ tal-Ischolas Occurrentes. Cascais. 03/08/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Portugall. Diskors fil-laqgħa maż-Żgħażagħ Universitarji. Lisbona. 03/08/2023.

Jum Dinji taż-Żgħażagħ fil-Portugall: Il-Papa liż-żgħażagħ f’Lisbona: “Tibżgħux tħammġu jdejkom”. 03/08/2023.

Dixxiplu tas-saltna tas-smewwiet. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa b’suffraġju tal-Isqof Emeritu Pawlu Darmanin u oħtu Marija. Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja, Żabbar. 03/08/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Portugall. Diskors lill-Awtoritajiet. Lisbona. 02/08/2023.

Il-Papa Franġisku jesprimi l-qrubija tiegħu lejn il-vittmi ta’ maltempati u nirien fil-Greċja u fl-Italja. 01/08/2023.

L-intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul Awwissu 2023. Biex il-Jum Dinji taż-Żgħażagħ f’Lisbona jgħin liż-żgħażagħ ikunu xhieda tal-Vanġelu fil-ħajja tagħhom.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għal matul Awwissu 2023.

Adorazzjoni Ewkaristika minn knejjes differenti matul Awwissu 2023.

 

Lulju 2023

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tas-17-il Ħadd matul is-Sena.  Pjazza San Pietru. 30/07/2023.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tad-19-il Anniversarju mill-Mewt tal-Qaddej ta’ Alla Dun Mikiel Attard, saċerdot djoċesan. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 30/07/2023.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa titulari ta’ San Lawrenz. Knisja parrokkjali ta’ San Lawrenz, San Lawrenz. 30/07/2023.

Xorti kbira. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-sbatax-il Ħadd ta’ matul is-sena u f’Jum in-Nanniet. Knisja Parrokkjali ta’ Wied il-Għajn. 30/07/2023.

F’idejna nħallux il-Kelma tagħmel il-frott fina. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tas-sittax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/07/2023.

Nagħtu xhieda bla biża’. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tas-sittax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/07/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus tas-16-il Ħadd matul is-Sena u l-Jum Dinji tan-Nanniet u l-Anzjani.  Pjazza San Pietru. 23/07/2023.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Jum Dinji tan-Nanniet u l-Anzjani. Bażilika ta' San Pietru. 23/07/2023.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa titulari ta’ Santa Margerita. Knisja arċipretali ta’ Santa Margerita, Sannat. 23/07/2023.

Qalb il-qamħ u s-sikrana. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-16-il Ħadd tas-sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 23/07/2023.

Agħti ħajtek u ruħek lil min iridlek il-ġid. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-sittax-il Ħadd ta’ matul is-sena. Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 23/072023.

Musicam Sacram, Istruzzjoni tal-"Consilium" u tal-Kongregazzjoni Mqadda tar-Riti. 05/03/1967.

X’tama hemm għall-Knisja fl-Ewropa? Riflessjoni mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. 23/06/2023.

Is-Sena Mqaddsa tal-Ġublew hi waqt ta’ qawmien ġdid tal-kuxjenza. Diskors tal-Papa Pawlu VI fl-Udjenza Ġenerali. 07/05/1975.

Nitolbu għall-miżżewġin biex fi mħabbithom isibu l-mistrieħ għal ruħhom. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tal-ħmistax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/07/2023.

Il-Mulej, li hu ġust u ħanin, jagħraf il-qalb tagħna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-ħmistax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/07/2023.

Għażla mingħajr kompromessi. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-ħmistax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/07/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-15-il Ħadd matul is-Sena "A". Pjazza San Pietru. 16/07/2023.

Neħilsu ż-żgħażagħ tagħna minn ħalq id-dragun. Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa titulari ta’ San Ġorġ Martri. Bażilika ta’ San Ġorġ, Victoria. 16/07/2023.

Komunjoni - Parteċipazzjoni - Missjoni.  It-tliet kelmiet-muftieħ tas-Sinodu 2021 - 2023.  Joe Farrugia.

Nilqgħu f’qalbna ż-żerriegħa tal-Kelma. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-15-il Ħadd tas-Sena, Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 16/07/2023.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-ħmistax-il Ħadd ta’ matul is-sena. Knisja ta’ Massimiljanu Kolbe, Qawra. 16/07/2023.

Taqtax qalbek, m’intix waħdek. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa tal-Madonna tal-Karmnu. Sptar Monte Carmeli. 14/07/2023.

Noqogħdu attenti. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-erbatax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/07/2023.

Isimgħu l-għajta tal-ġustizzja! Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Jum il-Pulizija. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 12/07/2023.

Barka għalina lkoll. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa ta’ San Benedittu. Monasteru ta’ Santa Skolastika, Birgu. 11/07/2023.

Jiena, bil-ħajja tiegħi, qed inħalli d-dinja ftit aħjar milli sibtha? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa ta’ San Benedittu, Abbati, Patrun tal-Ewropa. Monasteru tas-Sorijiet Benedittini, Imdina. 11/07/2023.

Prinċipji Morali.  Vidjo qasir minn Joe Galea.

Mara: Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku mill-Biblista Dun Pawl Sciberras.        Ara aktar kliem u termini ...

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fl-14-il Ħadd matul is-Sena "A". Pjazza San Pietru. 09/07/2023.

Omelija tal-Kardinal Mario Grech fil-Festa tal-Madonna tas-Sokkors. Santwarju parrokkjali tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir, Kerċem. 09/07/2023.

Il-Poplu ta’ Alla, suġġett tal-mixja sinodali. Diskors tal-Kardinal Mario Grech, Segretarju tas-Sinodu. Bażilika tal-Madonna Ta’ Pinu, L-Għarb. Għawdex. 08/07/2023.

Omelija tal-Kardinal Mario Grech f’Quddiesa tas-60 Anniversarju tal-Victoria Scout Group. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 08/07/2023.

Tefa’ ħarsa ta’ ħniena u għażlu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’Quddiesa ta’ tmiem is-sena akkademika tal-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali. Knisja Parrokkjali, Attard. 07/07/2023.

Ġie għalina lkoll. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tlettax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, .Floriana. 07/07/2023.

Il-ħarsien tal-wirt nisrani fi Franza. Minn Joe Galea. 03/07/2023.

Swielna ta’ ġid kbir għall-fidi tagħna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa ta’ San Tumas, Appostlu. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/07/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-13-il Ħadd matul is-Sena "A". Pjazza San Pietru. 02/07/2023.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa titulari tal-Viżitazzjoni ta’ Marija lil Eliżabetta. Bażilika tal-Viżitazzjoni, Għarb. 02/07/2023.

Tinkwetawx, se nkomplu nieħdu ħsiebhom. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tlettax-il Ħadd ta’ matul is-sena. Dar tal-Providenza, Siġġiewi. 02/07/2023.

Imqar tazza ilma friska. Kelma tal-Ħajja ta' Lulju 2023 mill-Moviment tal-Fokolari

Adorazzjoni Ewkaristika f'diversi knejjes għal matul Lulju 2023.

Il-Fehma tal-Papa Franġisku għal-Lulju 2023. Nitolbu biex il-Kattoliċi jqiegħdu ċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija fiċ-ċentru ta’ ħajjithom.

 

Ġunju 2023

Ma ħallihx emarġinat. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tnax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 30/06/2023.

Sublimitas et Miseria Hominis. Ittra Appostolika tal-Papa Franġisku fir-raba' ċentinarju tat-twelid ta' Blaise Pascal. 19/06/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Appostli San Pietru u San Pawl. Pjazza San Pietru. 29/06/2023.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa u tberik tal-pallji fis-Solennita tal-Appostli San Pietru u San Pawl. Bażilika ta' San Pietru. 29/06/2023.

Nitolbu li nkunu Knisja ta’ rikonċiljazzjoni, paċi u missjoni. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità ta’ San Pietru u San Pawl, Appostli. Katidral tal-Imdina. 29/06/2023.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fis-Solennità ta’ San Pietru u San Pawl. Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, Nadur. 29/06/2023.

Xhieda: Santa Mary MacKillop. Is-17-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. Pjazza San Pietru. 28/06/2023.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Funeral ta’ Mons. Pawlu Cardona. Knisja arċipretali ta’ Santa Margerita, Sannat. 27/06/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Membri tal-Grupp tal-Partit Popolari Ewropew fil-Parlament Ewropew. 09/06/2023.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tat-tnax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/06/2023.

Huwa Alla li jagħraf il-profondità tal-qalb. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tnax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/06/2023.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tnax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/06/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-12-il Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 25/06/2023.

L-Ispirtu jgħinna negħlbu l-biża’. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-12-il Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 25/06/2023.

Don li jitlob fiduċja. Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa bir-Rit tat-Tberik tat-Tarbija fil-Ġuf. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 25/06/2023.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa ta’ San Ġwann il-Battista. Rotunda arċipretali ta’ San Ġwann il-Battista, Xewkija. 25/06/2023.

Għandna bżonn l-umiltà, il-kuraġġ u x-xhieda ta’ Ġwanni l-Battista. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tnax-il Ħadd ta’ matul is-sena. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 25/06/2023.

Id il-Mulej kienet miegħu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità tat-Twelid ta’ San Ġwann il-Battista. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 24/06/2023.

Ngħożżu l-ħajja bl-imħabba. Messaġġ mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Gradwazzjoni tal-Caritas 2023. Komunità Terapewtika, San Blas. 24/06/2023.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Artisti. Kappella Sistina. 23/06/2023.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Vġili tas-Solennità tat-Twelid ta’ San Ġwann Battista u fl-Ordinazzjoni Djakonali tas-seminaristi Matthew Borg u Franklin Micallef. Katidral tal-Assunta, Victoria. 23/06/2023.

Omelija tal-Isqof George Frendo OP fil-Festa tas-Sejha Ta’ Pinu. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 22/06/2023.

Bejn li tgeddes u li ġġemma’. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-ħdax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/06/2023.

“Ejja”. Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Pontifikal Solenni tal-Festa tas-Sejħa tal-Madonna Ta’ Pinu. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 22/06/2023.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa għall-Persuni Kkonsagrati. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 21/06/2023.

Knisja li tħaddan id-diversità. Instrumentum laboris L-Instruemntum laboris mis-Segretarjat Ġenerali tas-Sinodu. 20/06/2023.

Il-kejl li tana hu l-imħabba tal-għedewwa. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-ħdax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/06/2023.

Talba għat-3 Jum Dinji tan-Nanniet u l-Anzjani. 2023.

Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien. Messaġġ tal-Papa Franġisku għat-3 Jum Dinji tan-Nanniet u l-Anzjani. 31/05/2023. Imfakkar fit-23 ta' Lulju 2023.

Azzjoni pożittiva flok reazzjoni negattiva. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-ħdax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/06/2023.

Rgħajja għal ngħaġ bla ragħaj. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ħdax-il Ħadd matul is-sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 18/06/2023.

Iddawwarx ħarstek mill-ebda fqir. Messaġġ tal-Papa Franġisku għas-VII Jum Dinji tal-Foqra. 13/06/2023. Imfakkar fid-19 ta' Novembru 2023.

Omelija tal-Kardinal Mario Grech fil-Festa tal-Qalb ta’ Ġesù. Santwarju parrokkjali tal-Qalb ta’ Ġesù, Fontana. 18/06/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-11-il Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 18/06/2023.

M’aħniex qaddejja tal-poplu għall-frugħa tal-vanità, xi titlu jew għall-interessi tagħna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-ħdax-il Ħadd ta’ matul is-sena. Parroċċa ta’ San Ġużepp, Imsida. 18/06/2023.

Lejn il-Kura ta' din id-Dar Komuni. Sensiela ta' programmi mill-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent. Imxandra fuq Radju Marija minn Fr Mark Ciantar ofm u l-Prof. Paul Pace.

Xi jħaffef it-toqol? Ġesù bl-imħabba tiegħu. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Ordinazzjoni ta’ Jean Paul Mutumbo. L-Oratorju Salesian, Sliema. 16/06/2023.

Oikos jew Id-Dar Komuni Tagħna. Sensiela ta’ katekeżi ekoloġika. Imxandra fuq Radju Marija minn Fr Mark Ciantar ofm.

Kebbes fina n-nar ta’ mħabbtek. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-għaxar ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/06/2023.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fit-Tifkira ta’ Sant’Antnin ta’ Padova. Knisja tal-Patrijiet Franġiskani Konventwali, Victoria. 13/06/2023.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-għaxar ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/06/2023.

Iridna henjin. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-għaxar ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/06/2023.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Katidral tal-Assunta, Victoria. 11/06/2023.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm Imqaddes ta’ Kristu. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 11/06/2023.

Messaġġ Pastorali tal-Isqfijiet Maltin fuq il-Quddiesa tal-Ħadd. 11/06/2023.

Bil-qima u b’imħabba kbira. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tad-disa’ ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 09/06/2023.

Fiż-żwieġ qed tirriskja kollox, tajjeb titlob lil Alla jgħinek. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tad-disa’ ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/06/2023.

Xhieda: Santa Tereża tal-Bambin Ġesù, Patruna tal-missjonijiet. Is-16-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 07/06/2023.

Il-Papa Franġisku jgħid li t-tfittxija għall-ġid komuni hija mportanti ħafna.

Il-Papa Franġisku se jagħmel Vjaġġ Appostoliku lejn il-Mongolia.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus. Solennità tat-Trinità Qaddisa. Pjazza San Pietru. 04/06/2023.

Festa ta’ mħabba. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità tat-Trinità Qaddisa. Dar tal-Kleru, B’Kara. 04/06/2023.

The Trinity: where love is not an island. Article by Auxiliary Bishop of Joseph Galea-Curmi. The Sunday Times of Malta. 04/06/2023.

Dar it-talb tissejjaħ. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tmien ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 02/06/2023.

Adorazzjoni Ewkaristika minn parroċċi u knejjes differenti matul Ġunju 2023.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul ix-xahar ta' Ġunju 2023.

Il-Fehma tal-Papa Franġisku għal Ġunju 2023. Nitolbu ħalli l-komunità internazzjonali tintrabat b’modi konkreti biex twaqqaf it-tortura u tiggarantixxi għajnuna lill-vittmi u l-familji tagħhom.

 

Mejju 2023

Xhieda: il-Venerabbli Matteo Ricci. Il-15-il katekeħi tal-Papa Franġisku fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 31/05/2023.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Festa taż-Żjara tal-Imqaddsa Verġni Marija. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 31/05/2023.

Id-dilka tal-morda hi sagrament tal-fejqan u tal-ħniena ta’ Alla. Messaġġ mingħand l-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt laqgħa mal-Anzjani. Lija. 30/05/2023.

Papa Franġisku lit-tfal Afrikani: “Qatt taqtgħu qalbkom mill-ħolm tagħkom” u “kunu ambaxxaturi tal-paċi," 30/05/2023.

Il-Papa Franġisku jappella għas-solidarjetà għall-komunitajiet milquta miċ-ċiklun Mocha. 30/05/2023.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tas-seba’ ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 30/05/2023.

Il-Knisja għandha omm. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tifkira ta’ Marija Omm u Xbieha tal-Knisja. Kappella tal-Kurja, Floriana. 29/05/2023.

Lectio Divina fis-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin (Sena A) immexxija mill-Isqof Anton Teuma. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 28/05/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku matul it-talba tar-Regina Coeli fis-Solennità ta' Għid il-Ħamsin. Pjazza San Pietru. 28/05/2023.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità ta' Għid il-Ħamsin. Bażilika ta' San Pietru. 28/05/2023.

L-Ispirtu s-Santu hu l-ispirtu ta’ Alla li hu mħabba. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 28/05/2023.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fis-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin. Katidral tal-Assunta, Victoria. 28/05/2023.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa tal-Konsagrazzjoni tal-Kappella tal-Madonna Għajnuna tal-Insara u San Bartilmew Appostlu. Kumpless residenzjali Rużar Briffa fir-Residenza ta’ San Vinċenz de Paule, Ħal Luqa. 27/05/2023.

Vjaġġ ta’ ħamsin sena. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Ħamsin Anniversarju tal-Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem, B’Kara. 26/05/2023.

Mhux li kien! Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-mitt sena tal-MUSEUM f’Balzan. Knisja Parrokkjali, Balzan. 25/05/2023.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tas-seba’ ġimgħa tal-Għid u Tifkira ta’ San Filippu Neri, Presbiteru. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/05/2023.

Il-glorja li jagħtina l-Ispirtu s-Santu tagħmilna ħaġa waħda. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tas-seba’ ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, 25/05/2023.Floriana. 25/05/2023.

Xhieda: Sant’Andrija Kim Tae-gon. L-14-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 24/05/2023.

Lectio Divina fis-Solennità tat-Tlugħ tal-Mulej fis-Sema (A) minn Dun Noel Debono. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu, l-Għarb. Il-Ħadd 21 ta' Mejju 2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fis-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema tal-Mulej. Pjazza San Pietru. 21/05/2023.

Lejn is-sema pajjiżna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità tat-Tlugħ il-Mulej fis-Sema u fil-100 sena mill-mewt ta’ Madre Marija Tereża Nuzzo. Kappella tal-Ulied tal-Qalb ta’ Ġesu’, Fleur-de-Lys. 21/05/2023.

Ad Gentes. Dokumentarji vidjo bil-Malti fuq id-Digriet tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II fuq il-ħidma missjunarja tal-Knisja.

Min-niket għall-ferħ. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tas-sitt ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/05/2023.

Xhieda: San Franġisk Saverju. it-13-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 17/05/2023.

Għal Ġesù l-ikbar dnub hu li ma taċċettahx bħala s-salvatur tiegħek. Quddiesa tal-jum mill-Arċisqof Charles J. Scicluna mas-saċerdoti l-ġodda. Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa, Mellieħa. 16/05/2023.

Il-kelma tqanqal, imma l-eżempju jkaxkar. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tnejn tas-sitt ġimgħa tal-Għid. Knisja ta’ San Pawl tar-tarġa, Naxxar. 15/05/2023.

Lectio Divina tas-6 Ħadd tal-Għid, Sena "A". Minn Mons. Lawrenz Sciberras. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu, l-Għarb. 14/05/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fir-Regina Coeli tas-6 Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru. 14/05/2023.

Il-kejl ta’ kemm veru nħobbuh. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Sitt Ħadd tal-Għid. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 14/05/2023.

Ifhem xi tfisser tħobb u tibda tifhem Ġesù. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-sitt Ħadd tal-Għid. Knsija Parrokkjali ta’ Gwardamanġa. 14/05/2023.

Alla jħobb b’xejn. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tal-Madonna tal-Mirakli. Santwarju tal-Madonna tal-Mirakli, Ħal Lija. 13/05/2023.

Agħmlu kollox għal Ġesù. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa tal-Ordinazzjoni ta’ tliet saċerdoti ġodda. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 13/05/2023.

Ragħaj li jagħti ħajtu. Omelija mill-Isqof Anton Teuma fl-Ordinazzjoni Presbiterali tad-Djaknu Matthew Bajada. Katidral tal-Assunta, Victoria. 12/05/2023.

Kif ħabbna hu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-ħames ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/05/2023.

Ħielsa li nagħżlu nimigrawx jew le. Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tal-109 jum dinji tal-migranti u rifuġjati. Mfakkar fit-23 ta' Settembru 2023. 11/05/2023.

The need to keep alive the spiritual and religious dimension of our cultural legacy. Address by Archbishop Charles Jude Scicluna for the European Cathedrals Malta Conference on ‘The Equilibrium between Conservation and Spirituality’. St John’s Co-Cathedral, Valletta. 11/05/2023.

Jekk inti devot tal-Madonna, ipprova imita xi virtù tagħha. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-100 sena mit-twaqqif tas-Soċjetà Filarmonika Sliema. Knisja Parrokkjali ta’ Sacro Cuore, Sliema. 10/05/2023.

Messaġġ vidjo tal-Papa Franġisku biex tfakkret it-tnedija tal-pjattaforma, Laudato Si' 28/05/2021.

Diskors tal-Papa Franġisku fuq il-Qdusija Tiegħu Tawadros li aċċetta l-istedina biex imur Ruma u jiċċelebra mal-Papa Franġisku l-50 anniversarju tal-laqgħa storika bejn il-Papa San Pawlu VI u l-Papa Shenouda III, fl-1973. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 10/05/2023.

Jekk għandna xi żrara fiż-żarbun, neħilsu minnha. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa ta’ San Ġorġ Preca, Presbiteru u Fundatur tas-Soċjeta’ tad-Duttrina Nisranija, M.U.S.E.U.M.. Kappella tal-Kurja, Floriana. 09/05/2023.

L-imħabba nuruha b’dak li nagħmlu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-ħames ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/05/2023.

Lectio Divina tal-5 Ħadd tal-Għid. Sena A. Minn Dun Charles Buttigieg. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu. Għarb. 07/05/2023.

San Ġużepp joħroġna mill-kriżi tal-paternità. Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa parrokkjali ta’ San Ġużepp. Bażilika ta’ Marija Bambina, Xagħra. 07/05/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fir-Regina Coeli tal-5 Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru. 07/05/2023.

Jiltaqa’ magħna fil-bżonnijiet profondi ta’ ħajjitna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ħames Ħadd tal-Għid għal Scout Association of Malta u l-Malta Girl Guides Association. Knisja Arċipretali tal-Furjana. 07/05/2023.

Ikkonċentra ħajtek, ruħek u qalbek f’Ġesù. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-ħames Ħadd tal-Għid. Knisja Parrokkjali ta’ Fleur-de-Lys. 07/05/2023.

Papa Franġisku lill-parteċipanti tal-WYD: Lisbona 2023 ċans li tikber fit-tama. 05/05/2023.

Kif nistgħu nafu t-triq? Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tar-raba’ ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/05/2023.

Il-Papa Franġisku jitkellem fuq il-Vjaġġ Appostoliku tiegħu fl-Ungerija. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 03/05/2023.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa mill-E.T. Mons. Savio Hon Tai-Fai SDB, fl-ewwel żjara uffiċjali tiegħu fid-Djoċesi ta’ Għawdex bħala Nunzju Appostoliku għal Malta u fil-Festa ta’ San Ġakbu u San Filippu Appostli. Katidral tal-Assunta, Victoria. 03/05/2023.

Bejn familja u xogħol. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira ta’ San Ġużepp Ħaddiem. Knisja Parrokkjali tal-Irxoxt, Pembroke. 01/05/2023.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Mejju 2023.

Il-Fehma tal-Papa għat-talb matul Mejju 2023. Nitolbu biex il-movimenti u l-gruppi ekkleżjali jiskopru kuljum il-missjoni tagħhom ta’ evanġelizzazzjoni, billi jqiegħdu l-kariżmi tagħhom għas-servizz tal-bżonnijiet tad-dinja.

 

April 2023

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Ungerija. Konferenza Stampa fit-Titjira tal-Papa lura lejn Ruma. 30/042023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Ungerija. Laqgħa mad-Dinja Universitarja u tal-Kultura. Università Kattolika Pázmány. Budapest. 30/04/2023.

Lectio Divina mill-Isqof Anton Teuma fir-Raba’ Ħadd tal-Għid. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 30/04/2023.

Imexxini fit-triq tas-sewwa. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fir-Raba’ Ħadd tal-Għid. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 30/04/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Ungerija. Messaġġ waqt ir-Regina Coeli.   Budapest, Pjazza Kossuth Lajos. 30/04/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Ungerija. Omelija fil-Pjazza Kossuth Lajos, Budapest. 30/04/2023.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma bir-Rit tal-Ammissjoni għall-Ordni Sagri. Knisja arċipretali tal-Madonna ta’ Loreto, Għajnsielem. 30/04/2023.

Nitolbu ’l Mulej l-grazzja li jkollna ragħajja skont il-qalb tiegħu. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tar-raba’ Ħadd tal-Għid / Jum il-Vokazzjonijiet. Seminarju tal-Arċisqof, tal-Virtù. 30/04/2023.

Vokazzjoni: grazzja u missjoni. Messaġġ tal-Papa Franġsiku għas-60 Jum Dinji ta' talb għall-vokazzjonijiet. 30/04/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Ungerija. Laqgħa ma’ nies foqra u refuġjati. Knisja ta’ Santa Eliżabetta tal-Ungerija. 29/04/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Ungerija. Laqgħa mal-Isqfijiet, Saċerdoti, Djakni, Persuni Kkonsagrati, Seminaristi u Operaturi Pastorali. 28/04/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Ungerija. Diskors lill-Awtoritajiet, lis-Soċjetà Ċivili u l-Korp Diplomatiku. 28/04/2023.

Hu fina u aħna fih. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tielet ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/04/2023.

Xhieda: il-monakiżmu u l-qawwa tal-interċessjoni. Girgor ta’ Narek. it-12-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 26/04/2023.

Nitlob lil San Publiju li l-mexxejja tagħna jkunu mexxejja li jiddefendu d-dinjità tal-bniedem, hu min hu. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Festa ta’ San Mark, Evanġelista. Kappella tal-Kurja, Floriana. 25/04/2023.

Għalxiex għandna nitħabtu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tielet ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/04/2023.

Lectio Divina fit-3 Ħadd tal-Għid minn Mons. Joseph Sultana. Santwarju Madonna Ta' Pinu. Għarb. 23/04/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli tat-3 Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru. 23/04/2023.

Mulej, int tgħallimni t-triq tal-ħajja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi tat-tielet Ħadd tal-Għid. Kappella ta’ San Ġorġ fil-Palazz tal-President, Attard. 23/04/2023.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-parteċipanti fil-pellegrinaġġ ta' radd il-ħajr tal-Beatifikazzjoni ta' Armida Barelli. Pjazza San Pietru. 22/04/2023.

Publju jurina kif ngħożżu l-ħajja bl-imħabba. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’lejlet il-Festa ta’ San Publju. Knisja Arċipretali tal-Floriana. 22/04/2023.

Ingħataw għall-poplu imma sibu ħin ukoll għalikom. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Quddiesa tal-Ordinazzjoni ta’ żewġ djakni ġodda. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 22/04/2023.

Jimpurtah mill-bniedem sħiħ. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tieni ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 21/04/2023.

Xhieda: Il-martri. Il-11-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 19/04/2023.

Twieldet mill-ġdid bil-qawwa tal-Ispirtu ta’ Alla. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-mitt sena mill-mewt ta’ Madre Maria Teresa Nuzzo u l-għeluq tal-proċess djoċesan għall-kawża tal-Beatifikazzjoni tagħha. Knisja Parrrokjali, Żejtun. 17/04/2023.

Ġie fid-dlam biex jara d-dawl veru. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tieni ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/04/2023.

Għajnuna kbira għall-fidi tagħna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tieni Ħadd tal-Għid. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 16/04/2023.

Lectio Divina mill-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fit-Tieni Ħadd tal-Għid. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 16/04/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli tat-2 Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru. 16/04/2023.

Nersqu lejn il-qrar u l-ewkaristija li Ġesù waqqaf bħala laqgħat tagħna miegħu. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-tieni Ħadd tal-Għid / Ħadd il-Ħniena Divina. Santwarju tal-Ħniena Divina, Naxxar. 16/04/2023.

Jurini l-pjagi tiegħu u nemmen li Hu. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tieni Ħadd talGħid. Katidral ta’ San Pawl, Imdina. 15/04/2023.

Il-Mulej iġib biss ġid. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-Ottava tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/04/2023.

Xhieda: 2. San Pawl. L-10 katekeżi fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. Pjazza San Pietru. 12/04/2023.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-Ottava tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 11/04/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fit-Tnejn tal-Anġlu, l-għada tal-Għid il-Kbir. Pjazza San Pietru. 10/04/2023.

Lectio Divina ta' Ħadd il-Għid. (A) Minn Patri Marcello Għirlando ofm. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu, l-Għarb. 09/04/2023.

L-Għid: il-festa tal-ħajja u tal-imħabba. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa ta’ Ħadd il-Għid. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 09/04/2023.

Messaġġ Urbi et Orbi tal-Papa Franġisku fl-Għid il-Kbir. Loġġa ċentrali tal-Bażilika ta' San Pietru. 09/04/2023.

Omelija mill-Isqof ta’ Anton Teuma fil-Pontifikal tal-Għid il-Kbir. Bażilika ta’ San Ġorġ, Victoria. 09/04/2023.

Jalla jkollna s-safa tal-qalb, tal-qalb li tifhem, tagħraf, li tħoss u tagħder. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa Stazzjonali tal-Għid il-Kbir tal-Mulej. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 09/04/2023.

The bread of life. An article by Archbishop Charles Jude Scicluna, published in The Sunday Times of Malta. 09/04/2023.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Velja tal-Għid fil-Lejl Qaddis. Bażilika ta' San Pietru. 08/04/2023.

It-tama ma tqarraqx bina. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Vġili tal-Għid. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 08/04/2023.

Il-Vġili tal-Għid hu stedina biex aħna nibdew mill-ġdid. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Vġili Solenni tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 08/04/2023.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Vġili Solenni tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Karidral tal-Assunta, Victoria. 08/04/2023.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fiċ-Ċelebrazzjoni tas-Siegħa tal-Omm f’Sibt il-Għid. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 08/04/2023.

It-Talb tal-Uffiċċju tal-Qari u Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum immexxi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Sibt il-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/04/2023.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fit-Tifkira Solenni tal-Mewt tal-Mulej fil-Ġimgħa l-Kbira. Katidral tal-Assunta, Victoria. 07/04/2023.

B’salibek u b’mewtek inti fdejtna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Ġimgħa l-Kbira. Dar tal-Kleru, B’Kara. 07/04/2023.

Il-Passjoni ta’ Ġesù għadha magħna meta l-kefrija tal-bniedem tirbaħ. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira Solenni tal-Mewt tal-Mulej fil-Ġimgħa l-Kbira. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 07/04/2023.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fit-Tifkira Solenni tal-Mewt tal-Mulej fil-Ġimgħa l-Kbira. Katidral tal-Assunta, Victoria. 07/04/2023.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-talb tal-Uffiċċju tal-Qari u t-Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum fil-Ġimgħa l-Kbira. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/04/2023.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa tal-Griżma f'Ħamis ix-Xirka. Bażilika ta' San Pietru. 06/04/2023.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa tal-Aħħar Ikla tal-Mulej. Casa Circondariale Minorile ta’ Casal del Marmo. Ħamis ix-Xirka, 06/04/2023.

Imħabba bla kundizzjoni. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’Ħamis ix-Xirka. Katidral Mdina. 06/04/2023.

L-imħabba trid tkun il-kejl ta’ dak kollu li naħsbu, ngħidu u nagħmlu. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Quddiesa fit-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 06/04/2023.

Ejjew nissieħbu f’din l-għotja kbira ta’ ħelsien u ta’ grazzja. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Quddiesa tat-tberik taż-żjut f’Ħamis ix-Xirka. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 06/0/2023.

Ngħixu bl-Ispirtu ta’ Alla. Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tat-tberik taż-żjut f’Ħamis ix-Xirka filgħodu. Katidral tal-Assunta, Victoria. 06/04/2023.

Il-Kurċifiss, għajn ta’ tama. Katekeżi tal-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 05/04/2023.

Dei Verbum. Dokumentarju fuq il-Kostituzzjoni Dommatika tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II fuq ir-Rivelazzjoni Divina. Programm ieħor fis-sensiela, Seħħ u ghad irid iseħħ.

Messaġġ tal-Isqof Anton Teuma lid-Djoċesi ta' Għawdex għall-Ġimgħa Mqaddsa 2023. 05/04/2023.

Taħt it-toqol tas-salib. Poeżija miktuba minn omm meta kienet għaddejja minn żmien diffiċli. 04/04/2023.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-Ġimgħa Mqaddsa. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/04/2023.

Serp/Serpent:   Żewġ paġni oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras. (1) Fit-Testment il-Qadim. - (2) Fit-Testment il-Ġdid.

Il-foqra dejjem magħna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-Ġimgħa Mqaddsa. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/04/2023.

Lectio Divina ta' Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej (A) minn Dun Noel Debono. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu, l-Għarb. 02/04/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku qabel it-talba tal-Angelus f'Ħadd il-Palm. Pjazza San Pietru. 02/04/2023.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fit-Tifkira Solenni tad-Daħla tal-Mulej f’Ġerusalemm (Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej). Katidral tal-Assunta, Victoria. 02/04/2023.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Ħadd il-Palm. Pjazza San Pietru. 02/04/2023.

Ejjew nissieħbu ma’ Ġesù fl-umiltà, fis-sabar u fl-għotja tiegħu. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fiċ-ċelebrazzjoni ta’ Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 02/04/2023.

Diskors tal-Papa Franġisku lis-Seminaristi tad-Djoċesijiet tal-Calabria. Sala tal-Konċistorju. 27/03/2023.

L-Għid ifisser rebħa fuq id-dnub u l-mewt. Minn Angelo Xuereb. 01/04/2023.

Intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul April 2023. Nitolbu biex tixtered il-paċi u n-non-vjolenza billi jitnaqqas l-użu tal-armamenti mill-pajjiżi u miċ-ċittadini.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Arċidjoċesi ta' Malta matul il-Ġimgħa Mqaddsa 2023.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Isqof Anton Teuma fid-Djoċesi ta' Għawdex matul il-Ġimgħa Mqaddsa 2023.

 

Marzu 2023

Omelija mill-Isqof Anton Teuma f’Jum id-Duluri. Pjazza Indipendenza, Victoria. 31/03/2023.

Ejjew nitgħallmu nieħdu ħsieb xulxin. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Jum id-Duluri. Knisja Ta’ Ġieżu, Valletta. 31/03/2023.

Riflessjonijiet għal festa tad-Duluri u għal matul il-Ġimgħa Mqaddsa. Minn Fr Norbert Bonavia mssp

Taħielna bħala Omm waqt l-akbar tbatija. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi l-Ħamis tal-ħames ġimgħa tar-Randan. Parlament ta’ Malta, Valletta. 30/03/2023.

Il-Vanġelu tat-Tbatija.  Minn P. Juan de Bpno ocd. 29/03/2023.

Xhieda: 1. San Pawl. Id-9 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. Udjenza Ġenerali. 29/03/2023.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-ħames ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/03/2023.

Diskors tal-Papa Franġisku lis-Seminaristi tad-Djoċesijiet tal-Calabria. Sala tal-Konċistorju. 27/03/2023.

Maħfra u impenn kontra l-ħażen. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-ħames ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/03/2023.

Lectio Divina tal-5 Ħadd tar-Randan (A) minn Dun Charles Buttigieg. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu, l-Għarb. 26/03/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-5 Ħadd tar-Randan.  Pjazza San Pietru. 26/03/2023.

Il-Ħadd, 26 ta’ Marzu 2023: Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-ħames Ħadd tar-Randan. Parroċċa ta’ Ħaż-Żebbuġ. 26/03/2023.

The wheelchair – the new sedia gestatoria. An article by Bishop Joseph Galea-Curmi. The Sunday Times of Malta. 26/03/2023.

Tagħna u mhix tagħna. Omelija mill-Isqof Anton Teuma fit-Tberik tat-Tarbija fil-Ġuf. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 25/03/2023.

Ma baqgħetx imħawda. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 25/03/2023.

Il-Fidi fi żmien ta’ gwerra. Kitba ta' Joe Galea. 25/03/2023.

Nibqgħu nakkumpanjaw l-għeżież tagħna b’rispett u dinjità. Ittra Pastorali għar-Randan mill-Arċisqof Charles J. Scicluna u mill-Isqpf Awżiljarju Joe Galea Curmi. 25/03/2023.

L-ewwel triq tal-evanġelizzazzjoni: ix-xhieda : It-8 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 22/03/2023.

Meta taqa’, tibżax, erġa’ qum. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tar-raba’ ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 21/03/2023.

It-Terroriżmu taz-zekzik. Kwotazzjonijiet mill-Papa Franġisku.

Għamel kif ordnalu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità ta’ San Ġużepp, l-Għarus tal-Imqaddsa Verġni Marija. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/03/2023.

Li aħna nieħdu ħsieb xulxin, dik hija wkoll paternità. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità ta’ San Ġużepp. Knisja Parrokkjali San Ġużepp Ħaddiem, Birkirkara. 19/03/2023.

Ir-4 Ħadd tar-Randan Sena A. Minn Mons. Lawrenz Sciberras. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu, l-Għarb. 19/03/2023.

Nemmen, Mulej. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fir-Raba’ Ħadd tar-Randan. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 19/03/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus tar-Raba' Ħadd matul ir-Randan. Pjazza San Pietru. 19/03/2023.

L-affarijiet ta’ vera ma tarahomx bl-għajnejn imma bil-qalb. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fir-raba’ Ħadd tar-Randan. Parroċċa tal-Madonna tal-Karmelu, Fgura. 19/03/2023.

Alla jafna, iħobbna, ħalaqna u fdiena. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna wara l-pellegrinaġġ tar-Redentur. Bażilika ta’ Marija Bambina, Isla. 17/03/2023.

L-ewwel u t-tieni flimkien. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tielet ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/03/2023.

Il-Papa Franġisku. 10 snin 10 temi. L-ewwel tema: L-Ambjent. 

Il-Papa Franġisku jagħmel appell għall-Malawi milqut miċ-ċiklun. 16/03/2023.

Il-Papa Franġisku: Id-disinn tal-arkitettura sagra jrid joħroġ mil-liturġija tal-Knisja. 16/03/2023.

Il-qrar l-aħwa huwa l-ikbar eżorċiżmu. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tat-tielet ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/03/2023.

Pellegrinaġġ/ Pellegrini. Paġna oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras.

Il-Konċilju Vatikan II. 2. Inkunu appostli fi Knisja appostolika. Katekeżi. Il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. 15/03/2023.

Eżerċizzi għall-Koppji u l-Ġenituri. Minn Dun Richard N. Farrugia. Parroċċa ta' Santa Margerita, Ta' Sannat. Randan 2023.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tat-tielet ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/03/2023.

L-Omeliji tal-Papa Ġwanni Pawlu II waqt il-Vjaġġ Apppostoliku tiegħu fi Spanja. Novembru 1982.

Il-verità toffendi. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tielet ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/03/2023.

Fl-għaxar anniversarju mill-elezzjoni tal-Papa Franġisku: 10 snin - 10 temi. Introduzzjoni. 13/03/2023.

Fl-Angelus, il-Papa jappella għas-solidarjetà ma’ dawk kollha milquta mill-gwerra. 12/03/2023.

Lectio Divina tat-3 Ħadd tar-Randan (A) minn Patri Marcello Ghirlando ofm. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu, l-Għarb. 12/03/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fit-3 Ħadd tar-Randan. Pjazza San Pietru. 12/03/2023.

Ruħi bil-għatx għalik. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tielet Ħadd tar-Randan. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 12/03/2023.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa liturġika ta’ San Girgor il-Kbir. Santwarju parrokkjali tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor, Kerċem. 12/03/2023.

Fir-Randan ejja nagħtu ċans biex nisimgħu lil Ġesù u nsiru nafuh. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tielet Ħadd tar-Randan. Parroċċa ta’ San Ġorġ, Qormi. 12/03/2023.

Fdalna ħafna f’idejna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tieni ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 10/03/2023.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tat-tieni ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 09/03/2023.

Il-ħajja hija nżul u tlajja; daqqa għan-niżla u daqqa għat-telgħa. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Erbgħa tat-tieni ġimgħa tar-Randan. Santwarju ta’ San Ġużepp, Rabat. 08/03/2023.

Il-Konċilju Vatikan II. L-evanġelizzazzjoni bħala servizz ekkleżjali. Is-6 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. 08/03/2023.

Il-Papa jitlob biex jitwaqqfu t-traffikanti tal-bnedmin wara t-traġedja tad-dgħajjes tal-migranti Taljani. 07/03/2023.

Il-Mulej isaffina minn kull pretensjoni u jistedinna għal umiltà profonda. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tat-tieni ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/03/2023.

Il-Papa lis-seminaristi Amerikani: "Isimgħu lill-Mulej, imxu flimkien, offru xhieda". 06/03/2023.

Agħtini qalb tixbah lil tiegħek. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tieni ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 06/03/2023.

Il-Papa jibgħat il-kondoljanzi għal ħabta fatali tal-ferrovija fil-Ġreċja. 05/03/2023.

Lectio Divina tat-2 Ħadd tar-Randan Sena A. Minn Mons. Joseph Sultana. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu, l-Għarb. 05/03/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-2 Ħadd matul ir-Randan.  Pjazza San Pietru. 05/03/2023.

Muntanja speċjali. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tieni Ħadd tar-Randan. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 05/03/2023.

Ittrasformaw id-diffikultajiet bl-imħabba, il-paċenzja, il-mogħdrija u l-maħfra. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tieni Ħadd tar-Randan. Parroċċa ta’ Santa Marija, Gudja. 05/03/2023.

Tħallux li l-Ġimgħa l-Kbira tfixkilkom milli tkunu qrib Ġesù. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ġimgħa tal-ewwel ġimgħa tar-Randan. Knisja Parrokkjali ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid. 03/03/2023.

Henjin dawk li jġibu l-paċi. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-ewwel ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/03/2023.

Ħsibijiet għat-tfal dwar il-Via Sagra ta’ fuq l-Għolja ta’ Għammar. Ċentru tad-Duttrina Ragħaj it-Tajjeb. Taċ-Ċawla, Għawdex. 2023.  pdf

Ħarsu lejn pajjiżna, nistgħu nagħmlu aħjar? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’quddiesa mal-gradwati l-ġodda tal-Università ta’ Malta. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 01/03/2023.

Eżerċizzi tar-Randan għall-familja minn Patri Martin Cilia mssp. It-Tielet Jum. Bażilika ta' San Ġorġ, Victoria, Għawdex. 01/03/2023.

Intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul Marzu 2023. Nitolbu biex il-parroċċi jikbru f’komunitajiet ta’ fidi u ta’ fraternità u li jagħrfu jilqgħu lil dawk l-aktar fil-bżonn.

Adorazzjoni Ewkaristika fi knejjes differenti matul Marzu 2023.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Marzu 2023.

 

Frar 2023

Eżerċizzi tar-Randan għall-familja minn Patri Martin Cilia mssp. It-Tieni Jum. Bażilika ta' San Ġorġ, Victoria, Għawdex. 28/02/2023.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-ewwel ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/02/2023.

Eżerċizzi tar-Randan għall-familja minn Patri Martin Cilia mssp. L-Ewwel Jum. Bażilika ta' San Ġorġ, Victoria, Għawdex. 27/02/2023.

Henjin dawk li jħennu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-ewwel ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/02/2023.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-ewwel ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/02/2023.

L-imħabba ma toqgħodx tkejjel. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ewwel Ħadd tar-Randan. Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja, Żabbar. 26/02/2023.

Lectio Divina tal-1 Ħadd tar-Randan, Sena A. Minn Mons. Anton Mizzi. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu, l-Għarb. 26/02/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fl-1 Ħadd tar-Randan. Pjazza San Pietru. 26/02/2023.

L-għażla ta’ Ġesù. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ewwel Ħadd tar-Randan. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 26/02/2023.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-ewwel Ħadd tar-Randan. Parroċċa ta’ Santu Wistin, Valletta. 26/02/2023.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tal-Ewwel Ħadd tar-Randan bil-Mandat lil-Letturi. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 25/02/2023.

Santa Tereża tal-Bambin Ġesu’. Storja ta’ ruħ. Noti min P. Juan De Bono ocd.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Ras ir-Randan. Bażilika ta' Santa Sabina. 22/02/2023.

Talbiet tal-Quddiesa għal matul ir-Randan.

Pariri tassew konkreti tal-Papa Benedittu XVI biex nitqaddsu ta’ kuljum ftit aktar.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fl-Erbgħa tal-Irmied (Ras ir-Randan). Katidral tal-Assunta, Victoria. 22/02/2023.

Il-protagonista tat-tħabbira: L-Ispirtu s-Santu. Ir-5 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. Udjenza Ġenerali, 22/02/2023.

Il-mixja tar-Randan għandna ngħixuha bħala l-mixja tal-libertà. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Erbgħa tal-Irmied (Ras ir-Randan). Knisja tal‑Immakulata Kunċizzjoni (Sarria), Floriana. 22/02/2023.

Għinna u ħenn għalina. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tas-seba’ ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/02/2023.

Urejthom liċ-ċkejknin. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa ta’ San Franġisku u Santa Ġaċinta. Parroċċa tal-Madonna ta’ Fatima, G’Mangia. 19/02/2023.

Lectio Divina mill-Isqof Anton Teuma fis-seba’ Ħadd matul is-sena. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 19/02/2023.

Il-maħfra tagħmilna ħielsa. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tas-7 Ħadd tas-sena. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 19/02/2023.

II-Korresponsabiltà tal-Lajċi fil-Knisja. Rapport fuq il-konferenza internazzjonali li saret fil-Vatikan. 15-18 ta' Frar 2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tas-7 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 19/02/2023.

Il-paċi m’għandhiex prezz. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tas-seba’ Ħadd matul is-sena. Oratorju Konfraternita’ tal-Karità, Valletta. 19/02/2023.

Il-fidili lajċi mhumiex “il-mistednin" fil-Knisja, imma jinsabu f’darhom. Il-Papa Franġisku fil-konvenju għal-Lajċi. Ruma. 18-02-2023.

Sinjal ta’ komunità li tinġabar flimkien u toħloq is-sbuħija. Diskors mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-inawgurazzjoni tat-tieni fażi ta’ pitturi ġodda tas-saqaf tal-Bażilka tal-Isla. Bażilka ta’ Marija Bambina, l-Isla. 18/02/2023.

L-axxeżi tar-Randan, mixja sinodali. Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2023.

Niċħdu lilna nfusna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tas-sitt ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/02/2023.

Kalendarju tar-Randan għat-tfal  b'enfasi fuq it-tiftix fil-Vanġelu u qari minnu.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tas-sitt ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/02/2023.

L-Ordni Tereżjan. Il-ġrajja, l-ispiritwalità u l-qaddisin tiegħu (vidjos) kif ukoll kitbiet fuq l-istorja tiegħu f'Malta.

L-ewwel appostolat. Ir-4 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. 15/02/2023.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa ta’ San Ċirillu, Raħeb, u San Metodju, Isqof, Patruni tal-Ewropa. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/02/2023.

Il-Vanġelu. It-6 filmat qasir fis-sensiela, Il-Quddiesa mfissra. Mill-Bażilika ta' San Ġorġ, Victoria.

Diskors tal-Papa Franġisku lid-delegazzjoni ta' Tobba u Morda fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Morda. Sala Klementina. 09/02/2023.

Il-Ġublew fit-Testment il-Qadim.  Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras.

Il-Ġublew fit-Testment il-Ġdid.  Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras.

Jaraw ħafna sinjali u xorta jridu sinjal. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tas-sitt ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/02/2023.

Lectio Divina tas-6 Ħadd ta’ matul is-Sena "A" fis-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb minn Dun Noel Debono. Il-Ħadd 12 ta’ Frar 2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tas-6 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 12/02/2023.

Omelija tas-6 Ħadd matul is-sena mill-Isqof Anton Teuma. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 12/02/2023.

Ġej mill-qalb. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tas-sitt Ħadd matul is-sena. Knsija ta’ Sant’ Agata, Rabat. 12/02/2023.

Omelija mill-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fil-Festa ta’ San Pawl. Knisja ta’ San Pawl, Marsalforn. 11/02/2023.

Aħna għeżież għal Alla. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira tal-Verġni Mqaddsa Marija ta’ Lourdes u f’Jum il-Morda. San Vincenz de Paule. 11/02/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kongo u s-Sudan t'Isfel. Konferenza stampa fit-titjira lura lejn Ruma. 05/02/2023.

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fis-Solennità tan-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl. Knisja parrokkjali ta’ San Pawl, Munxar. 10/02/2023.

Assemblea Kontinentali Ewropea tas-Sinodu tal-Isqfijiet fuq is-Sinodalità. Praga 5-12 Frar 2023.  (en)

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kongo u s-Sudan t'Isfel. Omelija f'Giuba. 05/02/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kongo u s-Sudan t'Isfel. Talba Ekumenika. Giuba, 04/02/2023.

Il-Papa Franġisku jitkellem fuq il-Vjaġġ Appostoliku tiegħu fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo u fis-Sudan ta’ Isfel. Udjenza Ġenerali. Awla Pawlu VI. 08/02/2023.

Alla jrid il-ġid sħiħ tagħna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-ħames ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 06/01/2023.

Il-ħajja ma għandhiex prezz. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’Quddiesa f’Jum il-Ħajja. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 05/01/2023.

Lectio Divina tar-5 Ħadd ta’ matul is-Sena (A) fis-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb minn Dun Charles Buttigieg. Il-Ħadd 5 ta’ Frar 2023.

Melħ tal-art u Dawl tad-dinja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-ħames Ħadd matul is-sena. Kappella tal-Madonna ta’ Lourdes, Floriana. 05/02/2023.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tas-Sibt tar-raba’ ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/01/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kongo u fis-Sudan t'Isfel. Diskors lill-Awtoritajiet, s-Soċjeta Ċivili, u l-Korp Diplomatiku. Giuba. 03/02/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kongo u fis-Sudan t'Isfel. Diskors lill-Isqfijiet. Kinshasa. 03/02/2023.

Dawl jiddi f’konċentrazzjoni ta’ ħażen. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tar-raba’ ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/02/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kongo u s-Sudan ta' Isfel. Diskors lil rappreżentanti ta' diversi Opri tal-Karità. Nunzjatura Appostolika, Kinshasa. 01/02/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kongo u s-Sudan ta' Isfel. Omelija fl-Ajruport ta' Ndolo. 01/02/2023.

L-ewwel jum tal-Papa Franġisku fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo. 01/02/2023.

Intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul Frar 2023. Nitolbu biex il-parroċċi jikbru f’komunitajiet ta’ fidi u ta’ fraternità u li jagħrfu jilqgħu lil dawk l-aktar fil-bżonn.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Frar 2023.

Adorazzjoni Ewkaristika matul Frar 2023.

 

Jannar 2023

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kongo u fis-Sudan ta' Isfel. Diskors lill-Awtoritajiet, s-Soċjetà Ċivili, l-Korp Diplomatiku. Kinshasa. 31/01/2023.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira ta’ San Ġwann Bosco, Presbiteru. Kappella tal-Kurja, Floriana. 31/01/2023.

Magħna biex jeħlisna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tar-raba’ ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 30/01/2023.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-ftuħ tal-Festi Ċentinarji tal-wasla tal-Istatwa titulari tal-Qalb ta’ Ġesù fil-Fontana. Santwarju parrokkjali tal-Qalb ta’ Ġesù, Fontana. 29/01/2023.

Il-karta tal-identità tagħna. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tar-4 Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali Balzan. 29/01/2023.

Lectio Divina għar-4 Ħadd matul is-Sena "A". Minn Mons. Lawrenz Sciberras. Santwarju Ta' Pinu. Għarb. 29/01/2023.

Nitkellmu mill-qalb. Nagħmlu s-sewwa fl-imħabba. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-57 Jum dinji tal-Komunikazzjoni Soċjali, 2023. 24/01/2023.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa ta’ San Ġwann Bosco. Kappella tal-Oratorju Don Bosco, Victoria. 29/01/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tar-4 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 29/01/2023.

Ilqa’ l-barkiet tal-Mulej biex tkun verament hieni. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tar-raba’ Ħadd matul is-sena. Knsija Parrokkjali ta’ Kristu Rxoxt, Pembroke. 29/01/2023.

Familja ta’ ispirazzjoni u akkumpanjament. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa tal-Familja Mqaddsa. Parroċċa Iklin. 28/01/2023.

Diskors tal-Isqof Anton Teuma f’laqgħa għaż-Żgħażagħ fl-okkażjoni tal-Festa ta’ San Ġwann Bosco. Oratorju Don Bosco, Victoria. 27/01/2023.

Qlub imkebbsa, saqajn mexjin. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Ġurnata Missjunarja, 2023. 06/01/2023.

Żerriegħa f’art tajba. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira ta’ Santa Anġela Merici, Verġni. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/01/2023.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tifkira ta’ San Titu u San Timotju, Isqfijiet. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/01/2023.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Konverżjoni tal-Appostlu San Pawl. Bażilika ta' San Paolo fuori le Mura. 25/01/2023.

Spiritus et Sponsa. Ittra Appostolika tal-Papa Ġwanni Pawlu II fl-40 Anniversarju tal-Kostituzzjoni tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II fuq il-Liturġija, Sacrosanctum Concilium. 04/12/2003.

Il-Papa Franġisku sejjer fuq Vjaġġ Appostoliku fil-Kongo u fis-Sudan t-Isfel mifnijin bil-ġlied bejn il-31 ta'Jannar u l-5 ta' Frar 2023.

Ġesù mgħallem tat-tħabbira. It-3 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. Udjenza Ġenerali. 25/01/2023.

Xi swiet lil Pawlu l-konverżjoni tiegħu li l-Knisja tfakkar fil-25 ta' Jannar. Minn Joe Galea. vidjo

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira ta’ San Franġisk ta’ Sales, Isqof. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/01/2023.

Ibgħat fina l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tielet ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/01/2023.

Lectio Divina għat-3 Ħadd matul is-Sena "A". Minn Mons. Anton Mizzi. Santwarju Ta' Pinu. Għarb. 22/01/2023.

Ifirħu bit-Tama. Ħsibijiet minn Joseph Bonnici waqt laqgħa għall-Mexxejja tal-Għaqdiet u Movimenti tal-Lajċi. Dar Ħanin Sammaritan. 21/01/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-3 Ħadd matul is-sena u Ħadd il-Kelma ta' Alla. Pjazza San Pietru. 22/01/2023.

Għażla favur il-ħajja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’Quddiesa għall-Fundazzjoni tal-Life Network. Lunzjata, Rabat. 22/01/2023.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Ħadd il-Kelma ta' Alla u t-3 Ħadd matul is-Sena. Bażilika ta' San Pietru. 22/01/2023.

Aħna ta’ min aħna xhieda? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-3 Ħadd matul is-sena. Katirdal tal-Imdina. 22/01/2023.

L-Att Penitenzjali. It-2 vidjo qasir fis-sensiela, Il-Quddiesa Mfissra. Mill-Parroċċa ta' San Ġorġ Martri, Victoria. 22/01/2023.

Do good, seek justice. Message by Bishop Joseph Galea Curmi published on The Sunday Times of Malta. 22/01/2023.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fit-Tielet Ħadd ta’ matul is-sena u fl-okkażjoni tal-Ħadd tal-Kelma ta’ Alla. Santwarju Ta’ Pinu, Għarb. 21/01/2023.

Vidjomessaġġ tal-Papa Franġisku liż-żgħażagħ li qed jitħejjew għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ ta' Lisbona 2023. 20/01/2023.

X’jiġri fuq l-għolja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tieni ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/01/2023.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tat-tieni ġimgħa matul is-sena. Monasteru ta’ Sant’Ursula, Valletta. 19/01/2023.

Ġesù mudell tat-tħabbira. It-2 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. Udjenza Ġenerali. Awla Pawlu VI. 18/01/2023.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Festa liturgika ta’ San Anton Abbati. Knisja fix-Xagħra. 17/01/2023.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Membri tal-Korp Diplomatiku akkreditati mas-Santa Sede għall-awguri tas-sena l-ġdida. 09/01/2023.

Liema preparazzjoni għaż-Żwieġ Sagrament fi żmienna? Diskors tal-Isqof Anton Teuma fil-ftuħ tas-Sena Ġudizzjali tat-Tribunali Ekkleżjastiċi. Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 11/01/2023.

Le għall-kultura tal-mewt iddettata minn ideoloġiji u interessi ekonomiċi.  Messaġġ tal-Konferenza Episkopali Taljana għall-45 Jum Nazzjonali tal-Ħajja 2023.

Ġimgħa ta' Talb għall-Għaqda fost l-Insara; Mit-18 sal-25 ta' Jannar 2023. Materjal għall-użu pastorali u spiritwali.

Lectio Divina għat-2 Ħadd matul is-Sena "A". Minn Mons. Joseph Sultana. Santwarju Ta' Pinu. Għarb. 15/01/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-2 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 15/01/2023.

Il-Bieb. L-1 vidjo qasir fis-sensiela, Il-Quddiesa Mfissra, MIll-Bażilika ta' San Ġorġ Martri, Victoria. 15/01/2023.

Daħal mis-saqaf u ħareġ mill-bieb. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-ewwel ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/01/2023.

Diskors tal-Isqof Anton Teuma fil-Ftuħ tas-Sena Ġudizzjali tat-Tribunali Ekkleżjastiċi. Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 11/01/2023.

Diskors ta’ merħba mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-ftuħ tas-Sena Ġudizzjali tat-Tribunali tal-Provinċja Ekkleżjastika Maltija. Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 11/01/2023.

Is-sejħa għall-appostolat. L-1 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq Il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. Udjenza Ġenerali. Awla Pawlu VI. 11/01/2023.

Ħu ħsiebu. Il-kompassjoni bħala eżerċizzju sinodali ta’ fejqan. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-31 Jum Dinji tal-Marid mfakkar fil-11 ta' Frar 2023. 10/01/2023.

Tama.  Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-ewwel ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 10/01/2023.

L-isbaħ għażla. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Kappella tal-Kurja, Floriana. 09/01/2023.

Lectio Divina tas-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Sena "A". Minn Patri Marcello Ghirlando ofm. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 08/01/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fil-festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Pjazza San Pietru. 08/01/2023.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Kappella Sistina. 08/01/2023.

Vjaġġ tassew prezzjuż. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fl-Epifanija tal-Mulej. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 08/01/2023.

L-Epifanija tfakkarna li għadna sejħa li nkunu parti minn familja li tinsab fid-dinja kollha. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 08/01/2023.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Katidral tal-Assunta, Victoria. 08/01/2023.

U beda jfissrilhom l-Iskrittura” – il-Kelma ta’ Alla għalija. Riflessjoni mill-Isqof Anton Teuma fil-laqgħa tal-awguri tas-sena l-ġdida lill-kleru. Marsalforn. 07/01/2023.

Is-Sagrament taż-Żwieġ huwa pjan tal-grazzja ta’ Alla għalikom. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Quddiesa għall‑koppji li żżewġu fl‑2022. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 07/01/2023.

Dixxiplu ta’ Ġesù, il-buffu mdendel mal-għuda. Omelija mill-Kardinal Mario Grech f’Quddiesa b’suffraġju tal-Papa Emeritu Benedittu XVI. Katidral tal-Assunta, Victoria. 07/01/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej.  Pjazza San Pietru. 06/01/2023.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa tas-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 06/01/2023.

L-għaxqa u l-għożża tiegħu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa ta’ qabel l-Epifanija. Kappella tal-Kurja, Floriana. 06/01/2023.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa tal-funeral tal-Papa Emeritu Benedittu XVI. Sagrat tal-Bażilika ta' San Pietru. 05/01/2023.

Il-Papa Benedittu għallimna niddefendu d-dinjità tal-bniedem bil-verità, bil-paċenzja u bl-umiltà. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Quddiesa b’suffraġju tal-Papa Emeritu Benedittu XVI. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 04/01/2023.

L-akkumpanjament spiritwali. l-14-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq id-Dixxerniment. Udjenza Ġenerali. 04/01/2023.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta ta’ qabel l-Epifanija. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/01/2023.

Omelija tal-Papa Benedittu XVI waqt quddiesa votiva għall-Knisja Universali matul il-Vjaġġ Appostoliku fl-Istati Uniti tal-Amerika. Katidral ta' San Patrizju, New York. 19/04/2008.

Omelija tal-Papa Benedittu XVI waqt il-quddiesa ta' nofsillejl fis-Solennità tal-Twelid tal-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 24/12/2012.

Omelija tal-Papa Benedittu XVI waqt il-quddiesa ta' nofsillejl fis-Solennità tal-Twelid tal-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 24/12/2011.

Omelija tal-Papa Benedittu XVI waqt il-quddiesa ta' nofsillejl fis-Solennità tal-Twelid tal-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 24/12/2010.

Omelija tal-Papa Benedittu XVI waqt il-quddiesa ta' nofsillejl fis-Solennità tal-Twelid tal-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 24/12/2009.

Omelija tal-Papa Benedittu XVI waqt il-quddiesa ta' nofsillejl fis-Solennità tal-Twelid tal-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 25/12/2008.

Omelija tal-Papa Benedittu XVI waqt il-quddiesa ta' nofsillejl fis-Solennità tal-Twelid tal-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 25/12/2007.

Omelija tal-Papa Benedittu XVI waqt il-quddiesa ta' nofsillejl fis-Solennità tal-Twelid tal-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 24/12/2006.

Omelija tal-Papa Benedittu XVI waqt il-quddiesa ta' nofsillejl fis-Solennità tal-Twelid tal-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 24/12/2005.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus fl-Ewwel tas-Sena u Solenità ta' Marija Omm Alla. Pjazza San Pietru. 01/01/2023.

Omm il-ħajja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità ta’ Marija Omm Alla. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 01/01/2023.

Lectio Divina mill-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fis-Solennità ta’ Marija, Omm Alla. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 01/01/2023.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità ta' Marija Omm Alla. Bażilika ta' San Pietru. 01/01/2023.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma f’Jum fis-Solennità ta’ Marija, Omm Alla. Kartidral tal-Assunta, Victoria. 01/01/2023.

Testment spiritwali tal-Papa Emeritu Benedittu XVI miktub fid-29 ta' Awwissu 2006.

Issib il-paċi meta titgħallem tafda f’Alla li ħalqek. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Imqaddsa Omm Alla Marija. Kappella tad-Dar tal-Providenza, Siġġiewi. 01/01/2023.

L-intenzjoni tal-Papa għat-Talb matul Jannar 2023. Nitolbu għall-Edukaturi.

L-Intenzjonijiet tal-Papa għas-Sena 2023.

Mill-Covid-19 infittxu flimkien mogħdijiet ta’ paċi. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-56 Jum Dinji tal-Paċi. 01/01/2023.

Adorazzjoni Ewkaristika matul Jannar 2023.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Jannar 2023.


SENA 2022

Diċembru 2022

Totum Amoris Est. Ittra Appostolika tal-Papa Franġisku fir-IV ċentinarju mill-mewt ta' San Franġisk de Sales. 28/12/2022.

Talba għal ruħ il-Papa Benedittu XVI li miet fil-31 ta' Diċembru 2022. 31/12/2022.

Ġie fostna biex jagħmlilna kuraġġ. Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna fuq il-Papa Emeritu Benedittu XVI. 31/12/2022.

Tislima lill-Papa Benedittu XVI. Ħaddiem umli fl-għalqa tad-dwieli tal-Mulej. 31/12/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħames jum fl-Ottava tal-Milied. Kappella tal-Kurja, Floriana. 29/12/2022.

Il-Papa Franġisku ħeġġiġna nitolbu għall-Papa Emeritu Benedittu li jinsab marid ħafna. Awla Pawlu VI. 28/12/2022.

Il-Milied ma’ San Franġisk de Sales. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. Awla Pawlu VI. 28/12/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fil-festa ta' San Stiefnu. Pjazza San Pietru. 26/12/2022.

Messaġġ Urbi et Orbi tal-Papa Franġisku fil-Jum tal-Milied. Loġġa Ċentrali tal-Bażilika ta' San Pietru. 25/12/2022.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma f’Jum fis-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu filgħaxija. Villa Rundle, Victoria. 25/12/2022.

Lectio Divina tas-Solennità tat-Twelid ta' Sidna Ġesù Krisu minn Mons. Lawrenz Sciberras. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu, l-Għarb. 25/12/2022.

Ferħ għall-poplu kollu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa ta’ Nofsillejl fis-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 25/12/2022.

It-tarbija, iben Marija ta’ Nazaret li llum jitwieled biex aħna nieħdu r-ruħ. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesu’ Kristu. Katidral Metropolitan tal-Imdina. 25/12/2022.

Twieled Alla tal-istorja tiegħi. Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tas-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu. Bażilika ta’ San Ġorġ, Victoria. 25/12/2022.

The bonds that bind. Article by Archbishop Charles J. Scicluna published in ‘The Sunday Times of Malta’. 25/12/2022.

Lil dawk li ma jistgħux jagħlqu għajn m'għajn ... illum tweldilkom is-Salvatur. Omelija tal-Kardinal Mario Grech fil-lejl tal-Milied. Santwarju Ta' Pinu, Għarb. 24/12/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-lejl tas-Solennità tat-Twelid tal-Mulej. Bażilika tal-Vatikan. 24/12/2022.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa ta’ Nofsillejl fis-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu. Katidral tal-Assunta, Victoria. 24/12/2022.

Jalla fil-kultura tagħna kull wild jibqa’ aħbar tajba u barka. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Vġili tat-Twelid ta’ Sidna Ġesu’ Kristu. Katidral Metropolitan tal-Imdina. 24/12/2022.

Alla sar persuna mhux vijabbli. Messaġġ tal-Isqof Anton Teuma għall-Milied. 24/12/2022.

Għożża, Kenn u Faraġ. Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-Milied. 24/12/2022.

Ġesù tarbija f’idejn San Ġejtanu. Minn Joe Galea.

Prekursur tal-Mulej. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tar-raba’ ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/12/2022.

Dnub.  Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras. 22/12/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tar-raba’ ġimgħa tal-Avvent. Mid-Dar tal-Kleru, B’Kara. 22/12/2022.

Konklużjoni tas-sensiela ta' katekeżi tal-Papa Franġisku fuq id-Dixxerniment. Awla Pawlu VI. 21/12/2022.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Isqof Anton Teuma fil-Festi tal-Milied 2022.

Il-Maxtura ta’ Ġesù u l-Ewkaristija. Minn Angelo Xuereb. 21/12/2022.

Il-ġuf ta’ kull omm huwa post qaddis għax huwa l-post tal-ħajja. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tar-raba’ ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/112/2022.

San Ġorg Preca u l-ispirtu veru tal-Milied. 20/12/2022.

Aktar omelija mill-Papa San Ġwanni Pawlu II matul is-sena1982.

Dubju u fidi. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tar-raba’ ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/12/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus tar-4 Ħadd tal-Avvent.  Pjazza San Pietru. 18/12/2022.

Ried isalva lill-omm u lit-tarbija. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fir-raba’ Ħadd tal-Avvent. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 18/12/2022.

F’dan l-Avvent nitolbu lil San Ġorġ Preca biex Alla jsalvana. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fir-4 Ħadd tal-Avvent. Knisja Parrokkjali ta’ Santa Venera, Santa Venera. 18/12/2022.

Lectio Divina tar-4 Ħadd tal-Avvent minn Mons. Joseph Sultana.  Santwarju Ta' Pinu. 18/12/2022.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa bl-Għoti tal-Ministeru tal-Akkolitat lil żewġseminaristi. Santwarju Parrokkjali tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir, Kerċem. 18/12/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fir-raba’ Ħadd tal-Avvent. Parroċċa ta’ Santa Venera. 18/12/2022.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fi żmien il-Milied u l-bidu tas-sena l-ġdida. 18/12/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tat-tielet ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/12/2022.

Musbieħ jixgħel u jiddi. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tielet ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/12/2022.

Talbiet tal-Quddies għal matul l-Avvent: Kolletta, Talba fuq l-Offerti u Talba wara t-Tqarbin.

Is-sahra. It-12-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq id-Dixxerniment. Udjenza Ġenerali. Awla Pawlu VI. 14/12/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fl-festa tal-Verġni Marija ta' Guadalupe. Bażilika ta' San Pietru. 12/12/2022.

Il-Vjaġġ ikompli. Sensiela ta' programmi awdjo fl-okkażjoni tas-60 anniversarju mill-bidu tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. 1962 -1965.

Mixja ma' Ġesù. Sensiela ta' 13-il programm awdjo fuq siltiet mill-Evanġelju skont San Mark.

Is-sinċerità tal-qalb. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tielet ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/12/2022.

Lectio Divina tat-3 Ħadd tal-Avvent.  Mis-Santwarju Ta' Pinu u mill-Bażilika ta' San Ġorġ, Għawdex. 11/12/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-3 Ħadd tal-Avvent. Pjazza San Pietru. 11/12/2022.

Aħna nafu min hu Ġesù? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tielet Ħadd tal-Avvent. Parroċċa ta’ Ħal Għaxaq. 11/12/2022.

Fra John irrealizza li fil-Mulej Ġesù hemm ir-risposta: nistennew lilu. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-funeral tal-Gran Mastru Fra John Critien. Knisja Arċipretali ta’ San Lawrenz, Birgu. 10/12/2022.

Mhux qasba tixxejjer mar-riħ. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tielet Ħadd tal-Avvent għall-Gruppi Familja Nsara (Grufan). Konkattidral ta’ San Ġwann, Valletta. 10/12/2022.

Il-ħmara li ġarret lill-Marija. Minn Catherine Doherty.  Poster ieħor fis-sensiela ta' Posters Kateketiċi.

Sliem għalik Marija. Talba ta’ San Lwiġi Marija de Montfort.

Nilqgħu l-kelma ta’ Alla u nwassluha bla biża’. Omelija mill-Isqof Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tieni ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 09/12/2022.

Talba tal-Papa Franġisku lill-Marija Immakulata. Att ta' Qima lill-Immakulata fi Pjaza di Spagna. 08/12/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tat-tnissil bla tebgħa tal-Beata Verġni Marija. Pjazza San Pietru. 08/12/2022.

Is-saħħa għandek tħarisha bis-sħiħ imma ma tħarishiex billi toqtol lil ħaddieħor. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni. Knisja tal-Madonna tas-Saħħa, Rabat. 08/12/2022.

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fis-Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni. Santwarju tal-Immakulata Kunċizzjoni, Qala. 08/12/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tat-Tnissil bla Tebgħa tal-Verġni Mqaddsa Marija. Seminarju f’tal-Virtù, ir-Rabat. 08/12/2022.

Marija, mudell ta’ Knisja Sinodali. Omelija tal-Kardinal Mario Grech fis-Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni. Knisja ta’ San Franġisk, Victoria. 08/12/2022.

Ma ninqdewx bil-fidi biex Alla jagħmel li rridu aħna. Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Vġili tas-Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni. Knisja ta’ San Franġisk, Victoria. 07/12/2022.

Il-konferma ta’ għażla tajba. Il-11-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq id-Dixxerniment. Udjenza Ġenerali. 07/12/2022.

Gwida għall-Qrar. Poster ieħor fis-sensiela ta' posters kateketiċi.    -    Ara l-lista kollha.

Servizz Ekumeniku bis-sehem tal-Arċisqof Charles J. Scicluna u tal-Patrijarka Bartilmew I. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 06/12/2022.

Tibda ż-żjara tal-Patrijarka Bartilmew I f’Malta. 04/12/2022.

Il-maħfra hija l-akbar għotja. Inkompli nitkellmu fuq il-maħfra issa li ġej il-Milied. Minn Fr Philip Cutajar ofm cap.

Lectio Divina tat-2 Ħadd tal-Avvent. Minn Mons Anton Mizzi. 2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-2 Ħadd tal-Avvent. Pjazza San Pietru. 04/12/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-2 Ħadd tal-Avvent. Kappella ta’ San Niklaw, Żejtun. 04/12/2022.

Messaġġ tal‑Papa Franġisku fl‑okkażjoni tal‑Jum Internazzjonali tal‑Persuni b'Diżabilità 2022. 03/12/2022.

Lectio Divina tat-2 Ħadd tal-Avvent. Minn Dun Joseph Mercieca. 2022.

Nipproteġu kull ħajja umana. Nota Pastorali minn għand l-Isqfijiet ta' Malta u Għawdex. 02/12/2022:

Ittra miftuħa mill-Isqfijiet ta' Malta u Għawdex lill-membri tal-Parlament Malti fuq l-emenda proposta fil-Liġi ta' Malta fuq it-terminazzjoni tat-tqal. 01/12/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tal-ewwel ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 01/12/2022.

Ittamaw fil-Mulej, għal dejjem ta’ dejjem, għax il-Mulej hu l-blata ta’ dejjem. Kelma tal-Ħajja Mill-Moviment tal-Fokolari. Diċembru 2022.

Il-Konċilju Vatikan II fuq il-mużika tal-Knisja. Sacrosanctum Concilium, par.112. Minn Joe Galea.

Intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul Diċembru 2022. Nitolbu għall-organizzazjonijiet tal-volontarjat impenjati fl-iżvilupp tal-bniedem.

Adorazzjoni Ewkaristika għal matul ix-xahar ta' Diċembru 2022.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Diċembru 2022.

 

 

Novembru 2022

Il-konsolazzjoni awtentika. L-10 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq id-Dixxerniment. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 30/11/2022.

Talba ma' Ġesù jikber fil-ġuf ta' Marija.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-ewwel ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 29/11/2022.

Messaġġ tal-Isqof Anton Teuma fuq l-emenda proposta fil-Liġi ta’ Malta għat-terminazzjoni ta’ tqala. 28/11/2022.

Biżżejjed kelma waħda. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-ewwel ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/11/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Forum Internazzjonali tal-Azzjoni Kattolika. 27/11/2022.

Kunu lesti. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ewwel Ħadd tal-Avvent fl-Inawgurazzjoni tal-Grupp Scouts. Seminarju Tal-Virtù. 27/11/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fl-1 Ħadd tal-Avvent. Pjazza San Pietru. 27/11/2022.

Fil-Milied x’se niċċelebraw, li daħħalna liġi li toqtol it-tfal fil-ġuf? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-ewwel Ħadd tal-Avvent. Knisja ta’ Ħ’Attard. 27/11/2022.

All lives matter.  Archbishop Charles J. Scicluna's article in the Times of Malta. 27/11/2022.

Fil-ġuf tal-mara hemm xi ħadd mhux xi ħaġa.  Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Gradwazzjoni tal-istudenti tal-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali. Parroċċa Attard.25/11/2022.

Lectio Divina għall-1 Ħadd tal-Avvent. Sena A, Minn Dun Joseph Mercieca. 2022.

Il-Mulej ġej, oħorġu ilqgħuh. Riflessjonijiet għal kull jum tal-Avvent 2022. Mid-Djoċesi ta' Għawdex. pdf u awdjo

Gratitudni u Apprezzament. Messaġġ mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’għeluq il-quddiesa tal-10 anniversarju tal-Ordinazzjoni Episkopali tal-Arċisqof Charles Scicluna. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 24/11/2022.

Nitlobkom tkunu hemm għalija, tħennu għalija, tieħdu paċenzja bija. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-10 Anniversarju Episkopali tal-Arċisqof mill-Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 24/11/2022.

Unitatis Redintegratio u Orientalium Ecclesiarium. Intervista ma' Fr Hector Scerri fuq dawn iż-żewġ digrieti tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. awdjo

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Quddiesa mill-Freeport. 24/11/2022.

Il-konsolazzjoni. id-9 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq id-Dixxerniment. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 23/11/2022.

Il-problema tqum meta din ir-realtà tal-qtil ta’ bniedem tinbidel f’kwistjoni politika. Il-Papa Franġisku f'intervista mal-magazine "America". 22/11/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira ta’ Santa Ċeċilja, Verġni u Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/11/2022.

Iċ-Ċensier: Poster ieħor fis-sensiela ta' Posters Kateketiċi mid-Djoċesi ta' Għawdex.

Nagħmlu r-rieda tal-Missier. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira tal-Preżentazzjoni tal-Verġni Marija. Kappella tal-Kurja, Floriana. 21/11/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità ta' Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu. Katidral ta' Asti. 20/11/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt it-talba tal-Għasar fis-Solennità ta’ Kristu Sultana tal-Ħolqien kollu. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 20/11/2022.

Ftakar fina, Mulej. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità ta’ Kristu Re. Knisja Parrokkjali Balzan. 20/11/2022.

Ċelebrazzjoni Djoċesana ta’ Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu mill-Isqof Anton Teuma. Rotunda Arċipretali ta’ San Ġwann Battista, Xewkija. 20/11/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità ta' Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu. Asti. 20/11/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità ta’ Sidna Ġesù Kristu, Sultan tal-Ħolqien kollu. Kappella tal-Universita’, Tal-Qroqq. 20/11/2022.

L-ispirtu tal-Konċilju fid-dokumenti u l-messaġġi tal-Papa Pawlu VI. Is-7 vidjo fis-sensiela dwar Vatikan II fl-okkażjoni tas-60 anniversarju mill-bidu tal-Konċilju.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tal-Għoti tal-Mandat lill-Ministri Straordinarji tat-Tqarbin. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb.18/11/2022.

Tempju li rridu ngħożżu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tlieta u tletin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/11/2022.

Nagħtu sehemna biex inkunu Knisja ħajja. Messaġġ ta’ introduzzjoni għall-Assemblea Djoċesana 2022 mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Sala taċ-ĊAK, Birkirkara. 17/11/2022.

Għaliex inħossuna deżolati? It-8 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq id-Dixxerniment. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 16/11/2022.

Gravissimum Educationis fuq l-Edukazzjoni Nisranija. Intervista ma' Fr Carl Mario Sultana fuq dan id-dokument tal-Konċilju Vatikan II. awdjo

Optatam Totius fuq il-Formazzjoni Saċerdotali u Presbyterorum Ordinis fuq il-ministeru u l-ħajja tal-presbiteri. Intervista ma' Fr Jimmy Bonnici fuq dawn iż-żewġ dokumenti tal-Konċilju Vatikan II. awdjo

L-aqwa żmien huwa ż-żmien meta nħarsu u ngħożżu l-ħajja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi għall-Gradwati tal-Università. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 15/11/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. fil-Quddiesa mal-gradwati tal-MCAST. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 14/11/2022.

L-għajta ta’ min qed ibati. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tlieta u tletin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/11/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-33 Ħadd matul is-Sena u l-Jum Dinji tal-Foqra.  Pjazza San Pietru. 13/11/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Jum Dinji tal-Foqra u t-33 Ħadd matul is-Sena. Bażilika ta' San Pietru. 13/11/2022.

In-newtralità tagħna qatt ma tista’ tkun kompliċità mal-ħerba tal-gwerra. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tlieta u tletin Ħadd ta’ matul is-sena u f’Jum it-Tifkira. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 13/11/2022.

Strengthening solidarity. An article by Auxiliary Bishop Joseph Galea-Curmi first published by The Sunday Times of Malta. 13/11/2022.

Ġesù Kristu ftaqar minħabba fikom. Messaġġ tal-Papa Franġisku għas-VI-Jum Dinji tal-Foqra imfakkar fit-13 ta' Novembru 2022.

Attenti, mhux aljenati. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tnejn u tletin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 11/11/2022.

Dinja. Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras.

Il-Papa Franġisku jitkellem fuq il-Vjaġġ Appostoliku tiegħu fil-Baħrein. Udjenza Ġeerali. 09/11/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tat-tnejn u tletin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/11/2022.

Kien jemmen li s-saħħa tas-soċjetà titqies mill-progress ta’ dawk l-aktar dgħajfa. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Funeral tal-eks Prim Ministru Dr Karmenu Mifsud Bonnici. Knisja Parrokkjali tal-Kunċizzjoni, Ħamrun. 07/11/2022.

Skandlu, maħfra u fidi. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tnejn u tletin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/11/2022.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tnejn u tletin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/11/2022.

Il-ħajja ta’ dejjem. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn u Tletin Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali Balzan. 06/11/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-32 Ħadd matul is-sena u f’Jum l-Uffiċjali Korrettivi ta’ Kordin. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 06/11/2022.

Ġesù jagħżel lit-tnax. Il-ħames programm awdjo fis-sensiela, Mixja ma' Ġesù. Produzzjoni tas-Segretarjat għal-Lajċi. Imxandar minn Radju Marija.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Bahrein. Diskors fil-laqgħa ta' talb mal-isqfijiet, saċerdoti. persuni konsagrati, seminaristi u operaturi pastorali. Manama. 06/11/2022.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Bahrein. Konferenza Stampa waqt it-titjira lura lejn Ruma. 06/11/2022.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Bahrein. Laqgħa maż-żgħażażgħ. Awali. 05/11/2022.

Vatikan II. Sittin sena ilu fil-Knisja Kattolika kellna Konċilju.

Apostolicam Actuositatem. Id-Digriet tal-Konċilju Vatikan II fuq l-Appostolat tal-Lajċi. Il-5 programm awdjo fis-sensiela, Il-Vjaġġ Ikompli. Intervista ma' Francesco Pio Attard.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Bahrein. Omelija f'Awali. 05/11/2022.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisju fil-Baħrein. Diskors tal-Papa f'Għeluq il-Forum għad-Djalogu Lvant u Punent għal Eżistenza Umana Flimkien. 04/11/2022.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Bahrein. Diskors waqt il-laqgħa Ekumenika. Awali. 04/11/2022.

L-għaqal li għandna bżonn. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-wieħed u tletin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/11/2022.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Bahrein. Diskors lill-Awtoritrajiet, lis-Soċjetà Ċivili u l-Korp Diplomatiku. Awali. 03/11/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fit-tifkira tal-fidili mejtin kollha. Bażilika ta' San Pietru. 02/11/2022.

Kabbar l-għarix tiegħek. Preżentazzjoni ta’ dokument bi tħejjija għas-Sinodu dwar is-Sinodalità.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira Solenni tal-Għid tal-Imwiet. Kappella tar-Resurrezzjoni, f’Ħal Qormi. 02/11/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha. Katidral tal-Assunta, Victoria. 01/11/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Qaddisin kollha. Pjazza San Pietru. 01/11/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha. Kappella tal-Kurja, Floriana. 01/11/2022.

Kelma tal-Ħajja ta' Novembru 2022. Henjin dawk li jħennu għax humajsibu ħniena. Moviment tal-Fokolari.

Adorazzjoni Ewkaristika f'diversi knejjes matul ix-xahar ta' Novembru 2022.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Novembru 2022.

Il-Fehma tal-Papa għal matul Novembru 2022. Nitolbu għat-tfal li qed ibatu, l-aktar dawk bla dar, orfni u vittmi tal-gwerra, biex ikollhom aċċess għall-edukazzjoni u ċ-ċans li jgawdu l-għożża ta’ familja.

 

Ottubru 2022

Imħabba bla kundizzjoni. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-wieħed u tletin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 31/10/2022.

Ġie biex ifittex u jsalva l-mitluf. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-wieħed u tletin Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali, Balzan. 30/10/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-31 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 30/10/2022.

Mixja ma' Ġesù. L-ewwel erba' programmi b'riflessjoni fuq siltiet mill-Evanġelju skont San Mark - awdjo

Il-Vjaġġ ikompli.  L-ewwel erba' programmi fuq id-dokumenti tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. Fl-okkażjoni tas-60 anniversarju mill-bidu tal-Konċilju - awdjo

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-wieħed u tletin Ħadd ta’ matul is-sena. Konkatidral ta’ San Gwann, Valletta. 30/10/2022.

Diskors tal-Papa Franġisku liż-Żgħażagħ tal-Azzjoni Kattolika Taljana. Awla Pawlu VI. 29/10/2022.

Desiderio desideravi. Ittra Appostolika tal-Papa Franġisku fuq il-formazzjoni liturġika tal-Poplu ta' Alla. 29/06/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fl-okkażjoni ta’ Jum Għawdex. Katidral tal-Assunta, Victoria. 28/10/2022.

Ma għażilx nies perfetti. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa ta’ San Xmun u San Ġuda, Appostli. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/10/2022.

Harmonise – Building Bridges. A message by Auxiliary Bishop Joseph Galea Curmi at an academic Conference on multiculturalism in Catholic schools entitled ‘Harmonise – Building Bridges’. Dolmen Hotel, Bugibba. 26/10/2022.

Il-materja tad-dixxerniment. Id-deżolazzjoni. is-7 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq id-Dixxerniment. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 26/10/2022.

Injazju. Sensiela ta' 13-il programm awdjo fuq San Injazju ta' Loyola. Mit-Tabib Andrew Baldacchino.

Il-ħajja tal-bniedem hi tant prezzjuża. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tifkira ta’ San Anton Marija Claret. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/10/2022.

Diskors tal-Papa Franġisku lis-Saċerdoti u lis-Seminaristi li jistudjaw Ruma. Awla Pawlu VI. 24/10/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-bidu tal-Ministeru Pastorali ta’ Dun Anthony Bajada bħala Kappillan. Parroċċa ta’ San Lawrenz, Għawdex. 23/10/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-30 Ħadd matul is-sena. Pjazza San Pietru. 23/10/2022.

Alla jisma’ t-talba tal-umli. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tletin Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali, Balzan. 23/10/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa ta’ Sant’Ursola. Omelija tal-Isqof Anton Teuma fit-30 Ħadd matul is-Sena u l-Festa ta’ Sant’Ursola, Protettriċi ta’ Għawdex. Katidral tal-Assunta, Victoria. 23/10/2022.

Ħalli lil Alla jagħmlek ġust. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tletin Ħadd ta’ matul is-sena u Jum il-Missjoni. Bażilika tal-Mosta, Mosta. 23/10/2022.

Il-Papa Pawlu VI. Il-Konċilju jkompli. Is-6 vidjo fis-sensiela fuq il-Konċilju Ekumeniku Vatikan II, Seħħ u għad irid iseħħ.

Il-ġudizzju li rridu nagħmlu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tad-disgħa u għoxrin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 21/10/2022.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tad-disgħa u għoxrin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 21/10/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Festa ta’ Sant’Ursula, Verġni. Monasteru ta’ Sant’ Ursula, Valletta. 20/10/2022.

L-elementi tad-dixxerniment. Il-ktieb ta’ ħajti. Is-6 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq id-dixxerniment. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru.19/10/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-Festa ta’ San Luqa, Evanġelista. Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/10/2022.

Talba ta’ San Klement ta’ Ruma. L-eqdem talba nisranija li mhix fil-Bibbja.

X’se nieħdu magħna? Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira ta’ San Injazju ta’ Antjokja, Isqof u Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/10/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus tad-29 Ħadd matul is-Sena.  Pjazza San Pietru. 16/10/2022.

La jongħos u lanqas jorqod. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tad-disgħa u għoxrin Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali Balzan. 16/10/2022.

Il-Mulej hu dak li jħarisna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-125 sena parroċċa. Knisja Parrokkjali M’Xlokk. 16/10/2022.

Qegħdin hawn biex l-assasinju tal-bnedmin qatt u qatt ma jkun business as usual. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fid-disgħa u għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena. Kappella tal-Bidnija. 16/10/2022.

L-elementi tad-dixxerniment. Ix-xewqa. Il-5 katekeżi fuq id-dixxerniment. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 12/10/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-60 anniversarju mill-ftuħ tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan Ii. Bażilika ta' San Pietru. 11/10/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fis-Solennità tal-Anniversarju tad-Dedikazzjoni tal-Katidral ta’ Għawdex. Katidral tal-Assunta, Victoria. 11/10/2022.

Diskors spontanju li għamel il-Papa Ġwanni XXIII mit-tieqa tal-Palazz Appostoliku lill-folla miġbura wara purċissjoni aux flambeaux fi tmiem il-jum li fih fetaħ il-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. 11/10/1962.

Is-sinjal l-iktar importanti. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tmienja u għoxrin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 10/10/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus fi tmiem Quddiesa u Kanonizzazzjoni tal-Beati Giovanni Battista Scalabrini – Artemide Zatti. Pjazza San Pietru. 09/10/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Kanonizzazzjoni tal-Beati Giovanni Battista Scalabrini – Artemide Zatti. Pjaza San Pietru. 09/10/2022.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-28 Ħadd matul is-sena bl-għoti tas-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof. Parroċċa tal-Madonna ta’ Fatima, Gwardamangia. 09/10/2022.

Għamel magħna ħwejjeġ kbar. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tmienja u Għoxrin Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali, Balzan. 09/10/2022.

Esperti ta’ Alla u esperti tal-bnedmin. Omelija tal-Isqof Anton Teuma, Isqof ta’ Għawdex fil-Ftuħ tas-Sena tal-Formazzjoni. Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta’ Ġesù, Victoria. 07/10/2022.

Marija, għallimna nitolbu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tas-sebgħa u għoxrin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/10/2022.

L-elementi tad-dixxerniment. Inkunu nafu lilna nfusna. Ir-4 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq id-Dixxerniment. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 05/10/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa ta’ San Franġisk ta’ Assisi. Knisja tal-Patrijiet Franġiskani Konventwali, Victoria. 04/10/2022.

U beda jfissrilhom l-Iskrittura. Pjan Pastorali tal-Knisja f’Għawdex għas-Sena 2022-2023.

Il-qaddisin jgħallmuna paċenzja straordinarja. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta fis-sebgħa u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena. Ghigo Community Residence, Gudja. 04/10/2022.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma f’Quddies b’tifkira tat-trabi li ma tweldux. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 03/10/2022.

Media għas-servizz tal-bniedem. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-30 sena tar-Radju tal-Knisja u fl-10 snin tan-Newsbook. Knisja Sarria, Floriana. 03/10/2022.

Il-bżonn li ċ-ċittadin iħossu rispettat quddiem il-magna tal-ġustizzja. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-ftuħ tas-Sena Forensi. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 03/10/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tas-27 Ħadd matul is-Sena "Ċ". 02/10/2022.

Mhux iżjed reliġjon għandna bżonn imma iżjed fidi. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-27 Ħadd matul is-sena. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 02/10/2022.

U beda jfissrilhom l-Iskrittura. Ittra Pastorali tal-Isqof Anton Teuma lill-Knisja f'Għawdex. 01/10/2022.

Adorazzjonijiet għal matul ix-xahar ta' Ottubru 2022.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Ottubru 2022.

Matul Ottubru 2022, il-Papa jistieden lill-bnedmin ta’ rieda tajba sabiex ningħaqdu flimkien u nitolbu sabiex il-Knisja tkun dejjem fidila u qalbiena fix-xandir tal-Vanġelu. 01/10/2022.
 

Settembru 2022

L-għażla f’idejna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-tifkira ta’ San Ġilormu, Presbiteru u Duttur tal-Knisja. Kappella tal-Kurja, Floriana. 30/09/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Festa ta’ l-Arkanġli Mqaddsa, Mikiel, Gabrijel u Rafel. Knisja tas-Salib Imqaddes, Floriana. 29/09/2022.

L-elementi tad-dixxerniment. Il-familjarità mal-Mulej. It-3 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq id-Dixxerniment. Udjenza Ġenerali. 28/09/2022,

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet, Saċerdoti, Djakni, Konsagrati, Seminaristi u Operaturi Appostoliċi Lajċi fil-Każakistan. 15/09/2022.

Umiltà u inklussività. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira ta’ San Kosma u San Damjan, Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/09/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus f'għeluq is-27 Kungress Ewkaristiku Nazzjonali. Matera. 25/09/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku għall-għeluq tas-27 Kungress Ewkaristiku Nazzjoanali. Matera. 25/09/2022.

Diskors tal-Papa Franġisku fil-ftuħ tas-Sessjoni Plenarja tas-VII Kungress tal-Mexxejja tad-Dinja u tat-Traduzzjonijiet Rekliġjużi. Każakaistan. 14/09/2022.

Nitolbu biex qatt ma nwebbsu qalbna għal xulxin. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tas-sitta u għoxrin Ħadd matul is-sena. Kappella tal-Kunċizzjoni, Baħrija. 25/09/2022.

Tgħidu lil ħadd. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-ħamsa u għoxrin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/09/2022.

L-Għoxrin Konċilju Ekumeniku ta' qabel Vatikan II.  Ir-raba' vidjo fl-okkażjoni tas-60 sena mill-bidu tal-Konċilju mill-Papa Ġwanni XXIII fil-11 ta' Ottubru 1962.

Jien wiċċek infittex, Mulej. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa li tat bidu għas-Sena Pastorali. Parroċċa Iklin. 22/09/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tal-ħamsa u għoxrin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/09/2022.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-membri tal-Kunsill Amministrattiv tal-Fondazzjoni, Populorum Progressio. 16/09/2022.

Personaġġi mill-Konċilju: Ir-riżenja tal-Kardinal Paul-Emile Leger sentejn biss wara l-Konċilju Ekumeniku Vatikan II u ftit jiem wara s-sehem tiegħu fl-ewwel Sinodu tal-Isqfijiet.

Il-Papa Franġisku jitkellem fuq il-Vjaġġ Appostoliku fil-Każakistan. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 21/09/2022.

Umiltà, solidarjetà u ħarsien. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Jum l-Indipendenza. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 21/09/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira ta’ San Andrija Kim Taegon, Presbiteru, u San Pawl Chong Hasang, u sħabhom, Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/09/2022.

Inħallu d-dawl jiddi. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-ħamsa u għoxrin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/09/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-25 Ħadd matul is-sena. Pjazza San Pietru. 18/09/2022.

Naqdu lil Alla mhux lill-flus. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ħamsa u Għoxrin Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali, Balzan. 18/09/2022.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-25 Ħadd matul is-sena. 18/09/2022.

Il-verità u s-sbuħija ma jinxtrawx bil-flus. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-ħamsa u għoxrin Ħadd matul is-sena. Kappella ta’ Sta Marija f’Bir Miftuħ, Gudja. 18/09/2022.

Omm li hi magħna dejjem. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa tal-Madonna tad-Duluri. Knisja tad-Duluri, Ħamrun. 17/09/2022.

Konferenza stampa mill-Papa Franġisku waqt it-titjira mill-Każakistan lura lejn Ruma. 15/09/2022.

Jaqdu minn ġidhom. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-erbgħa u għoxrin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/09/2022.

Il-Papa Franġisku jirritorna Ruma wara tliet ijiem fuq Vjaġġ Appostoliku fil-Każakstan. 15/09/2022.

Il-Papa Franġisku lil ġurnalisti: “Diffiċli tiddjaloga ma’ min beda gwerra, imma jrid isir”. 15/09/2022.

Il-Papa Franġisku lill-kleru tal-Każakstan: “Agħtu xhieda tal-ferħ tal-Evanġelju”. 15/09/2022.

Eżempju sabiħ ta’ kif tkun mexxej mingħajr ħafna storbju. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa De Requiem għar-Reġina Eliżabetta II. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 15/09/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira tal-Verġni Mqaddsa Marija tad-Duluri. Knisja ta’ Ġieżu, Valletta. 15/09/2022.

Il-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Każakistan. Omelija waqt il-quddiesa fil-pjazza tal-Expo. 14/09/2022.

Il-qawwa tas-sinjal tas-Salib. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes. Knisja ta’ Ġieżu, Valletta. 14/09/2022.

L-ewwel jum fil-Każakstan: l-Papa Franġisku u l-importanza tal-paċi. 13/09/2022.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Każakistan. Diskors lill-Awtoritajiet, lis-Soċjetà Ċivili u lill-Korp Diplomatiku. 13/09/2022.

Talb fil-Knejjes tal-Ewropa għall-paċi fl-Ukrajna, l-Erbgħa 14 ta' Settembru, festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib.

"Marija qamet u marret tħaffef"'.Messaġġ tal-Papa Franġisku għas-XXXVII Jum Dinji taż-Żgħażagħ 2022-2023. 15/08/2022.

Kelma li tfejjaq. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-erbgħa u għoxrin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/09/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tnejn tal-erbgħa u għoxrin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/09/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-24 Ħadd matul is-Sena.  Pjazza San Pietru. 11/09/2022.

Diskors tal-Papa Franġisku fil-Kungress internazzjonali tal-Katekisti. Awla Pawlu VI. 10/09/2022.

Il-ferħ tal-ħniena ta’ Alla hu meta jkun jista’ jħaddanna miegħu mill-ġdid. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-erbgħa u għoxrin Ħadd matul is-sena. Santwarju tal-Madonna tal-Ħerba, Birkirkara. 11/09/2022.

Messaġġ bir-radju mill-Papa Ġwanni XXIII eżattament xahar qabel ta bidu għall-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. 11/09/1962.

X’qed nagħmlu bil-patrimonju tagħna? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tat-Twelid tal-Imqaddsa Verġni Marija. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 08/09/2022.

Quddiem il-ħażen u l-inġustizzja ma tistax tkun newtrali!. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna lejlet il-festa tal-Vitorja. Knisja Kolleġġjata ta’ San Lawrenz, Birgu. 07/09/2022.

Eżempju: Injazju ta’ Loyola. It-2 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq id-Dixxerniment. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 07/09/2022.

Dizzjunarju Bibliku mill-Biblista Dun Pawl Sciberras. 

L-aħħar messaġġ tal-Papa Ġwanni Pawlu I lejliet li miet. 27/09/1978.

Liema Papa sejjer għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ 2023? Jista’ jkun li s-suċċessur ta’ Franġisku jkun Ġwanni XXIV?

Nagħmlu l-ġid u nsalvaw il-ħajja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tlieta u għoxrin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/09/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa u beatifikazzjoni tal-Papa Ġwanni Pawlu I. Pjazza San Pietru. 04/09/2022.

Il-Papa Ġwanni Pawlu I, il-Papa tat-tbissima, dikjarat Beatu. 04/09/2022.

Il-Kardinal Roberto Tucci fuq il-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. Intervistat minn Giovanni Sale. La Civiltà Cattolica. 02/05/2015.

Messaġġ tal-Papa Franġisku tat-23 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 04/09/2022.

Alla l-ewwel u qabel kollox. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-tlieta u għoxrin Ħadd matul is-sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 04/09/2022.

Listen to the Voice of Creation. Article by Bishop Joseph Galea-Curmi published in ‘The Sunday Times of Malta’. 04/09/2022.

Għad li ma jiena marbut ma’ ħadd, jien għamilt lili nnifsi lsir ta’ kulħadd biex nirbaħ lil ħafna!”. Kelma tal-Ħajja. Settembru 2022.

Kollox għall-glorja ta' Alla. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tnejn u għoxrin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 02/09/2022.

Matul Settembru 2022, nitolbu mal-Papa Franġisku sabiex il-liġi tal-piena tal-mewt, li teħodha kontra d-dinjità tal-bniedem, titneħħa minn kull pajjiż.

Adorazzjoni Ewkaristika f'diversi knejjes matul ix-xahar ta' Settembru 2022.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Settembru 2022.

 

Awwissu 2022

Xi jfisser tagħmel dixxerniment? L-1 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq id-Dixxerniment. Udjenza Ġenerali. Awla Pawlu VI. 31/08/2022.

Is-Sinodalità fl-esperjenza tas-Sinodu Djoċesan ta’ Malta (1999-2003). Artiklu tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi publikat fi Knisja 2000 ta’ Lulju – Settembru 2022.

Lejn Knisja Sinodali. Ħarġa nru 141 ta' Knisja 2000. Lulju – Settembru 2022.

Il-Papa Franġisku jiftaħ il-Bieb Imqaddes tal-Maħfra Ċelestinjana f’Aquila. 30/08/2022.

Il-Kardinali jiddiskutu l-importanza tal-komunjoni u l-outreach fil-Knisja. 30/08/2022.

Il-Kardinali tad-Dinja qed jiltaqgħu mal-Papa Franġisku biex jirriflettu fuq ir-riforma tal-Kurja Rumana. 30/08/2022.

Il-Papa lill-Kardinali l-ġodda: “Jalla nwasslu n-nar tal-imħabba ta’ Alla lil kulħadd”. 30/08/2022.

Il-Papa jitlob għall-vittmi tal-għargħar li laqat lill-Pakistan waqt l-Angelus f’Aquila. 30/08/2022.

Messaġġ mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fl-Inawgurazzjoni tal-estensjoni tal-Oratorju tas-Salesjani, Ħad Dingli. 29/08/2022.

Il-Papa Franġisku u l-kardinali l-ġodd jżuru lil Papa Emeritu Benedittu XVI. 29/08/2022.

Il-prezz tal-fedeltà. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira tal-Martirju ta’ Ġwanni l-Battista. Kappella tal-Kurja, Floriana. 29/08/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt Żjara Pastorali f'L'Aquila. 28/08/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-festa titulari tal-Madonna ta’ Loreto. Knisja arċipretali tal-Madonna ta’ Loreto, Għajnsielem. 28/08/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-22 Ħadd matul is-Sena. Pjazza tal-Bażilika ta’ ‘Santa Maria in Collemaggio’. 28/0/2022.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt Żjara Pastorali fl-Aquila. 28/08/2022.

Min jitkabbar jiċċekken. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn u Għoxrin Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 28/08/2022.

Id-dinjità tiegħek ma tiddependix fuq x’jaħsbu dwarek in-nies! Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-tnejn u għoxrin Ħadd matul is-sena. Kappella ta’ San Pawl tal-Ħġejjeġ, San Pawl il-Baħar. 28/08/2022.

Inwieġeb għall-għemil tiegħi. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-wieħed u għoxrin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/08/2022.

Diskors tal-Papa Franġisku fil-laqgħa mal-Konferenza Mondjali tal-Istituti Sekulari (CMIS). Sala tal-Konċistorju. 25/08/2022.

L-uġigħ tal-ħlas tal-ħolqien. L-istorja tal-ħlejqa bħala misteru ta’ tqala. It-18-il katekeżi fuq ix-Xjuħija. Udjenza Ġenerali. 24/08/2022.

Ġwanni XXIII u s-sejħa għall-Konċilju. Fl-okkażjoni tas-sittin anniversarju mill-bidu tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. It-tielet programm fis-sensiela, Il-Vjaġġ ikompli.

Ġesù jpoġġi l-ħniena flimkien mal-ġustizzja fil-qalba tal-Liġi. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-wieħed u għoxrin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/08/2022.

Nibdlu n-negattiv fil-pożittiv. Messaġġ mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fl-Inawgurazzjoni tal-estensjoni tal-Oratorju tas-Salesjani, Ħad Dingli. 29/08/2022.

Min irid isaltan jitgħallem iħobb. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa ta’ Marija Reġina. Knisja Parrokkjali Marija Reġina, Marsa. 22/08/2022.

Reġina tal-imħabba u tal-ħniena. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tifkira tal-Imqaddsa Verġni Marija Reġina. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/08/2022.

Ħarsa fuq l-oħrajn minn għajnejn l-Assunta. Omelija Anton Teuma fil-festa titulari ta’ Marija Mtellgħa s-Sema. Santwarju arċipretali ta’ Marija Mtellgħa s-Sema, Żebbuġ. 21/08/2022.

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fil-Festa titulari ta’ Marija Mtellgħa s-Sema. Santwarju arċipretali ta’ Marija Mtellgħa s-Sema, Żebbuġ. 21/08/2022.

Bieb wieħed. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Wieħed u Għoxrin Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 21/08/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-21 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 21/08/2022.

Inġeddu kollox fi Kristu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-festa tal-Papa San Piju X u fil-50 anniversarju mit-tberik tal-Knisja. Knisja Parrokkjali tal-Papa San Piju X, Santa Luċija. 21/08/2022.

X’se jsalvana? X’se jwassalna l-Ġenna? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-wieħed u għoxrin Ħadd matul is-sena. Knisja tal-Manikata. 21/08/2022.

Il-Mulej jgħaddik mill-bieb id-dejjaq għax iħobbok. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-21 Ħadd matul is-sena. Knisja Parrokkjali tal-Madonna ta’ Pompeii, Marsaxlokk. 20/08/2022.

L-Omeliji tal-Papa Ġwanni Pawlu II fil-Portugal, fosthom waħda f'Fatima, li għamel fl-ewwel anniversarju minn meta sparaw fuqu. 13/05/1982.

Widna tal-paċenzja, qalb li tifhem u istint qawwi u proattiv. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa tal-funeral ta’ Mons. Philip Calleja. Knisja tal-Ġiżwiti, Valletta. 19/08/2022.

Diskors tal-Papa Pawlu VI fl-okkażjoni tal-25 Anniversarju tal-FAO. 16/11/1970.

Ix-“Xiħ fil-għomor”. Ix-xjuħija tiżgurana dwar id-destinazzjoni għall-ħajja li ma tmut qatt. Is-17-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq ix-Xjuħija. Udjenza Ġenerali. 17/08/2022.

It-test veru tal-imħabba safja hi l-maħfra lil xulxin. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-għoxrin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/08/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema tal-Beata Verġni Marija. Pjazza San Pietru. 15/08/2022.

Fly high. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità ta’ Marija Assunta. Parroċċa Balzan. 15/08/2022.

Poster ieħor fil-lista ta' Posters Kateketiċi. Santa Fawstina.

Messaġġ mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’jum il-festa ta’ Sidtna Marija Mtellgħa s-Sema. 15/08/2022.

Marija ttellagħna ’l fuq. Omelija mill-Isqof Anton Teuma f’Jum is-Solennità tal-Għid tal-Assunta. Katidral tal-Assunta, Victoria. 15/08/2022.

Marija turina biċ-ċar li timxi magħna u tħarisna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Imqaddsa Verġni Marija Mtellgħa s-Sema. Bażilika tal-Assunta, Mosta. 15/058/2022.

X’inhi d-Domma tal-Assunzjoni u r-rilevanza tagħha llum? Kitba ta' Joe Galea.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Vġili tas-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema ta’ Marija. Zuntier tas-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 14/08/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-20 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 14/08/2022.

Iva għall-ħajja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’Jum id-Don tal-Ħajja u l-Preżentazzjoni tat-Trabi. Parroċċa ta’ Santa Marija Assunta, Dingli. 14/08/2022,

X’inhu n-nar li ġab Ġesù? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-għoxrin Ħadd matul is-sena. Kappella ta’ San Xmun Appostlu, Wardija. 14/08/2022.

Il-Konċilju Ekumeniku Vatikan II, It-Tieni Programm. Il-Knisja qabel il-Konċilju.

F’telefonata, il-President Ukren jirringrazzja lill-Papa Franġisku għat-talb. 13/08/2022.

Fin-Niġerja nqabdu l-persuni suspettati bl-attakk tal-Knisja ta’ Owo. 13/08/2022.

Kun siġra li tissieħeb mal-foresta ta’ siġar li jikbru fis-silenzju. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa tal-bidu tal-ħidma pastorali ta’ Dun David Farrugia bħala arċipriet tal-Parroċċa ta’ Ħad-Dingli. Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija, Ħad-Dingli. 12/08/2022.

Telefonata li l-Papa Franġisku kien għamel fl-2013 lil Mons. Loris Capovilla, Segretarju tal-Papa Ġwanni XXIII.

Sejjer inħejjilkom post. Ix-xjuħija, żmien indirizzat lejn il-milja. Is-16-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq ix-Xjuħija. Udjenza Ġenerali. 10/08/2022.

Poster ieħor fil-lista ta' Posters Kateketiċi. Santa Tereża Benedetta tas-Salib. (Edith Stein)

Il-Papa Ġwanni XXIII fis-Santwarju ta' Loreto. Diskors ftit jiem qabel il-ftuħ tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. 04/10/1962.

Isqfijiet fin-Nikaragwa ‘qrib’ tal-Isqof Alvarez li qiegħed taħt arrest f’daru. 09/08/2022.

Is-salib tiegħi hu l-uniku tama tiegħi. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa ta’ Santa Tereża Benedetta tas-Salib. Kappella tal-Kurja, Floriana. 09/08/2022.

Il-Papa jitlob għall-vittmi ta’ nirien kbar f’depot tal-fjuwil Kuban. 09/08/2022.

Ta' ebda skandlu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tad-dsatax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/08/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tad-19-il Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 07/08/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-festa titulari ta’ San Ġużepp. Santwarju arċipretali ta’ San Ġużepp, Qala. 07/08/2022.

Erba' omelija oħra mill-Papa Ġwanni Pawlu II.  Mejju 1982.

Knisja tassew inklużiva. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fid-dsatax-il Ħadd matul is-sena. Kappella tal-Bon Pastur, Balzan. 07/08/2022.

Il-Papa Franġisku jfakkar it-tieni anniversarju tal-isplużjoni tal-Port ta’ Beirut. 05/08/2022.

Il-Patrijarka Sako iwissi dwar ir-riskji ta’ tsunami politiku fl-Iraq. 05/08/2022.

Ċaħda u salib. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tmintax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/08/2022.

Isma’ leħen il-ħolqien. Messaġġ tal-Papa Franġisku għaċ-ċelebrazzjoni tal-jum dinji ta' talb għall-għożża tal-ambjent. Ċelebrat fl-1 ta' Settembru 2022.

Katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-Vjaġġ Appostoliku fil-Kanada. Udjenza Ġenerali. 03/08/2022.

Il-Papa Franġisku liż-żgħażagħ f’Medjugorje: “Afdaw f’Ġesù u ssibu l-paċi”. 03/08/2022.

F’Settembru, l-Papa Franġisku se jżur il-Każakistan. 03/08/2022.

Alla permezz ta’ ħutna, imidd idu, jaqbadna u jsalvana. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta fit-tmintax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 02/08/2022.

Tħassarhom. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tmintax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 01/08/2022.

Aktar omeliji mill-Papa Ġwanni Pawlu II, fosthom waħda lill-membri tal-Moviment tal-Fokolari. 1982.

Il-maħfra tal-Porzjunkola. Indulġenza mogħtija darba fis-sena, nhar it-2 ta' Awwissu. Kitba ta' Patri Dijonisju Mkintoff ofm. 01/08/2022.

Kelma tal-Ħajja. “Mulej, xi kemm-il darba jrid jonqosni ħija biex jien naħfirlu? Sa seba’ darbiet?”. Awwissu 2022.

Pass pass. Ħsieb qasir għal matul ix-xahar ta' Awwissu. Joe Fenech.

Publikazzjioni Missio Malta ta' Awwissu 2022.

Adorazzjoni Ewkaristika f'diversi knejjes matul ix-xahar ta' Awwissu 2022.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Awwissu 2022.

L-intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul Awwissu 2022. Għan-negozji żgħar u medji f’din il-kriżi ekonomika u soċjali ... 01/08/2022.

 

Lulju 2022

Il-Vjaġġ Penitenzjali tal-Papa Franġisku fil-Kanada. Konferenza Stampa waqt it-titjira lura lejn Ruma. 29/07/2022.

Il-Vjaġġ Penitenzjali tal-Papa Franġisku fil-Kanada. Omelija fil-Liturġija tal-Kelma. Lac Ste. Anne. 26/07/2022.

Il-Vjaġġ Penitenzjali tal-Papa Franġisku fil-Kanada. Omelija fil-Festa ta' San Ġwakkin u Sant'Anna. Edmonton. 26/07/2022.

Il-Vjaġġ Penitenzjali tal-Papa Franġisku fil-Kanada. Omelija waqt il-Quddiesa għar-Rikonċiljazzjoni. 28/07/2022.

Il-Vjaġġ Penitenzjali tal-Papa Franġisku fil-Kanada. Diskors liż-Żgħażagħ u l-Anzjani. Iqaluit. 29/07/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-18-il Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 31/07/2022.

Nistagħnu quddiem Alla. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tmintax-il Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 31/07/2022.

X’jiswa li jkollok il-ġid imma m’għandekx imħabba? Omelija mill-Arċisqof fit-Tmintax-il Ħadd ta’ matul is-sena u f’Jum in-Nanniet. Knisja Parrokkjali ta’ Wied il-Għajn. 31/07/2022.

Il-Vjaġġ Penitenzjali tal-Papa Franġisku fil-Kanada. Diskors fil-laqgħa mad-delegazzjoni tal-Indiġeni. Québec. 29/07/2022.

Bidu tal-ferħ tagħna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi lejlet il-Festa tal-Madonna tal-Karmnu, Balluta. 30/07/2022.

Il-Vjaġġ Penitenzjali tal-Papa Franġisku fil-Kanada. Il-mumenti l-aktar importanti tal-vjaġġ f'minuta. 24 - 30 ta' Lulju 2022.

Il-Vjaġġ tal-Papa Franġisku fil-Kanada: “Inħalli l-Kanada arrikkita ħafna minn popli indiġeni”. 30/07/2022.

Il-Vjaġġ tal-Papa Franġisku fil-Kanada. Il-Papa liż-żgħażagħ Inuit tal-Kanada,“Ejjew araw l-wiċċ Inuk ta’ Ġesù. 30/07/2022.

Kif se nagħti valur lil ħajti? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa tal-50 anniversarju mill-ordinazzjoni saċerdotali ta’ Dun Mosè Borg. Knisja Parrokkjali tas-Salvatur, Lija. 30/07/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tat-18-il Anniversarju mill-mewt tal-Qaddej ta’ Alla Dun Mikiel Attard. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 29/07/2022.

Il-Vjaġġ Penitenzjali tal-Papa Franġisku fil-Kanada. Omelija waqt laqgħa mal-isqfijiet, saċerdoti, djakni, persuni kkonsagrati, seminaristi u operaturi pastorali. Québec. 28/07/2022.

Il-Papa Franġisku fil-Quddiesa fi Quebec: “Ġesù imexxina mill-falliment għat-tama u l-fejqan. 29/07/2022.

Il-Papa Franġisku jistieden lill-kleru Kanadiż biex jikkonfronta l-isfidi tad-dinja sekularizzata. 29/07/2022.

Familja ta' ħafna mħabba. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira ta’ Santa Marta, Santa Marija (ta’ Betanja) u San Lazzru. Kappella tal-Kurja, Floriana. 29/07/2022.

Il-Papa Franġisku jżur l-anzjani u l-morda fiċ-Ċentru Fraternité Sant Alfons fil-Kanada. 29/07/2022.

Il-Vjaġġ Penitenzjali tal-Papa Franġisku fil-Kanada. Diskors lill-Awtoritajiet Ċivili, Rapprezentanti tal-Popli Indiġeni u l-Korp Diplomatiku. 27/07/2022.

Il-Papa Franġisku fil-Kanada: Ippromwovu d-drittijiet tal-popli indiġeni. 28/07/2022.

Inħallu lill-Mulej jgħaġġinna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis fis-sbatax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/07/2022.

It-tielet jum tal-Vjaġġ Penitenzjali tal-Papa Franġisku fil-Kanada.  27/07/2022.

Ġesti ta' solidarjetà mill-Papa Franġisku u mill-Papiet ta' qablu. 27/07/2022.

Il-Papa fil-Kanada: Ippreservaw l-istorja tagħkom biex tipproteġu l-futur tagħkom. 26/07/2022.

Il-Papa Franġisku fil-Kanada: Il-Popli Indiġeni u n-nanniet huma teżor prezzjuż tal-Knisja. 26/07/2022.

It-tieni jum tal-Vjaġġ Penitenzjali tal-Papa Franġisku fil-Kanada.  26/07/2022.

Il-Vjaġġ Penitenzjali tal-Papa Franġisku fil-Kanada. Diskors waqt laqgħa mal-popli indiġeni u mal-membri ta' komunità parrokkjali. Edmonton. 25/07/2022.

L-ewwel jum tal-Vjaġġ Penitenzjali tal-Papa Franġisku fil-Kanada.  25/07/2022.

Il-Papa Franġisku: Kristu, msallab fl-istudenti tal-iskejjel residenzjali tal-Kanada, jirrikonċiljana fuq is-Salib. 25/07/2022.

Il-Vjaġġ Penitenzjali tal-Papa Franġisku fil-Kanada. Diskors waqt laqgħa mal-popli indiġeni. Maskwacis. 25/07/2022.

Il-Papa Franġisku huwa d-dispjaċut ħafna għall-Popli Indiġeni fil-Kanada. 25/07/2022.

L-għażla bejn li tisparpalja l-patrimonju jew tħaddmu biex jikber. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-25 anniversarju mit-twaqqif tal-NAO. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 26/07/2022.

Sittin sena ilu miet il-Qaddis Malti Dun Ġorġ Preca. 26 ta' Lulju 1962.

Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-60 sena mill-mewt ta’ San Ġorġ Preca. Kappella ta’ Fra Diegu, Ħamrun. 25/07/2022.

Fuq il-lemin u fuq ix-xellug. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Festa ta’ San Ġakbu, Appostlu. Kappella tal-Kurja, Floriana. 25/07/2022.

Għallimna nitolbu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Sbatax-il Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 24/07/2022.

Ngħallmu lil uliedna l-alfabett tal-fidi tagħna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Sbatax-il Ħadd ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/07/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa titulari ta’ Santa Margerita. Knisja Arċipretali ta’ Santa Margerita, Sannat. 24/07/2022.

Il-Papa Franġisku jafda l-Vjaġġ Appostoliku tiegħu lejn il-Kanada lill-Madonna. 24/07/2022.

Erba' omeliji oħra tal-Papa Ġwanni Pawlu II. April 1982,

In-Niġerja: F’xahrejn, aktar minn 60 Nisrani ġew maqtula f’Benue. 24/07/2022.

Appostlu tal-appostli. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Festa ta’ Santa Marija Maddalena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/07/2022.

Teoloġija, Soċjetà u Ħajja Pastorali. Vidjo Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-okkażżjoni tat-2 Kungress Kattoliku Pan-Afrikan fuq it-Teoloġija, Soċjetà u Ħajja Pastorali. 19-22 ta' Lulju 2022.

Il-Papa Franġisku qal li l-midja diġitali qed tqajjem kwistjonijiet serji ta’ etika. 21/07/2022.

Il-Papa ġie u mar: X'baqa'? Mill-Kan. Richard N. Farrugia.

Omeliji tal-Papa Ġwanni Pawlu II matul il-Ġimgħa Mqaddsa, April 1982.

Dawl u saħħa mit-talb. Poster ieħor fis-sensiela ta' posters kateketiċi.

Ittra tal-Papa Ġwanni XXIII lill-Isqfijiet tal-Amerika Latian. 08/12/1961.

Il-Madonna tgħallimna nagħmlu r-rieda tal-Missier. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-pellegrinaġġi tal-UMTAL. Grotta ta’ Lourdes, Franza. 19/07/2022.

Jiena qiegħed miegħek il-jiem kollha. Talba għall-Jum Dinji tan-Nanniet u tal-Anzjani. Mfakkar fl-24 ta' Lulju 2022.

Is-sabiħ tal-akkoljenza, Kitba ta' Joe Galea. 18/07/2022.

Għandna s-sinjal definittiv. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tas-sittax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/07/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-16-il Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 17/07/2022.

San Ġorġ u l-frott tal-Ispirtu.  Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-festa ta’ San Ġorġ. Bażilika ta’ San Ġorġ, Victoria. 17/07/2022.

Xogħol li jkun frott is-smigħ. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Sittax-il Ħadd ta’ matul is-sena. Kappella tas-Sagra Familja, f’Ħal Qormi. 17/07/2022.

Persekuzzjoni pulita kontra t-tagħlim tal-Knisja Kattolika. Kitba ta' Joe Galea. 17/07/2022.

Il-Papa Franġisku f'awgurju lill-parteċipanti li qed jieħdu sehem f'konferenza dwar il-bidla tal-klima, qal lin-nazzjonijiet iridu jaħdmu flimkien biex jadattaw għall-klima. 17/07/2022.

Nimxu fuq il-pass ta’ ommna Marija. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa tal-Madonna tal-Karmnu. Bażilika tal-Madonna tal-Karmnu, Valletta. 16/07/2022.

Il-Kardinal Parolin jappella għall-għaqda u mhux għall-firda, bħala reazzjoni għal-kriżijiet globali. 15/07/2022.

L-Arċisqof Charles Scicluna jiltaqa’ mas-Segretarju Ġenerali ta’ Caritas Internationalis Dr Aloysius John. 14/07/2022.

Permezz ta’ Ġesù t-toqol isir ħelu u ħafif. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tal-ħmistax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/07/2022.

Ispirati minn Ġesù r-ragħaj it-tajjeb. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’Quddiesa li fiha sar il-mandat lill-operaturi pastorali mat-tfal u l-adolexxenti. Parroċċa Familja Mqaddsa, Iklin. 12/07/2022.

Il-battalja biex l-umanità tgħix skont is-sewwa. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Jum il-Pulizija. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 12/07/2022.

Imma ħaġa waħda hi meħtieġa. Kelma tal-Ħajja. Publikazzjoni mill-Moviment tal-Fokolari. Lulju 2022.

Swor Marcellina Tabone FCJ. Fil-25 sena mill-mewt tagħha fil-Pakistan. Ġunju 2022.

Fittex lil Alla. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa ta’ San Benedittu, Abbati, Patrun tal-Ewropa. Kappella tal-Kurja, Floriana. 11/07/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fil-15-il Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 10/07/2022.

Inkunu proxxmu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Ħmistax-il Ħadd matul is-Sena u fil-25 anniversarju mill-Konsagrazzjoni tas-Santwarju ta’ Santa Tereża, B’Kara. 09/07/2022.

M’hemmx agħar mill-kultura tal-iskart! Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Ħmistax-il Ħadd ta’ matul is-sena. Kappella tal-Monasteru ta’ Santa Skolastika, Birgu. 10/07/2022.

Ngħaġ u lpup, ħamiem u sriep. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa fl-erbatax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/07/2022.

Omelija tal-Kardinal Mario Grech fil-150 sena mit-twaqqif tal-Kongregazzjoni tas-Sorijiet Ulied Marija ‘Għajnuna tal-Insara’ (Sależjani). Santwarju Nazzjonali Ta’ Pinu, Għarb. 07/07/2022.

L-Arċisqof Malti Joseph Spiteri nħatar mill-Papa Franġisku bħala n-Nunzju Appostoliku għas-Santa Sede fil-Messiku. 07/07/2022.

Il-ħajja hi għażiża. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-erbatax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Knisja tal-Bon Pastur, Balzan. 04/07/2022.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tat-14-il Ħadd matul is-sena. Pjazza San Pietru. 03/07/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa tal-Viżitazzjoni. Bażilika tal-Viżitazzjoni, Għarb. 03/07/2022.

Il-messaġġ li tagħtina d-Dar tal-Providenza. L-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-bidu tal-quddiesa li qaddes fid-Dar tal-Providenza, 03/07/2022.

“Ħrief” għax Kristu r-ragħaj it-tajjeb tagħna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fl-14-il Ħadd ta’ matul is-sena. Kappella tad-Dar tal-Providenza, Siġġiewi. 03/07/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fl-10 Laqgħa Dinjija tal-Familja. Pjazza San Pietru. 25/06/2022.

Il-Papa Franġisku: Ir-rikonċiljazzjoni Nisranija hija triq lejn il-paċi fost gwerra ‘bla sens’. 02/07/2022.

Il-Papa Franġisku lil Caritas Spanja: Realtajiet ġodda jeħtieġu kura għal nies fil-faqar. 02/07/2022.

It-tagħlim huwa l-għajn ta’ kull ġid. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa tal-Beatu Nazju Falzon. Knisja ta’ Ġieżu, Valletta. 01/07/2022.

Posters kateketiċi fuq suġġetti differenti.

Nancy Pelosi f’laqgħa mal-Papa Franġisku. 01/07/2022.

L-intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul Lulju 2022. Għall anzjani għall-anzjani li jirrapreżentaw l-għeruq u l-memorja ta’ kull poplu sabiex ... 01/07/2022.

Pass pass.  Ħsieb qasir fil-bidu ta' kull jum.

Adorazjoni Ewkaristika f'diversi knejjes matul ix-xahar ta' Lulju 2022.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul ix-xahar ta' Lulju 2022.

 

Ġunju 2022

Dawl. Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku mill-Biblista Dun Pawl Sciberras. 30/06/2022.

Għaliex nagħmlu festa? Omelija tal-Isqof Anton Teuma fis-Solennità ta’ San Pietru u San Pawl. Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, Nadur. 29/06/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità ta' San Pietru u San Pawl. Bażilika ta' San Pietru.29/06/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tal-25 Anniversarju mill-qtil ta’ Sr Marcellina Tabone FCJ fil-Pakistan. Katidral tal-Assunta, Victoria. 29/06/2022.

Il-Papa Franġisku jitlob biex jieqfu l-attakki ‘barbariċi’ fl-Ukrajna, u jitlob biex tintemm il-gwerra. 29/06/2022.

L-Imnarja tfakkarna li l-għeruq tagħna ma jistgħux jikbru fil-konkos u s-siment. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità ta’ San Pietru u San Pawl, Appostli. Katidral tal-Imdina, Mdina. 29/06/2022.

Il-Papa Franġisku jħeġġeġ liż-żgħażagħ biex ikunu messaġiera ta’ tama. 29/06/2022.

Il-Papa se jibgħat lis-Segretarju tal-Istat tal-Vatikan fis-Sudan t’Isfel u fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo. 28/06/2022.

X’jitlob minna l-Mulej? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tat-tlettax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/06/2022.

Id-diskorsi tal-Papa Franġisku f’Malta miġbura fi ktieb bil-Malti. 27/06/2022.

Il-Papa lin-Neokatekumenali: Kunu doċli mal-Ispirtu u ubbidjenti lejn Ġesù. 27/06/2022.

Il-kowċ għandu dritt li jitlob fil-grawnd. Deċiżjoni tal-ogħla qorti fl-Amerika. 27/06/2022.

Il-Papa Franġisku fi djalogu mal-Edituri ta’ ġurnali Ġiżwiti Ewropej. 18/06/2022.

Ħadd u xejn qabel il-Mulej. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tlettax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/06/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-13-il Ħadd matul is-Sena "Ċ". Pjazza San Pietru. 26/06/2022.

Rifjut, impenn u perseveranza. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tlettax-il Ħadd ta’ matul is-Sena. Knisja tal-Lunzjata, Balzan. 26/06/2022.

Il-Mulej jiġi bil-qawwa tal-ħniena tiegħu. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tat-Twelid ta’ San Ġwann Battista. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 26/06/2022.

The sad fate of unwanted human beings. Article by Bishop Joseph Galea-Curmi. The Sunday Times of Malta. 26/06/2022.

The Joy of the Church is to evangelise. Article by Auxiliary Bishop Joe Galea Curmi published by the Catenian Association. June 2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tat-Tberik tat-Tarbija fil-Ġuf. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 25/06/2022.

L-Isqfijiet tal-Istati Uniti jilqgħu d-deċiżjoni tal-Qorti Suprema li taqleb id-deċiżjoni ta’ Roe vs Wade. 25/06/2022.

Il-Papa jappella għad-djalogu tal-ħajja mal-Knejjes Ortodossi Orjentali. 25/06/2022.

Posters Kateketriċi oħra: Talba  lill-Ispirtu s-Santu u Il-Qalb ta' Ġesù.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Jum il-Gradwazzjoni ta’ Caritas Malta. Ċentru Terapewtiku ta’ San Blas, Ħaż-Żebbuġ. 24/06/2022.

Il-qalb li tfittex in-nagħġa l-mitlufa. Omelija tal-Isqof Anton Teuma fis-Solennità tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù. Santwarju Parrokkjali Fontana. 24/06/2022.

Tnax-il resident temmew b’suċċess il-programm ta’ rijabilitazzjoni mid-droga ta’ Caritas. 24/06/2022.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Familji. L-10 Laqgħa Dinjija tal-Familji. Sala Pawlu VI. 22/06/2022.

Il-Festi Ewkaristiċi tal-Ġisem u d-Demm ta' Kristu u tal-Qalb ta' Ġesù. Manwel Cutajar.

Jalla kull familja tibqa' tkun skola ta' mħabba. Messaġġ mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-okkażjoni tal-laqgħa li l-Papa Franġiksu nieda għall-familji kollha tad-dinja. 24/06/2022.

Qalb ħanina li tagħder, li taħfer. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tnax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/06/2022.

Santa Margerita Marija Alacoque. Persunaġġ importanti fl-istorja riċenti tal-qima lejn il-Qalb ta’ Ġesú.

Global Rosary Relay 2022 minn Dar Karmni Grima, Għarb, Għawdex. Festa tal-Qalb ta' Ġesù. 24/06/2022 - 17:00.

Global Rosary Relay 2022 mal-Istudenti tal-Iskola Sekondarja ta' Santa Monika Gżira. Festa tal-Qalb ta' Ġesù. 24/06/2022 - 13:00.

Global Rosary Relay 2022 mal-Komunità tar-Residenza ta' San Vinċenz de Paul, Luqa. Festa tal-Qalb ta' Ġesù. 24/06/2022 - 07:00.

M’hemmx għalfejn nintroduċu l-abort biex insalvaw l-omm. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tat-Twelid ta’ San Ġwann Battista. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/06/2022.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II f'Assisi. 12/03/1982.    ....   Aktar omeliji mill-Papa Ġwanni Pawlu II.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Pontifikal ta’ filgħaxija tal-Festa tas-Sejħa tal-Madonna lil Karmni Grima. Santwarju Ta’ Pinu, Għarb. 22/06/2022.

Pietru u Ġwanni. Il-15-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq ix-Xjuħija. Udjenza Ġenerali. 22/06/2022.

Il-Papa jitlob għall-vittmi tat-terremot devastanti fl-Afganistan. 22/06/2022.

Laqgħa Dinjija tal-Familji: L-importanza tal-ħidma pastorali vokazzjonali. 22/06/2022.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Pontifikal Solenni ta’ Filgħodu fil-Festa tas-Sejħa tal-Madonna Ta’ Pinu bis-Supplika lill-Madonna. Santwarju Ta’ Pinu, Għarb. 22/06/2022.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma lejliet it-Tifkira tas-sejħa tal-Madonna lil Karmni Grima. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 21/06/2022.

Marija qamet u marret tħaffef. It-Tema tal-Jum Dinji taż-Żgħażagħ. Lisbona 2023.

Il-Papa Franġisku se jżur l-Ukrajna? 21/06/2022.

It-triq id-dejqa ta’ Ġesù fiha d-diffikultajiet imma twasslek. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta fit-tnax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 21/06/2022.

X’inhu s-Sinodu? Fr Jimmy Bonnici intervistat minn Tonio Bonello (PBS). 20/06/2022.

Il-ġudizzju f'idejn Alla. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn fit-tnax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/06/2022.

Jingħata għalina. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm Imqaddes ta’ Kristu, Knisja tal-Lunzjata, Balzan. 19/06/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej, Corpus Christi. Pjazza San Pietru. 19/06/2022.

Il-ġieħ li tkun ‘qaddej’. Omelija mill-Isqof George Frendo OP, fl-Ordinazzjoni Djakonli tas-seminarista Matthew Bajada. Katidral tal-Assunta, Victoria. 17/06/2022.

Il-Quddiesa. Sitt modi kif tgħix bl-aħjar mod il-Quddiesa.

Ersqu għat-tqarbin. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm Għażiż tal-Mulej. Katidral tal-Imdina. 19/06/2022.

Rużarju. Seba' pariri kif titlob ir-Rużarju mal-familja. poster

Riflessjoni kif ngħixu l-umiltà fuq il-passi ta’ San Ġwann il-Battista. Angelo Xuereb.

Is-sejħa ta’ San Pietru u San Pawl u dik tagħna. Angelo Xuereb.

Riflessjoni fuq il-Qalb ta' Ġesù. Il-festa tal-Qalb ta’ Ġesù hija okkażjoni biex aħna nimmeditaw fuq il-ħlewwa u t-tjubija ta’ qalbu. Angelo Xuereb,

Fl-2021, mill-ġbir ta’ San Pietru ġew iffinanzjati proġetti ta’ karità b’valur ta’ 10 miljun euro.18/06/2022.

Papa lill-Buddisti: Ejjew naħdmu flimkien biex nikkultivaw il-kompassjoni u l-ospitalità.18/06/2022.

Papa Franġisku: Il-Knisja trid tikkomunika l-fidi b’teoloġija li hi ħajja’.18/06/2022.

Teżori fis-sema. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-ħdax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/06/2022.

Ewkaristija. Tmien modi kif titlob waqt l-Adorazzjoni Ewkaristika. poster

Il-Qalb ta' Ġesù. Kummentarju għal matul il-purċissjoni. Magħha wkoll preżentazzjoni powerpoint. Joe Galea.

Living for brotherly love, tolerance and mutual acceptance. Message by Archbishop in memory of Lassana Cisse. Mariam Al-Batool Mosque, Paola. 16/06/2022.

Sejħa għall-għeruq lill-Poplu ta’ Alla f’dawn il-gżejjer. Analiżi tal-wirt ta’ tagħlim li ħallielna l-Papa Franġisku fil-jumejn tiegħu fostna. Daniel Borg.

Is-servizz hieni tal-fidi li nagħrfuh fil-gratitudni. L-14-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq ix-Xjuħija. Udjenza Ġenerali. 15/06/2022.

Il-kelma ta’ Ġesù twassalna għal-libertà vera. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta fil-ħdax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Knisja tas-Seminarju, Tal-Virtù, ir-Rabat. 15/06/2022.

Aktar katekeżijiet mill-Papa Pawlu VI waqt l-Udjenzi Ġenerali fl-1977.

Knisja li titwieled mill-ġdid. X’qalilna l-Papa Franġisku f’Malta u Għawdex. Minn Daniel Borg. vidjo

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-ħdax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Knisja tas-Seminarju, f’tal-Virtù, ir-Rabat. 14/06/2022.

Il-libertà fil-qalb u l-ġenerożità. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-ħdax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Knisja tas-Seminarju, f’tal-Virtù, ir-Rabat. 13/06/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tat-Trinità Qaddisa. Pjazza San Pietru. 12/06/2022.

Imħabba li tħaddan. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità tat-Trinita’ Qaddisa. Kappella tal-Madonna tal-Abbandunati, il-Wardija. 12/06/2022.

Diskors tal-Papa Benedittu XVI fuq id-digriet Ad Gentes, tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. 11/03/2006.

Meta għandna ngħidu ‘le’. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa fl-għaxar ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 10/06/2022.

Ir-riforma li beda l-Konċilju, kif sejra, fostkom? Silta minn diskors tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet u Saċerdoti Sqallin. 09/06/2022.

Il-ħajja umana tibda mit-tnissil u rridu nirrispettawha, hi min hi u hi f’liema ċirkustanza hi. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tal-għaxar ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 09/06/2022.

Nikodemu. “Kif jista’ wieħed jitwieled wara li jkun xjieħ?” It-13-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq ix-Xjuħija: 08/06/2022.

X’qegħdin nagħmlu bil-poter li ksibna? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-għaxar ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/06/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa ta’ Sant’Antnin ta’ Padova. Knisja tal-Patrijiet Franġiskani Minuri, Għajnsielem.05/06/2022.

L-Ispirtu s-Santu. Sitt filmati qosra minn Dun Pawl Sciberras għall-Istitut ta' Formazzjoni Pastorali.  vidjos

Kontra l-gwerra. X’qalilna l-Papa Franġisku f’Malta u Għawdex. Minn Daniel Borg. vidjo

Lectio Divina mill-Isqof Anton Teuma fis-Solennità ta' Għid il-Ħamsin. Santwarju Madonna Ta' Pinu. 05/06/2022.

Il-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fis-Solennità ta' Għid il-Ħamsin. Pjazza San Pietru. 05/06/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità ta' Għid il-Ħamsin. Bażilika ta' San Pietru. 05/06/2022.

Spirtu s-Santu, kun il-faraġ tagħna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 05/06/2022.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Velja Djoċesana ta’ Għid il-Ħamsin. Zuntier tas-Santwarju Ta’ Pinu, Għarb. 04/06/2022.

L-Ispirtu s-Santu jinżel fuq il-Knisja. Ħsieb mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi għal Għid il-Ħamsin. 04/06/2022. vidjo

L-akkoljenza – il-laqgħa. X’qalilna l-Papa Franġisku f’Malta u Għawdex. Minn Daniel Borg. vidjo

Santa Veronika Giuliani. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 15/12/2010.

San Ċirillu ta’ Lixandra. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 03/10/2007.

L-imħabba ssuqna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tas-seba’ ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/06/2022.

Imħabba u tolleranza mhux piki fil-festi. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tas-seba’ ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 02/06/2022.

Titlaqnix meta tħallini saħħti. It-12-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq ix-Xjuħija. Udjenza Ġenerali. 01/06/2022.

San Massimu ta’ Turin. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 31/10/2007.

San Ġużepp Cafasso. Katekeżi mill-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 30/06/2010.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Ġunju 2022.

Adorazzjonijiet li jitmexxew minn Joe Fenech sdc matul Ġunju 2022.

Matul Ġunju 2022 nitolbu mal-Papa għall-familji Nsara fid-dinja kollha biex iħaddnu u jipprattikaw l-imħabba bla ebda kundizzjoni u hekk jikbru fil-qdusija fil-ħajja tagħhom ta’ kuljum. 01/06/2022.

 

Mejju 2022

San Pawlinu ta’ Nola. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 12/12/2007.

Mirakli Ewkaristiċi. Daħla: sinjali tal-preżenza reali ta' Kristu fl-Ewkaristija.

Vokazzjoni mimlija tbatija li timbuttaha għall-karità. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa taż-Żjara tal-Imqaddsa Verġni Marija. Kappella tal-Kurja, Floriana. 31/05/2022.

Mulej, agħmel minna nies li nġorru tama, Talba fi tmiem il-messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Migranti u Rifuġjati 2022.

Nibnu l-ġejjieni mal-migranti u r-rifuġjati. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Migranti u r-Rifuġjati mfakkar fil-25 ta' Settembru 2022.

Armida Barelli. Taljana li kienet dikjarata Beata fit-30 ta' April 2022.

Sant’Antnin ta’ Padova. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali.10/02/2010.

Il-ħtieġa ta' politika tajba. X'qalilna l-Papa Franġisku f'Malta u f'Għawdex. Ir-raba minn sensiela ta' disa' vidjos minn Daniel Borg. 31/05/2022.

Ferħana u jbierku lil Alla. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità tat-Tlugħ il-Mulej fis-Sema. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 29/05/2022.

Rebbieħa miegħu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tas-seba’ ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 30/05/2022.

L-Ispirtu fit-Testment il-Ġdid. Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras. 30/05/2022.

L-ispirtu fit-Testment il-Qadim. Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras. 30/05/2022.

L-Għanja tal-Ħlejjaq. Kummenti ta' Patri Dijonisju MIntoff ofm fuq l-Enċiklika tal-Papa Franġisku, Laudato Si'. Fl-okkażjoni tal-ġimgħa Laudato Si', 2022.

Lectio Divina mill-Isqof Anton Teuma fis-Solennità tat-Tlugħ tal-Mulej Ġesù fis-Sema. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu. 29/05/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fis-Solennità tat-Tlugħ tal-Mulej fis-Sema. 29/05/2022.

Tlugħ il-Mulej Ġesù fis-Sema. Ħsieb mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi għas-Seba' Ħadd tal-Għid. 22/05/2022. vidjo

Il-gżira li laqgħet il-ferħ tal-Kelma. Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa ta’ San Pawl Nawfragu. Knisja ta’ San Pawl Nawfragu, il-Munxar. 29/05/2022.

San Efrem, is-Sirjan. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali, 28/11/2007.

San Bonifaċju. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 11/03/2009.

Niċċelebraw ir-realtà li Alla magħna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tat-Tlugħ il-Mulej fis-Sema. Knisja l-Qadima tas Salvatur, Lija. 29/05/2022.

Diskors tal-Papa Franġisku lid-Delegazzjoni ta' Buddisti mill-Mongolja. 28/05/2022.

San Ġustinu, filosfu u martri. Katekeżi  tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 21/03/2007.

Il-ħarsien tal-ambjent. X'qalilna l-Papa Franġisku f'Malta u f'Għawdex. It-tielet minn sensiela ta' disa' vidjos minn Daniel Borg. 27/05/2022.

Nużaw il-ġid tagħna biex inkomplu l-missjoni tal-Mulej. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tal-Madonna tal-Karità. Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu, Valletta. 27/05/2022.

Ferħ li ma jeħodhulna ħadd. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tas-sitt ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/05/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fit-Tifkira ta’ Karmni Grima. Santwarju Ta’ Pinu, Għarb. 25/05/2022.

Koħelet: il-lejl inċert tas-sens u tal-ħwejjeġ tal-ħajja. Il-11-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq ix-Xjuħija. Udjenza Ġenerali. 25/05/2022.

Għajnuna tal-Insara. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa ta’ Marija Għajnuna tal-Insara. Knisja ta’ St Patrick’s, Sliema. 24/05/2022.

Il-ħbiberija ma’ Ġesù tilliberak. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tas-sitt ġimgħa tal-Għid. Knisja tas-Seminarju, f’Tal-Virtù, Rabat. 24/05/2022.

L-Ispirtu tal-Verità. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tas-sitt ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/05/2022.

Lectio Divina mill-Isqof Anton Teuma għas-6 Ħadd tal-Għid. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu. 22/05/2022.

Sant' Anton tad-Deżert.  Vita Antonii. Il-Ħajja ta' Sant' Anton Abbati minn Sant' Atanasju.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fis-6 Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru. 22/05/2022.

Alla jgħammar fina. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Sitt Ħadd tal-Għid u l-Festa ta’ Santa Rita ta’ Cascia. Knisja Parrokkjali ta’ Santu Wistin, Valletta. 22/05/2022.

Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti: Ħsieb mill-Isqof Joe Galea Curmi fis-6 Ħadd tal-Għid. 21/05/2022. vidjo

San Beda l-Venerabbli. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 18/02/2009.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tal-Ordinazzjoni Presbiterali ta’ Gabriel Vella. Katidral tal-Assunta, Victoria. 20/05/2022.

Il-Ferħ tal-Knisja hu li tevanġelizza. X'qalilna il-Papa Franġisku f'Malta. Introduzzjoni. Daniel Borg.

Il-kmandament tal-imħabba. Mejju 2022: Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-ħames ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/05/2022.

Ġob. Il-prova tal-fidi, il-barka tal-istennija. L-10 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq ix-Xjuħija. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 18/05/2022.

Għall-akbar glorja ta’ Alla u għall-ġid tal-oħrajn. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fl-okkażżjoni tal-500 sena mill-Konverżjoni ta’ Sant’Injazju. Kulleġġ Sant’Injazju, Qormi.18/05/2022.

San Leonardu Murialdo u San Ġużepp Benedittu Cottolengo. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 28/04/2010.

Is-saċerdozju hu li tingħaqad mal-offerta ta’ Ġesù. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-ħames ġimgħa tal-Għid. Quddiesa mas-saċerdoti l-ġodda. Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa, Mellieħa. 17/05/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Pussess ta’ Dun Anton Refalo bħala Kappillan tal-Munxar. Pjazza tal-Munxar. 15/05/2022.

Inħarsu kelmtu għax inħobbuh. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-ħames ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/05/2022.

Lectio Divina tal-Ħames Ħadd tal-Għid immexxija mill-Isqof Anton Teuma. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 15/05/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fir-Regina Coeli tal-5 Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru, 15/05/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt quddiesa u kanonizzazzjoni ta' Beati. Pjazza San Pietru. 15/05/2022.

Minn xiex nintgħarfu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Ħames Ħadd tal-Għid. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 15/05/2022.

Ilqgħu lil uliedkom bħalma jilqagħhom Alla l-Missier li ħalaqhom. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Ħames Ħadd tal-Għid. Katidral ta’ San Pawl, Mdina. 15/05/2022.

Dixxiplu u Żmien.  Żewġ kelmiet oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras.

Min kienet Karmni Grima. 1838 - 1932. Kitba u preżentazzjoni bis-slides pptx

L-imħabba. Ħsieb mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Ħames Ħadd tal-Għid. 14/05/2022. vidjo

Titilfux il-paċi. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-ordinazzjoni saċerdotali ta’ tliet saċerdoti ġodda. Katidral ta’ San Pawl, Mdina. 13/05/2022.

Biex qalbna ma titħawwadx. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira tal-Madonna ta’ Fatima. Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/05/2022.

Nixbhu lil Ġesù Kristu qaddej. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-60 sena tas-Segretarjat Assistenza Soċjali (SAS). Knisja Parrokkjali San Publju, Floriana.12/05/2022.

Santa Ġuljana ta’ Norwich. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 01/12/2010.

San Ġermanu ta’ Kostantinopli. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 29/04/2009.

Ġesù hu l-ewwel appostlu, il-mibgħut tal-Missier biex jurina l-qalb ta’ Alla li hu missier. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tar-raba’ ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/05/2022.

Sa fi xjuħithom il-frott jagħmlu. Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tat-II Jum Dinji tan-Nanniet u l-Anzjani. 2022.

Ġuditta. Żagħżugħa ammirevoli, xjuħija ġeneruża. Id-9 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq ix-Xjuħija. Pjazza San Pietru. 11/05/2022.

Il-paċi li jagħtina l-Mulej minn issa hi t-togħma tal-ġenna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tar-raba’ ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 10/05/2022.

Il-bżonn tal-manswetudni fil-familji u fis-soċjetà tagħna. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa tal-Festa ta’ San Ġorġ Preca. L-Awditorjum tal-MUSEUM, Blata l-Bajda. 09/05/2022.

Il-ferħ tal-Knisja hu li tevanġelizza. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa ta’ San Ġorġ Preca, Saċerdot. Knisja tal-Midalja Mirakoluża, Blata l-Bajda. 09/05/2022.

Ftit ħin ma' San Ġorġ Preca nhar il-festa tiegħu. 09/05/2022. vidjo

L-għożża tas-sabiħ li ġej mill-imgħoddi, il-ħarsa lejn il-futur. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fir-Raba’ Ħadd tal-Għid u l-ħatra ta’ żewġ kanonċi ġodda. Kolleġġjata San Pawl, Valletta. 08/05/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fir-Regina Coeli tar-4 Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru. 08/05/2022.

Għożża, Protezzjoni u Gwida. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fir-Raba' Ħadd tal-Għid u Jum il-Vokazzjonijiet. Seminarju tal-Virtù, Rabat. 08/05/2022.

Diskors tal-Papa Franġisku fil-Kapitlu Ġenerali tal-Ordni tal-Verġni Mqaddsa Marija tal-Ħniena (Merċedarjani) 07/05/2022.

Lectio Divina għar-raba' Ħadd tal-Għid. Dun Gerard Buhagiar. Santawarju tal-Madonna ta' Pinu. 07/05/2022. vidjo

Ix-xbieha tar-Ragħaj it-Tajjeb. Ħsieb mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fir-Raba' Ħadd tal-Għid. 07/05/2022. vidjo

Il-Parlament għandu d-dover jagħti liġijiet li jkunu espressjoni tar‑raġuni, l‑ordni u l‑ġid komuni. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-ftuħ tal-Parlament. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 0705/2022.

Imsejħin nibnu l-familja umana. Messaġġ tal-Papa Franġisku għad-59 Jum Dinji ta' Talb għall-Vokazzjonijiet. 08/05/2022.

Ma ġġibx ħlief barka. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tielet ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 06/05/2022.

Inħeġġiġkom tersqu lejn il-mejda li ħejja Ġesù. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tat-tielet ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/05/2022.

Elgħażar, il-koerenza tal-fidi, wirt tal-ġieħ. It-8 katekeżi fuq ix-Xjuħija. Udjenza Ġenerali. 04/05/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa ta’ San Filippu u San Ġakbu, Appostli. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/05/2022.

San Atanasju ta’ Lixandra. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 20/06/2007.

L-ikel li jibqa’ għall-ħajja ta’ dejjem. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tielet ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 02/05/2022.

Lectio Divina tat-Tielet Ħadd tal-Għid immexxija mill-Isqof Anton Teuma. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 01/05/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fir-Regina Coeli tat-Tielet Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru. 01/05/2022.

Insiru mexxejja kbar bħal San Publiju. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa ta’ San Publiju. Knisja Parrokkjali, Floriana. 01/05/2022.

Trasformazzjoni bl-imħabba. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tielet Ħadd tal-Għid. Kunvent Ulied il-Qalb ta’ Ġesù, Sta Venera. 01/05/2022.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Mejju 2022.

Matul Mejju 2022 nitolbu mal-Papa biex f’Marija ż-żgħażagħ jagħrfu t-triq tas-smigħ, dixxerniment għaqli, u kuraġġ li jiġi mill-fidi u tad-dedikazzjoni għall-qadi. 01/05/2022.

 

April 2022

Ħares dejjem lill-Maltin. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa lejlet il-festa ta’ San Publiju. Knisja Parrokkjali San Publiju, Floriana. 30/04/2022.

Ħsieb mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curm fit-Tielet Ħadd tal-Għid. L-Appostlu Pietru. 30/04/2022.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Vġili tat-Tielet Ħadd tal-Għid. Santwarju Ta’ Pinu, Għarb. 30/04/2022.

Messaġġ ta' ringrazzjament mill-Papa Franġisku lill-Isqof Anton Teuma u l-Knisja f’Għawdex għall-merħba li tawh fiż-Żjara Appostolika li kellu f'pajjiżna. 05/04/2022.

Tiddejqux tammettu li għandkom bżonn ‘il Mulej. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Ordinazzjoni Djakonali. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 30/04/2022.

Dekalogu ta' kif inkunu doċli għall-Ispirtu s-Santu. Padre Andrea Gasparino.

Santa Katerina ta’ Siena. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 24/11/2010.

Messaġġ ta’ ringrazzjament mill-Papa Franġisku lill-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-merħba li kellu f'pajjiżna. 29/04/2022.

Talba tal-Papa Frangisku għall-paċi fil-konflitt bejn Ukrajna u r-Russja.  awdjo u vidjo

Għarrafthom lil min hu ċkejken. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tieni ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 29/04/2022.

Rużarju onlajn mill-Worldpriest.com tmexxa mill-Arċisqof Charles J.Scicluna. 28/04/2022.

Il-missjunarju veru hu dak li jpoġġi l-għażla quddiem il-libertà tal-bniedem. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tat-tieni ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/04/2022.

Nogħemi, il-patt bejn il-ġenerazzjonijiet li jiftaħ għall-futur. Is-7 katekeżi fuq ix-Xjuħija. Udjenza Ġenerali. 27/04/2022.

Adorazzjonijiet fi knejjes differenti għal matul ix-xahar ta' Mejju 2022.

Dagħwa. Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras. 26/04/2022.

Nippruvaw nifhmu l-kobor tal-qawmien ta’ Ġesù mill-imwiet. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tat-tieni ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/04/2022.

Inbajdu lbiesna fid-demm tal-ħaruf. Omelija tal-Isqof Anton Teuma fis-Solennità Liturġika ta’ San Ġorġ Martri. Bażilika ta’ San Ġorġ, Victoria. 25/04/2022.

Xandar tal-Evanġelju. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tieni ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 25/04/2022.

Ikollok ħniena minna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tieni Ħadd il-Għid, Festa tal-Ħniena Divina. Knisja tal-Ħniena Divina, Naxxar. 24/04/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fir-Regina Coeli tat-Tieni Ħadd tal-Għid u Ħadd tal-Ħniena Divina. 24/04/2022.

Lectio Divina għat-Tieni Ħadd tal-Għid mill-Isqof Anton Teuma. 24/04/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fit-Tieni Ħadd tal-Għid jew tal-Ħniena Divina. Bażilika ta' San Pietru. 24/04/2022.

Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tat-Tieni Ħadd tal-Għid u Ħadd il-Ħniena Divina. Kappella tal-Bon Pastur, Ħal Balzan. 24/04/2022.

Il-Papa Franġisku: “Marija tgħallimna biex ma nistħux mid-dmugħ” 23/04/2022.

Intervista lill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi dwar iż-Żjara tal-Papa Franġisku f’Malta. Il-Leħen. 24/04/2022.

L-Appostlu Tumas. L-ewwel minn seba' ħsibijiet mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi u li jwasslu sa Għid il-Ħamsin. 24/04/2022. vidjo

Il-Kardinal Czerny: Jum id-Dinja jitlob azzjoni urġenti. 22/04/2022.

Ma felħux jiġbdu x-xibka. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa fl-Ottava tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/04/2022.

Sant’Anselmu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 23/09/2009.

Weġġaħ lil missierek u lil ommok: l-imħabba lejn il-ħajja mgħixa. Is-6 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq ix-Xjuħija. Udjenza Ġenerali. 20/04/2022.

Impenn qawwi bħar-riħ li jnaddaf. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’Quddiesa għal ruħ Daphne Caruana Galizia. Knisja ta’ San Franġisk, Valletta. 20/04/2022.

Kif inhu differenti Kristu Rxoxt? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta fl-Ottava tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/04/2022.

Tibżgħux tkomplu twasslu l-Aħbar it-Tajba. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna lis-saċerdoti li qed jiċċelebraw 60 sena saċerdozju. Dar tal-Kleru, Birkirkara. 18/04/2022.

Għaxar punti mill-messaġġ tal-Papa Franġisku lis-soċjetà Maltija. Artiklu mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’il-Leħen. 17/04/2022.

Fuqha sserraħ il-fidi tagħna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa ta’ Ħadd il-Għid. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 17/04/2022.

Lectio Divina ta’ Ħadd il-Għid (Sena Ċ) immexxija mill-Isqof Anton Teuma. Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, Victoria. 17/04/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Urbi et Orbi ta' Ħadd il-Għid. Loġġa Ċentrali, Bażilika ta' San Pietru. 17/04/2022.

The joy of Pope Francis. Article by Archbishop Charles Scicluna published on the Sunday Times of Malta. 17/04/2022.

Omelija tal-Kardinal Mario Grech fil-Pontifikal tal-Għid il-Kbir. Bażilika San Ġorġ, Victoria. 17/04/2022.

Inħallu lil Alla jkellem lil qalbna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Quddiesa Stazzjonali tal-Għid il-Kbir tal-Mulej. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 17/04/2022.

May the message of Pope Francis sink deep into our hearts. Article by Bishop Joseph Galea-Curmi on the Sunday Times of Malta. 17/04/2022.

Ħolqien ġdid fi Kristu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Vġili tal-Għid. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 16/04/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-velja tal-lejl qaddis tal-Għid il-Kbir. Bażilika ta' San Pietru. 16/04/2022.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Vġili Solenni tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Karidral tal-Assunta, Victoria. 16/04/2022.

Infittxu l-fwieħa tal-maħfra u l-paċi. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Vġili Solenni tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 16/04/2022.

It-Tama taħt assedju. Il-Papa Franġisku f'kollokju ma' Lorena Bianchetti fuq A Sua Imagine. Xandira speċjali tal-Ġimgħa l-Kbira mir-RaiUno. 15/04/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fiċ-Ċelebrazzjoni tas-Siegħa tal-Omm f’Sibt il-Għid. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 16/04/2022.

Uffiċċju tal-Qari u Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum immexxi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Sibt il-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/04/2022.

Talba tal-Papa Franġisku fi tmiem il-Via Crucis fil-Kolossew fil-Ġimgħa l-Kbira. Ruma. 15/04/2022.

Ambulanza oħra mill-Knisja Kattolika lill-Ukrajna. 15/04/2022.

Liema hi l-vokazzjoni tal-Knisja. Il-Papa Franġisku f’konverżazzjoni mal-Ġiżwiti Maltin. Tal-Virtù, Rabat. 03/04/2022.

Ġesù msallab: l-imħabba rebbieħa. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Ġimgħa l-Kbira. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 15/04/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira Solenni tal-Mewt tal-Mulej fil-Ġimgħa l-Kbira. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 15/04/2022.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fit-Tifkira Solenni tal-Mewt tal-Mulej fil-Ġimgħa l-Kbira. Katidral tal-Assunta, Victoria. 15/04/2022.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-talb tal-Uffiċċju tal-Qari u t-Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum fil-Ġimgħa l-Kbira. Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/04/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Ħamis ix-Xirka. Kumpless Penitenzjarju Ġdid ta’ Civitavecchia, Ruma. 14/04/2022.

Tah kollox f’idejh, u jdejh użahom biex jaqdi. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’Ħamis ix-Xirka. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 14/04/2022.

Ma niċħdux l-għatx li hemm fina għall-imħabba. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Quddiesa tat-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 14/04/2022.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma tal-Quddiesa tat-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej f’Ħamis ix-Xirka. Katidral tal-Assunta, Victoria. 14/04/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa tal-Griżma f'Ħamis ix-Xirka. Bażilika ta' San Pietru. 14/04/2022.

Li nkunu qrib Alla ġġagħlna nkunu wkoll viċin mal-poplu qaddis tagħna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Quddiesa tat-tberik taż-żjut f’Ħamis ix-Xirka. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 14/04/2022.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tat-tberik taż-żjut f’Ħamis ix-Xirka. Katidral tal-Assunta, Victoria. 14/04/2022.

Għas-sawm ma hemmx riċetta.  Kif, meta u għaliex għandi nsum. 14/04/2022.

Il-paċi tal-Għid.  Katekeżi tal-Papa Franġisku waqt l-Udjenza Ġenerali fil-Ġimgħa Mqaddsa. 13/04/2022.

Il-Messaġġ tal-Isqof Anton Teuma għall-Ġimgħa Mqaddsa 2022. 13/04/2022.

Gwida għall-Ġimgħa Mqaddsa minn Ħadd il-Palm sa Ħadd il-Għid.

Minn fomm San Ġorġ Preca: Xi ħadd ittrattakat ħażin.  Dan u hafna aktar fil-paġna ta' dan il-Qaddis Malti.

Attakk fuq il-Caritas Mariupol.

It-Triq tas-Salib mal-Papa Franġisku: Il-familji jaqsmu l-uġigħ tat-telfa u l-kruhat tal-gwerra.

Il-Mulej hu ħafna ikbar mit-tradimenti tagħna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-Ġimgħa Mqaddsa. Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/04/2022.

Ir-Rakkont tal-Passjoni ta' Ġesù. Minn Joe Galea, 2022. vidjo u powerpoint.

Nuru gratitudni u devozzjoni bħal ħut Lazzru. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tnejn tal-Ġimgħa Mqaddsa. Knisja ta’ Ġieżu, Valletta. 11/04/2022.

Il-Papa Franġisku jappella għal waqfien mill-ġlied fl-Ukrajna, għall-Għid. 10/04/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Ħadd il-Palm. Pjazza San Pietru. 10/04/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fit-talba tal-Angelus f'Ħadd il-Palm. Pjazza San Pietru. 10/04/2022.

Mhux biss qoxra ta’ barra. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’Ħadd il-Palm. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 10/04/2022.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fit-Tifkira Solenni tad-Daħla tal-Mulej f’Ġerusalemm. Katidral tal-Assunta, Victoria. 10/04/2022.

Santa Ġuljana ta’ Cornillon. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 17/11/2010.

X’inhi l-missjoni ta’ Ġesù? Isalva lili u lilek. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fiċ-ċelebrazzjoni ta’ Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal- Mulej. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 10/04/2022.

Lectio Divina mill-Isqof Anton Teuma għall-Ħadd il-Palm. 09/04/2022.

Il-Papa jitlob quddiem il-qabar tal-Qadds Malti San Ġorġ Preca. Blata l-Bajda. 03/04/2022.

Omeliji tal-Papa Ġwanni Pawlu II. Aktar omeliji tal-Papa bejn is-snin 1978 u 1982.

San Sidor ta’ Seville. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 18/06/2008.

Is-Seba' Simboli. Is-Seba' Viżti lill-Ġesù Ewkaristija spirati mis-simboli tal-passjoni. NYTC. 2022.

Is-Seba' Viżti. Tmien riflessjonijiet mill-enċiklika Fratelli Tutti ta’ Papa Franġisku flimkien ma’ tmien riflessjonijiet mill-passjoni ta’ Sidna Ġesù Kristu. NYTC. 2022.

Riflessjoni mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għal Ħadd il-Palm. 09/04/2022.

Omm li tifhimna, takkumpanjana, tgħallimna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’Jum id-Duluri. Knisja Parrokkjali Swatar. 08/04/2022.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fit-tifkira devozzjonali ta’ Marija Addolorata. Pjazza Indipendenza, il-Belt Victoria. 08/04/2022.

Via Matris. Mixja ma' Marija fid-Duluri tagħha. B'riflessjonijiet imħejjija minn Radju Prekursur. 2022.

Papa Franġisku: Il-ġustizzja trid takkumpanja dejjem it-tfittxija għall-paċi. 08/04/2022.

Ġwanni Klimaku. Katekeżi tal-Papa Benedittu xvi. Udjenza Ġenerali. 11/02/2009.

Papa Franġisku: Is-saċerdoti għandhom jagħtu xhieda tal-maħfra ta’ Kristu. 08/04/2022.

Il-Beata Pauline Marie Jaricot, fundatriċi ta’ Missio ser tkun dikjarata Qaddisa.

Il-Papa jixtieq Knisja miftuħa għall-isfidi l-kbar. Intervista ma' Padre Spadaro fuq il-laqgħa privata lil l-Papa Franġisku kellu mal-Ġiżwiti Maltin fin-Nunzjatura, f'Tal-Virtù, Rabat. 03/04/2022.

F'Jum id-Duluri, nifhmu u napprezzaw it-tenerezza tal-Madonna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f'Jum id-Duluri. Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. 08/04/2022.

Talba li l-Papa Franġisku kiteb lill-Madonna tal-Mellieħa u ffirmaha fit-2 ta' April 2022 meta kien Malta.

Xandiriet taċ-Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof fil-Ġimgħa Mqaddsa 2022.

Il-Papa jibki l-massakru li seħħ f'Bucha, u jitlob li tintemm il-gwerra fl-Ukrajna. 07/04/2022.

Ersaq lejn il-qawwa li jagħti Ġesù għall-maħfra ta' dnubietna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tal-ħames ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/04/2022.

Żjara Papali fil-Libanu qed tiġi ikkunsidrata.

Il-Papa Franġisku jitkellem fuq il-Vjaġġ Appostoliku tiegħu f'Malta. Udjenza Ġenerali. 06/04/2022.

Il-Papa Franġisku u t-Tagħlim Soċjali tal-Knisja. Kitba ta' Fr Raymond Gatt op. 05/04/2022.

Isqfijiet Maltin irringrazzjaw lill‑poplu għall‑merħba li ta lill‑Papa Franġisku f'pajjiżna. 05/04/2022.

Ġesù min hu għalija? Statwa tal-kartapesta? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-ħames ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/04/2022.

Il-Papa jirringrazzja lill-Madonna għall-Vjaġġ Appostoliku li kellu f'Malta. Bażilika ta' Santa Marija Maggiore, Ruma. 04/04/2022.

Papa Franġisku jgħinna biex ikollna d-dawl tal-ħajja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-ħames ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/04/2022.

Waqtiet importanti matul iż-Żjara Appostolika tal-Papa Franġisku f'Malta u Għawdex. 2 u 3 ta' April 2022.

Mal-Papa Franġisku mill-kwarantina tal-kunvent. Kitba ta' Patri Mario Attard ofm cap. 04/0/2022.

Telgramm tal-Papa Franġisku fit-tluq tiegħu minn Malta. 03/04/2022.

Konferenza Stampa mill-Papa Franġisku waqt it-titjira minn Malta lura lejn Ruma. 03/04/2022.

Talba tal-Papa Franġisku fi tmiem il-laqgħa mal-Migranti fil-Laboratorju tal-Paċi. Ħal Far. 03/04/2022.

Il-Papa Franġisku mal-migranti fil-Laboratorju tal-Paċi, Ħal Far. 03/04/2022.

It-Talbiet tal-Papa Franġisku fil-Grotta ta' San Pawl u fil-Bażilika ta' San Pawl, Rabat, Malta. 03/04/12022.

Il-Papa Franġisku jitlob u jiltaqa' mal-morda fil-Grotta ta' San Pawl. 03/04/2022.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-ħames ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/04/2022.

Il-Papa Franġisku f'Malta. Messaġġ fil-Laboratorju tal-Paċi f'Ħal Far. 03/04/2022.

Il-Papa Franġisku f'Malta. Messaġġ wara t-talba tal-Angelus. 03/04/2022.

Il-Papa Franġisku f'Malta. Omelija fuq il-Fosos tal-Furjana. 03/04/2022.

Il-Papa Franġisku f'Malta. Omelija fis-Santwarju Nazzjonali Ta' Pinu. 02/04/2022.

Il-Papa Franġisku f'Malta. Diskors lil Awtoritajiet ċivili u l-Korp Diplomatiku. 02/04/2022.

Riflessjoni mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-Ħames Ħadd tar-Randan. 01/04/2022.

Presentazione del 36° Viaggio Apostolico di Papa Francesco a Malta. Vatican News. 01/04/2022.

 LIVE  - Żjara Appostolika tal-Papa Franġisku f'Malta u Għawdex:  segwi minn hawn ...

Librett tac-celebrazzjoni f'Ta' Pinu u tal-Quddiesa tal-Ħadd fuq il-Fosos tal-Furjana. 2 u 3 ta' April 2022.

Adorazzjoni għal matul April 2022.

Il-fehma tal-Papa għal April 2022: Għall-ħaddiema li jieħdu ħsieb il-morda u l-anzjani fil-pajjiżi l-aktar fqar biex isibu l-għajnuna meħtieġa mill-gvernijiet u l-komunitajiet lokali. 01/04/2022.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul April 2022.

 

Marzu 2022

Nilqgħu lill-Papa Franġisku (5): Papa vjaġġatur.

Il-fedeltà għaż-żjara ta’ Alla għall-ġenerazzjoni li ġejja. Il-5 katekeżi fuq ix-Xjuħija. Udjenza Ġenerali. 30/03/2022.

Il-Papa Franġisku qal li l-vjaġġ lejn Malta ser ikun għalih l-okkażjoni biex jerġa’ lura lejn l-għejun tax-xandir tal-Vanġelu. Udjenza Ġenerali. 30/03/2022.

Nisimgħu u nilqgħu lill-Papa fostna. Messaġġ mill-Arċisqof lit-tfal waqt il-preżentazzjoni ‘Ilkoll Aħwa’. Kulleġġ Missjunarju ta’ San Pawl, Rabat. 29/03/2022.

Min hu l-Papa Franġisku. Preżentazzjoni powerpoint imħejjija mill-Katekista Vanessa Attard.

Fratelli Tutti. Diskors tal-Isqof Anton Teuma fl-okkażjoni tal-preżentazzjoni bl-isem ‘Fratelli Tutti’ mill-istudenti tal-iskejjel Għawdxin. Seminarju tal-Qalb ta’ Ġesu’, Victoria. 29/03/2022.

Neħħu l-gwerra issa, qabel mal-gwerra tħassar l-umanità mill-istorja: Il-Papa Franġisku. 28/03/2022.

Id-delegazzjonijiet tal-indiġeni tal-Kanada: ‘Il-Papa Franġisku sema’ l-uġigħ tagħna’. 28/03/2022.

Emmen il-kelma li qallu Ġesù. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tar-raba’ ġimgħa tar-Randan. Knisja l‑Qadima tas‑Salvatur, Lija. 28/03/2022.

Nilqgħu lill-Papa Franġisku: 4. Evangelii gaudium.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tar-4 Ħadd tar-Randan. Pjazza San Pietru. 27/03/2022.

Qalb ħanina li tagħder u taħfer. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tar-Raba’ Ħadd tar-Randan. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 27/03/2022.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tar-Raba’ Ħadd tar-Randan. Knisja l‑Qadima tas‑Salvatur, Lija. 27/03/2022.

Lectio Divina mill-Isqof Anton Teuma għar-Raba' Ħadd tar-Randan 2022.

Riflessjoni mill-Arċisqof Charles Scicluna għar-Raba’ Ħadd tar-Randan 2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fiċ-ċelebrazzjoni ta' penitenza u att ta' konsagrazzjoni lill-Qalb bla Tebgħa ta' Marija. Bażilika ta' San Pietru. 25/03/2022.

Rużarju u talba ta’ konsagrazzjoni tar-Russja u l-Ukrajna lill-Qalb bla Tebgħa ta’ Marija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 25/03/2022.

Il-kitbiet prinċipali tal-Papa Franġisku. Serje ta' 5 programmi awdo bi preparazzjoni għaż-Żjara Appostolika f'April 2022. Minn Francesco Pio Attard.

Ma baqgħetx imħawda. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej. Knisja Parrokkjali Lunzjata Balzan. 25/03/2022.

Alla hu l-qawwa tiegħi. Omelija Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tas-Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej. Kappella tal-Kurja, Floriana. 25/03/2022.

Att ta' konsagrazzjoni mill-Papa Franġisku lill-Qalb bla tebgħa ta' Marija. 25/03/2022.

Innu ta' merħba lill-Papa Franġisku f'Malta. 2022.

It-tluq u l-wirt: memorja u xhieda. Ir-4 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq ix-Xjuħija. Udjenza Ġenerali. 23/03/2022.

Jitkejjel lilna kif inkejlu ma’ xulxin. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tat-tielet ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/03/2022.

Qalagħha għax qal il-verità. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tielet ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 21/03/2022.

Napprezzaw iż-żmien li l-Mulej jagħtina. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tielet Ħadd tar-Randan. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 20/03/2022.

Ħniena mill-ġuf. Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tat-tberik tat-tarbija fil-ġuf. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu. Għarb. 20/03/2022.

Nilqgħu lill-Papa Franġisku: 3. Habemus Papam!

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tat-3 Ħadd tar-Randan.  Pjazza San Pietru. 20/03/2022.

Irridu nieħdu paċenzja bina nfusna u l-ewwel paċenzja trid teħodha bik innifsek. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tielet Ħadd tar-Randan. Santwarju tal‑Madonna tal‑Mellieħa, Mellieħa. 20/03/2022.

Ittra lis-Saċerdoti mill-Kardinal Mario Grech, Segretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isqfijiet u l-Arċisqof Lazzaro You Hueng Sik, Prefett tal-Kongregazzjoni għall-Kleru. 19/03/2022.

Is-sawm: mod biex ninħeles biex inħobb dejjem iżjed!  Mit-Tabib Andrew Baldacchino. vidjo

Lectio Divina tat-Tielet Ħadd tar-Randan immexxija mill-Isqof Anton Teuma. Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, Victoria. 19/03/2022.

Being prepared, especially during Lent, is to rediscover the beauty of the Lord’s patience and mercy. Homily by Archbishop Charles J. Scicluna during a Mass for foreign Catholics living in Malta. St. Paul’s Cathedral, Mdina. 19/03/2022.

Tliet minuti mal-Patri. Riflessjoni fuq l-Evanġelju ta-3 Ħadd tar-Randan minn Patri Marcello Ghirlando ofm.

Via Crucis mil-Laboratorju tal-Paċi. Randan 2022.

Bniedem. Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras. 17/03/2022.

Il-Papa Franġisku u l-Ħniena ta' Alla. Taħdita minn Dun Geoffrey G. Attard. 17/03/2022.

Riflessjoni mill-Arċisqof Charles Scicluna għat-Tielet Ħadd tar-Randan 2022. 19/03/2022.

Biex nagħmlu l-frott. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tieni ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/03/2022.

Kien kuxjenza li ċċaqlaqna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Quddiesa b’suffraġju għal ruħ Dun Peter Serracino Inglott fl-10 anniversarju minn mewtu. Knisja tal-Erwieħ, Tarxien. 17/03/2022.

Hemm għalfejn jidhrulna affarijiet mid-dinja l-oħra biex nikkonvertu? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tat-tieni ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/03/2022.

Aħfrilna, Mulej, għall-gwerra. Fl-aħħar tal-Udjenza Ġenerali l-Papa għamel din it-talba. 16/03/2022.

L-anzjanità, riżorsa għaż-żgħożija ta’ ħajja mtajra. It-3 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq ix-Xjuħija. Udjenza Ġenerali. 16/03/2022.

Il-Papa se jikkonsagra lir-Russja u lill-Ukrajna lill-Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija.

San Ċirillu ta’ Ġerusalemm. 27/06/2007. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 27/06/2007.

Mulej saffina minn kull frugħa. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tat-tieni ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/03/2022.

Talba għall-paċi fl-Ukrajna. vidjo

Santa Katerina ta’ Bologna. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 29/12/2010.

X’jiġifieri ma niġġudikawx? Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tieni ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/03/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-festa ta’ San Girgor il-Kbir. Santwarju parrokkjali tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor, Kerċem. 13/03/2022.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fit-2 Ħadd tar-Randan.  Pjazza San Pietru. 13/03/2022.

Baqgħu mqajmin sewwa. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tieni Ħadd tar-Randan. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 13/03/2022.

Kif nistgħu nagħmlu għażliet tajba? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tieni Ħadd tar-Randan. Faċilità Korrettiva ta’ Kordin, Paola. 13/03/2022.

Lectio Divina mill-Isqof Anton Teuma għat-Tieni Ħadd tar-Randan. 12/03/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Chiesa del Gesù f'Ruma. 12/03/2022.

Riflessjoni mill-Arċisqof Charles Scicluna għat-Tieni Ħadd tar-Randan 2022.

Tliet minuti mal-Patri. Ħsieb minn Patri Marcello Ghirlando ofm fuq l-Evanġelju tat-Tieni Ħadd tar-Randan.

Via Sagra għall-Adolexxenti minn Fr Joseph Hili.

Eżerċizzi tar-Randan minn Dun Franklin Vella. Bażilika ta' San Ġorġ, Victoria.

Il-Kardinal Krajewski f’Lviv: Refuġjati Ukreni grati għall-għajnuna.

Il-Mulej qed iqanqalna biex nagħmlu att ta’ fidi fih. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tal-ewwel ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 10/03/2022.

Ibnu fis-sod. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa għal Jum il-Gradwazzjoni. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 09/03/2022.

Il-gradwazzjoni tagħkom trid tkun ukoll messaġġ ta’ tama. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa għall-gradwati l-ġodda tal-Università ta’ Malta. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 08/03/2022.

Kant għat-tfal għal matul il-quddies tar-Randan.

Talb li jdaħħalna f’relazzjoni intima mal-Mulej. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-ewwel ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/03/2022.

Żewġ Kardinali jintbagħtu mill-Papa biex ikunu qrib l-poplu Ukren. 07/03/2022.

Għamiltuh miegħi, Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-ewwel ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/03/2022.

Via Sagra għat-tfal. 2022.

Tħalliniex naqgħu fit-tiġrib. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ewwel Ħadd tar-Randan. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 06/03/2022.

Appell ieħor mill-Papa Franġisku għall-paċi fl-Ukrajna. Pjazza San Pietru. 06/03/2022.

Nilqgħu lill-Papa Franġisku. 5 filmati qosra bi tħejjija għall-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Gżejjer Maltin. Parroċċa ta' San Ġorġ, il-Belt Victoria, Għawdex.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fl-1 Ħadd tar-Randan. Pjazza San Pietru. 06/03/2022.

Ħadd ma jirbaħ it-tentazzjoni jekk mhux għal xi mħabba ikbar. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ewwel Ħadd tar-Randan. Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja, Żabbar. 06/03/2022.

Lectio Divina mill-Isqof Anton Teuma għall-1 Ħadd tar-Randan.  Sena Ċ.  Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb. Victoria. 05/03/2022.

Il-Quddiesa. Ġesti u simboli. poster

Riflessjoni mill-Arċisqof Charles Scicluna għall-Ewwel Ħadd tar-Randan 2022.

Kif tiċċelera r-Randan.   poster

Min hu Jorge Mario Bergoglio? Il-Papa Franġisku! cartoon

Sawm li jogħġob lill-Mulej. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa wara l-Erbgħa tal-Irmied. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/03/2022.

Jum ta’ mistrieħ komuni f’kull ġimgħa. Sejħa mill-Alleanza Ewropea tal-Ħadd lill-mexxejja tal-Unjoni Ewropea. 03/03/2022.

Lectio Divina għall-Ewwel Ħadd tar-Randan minn Dun Joseph Mercieca.

Jekk tagħmel xi ħaġa bi mħabba, it-togħma tinbidel. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis wara l-Erbgħa tal-Irmied. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/03/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku għal Ras ir-Randan. Moqrija mill-Kardinal Segretarju tal-Istat. Bażilika ta' Santa Sabina. 02/03/2022.

Messaġġ mill-Isqof Anton Teuma għar-Randan 2022.

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fl-Erbgħa tal-Irmied. Katidral tal-Assunta, Victoria. 02/03/2022.

Att ta’ affidament u konsagrazzjoni tad-dinja lill-Verġni Marija mill-Papa Ġwanni Pawlu II. 25/03/1984.

Il-ħajja twila: simbolu u opportunità. It-2 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq ix-Xjuħija. Udjenza Ġenerali. 02/03/2022.

“Tkunu xhieda tiegħi.” Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Ġurnata Missjunarja 2022.

Qalbi hi kamp ta’ inġustizzja jew ta’ paċi? )melija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Erbgħa tal-Irmied. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 02/03/2022.

Riżoluzzjonijiet għar-Randan.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Quddiesa b’suffraġju għal ruħ l-Arċisqof Ġużeppi Mercieca. Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. 01/03/2022.

L-Arċisqof jitlob għall-paċi minn gwerra li qed tħalli l-vittmi fuq iż-żewġ naħat. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tat-tmien ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 01/03/2022.

Programm għall-Ħdud Randan bi tħejjija għaż-żjara tal-Papa 2022. Proposta mill-Parroċċa San Ġorġ, Victoria, Għawdex.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof f’Marzu 2022.

Il-Fehma tal-Papa għax-xahar ta' Marzu 2022. Għall-Insara li qed jiffaċċjaw sfidi bioetiċi ġodda.

 

Frar 2022

Inħallu lil Alla jimlielna qalbna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tmien ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/02/2022.

Il-Papa Franġisku: Min jagħmel il-gwerra, min jipprovoka l-gwerra, ikun qed jinsa l-umanità. 27/02/2022.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tat-8 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 27/02/2022.

Il-Papa Franġisku kellu konversazzjoni bit-telefon mal-President Ukren Volodymyr Zelenskyy. 27/02/2022.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fit-Tmien Ħadd matul is-sena. Knisja ta’ San Pawl Nawfragu, Naxxar. 27/02/2022.

Conviction not convenience. An article by Auxiliary Bishop Joe Galea Curmi. The Sunday Times of Malta. 27/02/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fit-Tifkira tal-Madonna tal-Fiduċja. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 26/02/2022.

Ma negħjew qatt nagħmlu l-ġid ... Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2022. 24/02/2022.

Nilqgħu fostna l-‘għannej tal-ħniena’. Ittra pastorali mill-Isqfijiet Maltin għar-Randan 2022. 22/02/2022.

Il-Papa Franġisku mar l-ambaxxata Russa biex jesprimi tħassib fuq il-gwerra fl-Ukrajna. 25/02/2022.

Biża ta' Alla.  Espressjoni oħra fid-Dizzjunarju Bibliku tal-Laikos minn Dun Pawl Sciberras. 25/02/2022.

Iż-żwieġ hu vokazzjoni. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tas-seba’ ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 25/02/2022.

Appell tal-Papa Franġisku. Jum ta' talb u sawm għall-paċi fl-Ukrajna. 23/02/2022.

Il-grazzja taż-żmien u l-patt bejn l-etajiet tal-ħajja. l-1 katekeżi fuq ix-Xjuħija. Udjenza Ġenerali. 23/02/2022.

Il-Papa Franġisku fil-ftuħ tas-Simpożju mill-Kongregazzjoni tal-Isqfijiet. Awla Pawlu VI. 17/02/2022.

Mibnija fis-sod. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Festa tal-Katedra ta’ San Pietru, Appostlu. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/02/2022.

San Pier Damiani. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 09/09/2009.

Għinna fil-fidi dgħajfa tagħna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tas-seba’ ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 21/02/2022.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tas-7 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 20/02/2022.

Mulej, għinna naħfru bħalma inti taħfer. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-seba’ Ħadd taż-żmien ta’ matul is-sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 20//02/2022.

Kif għandna nġibu ruħna mal-għedewwa tagħna? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Seba’ Ħadd matul is-sena u Jum il-festa tal-Qaddisin ta’ Fatima. Knisja tal-Madonna ta’ Fatima, Pieta’. 20/02/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tat-tberik tat-tarbija fil-ġuf. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 20/02/2022.

Nitolbok li jkollok qalb ta’ missier. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa tal-bidu tal-ħidma pastorali ta’ Dun Ronnie Zammit bħala kappillan tal-Parroċċa ta’ Santa Luċija. Knisja Parrokkjali ta’ San Piju X. 19/02/2022.

Archbishop Charles Scicluna describes an upcoming meeting of Bishops and Mayors of the Mediterranean as an opportunity for dialogue. Vatican News. 17/02/2022.

San Ġużepp, Patrun tal-Knisja universali. It-12-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq San Ġużepp. Udjenza Ġenerali. 16/02/2022.

Pellegrini tat-tama. Ittra tal-Papa Franġisku lil Mons. Rino Fisichella għall-Ġublew 2025. 11/02/2025.

Bilanċ bejn il-fiduċja f’Alla u li nagħmlu dak li hemm bżonn. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tas-sitt ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/02/2022.

 IL-PAPA FRANĠISKU F'MALTA  Iż-Żjara f'Malta tal-Papa Franġisku tfakkarna f'dawk ta' Ġwanni Pawlu II u ta' Benedittu XVI. - vidjo

San Ċirillu u San Metodju. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 17/06/2009.

Ħrief għax Ġesù hu r-ragħaj tagħna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Festa ta’ San Ċirillu, raħeb, u San Metodju, isqof, Patruni tal-Ewropa. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/02/2022.

Biex inkunu tassew henjin. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tas-Sitt Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 13/02/2022.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tas-6 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 13/02/2022.

Min iwissik, iħenn għalik. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Sitt Ħadd matul is-sena. Kappella ta’ San Pawl tat-Tarġa, in-Naxxar. 13/02/2022.

Minn żmien il-Papa Ġwanni XXIII bdiet tingħata iktar enfasi fuq il-ħniena.

Omelija mill-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fit-Tifkira liturġika tal-Madonna ta’ Lourdes u Jum il-Morda. 11/02/2022.

 IL-PAPA FRANĠISKU F'MALTA   Talba għaż-Żjara Appostolika tal-Papa Franġisku f'Malta. 2022.

Meta l-Papa Franġisku tkellem fuq Malta fit- 8, it-22 u l-25 ta' Jannar 2020.

Jitkellem sewwa. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-ħames ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 11/02/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fis-Solennità tan-Nawfragju ta’ San Pawl. Knisja parrokkjali ta’ San Pawl Nawfragu, Munxar. 10/02/2022.

 IL-PAPA FRANĠISKU F'MALTA   Il-Papa Franġisku ser iżurna fit-2 u 3 ta' April li ġej.

L-imħabba li għallimna Pawlu hi mibnija fuq il-laqgħa tagħna ma’ Ġesù. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Pontifikal fis-Solennità ta’ San Pawl Missierna, Patrun ta’ Malta. Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu, Valletta. 10/02/2022.

Kull deni ħudu b’ġid. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa leljet is-Solennità ta’ San Pawl Nawfragu. Kolleġġjata San Pawl, Valletta. 09/02/2022.

San Ġużepp, Patrun tal-mewt it-tajba. Il-11-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq San Ġużepp. Udjenza Ġenerali. 09/02/2022.

Ġabra ta' talb mill-Papa Franġisku.

Ittra tal-Papa Emeritu Benedittu XVI dwar ir-Rapport fuq l-Abbużi fl-Arċidjoċesi ta’ Munich-Freising. 06/02/2022.

It-tradizzjonijiet sbieħ tagħna ħadu post il-Kelma t’Alla? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-ħames ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/02/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Funeral ta’ Dun Ġwann Mizzi. Rotunda arċipretali ta’ San Ġwann Battista, Xewkija. 07/02/2022.

Min hu l-Papa Franġisku. Sensiela ta' 23 programm awdjo.

Fejjaqna, Mulej. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-ħames ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/02/2022.

l-Papa Franġisku fl-Angelus tal-5 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 06/02/2022.

Konvinzjoni mhux konvenjenza. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Ħames Ħadd matul is-sena u f’Jum il-Ħajja. Konkatidral ta’ San Ġwann, 06/02/2022. Valletta.

Il-Mulej qed jagħtikom missjoni fl-imħabba ta’ bejnietkom. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Ħames Ħadd matul is-sena. Knisja ta’ Sant’Agata, Rabat. 06/02/2022.

La qiegħed tgħid int. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-5 Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 06/02/2022.

Il-filmini, metodu ta’ katekeżi li saħħar tant tfal. Joe Galea.

Il-Papa jgħid għaliex iħobb tant lil San Ġużepp.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fil-Jum Internazzjoanli tal-Fraternità Umana. 04/02/2022.

Mulej, eħlisna mill-mibegħda. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tar-raba’ ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/02/2022.

Santa Tereża Margerita tal-Qalb ta' Ġesù. Minn Patri Juan De Bono ocd. [vidjo]

Id-dilka tal-morda ġġib ħafna barka u fejqan spiritwali. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tar-raba’ ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/02/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej u l-Jum Dinji għall-Ħajja Kkonsagrata. 02/02/2022.

San Ġużepp u x-xirka tal-qaddisin. L-10 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq San Ġużepp. 02/02/2022.

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fil-Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej. Katidral tal-Assunta, Victoria. 02/02/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma f’Quddiesa għar-Reliġjużi u Persuni ta’ Ħajja Kkonsagrata fl-okkażjoni tal-Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej. Bażilika ta’ Marija Bambina, ix-Xagħra. 01/02/2022.

L-inkwiet u t-tama tal-ġenituri għal uliedhom. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tar-raba’ ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 01/02/2022.

Ċelebrazzjonijiet liturgici mill-Arcisqof matul Frar 2022.

Adorazzjonijiet għal Frar 2022.

Nitolbu għan-nisa ta’ Ħajja Kkonsagrata. Il-Fehma tal-Papa Franġisku għal matul Frar 2022.

 

Jannar 2022

Is-setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tar-4 ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 31/01/2022.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fir-4 Ħadd matul is-Sena "Ċ". Pjazza San Pietru. 30/01/2022.

Bil-verità u bl-imħabba. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tar-Raba’ Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 30/01/2022.

L-edukazzjoni hija ħaġa tal-qalb. Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa ta’ San Ġwann Bosco. Kappella tal-Oratorju Don Bosco, Victoria. 30/01/2022.

Il-Knisja għandha tkompli titkellem. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fir-Raba’ Ħadd matul is-sena. Kappella tal-Oratorju tas-Salesjani ta’ Dun Bosco, Sliema. 30/01/2022.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl‑inawgurazzjoni tas‑Sena Ġudizzjarja tat‑Tribunali tal‑Knisja tal‑Provinċja Ekkleżjastika Maltija. Il-Palazz tal-Arċisqof, il-Belt Valletta. 28/01/2022.

Isma' bil-widna tal-qalb. Messaġġ tal-Papa Franġisku għas-56 Jum Dinji tal-Komunikazzjoni Soċjali. 24/01/2022.

Pellegrini tat-Tama. Il-motto approvat mill-Papa Franġisku għas-Sena tal-Ġublew 2025.

Bla ma jaf kif. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tielet ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/01/2022.

Il-Mulej jinsisti li d-dawl li jpoġġi fil-Knisja ma jinħebiex. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tat-tielet ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/01/2022.

San Ġużepp jgħallimna l-vera umanità li tindokra d-dinjità ta’ kull persuna. Messaġġ mill-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt li ġie mniedi ‘Il-ktieb ta’ San Ġużepp: ġabra ta’ studji’. Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana. 26/01/2022.

San Ġużepp, bniedem li “joħlom”. Id-9 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq San Ġużepp. 26/01/2022.

Mid-dnub għall-konverżjoni. Sensiela ta' tmien vidjos qosra fuq id-dnub u l-maħfra mid-dnub.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Konverżjoni ta' San Pawl. Bażilika ta' San Paolo fuori le Mura. 25/01/2022.

Il-Knisja hi l-familja ta’ Ġesù, ta’ dawk li laqgħuh f’ħajjithom. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Festa tal-Konverżjoni San Pawl. Kappella tal-Kurja, Floriana. 25/01/2022.

Fih dehret il-grazzja, il-ħniena u l-paċenzja ta’ Alla. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Quddiesa wara li l‑fdalijiet ta’ Bro Louis Camilleri FSC tqiegħdu f’qabar fil‑kappella tal‑Kulleġġ Stella Maris. Kappella tal-Kulleġġ Stella Maris, il-Gżira. 24/01/2022.

Demm. Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras. 24/01/2022.

Nimxu minn fażi li donnha saret drawwa għal stat ta' ċertezza. Katekeżi mill-Papa Pawlu VI. 09/02/1977.

Erba' mitt sena mill-mewt ta' San Franġisk de Sales, Patrun tal-Ġurnalisti u l-Kittieba,  Vidjo minn Fr Fabio Attard sdb. 24/01/2022.

Ma niqfux lill-Ispirtu s-Santu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-III ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/11/2022.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fit-Tielet Ħadd matul is-Sena u Ħadd il-Kelma ta' Alla. Pjazza San Pietru. 23/01/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Ħadd il-Kelma ta' Alla. Bażilika ta' San Pietru. 23/01/2022.

Kelma li tgħinna biex ngħixu ħielsa. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-3 Ħadd matul is-sena. Kappella ta’ San Pawl tat-Tarġa, in-Naxxar. 23/01/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma f’Ħadd il-Kelma ta’ Alla u l-Għoti tal-Ministeru tal-Lettorat. Santwarju parrokkjali tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Fontana. 23/01/2022.

Il-konverżjoni ta’ San Pawl hi l-bidu tal-konverżjoni tagħna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa tat-Traslazzjoni lejlet il-festa tal-konverżjoni ta’ San Pawl u għoti tal-Ministeru tal-Lettorat. Katidral ta’ San Pawl, Mdina. 22/01/2022.

Aktar omeliji mill-Papa Ġwanni Pawlu II.

San Irinew ta' Lyons dikjarat mill-Papa Franġisku bħala, Doctor unitatis. 21/01/2022.

San Irinew ta’ Lyons. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerrali. 28/03/2007.

Lejn soċjetà aktar magħquda. Diskors tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi waqt il-Konferenza tal-aħbarijiet mill-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi. 21/01/2022.

Dawk li ried. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira ta’ Sant’Anjeże verġni u martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 21/01/2022.

San Ġużepp, missier fil-ħlewwa. It-8 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq San Ġużepp. Udjenza Ġenerali. 19/01/2022.

San Tumas ta' Aquino (3). Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 23/06/2010.

Il-“ġdid” li jagħtina Ġesù. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-II ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/01/2022.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tat-Tieni Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 16/01/2022.

San Tumas ta' Aquino (2). Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 16/06/2010.

Preżenza li tagħmel differenza kbira. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tieni Ħadd matul is-sena. Parroċċa Balzan. 16/01/2022.

Qegħdin inħallu l-Mulej jgħallimna l-lingwaġġ tal-imħabba? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tieni Ħadd matul is-sena. Knisja ta' San Martin, Baħrija. 16/01/2022.

Omelija tat-2 Ħadd matul is-sena mill-Isqof Anton Teuma. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, il-Belt Victoria. 16/01/2022.

Sibu mument biex titolbu flimkien. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-koppji li se jiżżewġu fl‑2022. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 15/01/2022.

San Tumas ta’ Aquino (1). Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 02/06/2010.

X'ma qalx il-Konċilju. Ktieb publikat minn Dun Ġużepp Pace fl-2002 fl-okkażjoni tal-40 sena mill-bidu ta' Vatikan II.

Afrate, l-“Għaref”. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI, Udjenza Ġenerali. 21/11/2007.

Ħennu, bħalma hu ħanin Missierkom. Inpoġġu f'mixja ta' karità qrib min qed ibati. Messaġġ tal-Papa Franġisku għat-30 Jum Dinji tal-Marid ċelebrat fil-11 ta' Frar 2022.

Li kulħadd ikollu daru hu wkoll kontribut għad-dinjità tal-bniedem. Messaġġ mill-Arċisqof Charles Jude Scicluna fil-konferenza stampa dwar it-twaqqif tal-Fondazzjoni għal Akkomodazzjoni Affordabbli. 14/01/2022.

Erbgħa min-nies ta’ fidi kbira. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-I ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/01/2022.

Ħsieb mill-Isqof Anton Teuma waqt l-Adorazzjoni għall-Kleru. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 13/01/2022.

Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara. Mit-18 sal-25 ta' Jannar 2022.

San Ġużepp, il-mastrudaxxa. Is-7 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq San Ġużepp. Udjenza Ġenerali. Awla Pawlu VI. 12/01/2021.

Kellmu lill-Mulej dejjem; fil-ferħ u fin-niket. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tal-I ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/01/2022.

Dun Mikiel Attard. Sensiela ta' programmi awdjo minn Francesco Pio Attard. Radju Marija 2022.

Il-qawwa ta’ Ġesù li tfejjaqna u teħlisna mix-Xitan. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-I ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 11/01/2022.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Membri tal-Korp Diplomatiku akkreditati mas-Santa Sede. Sala tal-Benedizzjonijiet. 10/01/2021.

Għallimna ninsġu stejjer u rakkmu. Talba għad-59 Jum Dinji ta' Talb għall-Vokazzjonijiet ċelebrat fit-8 ta' Mejju 2022.

Nies ta’ qalb ġeneruża. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-I ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 10/01/2022.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fil-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Pjazza San Pietru. 09/01/2022.

L-għaxqa tiegħu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Parroċċa Balzan. 09/01/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej u l-Magħmudija ta' xi trabi. Kappella Sistina. 09/01/2022.

Il-magħmudija tal-ħniena tal-Mulej. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Santwarju tal-Madonna ta’ Pompej, Marsaxlokk. 09/01/2022.

Il-paċenzja tagħmel l-imħabba konkreta. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-koppji li żżewġu fl-2020 u l-2021. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 08/01/2022.

Nieħdu ħsieb tagħna nfusna. Diskors onlajn tal-awguri tas-sena l-ġdid mill-Isqof Anton Teuma lill-kleru, ir-reliġjużi u s-saċerdoti msefrin, 08/01/2022,

Rispett, kompassjoni u sensitività. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa ta’ wara l-Epifanija. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/01/2022.

San Illarju ta’ Poitiers. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 10/10/2007.

San Girgor ta’ Nissa. II: Tagħlim. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 05/09/2007.

San Girgor ta’ Nissa. I: Ħajtu u kitbietu. Katekeżi tal-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali. 29/08/2007.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Pjazza San Pietru. 06/01/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 06/01/2022.

Nitlobkom maħfra. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis ta’ wara l-Epifanija. Kappella tal-Kurja, Floriana. 06/01/2022.

Il-Beata Angela ta’ Foligno. Katekeżi mill-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 13/10/2010.

San Ġużepp, il-missier putattiv ta’ Ġesù. Is-6 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq San Ġużepp. Udjenza Ġenerali. 05/01/2022.

Diskors mill-Kardinal Mario Grech, Segretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isqfijiet, dwar il-Mixja Sinodali. Rotunda ta’ San Ġwann Battista, ix-Xewkija. 04/01/20212.

Il-kelma bla għemil tkun vojta. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta ta’ wara l-Epifanija. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/01/2022.

Is-Sena liturġika u l-kuluri wżati fiċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn ta’ wara l-Epifanija. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/01/2022.

Adorazzjonijiet Ewkaristiċi mmexxija mis-Superjur Joe Fenech matul Jannar 2022.

San Bażilju. I: Ħajtu u kitbietu. Katekeżi mill-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 04/07/2007.

San Bażilju. II: It-tagħlim. Katekeżi mill-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 01/08/2007.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fil-Ħadd wara l-Ewwel tas-Sena. Pjazza San Pietru. 02/01/2022.

Festa tal-inklużjoni. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità tal-Epifanija. Parroċċa Balzan. 02/01/2022.

Ersqu lejn il-Mulej għax hu jħenn. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 02/01/2022,

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Katidral tal-Assunta, Victoria. 02/02/2022.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Imqaddsa Marija Omm Alla u l-55 Jum Dinji tal-Paċi. 01/01/2022.

Insebbħu u nfaħħru lil Alla. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità ta’ Marija Omm Alla. Parroċċa Balzan. 01/01/2022.

San Girgor Nazjanzenu. II: I-Tagħlim.  Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali, 22/08/2007.

San Girgor Nazjanzenu. I: Ħajtu u kitbietu.  Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali, 08/08/2007.

Lectio Divina tal-Epifanija mmexxija mill-Isqof Anton Teuma. Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, Victoria. 01/01/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Imqaddsa Marija Omm Alla u l-55 Jum Dinji tal-Paċi 01/01/2022.

Mar-ragħajja fil-għar. Omelija tal-Isqof Anton Teuma fis-Solennità ta’ Marija Omm Alla. Pontifikal Solenni tal-Ewwel tas-Sena. Bażilika ta’ San Ġorġ, Victoria. 01/01/2022.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Jannar 2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-55 Jum Dinji tal-Paċi. Djalogu bejn il-ġenerazzjonijiet, edukazzjoni u xogħol: għodod biex tinbena paċi dejjiema.1 ta' Jannar 2022.

Il-fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul Jannar 2022. Nitolbu għal dawk li qed ibatu għax huma ddiskriminati. 01/01/2022.

Il-fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul kull xahar tas-Sena 2022.


SENA 2021

Diċembru 2021

Omelija tal-Papa Franġisku fl-Ewwel Għasar tas-Solennità tal-Imqaddsa Marija Omm Alla u Te Deum ta' Radd il-Ħajr għas-Sena li għaddiet. Bażilika ta' san Pietru. 31/12/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Pontifikal tal-Aħħar tas-Sena. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 31/12/2021.

Omelija fil-Pontifikal tal-Aħħar tas-Sena mill-Isqof Anton Teuma. Katidral tal-Assunta, Victoria. 31/12/2021.

Hawn aħna, Mulej, quddiemek. Bla nifs, wara mixja twila ta’ sena sħiħa. Talba tal-aħħar tas-Sena. Minn Don Tonino Bello.

Nimxu fid-dawl, nixhdu għad-dawl. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fis-seba’ jum fl-ottava tal-Milied. Kappella tal-Kurja, Floriana. 31/12/2021.

L-għerf tal-anzjani tagħna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-sitt jum fl-ottava tal-Milied. Kappella tal-Kurja, Floriana. 30/12/2021.

San Ġużepp, migrant ippersegwitat u kuraġġjuż. Il-5 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq San Ġużepp. Udjenza Ġenerali. 29/12/2021.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-ħaddiema tal-Vatikan għall-bdil tal-awguri tal-Milied. 23/12/2021.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Kurja Rumana għall-preżentazzjoni tal-awguri tal-Milied. 23/12/2021.

Il-qtil tal-innoċenti qatt ma ġab barka fuq id-dinja. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tal-Qaddisin Innoċenti Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/12/2021.

Ittra tal-Papa Franġisku lill-Miżżewġin fl-okkażjoni tas-Sena "Familja Amoris Laetitia". 26/12/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fil-Festa tal-Familja Mqadssa. Pjazza San Pietru. 26/12/2021.

Erba' xtieli li għandna nkabbru fil-familja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa tal-Familja Mqaddsa. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 26/12/2021.

Nitolbu lill-Familja Mqaddsa biex tiddefendi lil uliedna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tal-Familja Mqaddsa ta’ Ġesù, Marija u Ġużeppi. Katidral ta’ San Pawl, Imdina. 26/12/2021.

To whom shall we go? An article by Archbishop Charles J. Scicluna published in the Sunday Times of Malta. 26/12/2021.

Messaġġ Urbi et Orbi tal-Papa Franġisku fis-Solennità tat-Twelid ta' Sidna Ġesù Kristu. Pjazza San Pietru. 25/12/2021.

Imħabba li tagħmilna ħielsa u tagħtina ħajja ġdida. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fis-Solennità ta’ Jum il-Milied. Faċilità Korrettiva ta’ Kordin, Raħal Ġdid. 25/12/2021.

L-għażla li nilqgħuh. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità ta’ Jum il-Milied. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 25/12/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesu Kristu. Katidral ta' San Pawl. 25/12/2021.

Ir-rivoluzzjoni tal-Milied. Omelija mill-Isqof Anton Teuma fis-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesu Kristu. Villa Rundle. Victoria. 25/12/2021.

Is-sinjali ta' bidu ġdid. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesu Kristu. Katidral ta’ San Pawl, Imdina. 24/12/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-lejl tas-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesu Kristu. Katidral tal-Assunta, Victoria. 24/12/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa tal-lejl tas-Solennità tat-Twelid ta' Ġesù. 24/12/2021.

Għasel ta’ ħlewwa u ħniena ssawwab fuq id-dinja. Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-Milied 2021.

Messaġġ tal-Isqof Anton Teuma għall-Milied 2021. 24/12/2021.

Imbierek il-Mulej li jsalvana. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tar-Raba’ ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/12/2021.

It-twelid ta' Ġesù. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 22/12/2021.

Il-Milied huwa festa ta’ ferħ mhux mil-lat soċjali biss iżda aktar fuq livell spiritwali. Angelo Xuereb. 22/12/2021.

Bieb miftuħ. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tar-raba’ ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/12/2021.

L-Inkarnazzjoni. Produzzjoni awdjo minn Fr Norbert Bonavia mssp. 20/12/2021.

San Ġużepp u l-Milied. Kitba ta' Angelo Xuereb, 20/12/2021.

Bikri. Kelma oħra fil-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tar-Raba' Ħadd tal-Avvent. Pjazza San Pietru. 19/12/2021.

Meta l-ħeffa hi tajba. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tar-4 Ħadd tal-Avvent. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 19/12/2021.

F’dawn il-jiem nakkumpanjaw il-Mulej li ġej fostna.. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tar-4 Ħadd tal-Avvent. Kappella tal-Isptar Mater Dei, L-Imsida. 19/12/2021.

Id-dimostrazzjoni tal-Bambin tagħlaq 100 sena. Kitba ta' Robert Aloisio. 19/12/2021.

Sowing life-giving seeds. Article by Auxiliary Bishop Joseph Galea-Curmi. The Sunday Times of Malta. 19/12/2021.

Lectio Divina għar-4 Ħadd tal-Avvent mill-Isqof Anton Teuma. Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, Victoria. 18/12/2021.

Ismijiet li għandhom tifsira kbira. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa fit-tielet ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/12/2021.

San Ġużepp bniedem tas-skiet. Ir-4 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq San Ġużepp. Udjenza Ġenerali. 15/12/2021.

L-Antifoni l-Kbar tal-Milied. Antifoni "O". Bejn is-17 u t-23 ta' Diċembru.

Il‑funzjonijiet reliġjużi li se jmexxi l‑Arċisqof Charles Jude Scicluna fl‑okkażjoni tal‑Milied jibdew filgħaxija f’lejlet il‑Milied. 15/12/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa ta’ Santa Luċija. Knisja ta’ Santa Luċija, Santa Luċija, Għawdex. 13/12/2021.

B'liema setgħa? Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira ta’ Santa Luċija, Verġni u Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/12/2021.

St George Preca and the Christmas spirit. Joe Galea. 13/12/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fit-3 Ħadd tal-Avvent. Pjazza San Pietru. 12/12/2021.

Liema hu l-ferħ tassew. Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tal-Għoti tal-Ministeru tal-Akkolitat. Parroċċa tal-Viżitazzjoni, Għarb. 12/12/2021.

Il-Mulej iġib il-ferħ f'ħajjitna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-3 Ħadd tal-Avvent. Knisja tal-Madonna tal-Abbandunati, il-Wardija. 12/12/2021.

Żomm idejk miftuħa għall-faqar ta' min hu għatxan għall-ħniena t'Alla. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-bidu tal-ħidma pastorali ta’ Dun Louis bħala prepostu arċipriet tal-Parroċċa Sant' Elena, Birkirkara. 11/12/2021.

Lectio Divina għat-3 Ħadd tal-Avvent mill-Isqof Anton Teuma. Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, Victoria. 11/12/2021.

X'għandna nagħmlu? Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tal-Gruppi Familji Nsara fit-3 Ħadd tal-Avvent. Konkatidral ta’ San Ġwann. 11/12/2021.

Leħen il-ħabib hu l-leħen ta’ Ġesù. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tifkira tal-Imqaddsa Verġni Marija ta’ Loreto. Kappella tal-Kurja, Floriana. 10/12/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Konċepiment Immakulat tal-Beata Verġni Marija, Pjazza San Pietru. 08/12/2021.

Omelija mill-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fis-Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni. Santwarju tal-Immakulata Kunċizzjoni, Qala. 08/12/2021.

Ngħożżu l-ġmiel. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità tat-Tnissil bla Tebgħa tal-Imqaddsa Verġni Marija. Kappella tal-Immakulata Kunċizzjoni, Lija. 08/12/2021.

Ġużeppi: is-salvatur tas-Salvatur. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-okkażjoni tal-għeluq tas-Sena Ġużeppina. Knisja ta’ Ġieżu, Rabat. 07/12/2021.

Ir-ragħaj man-nagħaġ fil-presepju hu xbieha tal-Mulej. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tifkira ta’ San Ambroġ, Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/12/2021.

.....

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Ċipru u l-Greċja

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Ċipru u l-Greċja. Konferenza Stampa fit-Titjira lura mill-Greċja. 06/12/2021,

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Ċipru u l-Greċja. Diskors liż-Żgħażagħ. Ateni. 06/12/2021.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Ċipru u l-Greċja. Diskors tal-Papa Franġisku waqt żjara lir-Refuġjati. 05/12/2021.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Ċipru u l-Greċja. Omelija f'Ateni. 05/12/2021.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Ċipru u l-Greċja. Laqgħa tal-Papa Franġisku mal-Patrijarka Ieronymos. Ateni. 04/12/2021.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Ċipru u l-Greċja. Diskors lill-Awtoritajiet, Is-Soċjetá Ċivili u l-Korp Diplomatiku. Ateni. 04/12/2021.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Ċipru u l-Greċja. Laqgħa mal-Isqfijiet, Saċerdoti, Reliġjużi, Seminaristi u Katekist. Atreni. 04/12/2021.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Ċipru u l-Greċja. Diskors fil-laqgħa mas-Sinodu Mqaddes. Nicosia. 03/12/2021.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Ċipru u l-Greċja. Laqgħa ta' Talb Ekumeniku mal-Migranti. Nicosia. 03/12/2021.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Ċipru u l-Greċja. Omelija f'Nicosia. 03/12/2021.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Ċipru u l-Greċja, Diskors lis-Saċerdoti, Reliġjużi, Djakni, Katekisti, Assoċjazzjonijiet u Movimenti Ekkleżjali. 02/12/2021.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Ċipru u l-Greċja. Diskors f'laqgħa mal-Awtoritajiet, is-Soċjetà Ċivili u l-Korp Diplomatiku. 02/12/2021.

.....

Fidi u Perseveranza. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn fit-tieni ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 06/12/2021.

Mid-deżert jasal messaġġ qawwi. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-2 Ħadd tal-Avvent. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 05/12/2021.

Sant’Ambroġ. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 24/10/2007.

Bejn Ġwanni l-Battista u Ġużeppi. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa ta’ Għeluq is-Sena Ġużeppina. Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem, B’Kara. 05/12/2021.

Mingħajr ġustizzja ma jkollniex paċi. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-2 Ħadd tal-Avvent. Knisja tal-Madonna tal-abbandunati, Wardija. 05/12/2021.

Omm beltna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa f’Jum il-Familja. Kolleġġjata Immakulata Kunċizzjoni, Bormla. 04/12/2021.

Lectio Divina għat-2 Ħadd tal-Avvent mill-Isqof Anton Teuma. Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, Victoria. 04/12/2021.

Hienja dik li emmnet li jseħħ kull ma bagħat jgħidilha l-Mulej. Kelma tal-Ħajja mill-Moviment tal-Fokolari. Diċembru 2021.

San Ġwann Damaxxenu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 06/05/2009.

San Kromazju ta’ Aquileia. Katekeżi mill-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 05/12/2007.

San Ġużepp. Kummenti tal-Isqfijiet Maltin fuq San Ġużepp. Sena Ġużeppina 2021.

Ġużeppi, raġel ġust u żewġ Marija. It-3 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq San Ġużepp. Udjenza Ġenerali. Awla Pawlu VI. 01/12/2021.

Inkunu ta’ spalla għal tant nies li għandhom bżonn. Messaġġ waqt żjara fl-uffiċini tal-Malta Community Chest Fund Foundation fil-Belt Valletta. 01/12/2021.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Diċembru 2021.

Il-fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul Diċembru 2021. Nitolbu għall-Katekisti. 01/12/2021.

 

Novembru 2021

Is-sens tat-test bibliku fit-tradizzjoni tal-komunità. Patri Joseph Agius. op.

Indrì afdat bl-iżjed ħsibijiet importanti ta’ Ġesù. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Festa ta’ Sant’Andrija, Appostlu. Kappella tal-Kurja, Floriana. 30/11/2021.

L-Isqof Annetto Depasquale, bniedem ta’ ħafna virtujiet. L-Arċisqof Charles J. Scicluna f’għeluq l-10 anniversarju mill-mewt tal-Isqof Annetto Depasquale. Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 29/11/2021.

Ittra tal-Papa Franġisku għat-30 sena tal-Forum Internazzjonali tal-Azzjoni Kattolika. 09/11/2021.

Kelma wa]da biss. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-I ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 29/11/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fl-Ewwel Ħadd tal-Avvent. 28/11/2021.

Sinjal ta’ tama. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fl-1 Ħadd tal-Avvent. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 28/11/2021.

Iridna nistennewh b’għajnejna miftuħa. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-1 Ħadd tal-Avvent. Kappella ta’ Marija Addolorata fiċ-Ċimiterju ta’ Ħad-Dingli. 28/11/2021.

Lectio Divina għall-1 Ħadd tal-Avvent mill-Isqof Anton Teuma. Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, Taċ-Ċawla. 28/11/2021.

Kalendarju tal-Avvent 2021 (png)    -    (pdf)

Kliemu ma jgħaddix. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-erbgħa u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/11/2021.

Nawguralkom qalb għarfa li tagħraf il-bżonn uman. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Quddiesa għall-gradwati l-ġodda tal-MCAST. Katidral ta’ San Ġwann, Valletta. 25/11/2021.

Sta Katerina ħalliet ħajjitha biex ma tiċħadx lil Ġesù. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tifkira ta’ Santa Katerina ta’ Lixandra, verġni u martri . Kappella tal-Kurja, Floriana. 25/11/2021.

San Ġużepp fl-istorja tas-salvazzjoni. It-2 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq San Ġużepp. Udjenza Ġenerali, Bażilika ta' San Pietru. 24/11/2021.

Il-Beatitudnijiet tal-Isqof. Rigal tal-Papa Franġisku liċ-Cei.

Għaxar attitudnijiet għall-Avvent.

Nippromwovu soċjetà li tgħożż u tieħu ħsieb dak li jkun. Messaġġ mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, fil-ftuħ taċ-ċentru terapewtiku ‘Tal-Ibwar’ immexxi minn Caritas Malta. Ċentru tal-Ibwar, Siġġiewi. 23/11/2021.

L-ikbar preparazzjoni għat-tmiem hi li tgħix fil-paċi. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tifkira tal-Papa San Klement I. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/11/2021.

Omeliji oħra mill-Papa Ġwanni Pawlu II, fosthom erbgħa li kien għamel fil-jiem ta' qabel l-attentat fuq ħajtu f'Mejju 1981.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa tal-gradwazzjoni tal-korsijiet tal-Istitut tal-Formazzjoni Pastorali. Katidral tal-Imdina, Imdina. 22/11/2021.

Qalb sinċiera u ġeneruża. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tifkira ta’ Santa Ċeċilja, Verġni u Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/11/2021.

Il-verità hi l-proġett ta’ mħabba ta’ Alla għalina. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità ta’ Kristu Sultan tal-ħolqien kollu. Bażilika ta’ Kristu Re, Paola. 21/11/2021.

Il-Fidwa tagħkom hi fil-qrib. Riflessjonijiet għal kull jum tal-Avvent 2021.

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fiċ-Ċelebrazzjoni Djoċesana ta’ Kristu Re. Santwarju tal-Madonna ta’ Pinu, Għarb. 21/11/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità ta’ Kristu Sultan tal-ħolqien kollu. Bażilika ta’ Kristu Re, Paola. 21/11/2021.

L-imħabba hi l-qawwa tas-saltna tiegħu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità ta’ Kristu Sultan. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 21/11/2021.

It-Talb. Sett ta' 7 filmati qosra dwar it-talb.

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fil-Pontifikal ta’ Kristu Re. Katidral tal-Assunta, Victoria. 21/11/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennitá ta' Kristu Sultan. Pjazza San Pietru. 21/11/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità ta' Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu. Bażilika ta' San Pietru. 21/11/2021.

Nafdaw f’dak li ħabbna, li ħallna minn dnubietna bis-saħħa ta’ demmu. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tas-Solennità ta’ Sidna Ġesù Kristu, Sultan tal-Ħolqien kollu. Knisja Parrokkjali ta’ Santa Katerina, Żejtun. 21/11/2021.

Il-konsagrazzjoni ta’ dan l-artal hu sinjal ta’ tama. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-okkażjoni tal-konsagrazzjoni tal-artal. Kappella mal-Kunvent tas-Sorijiet Agostinjani, Qormi. 20/11/2021.

Imqabbdin miegħu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tlieta u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/11/2021.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-Assemblea Djoċesana 2021. 18/11/2021.

Naħdmu ħalli din l-Assemblea u li jiġri warajha jħallu l-frott. Messaġġ ta' Introduzzjoni għall-Assemblea Djoċesana 2021 mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. 18/11/2021.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tlieta u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/11/2021.

Messaġġ mill-Kardinal Mario Grech lill-Isqfijiet tal-Istati Uniti. 18/11/2021.

San Kolumbanu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 11/06/2008.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira tad-Dedikazzjoni tal-Bażiliċi ta’ San Pietru u ta’ San Pawl. Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/11/2021.

Id-Dekalogu tal-Familja.

Messaġġ mill-Arċisqof Charles Scicluna fl-okkażżjoni tat-tberik taċ-ċentru li se joffri servizz ta’ respite. 17/11/2021.

Deżert. Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras.

Aktar katekeżi mill-Papa Pawlu VI waqt l-Udjenzi Ġenerali. Jannar 1977.

San Ġużepp u l-ambjent li fih għex. L-1 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq San Ġużepp. 17/11/2021.

San Klement ta’ Ruma. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 07/03/2007.

Santa Matilde ta’ Hackeborn. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 29/09/2010.

Il-konverżjoni tal-qalb hi sinjal ta’ salvazzjoni. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tat-tlieta u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/11/2021.

Sant’Eliżabetta tal-Ungerija. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI.  Udjenza Ġenerali. 20/10/2010.

Qalb sensittiva għall-persuni emarġinati. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tifkira ta’ San Albertu l-Kbir, isqof u duttur tal-Knisja. Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/11/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Jum il-Foqra u t-33 Ħadd matul is-Sena. Bażilika ta' San Pietru. 14/11/2021.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tat-33 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 14/11/2021.

Tal-aħħar m’għandux ibeżżagħna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-33 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 14/11/2021.

Mhix il-gwerra biss hi strument tal-mewt. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-33 Ħadd matul is-sena u Jum it-Tifkira. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 14/11/2021.

Solennità ta' Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu, il-Ħadd 21 ta' Novembru 2021. Dettalji taċ-ċelebrazzjoni djoċesana u l-ktejjeb ppublikat mill-Uffiċċju taċ-Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi.

L-Arċipriet irid ikun pont li jgħaqqadna mal-qalb ta’ Ġesù. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa fil-bidu tal-ħidma pastorali ta’ Dun Joseph Mizzi bħala arċipriet tal-Parroċċa tar-Rabat. Kolleġġjata Bażilika ta’ San Pawl, Rabat. 13/11/2021.

San Oddone ta’ Cluny. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 02/09/2009.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt laqgħa ta' talb u xhieda fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Foqra. Assisi. 12/11/2021.

Santa Ġertrude l-Kbira. Każekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 06/10/2010.

Deċiżjoni mhux disperazzjoni. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tifkira ta’ San Ġosafat, Isqof u Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/11/2021.

Ħajja ta’ għerf b’valuri rebbieħa. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’Quddiesa għall-gradwati l-ġodda tal-Università. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 11/11/2021.

San Albertu l-Kbir. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 24/03/2010.

San Martin stqarr il-fidi tiegħu bl-imħabba matul ħajtu. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira ta’ San Martin ta’ Tours. Kappella tal-Kurja, Floriana. 11/11/2021.

San Teodoru Studita. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 28/05/2009.

L-għerf hu dak li jżewweġ il-moħħ u l-qalb. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna mal-gradwati tal-Università. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 10/11/2021.

Ma nħallux l-għeja tiġri bina. Il-15-il katekeżi tal-Papa Franpisku fuq l-Ittra lill-Galatin. 10/11/2021.

San Ljun il-Kbir. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 05/03/2008.

Il-vera purifikazzjoni tat-tempju tippurifika l-fidi tagħna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa b’suffraġju għal ruħ isqfijiet, saċerdoti u reliġjużi li ħallew din id-dinja. Katidral ta’ San Pawl, Imdina. 09/11/2021.

Ġesù hu t-tempju li minnu joħroġ l-ilma frisk li jagħti l-ħajja. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Festa tad-Dedikazzjoni tal-Bażilka tal-Lateran. Kappella tal-Kurja, Floriana. 09/11/2021.

Ġebla tat-tħin f’qiegħ ta’ baħar. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tnejn u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/11/2021.

Mhux il-paroli fl-imħabba imma l-għixien tal-imħabba. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa fil-bidu tal-ħidma pastorali ta’ Dun Albert Buhagiar bħala Arċipriet tal-Parroċċa ta’ Ħaż-Żebbuġ. Knisja Parrokkjali ta’ San Filep ta’ Agira, Ħaż-Żebbuġ. 07/11/2021.

Ġwanni Duns Skotu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali.07/07/2010.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-32 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 07/11/2021.

Qalb ġeneruża. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-32 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 07/11/2021.

Mhux x’tagħti imma kemm tagħti mill-qalb. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-32 Ħadd matul is-sena. Kappella taċ-Ċimiterju, Siġġiewi. 07/11/2021.

Il-mewt tfakkarna fil-komunjoni ta’ bejnietna. Messaġġ tal-Isqof Anton Teuma fil-bidu tal-Quddiesa b’suffraġju tas-saċerdoti mejtin. Katidral tal-Assunta, Victoria. 06/11/2021.

Ġwanni Skotu Eriugena. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 10/06/2009.

Ħaddem rasek. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-wieħed u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella ta’ San Luqa fl-Isptar Karin Grech, G. Mangia. 05/11/2021.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-wieħed u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella ta’ San Luqa fl-Isptar Karin Grech, G. Mangia. 05/11/2021.

A true life of service. Homily by Archbishop Charles Jude Scicluna during a Mass in which Fra Francis Vassallo makes his solemn vows as Knight of the Order of St John. St John’s Co-Cathedral, Valletta. 04/11/2021.

Il-fidi trid tkun l-għażla tiegħek magħmula b’intelliġenza. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa tal-75 anniversarju tal-Iskola St Michael. L-Iskola St Michael, Santa Venera. 04/11/2021.

Kartelluni ta' talb u tagħlim għat-tfal u l-adolexxenti.

Nimxu fl-Ispirtu. L-14-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq l-Ittra lill-Galatin. 03/11/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Pontifikal Solenni fit-Tifkira tal-Mejtin Kollha. Katidral tal-Assunta, Victoria. 02/11/2021.

Saltna ta’ verità. Messaġġ fil-Flimkien ta’ Novembru 2021 mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi.

Dan il-jum ifakkarna li l-Mulej se jħabbat ukoll fuq il-bieb tagħna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tifkira tal-Mejtin Kollha. Knisja taċ-Ċimiterju tal-Erwieħ, Ħal Tarxien. 02/11/2021.

Xi jkun das-Sinodu? Kitba tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Flimkien, Novembru 2021.

Qum! Nagħmlek xhud tad-dehra li fiha rajtni! Messaġġ tal-Papa Franġisku ghas-36 Jum Dinji taż-Żgħażagħ ċelebrat fil-21 ta' Novembru.

It-triq għall-qdusija: li nfittxu wiċċ il-Mulej. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha u l-kandidatura ta’ żewġ seminaristi. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 01/11/2021.

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha. Katidral tal-Assunta, Victoria. 01/11/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 01/11/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennita tal-Qaddisin kollha. Pjazza San Pietru. 01/11/2021.

Il-qaddisin juruna dak li hu sabiħ, dak li hu veru, dak li jiswa fil-ħajja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha. Kappella tal-Kurja, Floriana. 01/11/2021.

Henjin dawk li jġibu l-paċi, għax huma jissejħu wlied Alla. (Mt 5, 9) Kelma tal-Ħajja ta' Novembru 2021.

Il-messsaġġ tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tal-5 Jum Dinji tal-Foqra, li se niċċelebraw ħmistax oħra, il-Ħadd 14 ta' Novembru flimkien ma' powerpoint bil-messaġġ fil-qosor.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għal matul Novembru 2021.

Il-fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul Novembru 2021. Nitolbu għal kull min qed ibati minn depression jew burn-out.

 

Ottubru 2021

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tal-31 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 31/10/2021.

Ħa tkun l-imħabba li tmexxina f’ħajjitna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-31 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 31/10/2021.

Parlamentari li jfittxu l-interess u l-ġid ta' kulħadd. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-31 Ħadd matul is-sena u fil‑100 anniversarju mit‑twaqqif tal‑Parlament Malti. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 21/10/2021.

Diskors tal-Papa Franġisku fil-Konferenza Internazzjonali Centesimus Annus. 23/10/2021.

L-appostli huma dixxipli u frott tat-talb ta’ Ġesù. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Festa ta’ San Xmun u San Ġuda, Appostli. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/10/2021.

Il-Katekeżijiet kollha li ta l-Papa Pawlu VI matul l-1978, l-aħħar sena tal-pontifikat tiegħu,

Il-frott tal-Ispirtu. It-13-il Katekeżi tal-Papa Franġisku fuq l-Ittra lill-Galatin. 27/10/2021.

Is-saltna t’Alla hi proċess li jsir fis-silenzju. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tat-tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/10/2021.

Alla jridna nipproteġu l-ħajja u nħarsu s-saħħa. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 25/10/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-30 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 24/10/2021.

Xi jsejħilna nagħmlu Ġesù? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tletin Ħadd matul is-sena. Santwarju tal-Madonna tas-Samra, Ħamrun. 24/10/2021.

Id-dawl għal ħajjitna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-30 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 23/10/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fl-okkażjoni tal-Ġurnata Missjunarja. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 23/10/2021.

Mhux biss formazzjoni għaż-żgħażagħ imma esperjenza ta’ Knisja. Messaġġ mill-Arċisqof Charles Jude Scicluna fl-okkażżjoni tat-tberik taċ-Ċentru Parrokkjali Santu Rokku, Valletta. 22/10/2021.

Education and solidarity: the roots and principles of democracy. Message by Archbishop Charles Jude Scicluna on the launch of the photojournalism exhibition ‘People Power’. 22/10/2021.

Bilanċ bejn il-ħin fuq is-social media u l-ħin ma’ sħabna. Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna lill-istudenti u t-tmexxija tal-MCAST f’Raħal Ġdid. 22/10/2021.

Nagħżlu s-sewwa. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira tal-Papa, San Ġwanni Pawlu II. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/10/2021.

Messaġġ mill-Arċisqof Charles J. Scicluna liċ-chaplains u r-religious counsellors fl-iskejjel. 21/10/2021.

Il-prezz li nħallsu biex nimxu wara Ġesù. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tad-disgħa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 21/10/2021.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna u tnedija tal-ktieb ‘Sliem Għalik Ġużeppi Bin David’ miktub minn Patri Martin Mamo. Knisja Parrokkjali ta’ San Ġużpepp, il-Kalkara. 20/10/2021.

Il-libertà titwettaq fil-karità. It-12-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq l-Ittra lill-Galatin: 20/10/2021.

Diskors tal-Papa Ġwanni Pawlu II fil-konklużjoni tat-Tieni Assemblea Straordinarja tas-Sinodu tal-Isqfijiet. 07/12/1985.

Tajjeb li nixxenqu għall-ġenna imma nibdewha minn hawn. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tad-disgħa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/10/2021.

San Luqa: l-evanġelista tal-ħniena ta’ Alla. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa ta’ San Luqa, Evanġelista. Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/10/2021.

Sinodalità u Komunjoni. Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa fil-Ftuħ Djoċesan tas-Sinodu tal-Isqfijiet. Katidral tal-Assunta, Victoria. 17/10/2021.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tad-29 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 17/10/2021.

Nimxu flimkien bħala Knisja waħda fi vjaġġ wieħed. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-ftuħ tas-Sinodu tal-Isqfijiet. Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa, Mellieħa. 17/10/2021.

Niksbu l-aħjar post meta nkunu qaddejja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tad-29 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 16/10/2021.

Alla jieħu ħsiebna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira ta’ Santa Tereża ta’ Ġesù, Verġni u Duttur tal-Knisja. Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/10/2021.

Jgħajjat il-ġebel. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-tifkira tal-150 Anniversarju tal-Konsagrazzjoni tal-Bażilka tal-Mosta. 15/10/2021.

Li nkunu Knisja li tisma’ hu mod kif ngħixu diġà l-Evanġelju. Messaġġ mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’għeluq il-webinar ‘Knisja li tisma'. 14/10/2021.

Bin Alla.  Terminu ieħor fid-Dizzjunarju Bibliku mfisser minn Dun Pawl Sciberras.

Inwasslu lill-proxxmu tagħna għand Ġesù. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira ta’ San Kallistu. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/10/2021.

Il-libertà Nisranija, ferment universali ta’ ħelsien. Il-ħdax-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq l-Ittra lill-Galatin. Udjenza Ġenerali. 13/10/2021.

Diskors tal-Papa Pawlu VI fit-tmien anniversarju mill-ftuħ tal-Konċilju Vatikan II. Angelus. 11/10/1970.

Ir-riċetta għal qalb safja. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tat-tmienja u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/10/2021.

L-aqwa sinjal. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tmienja u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 11/10/2021.

X'jaħsbu x-xjenzati dwar ir-reliġjon. Miġbura minn Edward Tagliaferro.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-tmienja u għoxrin Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 10/10/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-ftuħ tas-Sinodu tal-Isqfijiet. Bażilika ta' San Pietru. 10/10/2021.

Id-devozzjoni lejn San Ġużepp f'Malta u Għawdex. Kitba ta' Mons. Joseph Bezzina. 10/10/2021,

Dak li għandek lest taqsmu ma’ ħaddieħor? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-28 Ħadd matul is-sena. Santwarju tal-Madonna tas-Samra, il-Ħamrun. 10/10/2021

Mument ta' riflessjoni għall-bidu tal-Mixja Sinodali. Diskors tal-Papa Franġisku. 09/10/2021.

Ħa jkun hu t-teżor ta’ qalbna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-28 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 09/10/2021.

Kritika tal-Papa Franġisku kontra l-abort u l-ewtanasja. Diskors lill-Akkademja Pontifiċja għall-Ħajja. 27/09/2021.

Laqgħa bejn il-Knisja u Gvern Franċiż dwar is-sigriet tal-Qrar. 09/10/2021.

Kemm hi għażiża din id-dar! Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fl-Anniversarju tad-Dedikazzjoni tal-Katidral. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/10/2021.

Il-fraternità mhix biss ta’ sentiment u rieda, imma wkoll deċiżjoni. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa fl-okkażjoni tat-twaqqif tal-fraternità Ġesù u Marija. Knisja Parrokkjali ta’ Sant’Anna, Wied il-Għajn. 07/10/2021.

Il-Papa Franġisku jieħu sehem f’laqgħa ta’ paċi mal-mexxejja ta’ reliġjonijiet differenti u jitolbu għall-paċi. 07/10/2021.

Kristu ħelisna. L-għaxar katekeżi tal-Papa Franġisku fuq l-Ittra lill-Galatin. Udjenza Ġenerali. 06/10/2021.

L-Armata hija garanzija li nibqgħu pajjiż ċivilizzat. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Jum il-Forzi Armati. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 06/10/2021.

Formazzjoni minn Marta għal Marija. Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tal-Ispirtu s-Santu fil-Ftuħ tas-Sena ta’ Formazzjoni 2021-2022. Kappella tas-Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta’ Ġesù, Victoria. 05/10/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira ta’ Santa Marija Fawstina Kowalska. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/10/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa ta’ San Franġisk ta’ Assisi. Knisja tal-Patrijiet Franġiskani Konventwali. Victoria. 04/10/2021.

Is-samaritana t-tajba ta’ żmienna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira ta’ San Franġisk ta’ Assisi.Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/10/2021.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tas-27 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 03/10/2021.

Vokazzjoni importanti. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-27 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 03/10/2021.

L-għatx biex inkunu f’ambjent ta’ mħabba. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-27 Ħadd ta’ matul is-Sena. Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. 03/09/2021.

Caring for our common home. An article by Auxiliary Bishop Joseph Galea-Curmi. Sunday Times of Malta. 03/10/2021.

Qum! Nagħmlek xhud tad-dehra li fiha rajtni! Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ. Lisbona 2023.

Xewka għal min ma jridx iħallas għat-taħwid tiegħu u tama għal min irid jgħix sew. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-ftuħ tas-Sena Forensi. Konkatidral ta’ Ġwann, Valletta. 01/10/2021.

Flimkien ta’ Ottubru 2021. Magazin ta’ kull xahar maħruġ mill-Kulleġġ tal-Kappillan.

L-intenzjoni tal-Papa Frangisku għat-talb matul Ottubru 2021. Sabiex kull mgħammed jikkommetti ruħu fl-evanġelizzazzjoni. 01/10/2021.

 

 

Settembru 2021

Sant’Injazju ta’ Antjokja.  Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 14/03/2007.

Diskors tal-Papa Pawlu VI fil-ftuħ tar-raba' sessjoni tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. Festa tas-Salib Imqaddes. 14/09/1965.

Ir-Regola ta' San Benedittu.

San Franġisk ta' Assisi. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 27/01/2010.

Il-ħajja fil-fidi. Id-disa' katekeżi tal-Papa Franġisku fuq l-Ittra lill-Galatin. Udjenza Ġenerali. 29/09/2021.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa tal-Arkanġli Mqaddsa. Kappella tal-Kurja, Floriana. 29/09/2021.

Messaġġ mill-Arċisqof lill-istudenti u l-edukaturi kollha fil-bidu ta’ sena skolastika ġdida. 28/09/2021.

Romanu l-Melodi. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 21/05/2008.

Il-Libertá tbeżżagħna. Konverżazzjoni tal-Papa Franġisku mal-Ġiżwiti Slovakki. Bratislava. 13/09/2021.

Qalb li tilqa'. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-tifkira ta’ San Vinċenz de Paul. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/09/2021.

Konċilji Ekumeniċi. Għaliex il-Konċilji jissejħu ekumeniċi?  Mons Hector Scerri.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tas-26 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 26/09/2021.

Magħna jew kontrina. Omelija tas-26 Ħadd matul is-sena mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Knisja ż-Żgħira ta’ San Sebastjan, Ħal Qormi. 26/09/2021.

Talba għas-Sena Pastorali 2021-2022 f'Għawdex. Sena Pastorali 2021-2022. U baqa’ miexi magħhom … X’intom tgħidu bejnietkom?

Sycamore. Grupp għaż-żgħażagħ ta' Malta u Għawdex. Jgħinek tiskopri r-rieda ta' Alla għalik.

X'intom tgħidu? Ittra Pastorali tal-Isqof Anton Teuma fil-ftuħ tas-Sena Pastorali 2021-2022 fil-Djoċesi ta' Għawdex. 14/09/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt konċelebrazzjoni Ewkaristika mal-Kunsill tal-Konferenza Episkopali Ewropea. 23/09/2021.

Lill-Ispirtu s-Santu u lilna dehrilna. Djalogu mal-Ispirtu s-Santu u bejnietna. Diskors tal-Papa Franġisku lill-fidili tad-Djoċesi ta' Ruma. Awla Pawlu VI. 18/09/2021.

Intervista mal-Kardinal Mario Grech dwar il-mixja sinodali u l-Papa Franġisku. 17/09/2021.

Tweġiba li ġejja mill-qalb. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-ħamsa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/06/2021.

Il-Papa Franġisku dwar il-Vjaġġ appostoliku tiegħu f’Budapest u fis-Slovakkja. Udjenza Ġenerali. 22/09/2021.

Sinodu tal-Isqfijiet. Lejn Knisja sinodali: komunjoni, parteċipazzjoni u missjoni. Dokument Preparatorju. 2021.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet. Mużew tal-Arti, Budapest. 12/09/2021.

Infittxu f’kollox il-ġustizzja. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Pontifikal Statali f’Jum l-Indipendenza. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 21/09/2021.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet, Saċerdoti, Reliġjużi, Seminaristi u Katekisti. Bratislava. 13/09/2021.

San Ġirolmu. II: It-tagħlim tiegħu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 14/11/2007.

San Ġirolmu. I: Ħajja u kitbiet. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 07/11/2007.

Meta dak li hu moħbi ma jibqax mistur. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Quddiesa tat-Tnejn tal-ħamsa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/09/2021.

Solidarjetà mal-vulnerabbli, id-dgħajfa u d-dipendenti. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi waqt Quddiesa organizzata minn LifeNetwork. Kappella tal-Lunzjata, Rabat. 19/09/2021.

Sultan - Saltna ta' Alla.  Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberars. 19/19/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-25 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 19/09/2021.

Min irid ikun mexxej irid ikun qaddej. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-25 Ħadd matul is-sena. Knisja ż-Żgħira ta’ San Sebastjan, Ħal Qormi. 19/09/2021.

X'inhu il-mistiċiżmu?  It-tielet parti minn sensiela dwar mistiċi u mistiċiżmu. Joe Galea. 19/09/2021.

Rivoluzzjoni, riskju u ġenerożità. Riflessjoni waqt is-Seminar Navis (KDŻG) mill-Isqof Anton Teuma. Ċentru taż-Żgħażagħ (NTYC), Nadur. 18/09/2021.

Il-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. Sittin sena wara. Monsinjur Lawrence Gatt. 18/09/2021.

Qaddejja bl-ispirtu ta’ Ġesù. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fiċ-Ċentru tal-Vokazzjonijiet, Seminarju Tal-Virtù, Rabat. 18/09/2021.

Katekeżi u Katekisti għal Evanġelizzazzjoni Ġdida. Diskors tal-Papa Franġisku. Sala Clementina. 17/09/2021.

M’aħniex Knisja tal-perfetti. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa fl-erbgħa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/09/2021.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Quddiesa tal-Ġimgħa fl-erbgħa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/09/2021.

Konferenza stampa mill-Papa Franġisku fit-titjira lura minn Bratislava. 15/09/2021.

Hi traġedja li affarijiet orribbli jsiru f’isem Alla. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Quddiesa fil-jum ta’ talb u sawm għall-Afganistan. Kappella tal‑Junior College, l‑Imsida. 16/09/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku fl-Ispjanata tas-Santwarju Nazzjonali, Šaštin. 15/09/2021.

Mistiċi ta' reliġjonijiet oħra. It-tieni minn sensiela dwar il-mistiċi u l-mistiċiżmu. Joe Galea. 15/09/2021.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt laqgħa maż-żgħażagħ fil-Grawnd Lokomotiva, Košice. 14/092021.

Tislima tal-Papa Franġisku lill-Komunità Rom. Kwartier Luník IX, Košice. 14/09/2021.

Candor Lucis Æternæ - Ġmiel ta' Dawl Etern. Ittra Appostolika tal-Papa Franġisku fis-700 sena mill-mewt ta' Dante Alighieri. 25/03/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt Liturġija Divina Biżantina ta' San Ġwann Kriżostmu. Slovakkja. 14/09/2021.

It-tieni jum tal-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Ungerija u s-Slovakkja. 12/09/2021.

Nadurawk, Ġesù u mberkuk ... Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes. Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù (Ta’ Ġieżu), Valletta. 13/09/2021.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Komunitá Għebrajka fi Bratislava. 13/09/2021.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Awtoritajiet fil-Ġnien tal-Palazz Presidenzjali, Bratislava. 13/09/2021.

Kelma waħda biss. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-erbgħa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/09/2021.

L-ewwel jum tal-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Ungerija u s-Slovakkja. 12/09/2021.

Kelma tal-Ħajja ta’ Settembru 2021.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt Laqgħa Ekumenika fi Bratislava. 12/09/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Pjazza tal-Eroj, Budapest. 12/09/2021.

Il-Mistiċi. Huma relevanti għal żmienna, imma min huma? L-ewwel minn sensiela dwar il-mistiċi u l-mistiċiżmu. Joe Galea. 12/09/2021.

Il-fedeltà fiż-żwieġ irħisa? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-24 Ħadd matul is-sena, Knisja tal-Vitorja, Ħal Qormi. 12/09/2021.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt laqgħa mal-Kunsill Ekumeniku. Budapest. 12/09/2021.

Il-ħasda li kien fiha messaġġ qawwi. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-24 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus mill-Pjazza tal-Eroj, Budapest. 12/09/2021.

Il-Bibbja f’biċċa azzar. Paġna mill-Bibbja li ma nħarqitx fl-attakk ta’ 20 sena ilu fuq it-Twin Towers.

Jiena Naħfirlek. Ġwida ta' tagħlim u tagħrif dwar is-Sagrament tal-Qrar. Patri Thomas Moore ofm conv. 2015.

Santa Ildegarda ta’ Bingen. iI: Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 08/09/2010.

Santa Ildegarda ta’ Bingen. I: Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 01/09/2010.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-Tlieta u Għoxrin Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 10/09/2021.

Tmien messaġġi tal-Papa Pawlu VI fi tmiem il-Konċilju Vatikan II lil kategoriji differenti ta persuni. 08/12/1965.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-ftuħ tal-Kapitlu Ġenerali tal-Fergħa tal-Bniet tas-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija, Floriana. 08/09/2021.

Infiqu u nikbru flimkien. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tat-Twelid tal-Verġni Mqaddsa Marija. Bażilika Minuri ta’ Marija Bambina, Isla. 08/09/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fis-Solennità tat-Twelid ta’ Marija. Bażilika ta’ Marija Bambina, Xagħra. 08/09/2021.

Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-parteċipanti fil-25 Kungress Marjoloġiku Marjan Internazzjonali. 8-11 Settembru 2021. 22/08/2021.

Aħna wlied Alla. It-8 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq l-Ittra lill-Galatin. Udjenza Ġenerali. 08/09/2021.

Min hu l-għadu tagħna llum? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna lejlet il-festa tal-Vitorja. Bażilika Minuri ta’ Marija Bambina, Isla. 07/09/2021.

Papa Franġisku jgħid li l-impenn għall-paċi għandna bżonnu iktar minn qatt qabel. 07/09/2021.

Fuq il-passi tat-tnax-il appostlu. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tat-tlieta u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/09/2021.

Omm u għalliema tal-ħajja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità tat-Twelid tal-Verġni Mqaddsa Marija. Parroċċa Marija Bambina, Mellieħa. 06/09/2021.

Riżorsi għall-Qari tal-Quddiesa tal-Ħadd 12 ta' Settembru 2021. It-24 Ħadd matul is-Sena "B".

San Ċiprijanu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 06/06/2007.

Ġid lil kulħadd, deni lil ħadd. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tlieta u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 06/09/2021.

Madre Tereża: ngħożżu l-ħajja bl-imħabba. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa ta’ Santa Tereża ta’ Kalkutta. Kolleġġjata Immakulata Kunċizzjoni, Bormla. 05/08/2021.

Widnejna u fommna fil-ħsieb ta’ Alla. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-23-il Ħadd matul is-sena. Knisja tal-Vitorja, Ħal Qormi. 05/09/2021.

San Ġwann Kriżostmu. II: Is-snin f’Kostantinopli. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 26/09/2007.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tat-23 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 05/09/2021.

Diskors tal-Papa Pawlu Vi fil-ftuħ tat-tieni sessjoni tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. 29/09/1963.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fit-23 Ħadd matul is-sena. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, il-Belt Victoria. 05/09/2021.

San Ġwann Kriżostmu. I: Is-snin f’Antjokja. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 19/09/2007.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-23-il Ħadd matul is-sena. Knisja tal-Vitorja, Ħal Qormi. 05/09/2021.

Xi tifkiriet dwar il-Konċilju Vatikan II. Minn Mons. Ġorġ Frendo op, 04/09/2021.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-mitt sena mill-Inkurunazzjoni tal-Bambina. Bażilka Minuri tal-Isla, l-Isla. 04/09/2021.

Il-leġjunarju hu dak li jaf jisma'. Omelija tal-Isqof Anton Teuma fiċ-Ċentinarju tal-Leġjun ta’ Marija. Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr fis-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 04/09/2021.

Bħal drapp li jintiseġ mill-kelma tiegħu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-Tnejn u Għoxrin Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/09/2021.

Messaġġ konġunt għall-għożża tal-ħolqien mill-Papa Franġisku, il-Patrijarka Ekumeniku Bartilmew u l-Arċisqof ta’ Canterbury Justin. 01/09/2021.

Galatin bla moħħ. Is-seba' katekeżi tal-Papa Franġisku fuq l-Ittra lill-Galatin. Udjenza Ġenerali. 01/09/2021.

Minn tlugħ ix-xemx sa nżulha. Messaġġ tal Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fil-Flimkien ta' Settembru 2021. 01/09/2021.

Riżorsi għall-Qari tal-Quddiesa tal-Ħadd 5 ta' Settembru 2021. It-23 Ħadd matul is-Sena "B".

Flimkien Nru 202. Rivista tal-Kulleġġ tal-Kappillani għal Settembru 2021.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof f’Settembru 2021.

Il-fehma tal-Papa għal Settembru. Nitolbu biex nagħmlu għażliet għal stil ta’ ħajja sempliċi u favur ambjent sostenibbli. 01/09/2021.

 

 

Awwissu 2021

Biex ma nfallux. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn fit-Tnejn u Għoxrin Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 30/08/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa tal-Martirju ta’ San Ġwann il-Battista. Rotunda ta’ San Ġwann il-Battista, Xewkija. 29/08/2021.

L-imħabba li tifdi. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa ta’ San Ġiljan. Knisja Parrokkjali, San Ġiljan. 29/08/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa tal-Madonna ta’ Loreto. Knisja Arċipretali tal-Madonna ta’ Loreto, Għajnsielem. 29/082021.

Il-Papa Ġwanni Pawlu II fil-laqgħa maż-Żgħażagħ fl-ispjanata ta' Montoroso. Loreto. 09/09/1995.

San Girgor il-Kbir. II. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 04/06/2008.

San Girgor il-Kbir. I. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 28/05/2008.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fit-tnejn u għoxrin Ħadd matul is-sena. Pjazza San Pietru. 29/08/2021.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-22-il Ħadd matul is-sena. Knisja ta’ San Ġużepp Ħaddiem, ix-Xemxija. 29/08/2021.

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fil-Festa ta’ Santu Wistin. Knisja ta’ Santu Wistin, il-Belt Victoria. 28/08/2021.

Vidjomessaġġ tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tal-preżentazzjoni ta' forma straordinarja tal-għaxar laqgħa dinjija tal-familja. 02/07/2021.

Biex iż-żejt ma jonqosx. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-Wieħed u Għoxrin Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/08/2021.

Episcopalis Communio. Kostituzzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku dwar is-Sinodu tal-Isqfijiet. 15/09/2018.

Papa Franġisku. Omelija fil-Jum Dinji tan-Nanniet u l-Anzjani.  Moqrija mill-Isqof Rino Risichella. 25/07/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tal-Wieħed u Għoxrin Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/08/2021.

Il-perikli tal-Liġi. Is-sitt Katekeżi tal-Papa Franġisku fuq l-Ittra lill-Galatin. 25/08/2021.

Aħna ltqajna ma’ Ġesù? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa ta’ San Bartilmew, Appostlu. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/08/2021.

Barka.  Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras.

Bis-sinċerità tal-qalb. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Quddiesa tat-Tnejn tal-Wieħed u Għoxrin Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/08/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Funeral tal-Kan. Pietru Sammut. Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, Nadur. 19/08/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-wieħed u għoxrin Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 22/08/2021.

L-għażla f’idejna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Wieħed u Għoxrin Ħadd tas-Sena. Knisja tal-Lunzjata, Balzan. 22/08/2021.

It-tagħlim ta’ Ġesù ma jinbidel qatt. Omelija tal-21-il Ħadd matul is-sena mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Knisja ta’ San Ġużepp Ħaddiem, ix-Xemxija. 22/08/2021.

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fil-Festa ta’ Santa Marija Inkurunata. Santwarju arċipretali ta’ Santa Marija, Żebbuġ. 22/08/2021.

Diskors tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Konferenza dwar ir-rwol tad-Dumnikani fil-ħidma pastorali tal-Knisja. 06/08/2021.

Imorru flimkien. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira ta’ San Bernard, Abbati u Duttur tal-Knisja. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/08/2021.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira ta’ San Bernard, Abbati u Duttur tal-Knisja. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/08/2021.

Il-Mulej jistieden lil kulħadd. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tal-Għoxrin Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/08/2021.

Santu Wistin. V: Il-konverżjoni tripla. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 27/02/2008.

Il-valur propedewtiku tal-Liġi. Il-ħames katekeżi tal-Papa Franġisku fuq l-Ittra lill-Galatin. Udjenza Ġenerali. 18/08/2021.

Santu Wistin. IV: Il-kitbiet. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 20/02/2008.

Santu Wistin. III: It-tagħlim. Fidi u raġuni. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI, Udjenza Ġenerali. 30/01/2008.

Santu Wistin. II: L-aħħar snin u l-mewt. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 16/01/2008.

It-teżor veru hu l-paċi tal-qalb. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-Għoxrin Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/08/2021.

L-aħħar tislima lil Dun Tancred Sultana. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna  fil-Knisja ta’ San Gejtanu, il-Ħamrun. 16/08/2021.

Il-Kardinal Mario Grech, Segretarju Ġenerali tas-Sinodu, jitkellem ma’ Radju Marija dwar is-Sinodu. 16/08/2021.

Santu Wistin. I: Ħajtu. Katekeżi tal-Papa Bernedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 09/01/2008.

Père Jacques Hamel. Martri ta' żmienna maqtul fi Franza minn żewġ Jihadisti. 2016.

Biex ma nkunux qalbna sewda. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-Għoxrin Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/08/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa fl-għeluq tas-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema ta’ Marija. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 15/08/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema tal-Imqaddsa Verġni Marija. Pjazza San Pietru. 15/08/2021.

Alla jitkellem permezz tal-poplu tiegħu. Omelija mill-Kardinal Mario Grech fil-Pontifikal tal-Assunta. Katidral tal-Assunta, Victoria. 15/08/2021.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità ta’ Santa Marija. Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija, Ħ’Attard. 15/08/2021.

Il-Mulej għażilha bħala ommna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Imqaddsa Verġni Marija Mtellgħa s-Sema. Bażilika Minuri, Mosta. 15/08/2021.

Mit-trab tal-art għas-sema. Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Velja tal-Għid tal-Assunta. Zuntier tas-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 14/08/2021.

Santu Wistin. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 25/08/2010,

Dak li jgħaqqad Alla. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Funeral ta’ Dun Nicholas Cachia. Knisja Parrokkjali tas-Siġġiewi, Malta. 13/08/2021.

San Piju X. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 18/08/2010.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tad-Dsatax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/08/2021.

San Bernard ta’ Clairvaux. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 21/10/2009.

Maħfra mill-qalb. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tad-Dsatax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/08/2021.

San Ġwann Eudes u l-formazzjoni tal-kleru. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 19/08/2009.

Il-Liġi ta’ Mosè. Ir-raba' katekeżi tal-Papa Franġisku dwar l-Ittra lill-Galatin. Udjenza Ġenerali. 11/08/2021.

San Tarċisju. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 04/08/2010.

Inkunu qaddejja għal xulxin. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa ta’ San Lawrenz. Kappella tal-Kurja, Floriana. 10/08/2021.

San Massimu l-Konfessur. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 25/06/2008.

Biż-żejt fil-musbieħ. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tad-Dsatax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 09/08/2021.

Il-quddiesa hi ċentrali fil-ħajja tagħna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tad-Dsatax-il Ħadd tas-Sena. Knisja tal-Lunzjata, Balzan. 08/08/2021.

Knisja sinodali hija Knisja li tisma’ lill-Ispirtu. Omelija mill-Kardinal Mario Grech fil-Parroċċa tal-Qala. 08/08/2021.

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fil-Festa ta’ San Lawrenz. Knisja parrokkjali ta’ San Lawrenz, San Lawrenz. 08/08/2021.

Santa Kjara ta’ Assisi. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 15/09/2010.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tad-dsatax il-Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 08/08/2021.

L-Ewkarstija tgħallimna li hemm kontinwazzjoni bejn din il-ħajja u l-ġenna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fid-19-il Ħadd matul is-sena . Knisja ta’ San Ġużepp Ħaddiem, ix-Xemxija. 08/08/2021.

Santa Edith Stein u San Massimiljanu Marija Kolbe. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI.  Udjenza Ġenerali, 13/08/2008.

San Duminku ta’ Guzman. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali, 03/02/2010.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fis-Solennità tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej. Bażilika San Ġorġ, il-Belt Victoria. 06/08/2021.

Ninsġu n-newl li jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej. Knisja Parrokkjali tas-Salvatur, Lija. 06/08/2021.

Naċċettaw ir-rieda ta’ Alla bla tgergir. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tat-Tmintax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/08/2021.

Il-Papa Ġwanni XXIII. L-aħħar diskors tieghu fil-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. Għeluq l-Ewwel Sessjoni. 08/12/1962.

Dan il-Misteru huwa Kbir. Ef: 5:32. Ikona minn P. Marko Ivan Rupnik sj għall-10 laqgħa dinjija tal-familji. 26 ta' Ġunju 2022.

Il-Vanġelu hu wieħed biss. It-Tielet katekeżi tal-Papa Franġisku fuq l-Ittra lill-Galatin. 04/08/2021.

Fidi u rieda soda. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ħamis tat-Tmintax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/08/2021.

San Ġwann Marija Vianney, il-Qaddis Kurat ta’ Ars. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 05/08/2009.

Ġesù għandu l-qawwa jfejjaqna u jsalvana. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tat-Tmintax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/08/2021.

San Ewsebju ta’ Vercelli. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 17/10/2007.

Fiduċja f’Alla u fina nfusna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea tat-Tnejn tat-Tmintax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 02/08/2021.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tat-Tmintax-il Ħadd matul is-sena. Pjazza San Pietru. 01/08/2021.

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fil-Festa ta’ San Ġużepp. Santwarju arċipretali tal-Immakulata Kunċizzjoni u San Ġużepp, Qala. 01/08/2021.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-inawgurazzjoni tal-pittura ta’ San Lawrenz. Knisja Parrokkjali ta’ San Lawrenz, il-Birgu. 01/08/2021.

Għinna nfittxu dak li jibqa’. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-18-il Ħadd matul is-sena. Knisja ta’ San Ġużepp Ħaddiem, ix-Xemxija. 01/08/2021.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof f’Awwissu 2021.

Fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul Awwissu 2021. Nitolbu għall-Knisja biex tirċievi mingħand l-Ispirtu s-Santu l-grazzja u l-forza li ġġedded lilha nfisha fid-dawl tal-Vanġelu.

 

Lulju 2021

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fl-Anniversarju mill-mewt tal-Qaddej ta’ Alla Dun Mikiel Attard. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 31/07/2021.

Il-Kardinal Mario Grech dwar it-tħejjija għas-Sinodu tal-Isqfijiet. Intervista mill-Osservatore Romano. 21/07/2021.

Il-Patt tal-Katakombi. Iffirmat minn 42 Isqof tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II fil-Katakombi ta' Domitilla. 16/11/1965.

Tfixklu minħabba xiex? Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tas-Sbatax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 30/07/2021.

Kaċċa għat-Teżor Marjana. Riżorsa kateketika għat-tfal dwar mumenti prinċipali fil-ħajja ta' Marija.

Il-Mulej iwegħedna ħajja ta’ dejjem fis-sliem bla turufnament. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tifkira ta’ Santa Marta, Santa Marija u San Lazzru. Kappella tal-Kurja, Floriana. 29/07/2021.

Ma tistax tħobb lil Alla u tobgħod lil bniedem xbieha t’Alla. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tas-Sbatax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/07/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma f'Jum in-Nanniet u l-Anzjani. Residenza Sant’Anna tal-Isptar Ġenerali, Għawdex. 26/07/2021.

Mill-frott tagħhom nagħrfuhom. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira ta’ Sant’Anna u San Ġwakkin. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/07/2021.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tas-Sbatax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/07/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa ta’ Santa Margerita Santa Margerita. Parroċċa Sannat. 25/07/2021.

Ġid b’abbundanza. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-17-il Ħadd matul is-sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 25/07/2021.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tas-Sbatax-il Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 25/07/2021.

Closeness, compassion, tenderness. Article by Auxiliary Bishop Joseph Galea-Curmi. Sunday Times of Malta. 25/07/2021.

Napprezzaw l-għerf tan-nanniet tagħna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-17-il Ħadd matul is-sena. Knisja ta’ Sant’ Anna, Wied il-Għajn. 25/07/2021.

Magħna dejjem. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Festa ta’ Sant’Anna. Knisja Żebbiegħ. 24/07/2021.

Traditionis Custodes. Motu proprio tal-Papa Franġisku dwar l-użu tal-Liturġija Rumana ta' qabel ir-riforma tal-1970. 16/07/2021.

Ittra tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet tad-dinja kollha biex jippreżentalhom il-Motu Proprio, Traditionis Custodes dwar l-użu tal-Liturġija Rumana ta' qabel ir-Riforma tal-1970. 16/07/2021.

Dar għażiża. Omelija tal-Isqof Joe Galea Curmi fil-Festa ta’ Santa Briġida tal-Iżvezja, Reliġjuża u Patruna tal-Ewropa. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/07/2021.

Evanġelju. Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras, 23/07/2021.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl‑oratorju tal‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 21/07/2021.

Santa Briġida tal-Iżvezja. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 27/10/2010.

Jum dinji tan-Nanniet u Anzjani. Suġġerimenti għat-Talbiet tal-Fidili u biex issir tifkira tal-anzjani li mietu fil-Pandemija. Ċelebrat il-Ħadd 25 ta’ Lulju 2021.

Għanijiet pastorali tal-Jum Dinji tan-Nanniet u l-Anzjani.

Il-Familja ta' Ġesù hi kull min jagħmel ir-rieda tal-Missier. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tas-Sittax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/07/2021.

Lanqas jekk jagħmlilhom l-ilma jiżfen. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tas-Sittax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/07/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tas-Sittax-il Ħadd matul is-Sena.  Pjazza San Pietru. 18/07/2021.

Direzzjoni, Protezzjoni, Attenzjoni. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tas-16-il Ħadd matul is-sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 18/07/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fis-Solennità titulari ta’ San Ġorġ Martri/ Bażilika San Ġorġ, Victoria. 18/07/2021.

Il-paċenzja hi l-lingwa tal-imħabba. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-okkażjoni tal-100 sena mit-twaqqif tal-Knisja tal-Bidnija. Knisja tas-Sagra Familja, Bidnija. 18/07/2021.

Omelija tas-16-il Ħadd matul is-sena mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Knisja ta’ San Nikola, il-Belt Valletta. 18/07/2021.

Tliet minuti mal-Patri.  Is-Sittax-il Ħadd matul is-Sena "B".  Minn Patri Marcello Ghirlando ofm. 17/07/2021.

Il-kobor ta' Marija. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira tal-Verġni Mqaddsa Marija tal-Karmelu. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/07/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira ta’ San Bonaventura, Isqof u Duttur tal-Knisja. Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/07/2021.

San Benedittu ta’ Norcia. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 09/04/2008.

Tliet katekeżijiet tal-Papa Pawlu VI dwar il-Knisja: Inħossuna Knisja, il-forza vitali tal-Knisja, u il-Knisja komunità li titlob u temmen. Udjenzi Ġenerali. 1978.

San Bonaventura (3). It-Tielet Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar dan il-Qaddis.. Udjenza Ġenerali. 17/03/2010.

X’responsabbiltajiet għandna bħala soċjetà? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira ta’ San Enriku. Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/07/2021.

San Bonaventura (2). It-Tieni Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar dan il-Qaddis.. Udjenza Ġenerali. 10/03/2010.

San Bonaventura. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 03/03/2010.

Indikazzjonijiet għall-Ewwel Jum Dinji tan-Nanniet u l-Anzjani.  Imfakkar fil-25 ta' Lulju 2021.

Għażliet ta’ legalità, ġustizzja u integrità. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’ Jum il-Pulizija. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 12/07/2021.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-bidu tal-ħidma pastorali ta’ Patri Joseph Mamo OFM Conv. bħala kappillan tal-Parroċċa ta’ San Pawl il-Baħar. Knisja Parrokkjali tal-Madonna tad-Duluri, San Pawl il-Baħar. 11/07/2021.

Li tindem tfisser li tbiddel il-mentalità tiegħek. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa ta’ San Benedittu, patrun tal-Ewropa. Monasteru ta’ Santa Skolastika, Birgu. 11/07/2021.

Margerita t’Oingt. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 03/11/2010.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus mill-Poliklinika Gemelli, Ruma. Ħmistax-il Ħadd matul is-Sena. 11/07/2021.

L-Ordnijiet Mendikanti. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 13/01/2010.

Pietru Lombardu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 30/12/2009.

L-oriġni tal-Milied. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 23/12/2009.

Safjin u għaqlin. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-Erbatax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 09/07/2021.

Message from the Archbishop Charles J. Scicluna for the book launch ‘Dying to Live – Stories from Refugees on the Road to Freedom’, The Archbishop’s Curia, Floriana. 08/07/2021.

L-istorja tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. Sensiela ta' sitt ktbiet minn Tony Castle. 2012.

Ġwanni ta’ Salisbury. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 16/12/2009.

Jum ta’ talb għall-migranti li mietu fil-Mediterran fil-11 ta’ Lulju.

L-imħabba fil-familja. Ir-raba' sussidju tas-Sena Familja Amoris Laetitia.

Rupertu ta’ Deutz. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 09/12/2009.

Talba għall-Ewwel Jum Dinji tan-Nanniet u l-Anzjani ċelebrat fir-Raba' Ħadd ta' Lulju.   -   Aktar riżorsi relatati ...

Guliermu ta’ Saint-Thierry. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 02/12/2009.

L-imħabba vera ma toħnoqx. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira ta’ Santa Marija Goretti, Verġni u Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 06/07/2021.

Ugo u Rikkardu ta’ San Vitor. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 25/11/2009.

Il-Papa Franġisku ser jagħmel żjara pastorali fis-Slovakkja bejn it-12 u l-15 ta' Settembru.

Id-dmir tal-penitenza. Katekeżi tal-Papa Pawlu XVI. Udjenza Ġenerali. 08/03/1978.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-30 anniversarju mill-Ordinazzjoni Saċerdotali. Knisja Parrokkjali San Pawl il-Baħar. 05/07/2021.

Viċinanza, kompassjoni u tenerezza. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-Erbatax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/07/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-14-il Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 04/07/2021.

Il-Katidral mill-arkitettura Romaneska għal dik Gotika, l-isfond teoloġiku. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI, Udjenza Ġenerali. 18/11/2009.

Kif għandek titlob il-Lectio Divina? Spjega pass pass bl-istampi.

Eħlisna mir-ras iebsa. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fl-14-il Ħadd matul is-sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 04/07/2021.

Nisimgħu lil min qed ikellimna f’isem il-Mulej. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-14-il Ħadd matul is-sena. Kappella tad-Dar tal-Providenza, Siġġiewi. 04/07/2021.

Marija u Eliżabetta jgħallmuna ngħixu l-imħabba. Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fil-Festa tal-Viżitazzjoni. Parroċċa tal-Viżitazzjoni, Għarb. 04/07/2021.

Ir-riforma ta’ Cluny. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 11/11/2009.

Żewġ mudelli teoloġiċi f’konfront: Bernard u Abelardu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 04/11/2009.

Qalb miftuħa għall-ħniena tiegħu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-Tlettax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 02/07/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Quddiesa fit-Tifkira tal-Beatu Nazju Falzon. Knisja ta’ Ġieżu, il-Belt Valletta. 01/07/2021.

Teoloġija Monastika u Teoloġija Skolastika. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 28/10/2009.

Kelma tal-Ħajja ta’ Lulju 2021. “Agħmel il-qalb, binti; il-fidi tiegħek fejqitek” (Mt 9, 22).

Il-Fehma tal-Papa għal Lulju 2021. Nitolbu biex f’sitwazzjonijiet ta’ kunflitti politiċi, ekonomiċi jew soċjali tinħoloq klima ta' djalogu u ħbiberija.

 

 

Ġunju 2021

Katekeżi tal-Papa Franġisku fuq l-Ittra lill-Galatin – 2. Udjenza Ġenerali. Pawlu Appostlu veru. 30/06/2021.

M’intomx weħidkom! Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Gradwazzjoni tal-Caritas. Knisja Parrokkjali ta’ San Ġiljan. 30/06/2021.

Il-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. Kitba ta' Mons. Lawrenz Cachia.

L-arti tas-smigħ. Messaġġ tal‑Isqof Awżiljarju Joseph Galea‑Curmi fil-Flimkien ta' Lulju 2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Appostli San Pietru u San Pawl. 29/06/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità ta' San Pietru u San Pawl. Bażilika ta' San Pietru. 29/06/2021.

It-Tama ta' Pietru u Pawlu fil-Mulej. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità ta’ San Pietru u San Pawl. Katidral ta’ San Pawl, L-Imdina. 29/06/2021.

Aktar katekeżi mill-Papa Pawlu VI waqt l-Udjenzi Ġenerali. 1978,

Pietru l-Venerabbli. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 14/10/2009.

Mulej, int taf kollox. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Vġili tas-Solennità ta’ San Pietru u San Pawl. Katidral ta’ San Pawl, Imdina. 28/06/2021.

Ċar ma' kulħadd. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-Tlettax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/06/2021.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tat-13-il Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 27/06/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa titulari ta' San Ġwann il-Battista. Rotunda Arċipretali ta' San Ġwann Battista, Xewkija.

San Ġwann Leonardi. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 07/10/2009.

Kull ħajja hi ta’ min jgħożżha. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-13-il Ħadd matul is-sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 27/06/2021.

Bis-setgħa tal-qawmien jiżra’ fina ż-żerriegħa tal-ħajja ta’ dejjem. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-13-il Ħadd matul is-sena. Kappella ta’ Santa Ubaldeska, Raħal Ġdid. 27/06/2021.

Xmun it-Teologu Ġdid. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali, 16/09/2009.

It-Tlettax-il Ħadd matul is-Sena.  Tliet minuti ma' Patri Marcello Ghirlando ofm. vidjo.

Il-ħajja hija don għall-oħrajn. Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tat-Tberik tat-Tarbija fil-Ġuf. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 26/06/2021.

 AĦBARIJIET  Messaġġ tal-Caritas għall-Jum Dinji kontra l-abbuż tad-droga. 26/06/2021.

Jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien.  Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-ewwel jum dinji tan-nanniet u l-anzjani. Ċelebrat fil-25 ta' Lulju 2021.

Rabanu Mawru. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 03/06/2009.

Tgħid lil ħadd. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-Tnax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 25/06/2021.

Salvazzjoni: It-Testment il-Ġdid. Paġna oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras.

Ambroġ Autpert. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 22/04/2009.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tat-Twelid ta’ San Ġwann Battista. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/06/2021.

Il-fqar issibuhom dejjem magħkom. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Ħames Jum Dinji tal-Fqar. 2021.

Ġwanni l-Battista jgħin il-missirijiet jiskopru mill-ġdid il-paternità tagħhom. L-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-vġili tas-solennità tat-Twelid ta’ San Ġwann Battista. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 23/06/2021.

Introduzzjoni għall-Ittra lill-Galatin. L-Ewwel Katekeżi mill-Papa Franġisku dwar l-Ittra lill-Galatin. Udjenza Ġenerali. 23/06/2021.

Riflessjoni tal-Papa Benedittu XVI fuq bosta qaddisin.  Udjenza Ġenerali. 20/08/2008.

Stedina biex qalbna tfur bit-tama. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Pontifikal Solenni fil-Festa tas-Sejħa tal-Madonna Ta’ Pinu. Santwarju Ta’ Pinu, Għarb. 22/06/2021.

Fidi li nistqarruha bla biża’. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’quddiesa bil-preżentazzjoni ta’ tfal. Knisja ta' San Ġorġ, Qormi. 22/06/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa tas-Sejħa tal-Madonna Ta’ Pinu. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 22/06/2021.

 AĦBARIJIET  Il-Papa ser jagħti Indulġenzi Plenarji fil-Jum Dinji tan-Nanniet u l-Anzjani.

Salvazzjoni: It-Testment il-Qadim. Paġna oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras.

Boezju u Kassjodoru. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. 12/03/2008.

 AĦBARIJIET  Il-Knisja ta’ San Ġużepp f'Beirut terġa' tiftaħ wara l-isplużjoni tal-2020.

Psewdo-Djonisju l-Arjopagita. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. 14/05/2008.

Bejn ġudizzju u ġudizzju. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-Tnax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 21/06/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-12-il Ħadd matul is-Sena.  Pjazza San Pietru. 20/06/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa tal-Qalb ta’ Ġesù. Knisja tal-Qalb ta’ Ġesù, Nadur. 20/06/2021.

Magħna fil-maltemp tal-ħajja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-12-il Ħadd matul is-sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 20/06/2021.

Omelija mill-Kardinal Mario Grech fl-Anniversarju tal-Inkurunazzjoni tal-Kwadru tal-Madonna Ta’ Pinu. Santwarju Ta’ Pinu, Għarb. 20/06/2021.

Kif għandha tkun l-imħabba ta’ kull missier? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-12-il Ħadd matul is-sena. Kappella ta’ Santa Ubaldeska, Raħal Ġdid. 20/06/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fit-12-il Ħadd matul is-sena. Istitut tal-Familja, Victoria. 20/06/2021.

Ewsebju ta' Ċesarija. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. 13/06/2007.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fl-Ordinazzjoni Djakonali. Katidral tal-Assunta, Victoria. 18/06/2021.

Ir-Randan: rebbiegħa tal-ispirtu. Katekeżi tal-Papa Pawlu VI. 01/02/1978.

Impenn sfieq għall-ġid soċjali. Katekeżi tal-Papa Pawlu VI. 01/02/1978.

Tertulljanu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 30/05/2007.

Teżor li ma jintemmx. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-Ħdax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/06/2021.

Oriġene ta’ Lixandra. II: It-tagħlim. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 02/05/2007.

Messaġġ mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fl-għeluq tal-Aġġornament tal-Kleru. 16/06/2021.

Oriġene ta’ Lixandra. I: Ħajtu u kitbietu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar personaġġi kbar tal-Knisja tal-qedem. 25/04/2007.

It-talba saċerdotali ta’ Ġesù. It-38 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 16/06/2021.

Klement ta' Lixandra. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar personalitajiet kbar tal-Knisja tal-qedem. 18/04/2007,

Diskors tal-Papa Franġisku waqt laqgħa mal-parteċipanti tal-Uffiċċju Kateketiku Nazzjonali Taljan. 30/01/2021.

Ġid lil kulħadd, deni lil ħadd. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-Ħdax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/06/2021.

Kriżi ta’ umanità u ta’ fidi? Messaġġ mingħand l-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Aġġornament tal-Kleru. 14/06/2021.

Inkissru ċ-ċirku tal-mibegħda. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-Ħdax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/06/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa ta’ Sant’Antnin ta’ Padova. Knisja tal-Patrijiet, Għajnsielem. 13/06/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-11-il Ħadd matul is-sena. Pjazza San Pietru. 13/06/2021.

Il-valur tal-ordinarju. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-11-il Ħadd matul is-sena. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 13/06/2021.

Nitgħallmu nistennew liż-żerriegħa tikber. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-11-il Ħadd matul is-sena fil-Kappella ta’ Santa Ubaldeska, Raħal Ġdid. 13/06/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-11-il Ħadd matul is-sena. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, il-Belt Victoria. 13/06/2021.

Il-viżjoni teoloġika tal-Ittri Pastorali. Id-19-il katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. 28/01/2009.

L-attakki tal-ħażen niġġildulhom bit-tajjeb. Katekeżi tal-Papa Pawlu VI fl-Udjenza Ġenerali. 25/01/1978.

Il-viżjoni teoloġika tal-Ittri lill-Kolossin u lill-Efesin. It-18-il katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. 14/01/2009.

Il-qima spiritwali. Is-17-il katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. 07/01/2009.

Is-Seba’ xeni tal-imħabba. Riflessjoni mill-Isqof Anton Teuma fl-Adorazzjoni tal-Kleru tal-Qalb ta’ Ġesù. Santwarju tal-Qalb ta’ Ġesu’, Fontana. 11/06/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fis-Solennità tal-Qalb ta’ Ġesù. Santwarju tal-Qalb ta’ Ġesu’, Fontana. 11/06/2021.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità tal-Qalb ta’ Ġesù. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 11/06/2021.

Ir-rwol tas-sagramenti. Is-16-il katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. 10/12/2008.

Jikber fil-moħbi. Ħsieb vidjo minn P. Hayden ofm cap dwar l-Evanġelju tal-ħdax-il Ħadd, Sena B.

Aktar posters bi ħsieb mill-Evanġelju tal-Ħadd.  Il-ħdax-il Ħadd matul is-Sena B.

Adam u Kristu: mid-dnub (oriġinali) għal-libertà. Il-15-il katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. 03/12/2008.

Diskors tal-Papa Franġisku lis-Seminaristi ta' Ancona. 10/06/2021.

Att ta konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta' Ġesù.

Inpoġġu l-għeruq tagħna fl-imħabba. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù. Kappella ta’ San Vinċenz De Paul. 11/06/2021.

Malta u Għawdex f'kuruna ta' rużarju madwar id-dinja kollha mill-Kalkara, minn Ta' Pinu u minn Ħad-Dingli. 11/06/2021.

Il-vokazzjoni tal-familja. It-tielet sussidju għas-Sena Familja Amoris Laetitia 2021-2022,

Id-duttrina tal-ġustifikazzjoni: mill-fidi għall-opri. L-14-il katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. 26/11/2008.

Se nħallu r-rabja titkibna? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tal-Għaxar Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 10/06/2021.

Id-duttrina tal-ġustifikazzjoni: mill-opri għall-fidi. It-13-il katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. 19/11/2008.

Nipperseveraw fl-imħabba. Is-37 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar fuq it-talb. Udjenza Ġenerali. 09/06/2021.

Il-Papa Franġisku jikkundanna l-Mafja. 07/06/2021.

Eskatoloġija: l-istennija tal-Parusija. It-12-il katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. 12/11/2008.

L-importanza tal-Kristoloġija: id-deċiżività tal-Qawmien. Il-11-il katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. 05/11/2008.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Quddiesa tat-Tlieta tal-Għaxar Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/06/2021.

Omelija mill-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm ta' Kristu. Bażilika ta' San Pietru. 06/06/2021.

Mill-Papa Pawlu VI. L-ewwel tliet katekeżi  waqt l-Udjenzi Ġenerali ta' Jannar 1978.

Ferħ li jibqa'. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-Għaxar Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/06/2021.

In-niket tal-Papa Franġisku għas-sejba fi skola Kanadiża. Angelus. 06/06/2021.

L-Afrika teħtieġ il-paċi. Il-Papa jitlob għall-Burkina Faso. Angelus. 06/06/2021.

Talba uffiċjali għall-X Laqgħa Dinjija tal-Familji, 22-26 ta’ Ġunju 2022.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Pjazza San Pietru. 06/06/2021.

San Pawl. L-importanza tal-Kristoloġija: it-teoloġija tas-Salib. L-10 katekeżi mill-Papa Benedittu XVI. 29/10/2008.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 06/06/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tal-Griżma tal-Isqof fil-Parroċċa ta’ San Pietru u San Pawl, Nadur. 06/06/2021.

L-Ewkaristija: L-ikel u x-xorb tar-ruħ. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Katidral ta’ San Pawl, Mdina.06/06/2021.

Aktar omeliji mill-Papa Ġwanni Pawlu II. Jannar 1981.

L-importanza tal-Kristoloġija: preeżistenza u inkarnazzjoni. Id-9 katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. 22/10/2008.

Id-dimensjoni ekkleżjoloġika tal-ħsieb ta’ Pawlu. It-9 katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar l-Appostlu Pawlu. 15/10/2008.

Il-periklu li ningħalqu fina nfusna. Diskors tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-laqgħa, L-istat tan-nazzjon. Palazz Verdala, il-Buskett. 04/06/2021.

San Pawl. Ir-relazzjoni ma' Ġesù storiku. Is-7 katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar l-Appostlu Pawlu. 08/10/2008.

Iħobb jistaqsi. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa fid-Disa’ Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/05/2021.

Ninfetħu għall-oħrajn. Sintesi Nru 6 dwar l-Enċiklika Fratelli tutti tal-Papa Franġisku.

Katekeżi tal-Papa Franġisku fuq it-talb. Ġesù, mudell u ruħ ta’ kull talba. Udjenza Ġenerali. 02/06/2021.

Il-“Konċilju” ta’ Ġerusalemm u l-inċident ta’ Antjokja. Is-6 katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. 01/10/2008.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, l-Erbgħa tad-Disa’ Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 02/05/2021.

Diskors tall-Papa Pawlu VI fl-aħħar laqgħa pubblika tal-Konċilju Vatikan II. 07/12/1965.

Pawlu, it-Tnax u l-Knisja pre-Pawlina, Il-5 katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar l-Appostlu Pawlu. 24/09/2008.

Ittra tal-Papa Franġisku lil Enzo Bianchi. 09/02/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, it-Tlieta tad-Disa’ Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 01/06/2021.

Il-barrani fit-triq. Il-ġlieda kontra l-indifferenza. Sintesi Nru 5 dwar l-Enċiklika Fratelli tutti tal-Papa Franġisku.

Flimkien ta' Ġunju 2021. Magażin publikat mill-Kulleġġ tal-Kappillani.

Ċelebrazzjonijiet li ser jitmexxew mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Ġunju 2021.

Il-Fehma tal-Papa għall-Ġunju 2021. Nitolbu għaż-żgħażagħ li qed iħejju ruħhom għaż-żwieġ bl-għajnuna tal-komunità Nisranija.

 

Mejju 2021

Il-Papa Franġisku stieden lill-Mexxejja Nsara tal-Libanu biex jiltaqgħu miegħu fil-Vatikan. 31/05/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-professjoni temporanja ta’ Lorna Cassar mal‑Qaddejja taċ‑Ċenaklu. Kappella tad‑Dar tal‑Kleru, Birkirkara. 31/05/2021.

Il-kunċett Pawlin tal-Appostolat. Ir-4 katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar l-Appostli Pawlu. 10/09/2008.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa taż-Żjara tal-Imqaddsa Verġni Marija. Kappella tal-Kurja, Floriana. 31/05/2021.

Hekk sewwa? Sensiela ta' programm awdjo dwar il-morali u l-etika nisranija minn Dun George Frendo u Antoine Vassallo.

It-Trinità: viżjoni għal ħajjitna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 30/05/2021.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna dwar għajnuna lin-nisa li jinsabu f'diffikulta. 30/05/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tat-Trinità Qaddisa. Pjazza San Pietru. 30/05/2021.

Il-konverżjoni ta' San Pawl. It-3 katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar l-Appostlu Pawlu. 03/09/2008.

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fil-festa tan-Nawfraġju ta’ San Pawl fil-Munxar. 30/05/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tat-Trinita’ Qaddisa . Kappella tal-Madonna tal-Mirakli, Ħal Lija. 30/05/2021.

The seamless garment of life. An article by Auxiliary Bishop Joseph Galea-Curmi. Sunday Times of Malta. 30/05/2021.

Il-ħajja ta' San Pawl qabel u wara Damasku. It-2 katekeżi tal-Papa Bednedittu XVI dwar l-Appostlu Pawl. 27/08/2008.

San Pawl. L-ambjent reliġjuż-kulturali. L-1 katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. 02/07/2008.

Fiduċja f'Alla. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Mons. Galea Curmi fil-Quddiesa tal-Ġimgħa tat-Tmien Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/05/2021.

Intervista lill-Isqof Anton Teuma fuq TVM. 27/05/2021.

Profeta. Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku mill-Biblista Dun Pawl Sciberas.

In-nisa għall-qadi tal-Vanġelu. 14/02/2007,

Akwila u Prixxilla. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. 07/02/2007.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Quddiesa tal-Ħamis tat-Tmien Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/05/2021.

Barnaba, Silvanu u Apollu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. 31/01/2007.

Stiefnu, i-protomartri. Katekeżi tal-Papa Beneditu XVI. 10/01/2007.

It-talb u ċ-ċertezza li aħna mismugha. Il-35 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 26/05/2021.

Omelija f’Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-edukaturi u l-għalliema. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb, Għawdex. 25/05/2021.

Timotju u Titu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar dawn iż-żewġ kollaboraturi tal-Appostlu Pawlu. 13/12/2006.

Pawlu. Il-ħajja fil-Knisja. Ir-raba' katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar l-Appostli. 22/11/2006.

Pawlu. L-Ispirtu fi qlubna. It-tielet katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. 15/11/2006.

Pawlu. Iċ-ċentralità ta' Ġesù Kristu.  It-tieni katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar l-Appostlu Pawlu. 08/11/2006.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa ta’ Marija Omm u Xbieha tal-Knisja. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/05/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’għeluq it-800 sena mill-mewt ta’ San Duminku. Knisja ta’ San Duminku u l-Verġni Mbierka, ir-Rabat. 24/05/2021.

Lectio Divina fis-Solennitá ta' Għid il-Ħamsin mill-Isqof Anton Teuma. 23/05/2021.

Il-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli f'Għid il-Ħamsin. Pjazza San Pietru. 23/05/2021.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 23/05/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Għid il-Ħamsin. Bażilika ta' San Pietru. 23/05/2021.

Il-Papa Franġisku jirrakonta miraklu li ra huwa stess meta kien Isqof fl-Arġentina.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 23/05/2021.

Omelija fis-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin mill-Isqof Anton Teuma. Katidral tal-Assunta, Victoria. 23/05/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tal-Vġili ta’ Għid il-Ħamsin. Rotunda Arċipretali ta’ San Ġwann il-Battista, Xewkija. 22/05/2021.

Sinodu tal-Isqfijiet, djoċesan, kontinentali u universali.  Il-Kardinal Mario Grech jħabbar Sinodu tal-Isqfijiet deċentralizzat. 22/05/2021.

Pawlu ta' Tarsu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI fis-sensiela tiegħu dwar l-Appostli. 25/10/2006.

Għid il-Ħamsin. Tliet minuti mal-Patri.  Minn P. Marcello Ghirlando ofm 22/05/2021.

Ġuda l-Iskarjota u Mattija. Katekeżi oħra tal-Papa Benedittu fis-sensiela tiegħu dwar l-Appostli, 18/10/2006

Omelija mill-tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi il-Ġimgħa tas-Seba’ Ġimgħa tal-Għid. Kappella tas-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù. 21/05/2021.

Xmun il-Kanani u Ġuda Taddew. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. 11/10/2006.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tat-Tberik taż-Żjut 2021. Katidral tal-Assunta, Victoria. 20/05/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tifkira ta' San Bernardinu ta' Siena. Kappella tas-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù. 20/05/2021.

Bartilmew. Katekeżi oħra tal-Papa Benedittu XVI fis-sensiela tiegħu dwar l-Appostli. Udjenza Ġenerali. 04/10/2006.

Distrazzjonijiet, nixfa, għażż. Katekeżi numru 34 tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 19/05/2021.

Sintesi tal-Enċiklika Fratelli tutti. Franġisku: il-kuntest u t-teoloġija tiegħu. It-tieni vidjo minn Daniel Borg.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-quddiesa fl‑ewwel Tlieta ta’ San Duminku. Knisja tal‑Lunzjata, Birgu. 18/05/2021.

Tumas, it-tewmi.  Katekeżi mill-Papa Benedittu XVI dwar l-Appostlu Tumas. 27/09/2006.

Messaġġ fil-bidu tal-Live-in tal-Kappillani mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi. 18/05/2021.

Sintesi tal-Enċiklika tal-Papa Franġisku, Fratelli tutti.  In-novità ta' Franġisku. L-ewwel f'sensiela ta' vidjos qosra minn Daniel Borg.

Filippu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI fis-sensiela tiegħu dwar l-Appostli. 06/09/2006.

Waħdi m'inhiex. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tnejn tas-Seba' Ġimgħa tal-Għid. Kappella tas-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù. 17/05/2021.

Mattew.  Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI fis-sensiela tiegħu dwar l-Appostli. 30/08/2006.

Il-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fis-Solennità tat-Tlugħ il-Mulej fis-Sema. Pjazza San Pietru. 16/05/2021.

Jimliena bit-tama. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennita’ tat-Tlugħ fis-Sema tal-Mulej. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 16/05/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tat-Tlugħ il-Mulej fis-Sema. Bażilika ta' San Pietru. 16/05/2021.

Aħna ħaġa waħda ma' Ġesù. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tat-Tlugħ il-Mulej fis-Sema. Kappella tal-Madonna tal-Mirakli, Ħal Lija. 16/05/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fis-Solennità tat-Tlugħ il-Mulej fis-Sema. Katidral tal-Assunta, Victoria. 16/05/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-ordinazzjoni ta’ żewġ djakni ġodda. Santwarju Madonna tal-Grazzja, Żabbar. 15/05/2021.

Jekk il-familji ma jkunux iċ-ċentru tal-preżent, m'hemmx futur. Diskors tal-Papa Franġisku fil-ftuħ tal-Istati Ġenerali tan-Natalità. 14/05/2021.

Ġwanni, il-veġġent ta' Patmos. Katekeżi oħra tal-Papa Benedittu XVI fis-sensiela dwar l-Appostli. 23/08/2006.

Ġwanni, it-teologu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI fis-sensiela dwar l-Appostli. 09/08/2006.

Mattia, don ta' Alla. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tal-Festa ta’ San Mattija Appostlu. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/05/2021.

Messaġġ mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Velja ta’ talb bi tħejjija għall-ordinazzjoni djakonali. Bażilika Minuri ta’ San Pawl, ir-Rabat. 13/05/2021.

Ġwanni, bin Żebedew.  Katekeżi oħra tal-Papa Benedittu XVI dwar l-Appostli. Udjenza Ġenerali. 05/07/2006.

Il-ġuf huwa post għażiż u qaddis. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa tal-Ħamis tas-Sitt Ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/05/2021.

Il-Ministeru tal-Katekista. Antiquum Ministerium. Motu Proprju tal-Papa Franġisku għat-twaqqif tal-Ministeru tal-Katekista. 10/05/2021.

It-taqbida tat-talb. it-33 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 12/05/2021.

Ġakbu, iż-żgħir.  Katekeżi oħra tal-Papa Benedittu XVI fis-sensiela dwar l-Appostli. 26/06/2006.

Min jobgħod lill-bniedem, jobgħod lil Alla. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tas-Sitt Ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 11/05/2021.

Il-Familja fid-dawl tal-Kelma ta' Alla. Sussidju Nru 2, Sena Familja.

Tagħlim sabiħ mhux okkażjonijiet ta' vizzju. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa ta’ San Ġorġ Preca. Dar Ġenerali tal-MUSEUM, Blata l-Bajda. 10/05/2021.

Il-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fis-Sitt Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru. 09/05/2021.

L-isbaħ u l-aħjar. Omelija tas-Sitt Ħadd tal-Għid mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 09/05/2021.

Il-qalb ta' omm u l-qalb ta' Alla. Omelija tas-Sitt Ħadd tal-Għid mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Dar Ġesu Nazzarenu, Żejtun. 09/05/2021.

Omelija tas-Sitt Ħadd tal-Għid mill-Isqof Anton Teuma. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, il-Belt Victoria. 09/05/2021.

Pietru, il-blata li fuqha Kristu waqqaf il-Knisja. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI fis-sensiela dwar l-Appostli. 07/06/2006.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Ordinazzjoni ta’ erba’ Saċerdoti ġodda. Bażilika Minuri ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid. 08/05/2021.

Pietru, l-appostlu. Katekeżi oħra tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 24/05/2006.

Għażilna Hu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tal-Ġimgħa tal-Ħames Ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/06/2021.

Messaġġ tal-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi waqt il-Velja ta’ Talb għas-Saċerdoti l-ġodda. Quddiem il-Knisja tal-Kapuċċini, Kalkara. 06/05/2021.

Storja ta' Ruħ. Santa Tereża ta' Lisieux. Intervista ma' Patri Juan De Bono ocd.

Pietru, s-sajjied. Katekeżi oħra tal-Papa Benedittu XVI dwar l-Appostli. 17/05/2006.

It-talb kontemplattiv.  It-32 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 05/05/2021.

Is-Suċċessjoni appostolika. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 10/05/2006.

Is-sliem li ma joħodulna ħadd. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa tal-Erbgħa tar-Raba’ Ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/05/2021.

Ejja u ara. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tat-Tnejn tal-Ħames Ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/05/2021.

Seba' invokazzjonijiet ġodda fil-Litanija ta' San Ġużepp. 02/05/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa parrokkjali ta’ San Ġużepp. Bażilika ta’ Marija Bambina, ix-Xagħra. 02/05/2021.

Dizzjunarju Bibliku. Dun Pawl Sciberras dwar il-kelma, Ilma, fil-Bibbja.

Il-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fil-Ħames Ħadd tal-Għid. 02/05/2021.

Rabta qawwija. Omelija mill-Isqof Joe Galea Curmi fil-Ħames Ħadd tal-Għid. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 02/05/2021.

Mulej tħallini qatt ninfired minnek! Omelija tal-Ħames Ħadd tal-Għid mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Kappella tal-Madonna tal-Mirakli, Lija. 02/05/2021.ż

Omelija tal-Ħames Ħadd tal-Għid mill-Isqof Anton Teuma. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 02/05/2021.

Talba tal-Papa Franġisku lill-Ispirtu s-Santu. Waqt laqgħa ma' gruppi tal-Moviment Kariżmatiku, 01/06/2014.

L-Ispirtu s-Santu: Skont Ġesù - Il-Frottijiet - Ir-Rigali - Ħabib fil-MIxja. Vidjos.

Par idejn bieżla. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Quddiesa tat-Tifkira ta’ San Ġużepp Ħaddiem. Parroċċa ta’ San Ġużepp Ħaddiem, B’Kara. 01/05/2021.

Il-Fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul Mejju 2021. Għal dawk li jmexxu l-finanzi. 01/05/2021.

Ċelebrazzjonijiet li ser imexxi l-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Mejju 2021.

 

April 2021

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Membri tal-Kunsill Nazzjonali tal-Azzjoni Kattolika Taljana. 30/04/2021.

Lid-dinja noffrulha l-Ġesú. melija tal-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tal-Ordinazzjoni Presbiterali. Rotunda Arċipretali ta’ San Ġwann il-Battista, Xewkija. 30/04/2021.

It-Tradizzjoni Appostolika. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. 03/05/2006.

Ordinazzjoni ta' erba' sacerdoti ġodda mill-Arċisqof Charles J. Scicluna.

Il-meditazzjoni.  Il-31 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 28/04/2021.

Il-komunjoni fiż-żmien: it-Tradizzjoni. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. 26/04/2006.

Is-servizz tal-komunjoni. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. 05/04/2006.

Novena bi tħejjija għal Għid il-Ħamsin. Fis-sena tal-pandemija 2021.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Ġurnata Missjunarja 2021. Ma nistgħux ma nitkellmux fuq dak li rajna u smajna. 06/01/2021.

Id-don tal-komunjoni. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. 29/03/2006.

Il-bieb li jagħti għall-ħajja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tat-Tnejn tar-Raba’ Ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/04/2021.

Fiduċja, tiġdid, qadi. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-350 sena mill-kanonizzazzjoni ta' San Gejtanu. Knisja Arċipretali San Gejtanu, Ħamrun. 25/04/2021.

L-Appostli, xhieda u mibgħuta ta’ Kristu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar l-Appostli. 22/03/2006.

Iħaddanna miegħu u jmexxina b’għożża. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fir-Raba’ Ħadd tal-Għid. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 25/04/2021.

Il-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fir-Raba' Ħadd tal-Għid u Ħadd ir-Ragħaj it-Tajjeb. Pjazza San Pietru. 25/04/2021.

Il-libertà tassew hi ta' min jagħżel it-tajjeb. Omelija tal-Arcisqof Charles J. Scicluna lill-Scouts u Girl Guides. Seminarju. Tal-Virtù, Rabat. 25/04/2021.

Omelija mill-Papa Franġisku fl-Ordinazzjoni Presbiterali. Ir-Raba' Ħadd tal-Għid. Bażilika ta' San Pietru.25/04/2021.

Matul Mejju, maratona dinjija tat-talba tar-Rużarju għal tmiem il-pandemija. Ta' Pinu fost it-30 Santwarju Marjan. 25/04/2021.

Taqtax qalbek. Tgħallem afda fil-ħniena ta' Alla. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fir-Raba’ Ħadd tal-Għid u Jum il-Vokazzjonijiet. Seminarju tal-Arċisqof, tal-Virtù, Rabat. 25/04/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fir-Raba’ Ħadd tal-Għid u Jum il-Vokazzjonijiet. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 25/04/2021.

Tliet minuti mal-Patri. Riflessjoni ta' Patri Marcello Ghirlando dwar l-Evanġelju tar-Raba' Ħadd tal-Għid. 24/04/2021.

L-omeliji tal-Papa Ġwanni Pawlu II fir-Republika Tedeska. Novembru 1980.

Jum ta' talb għall-vokazzjonijiet. Mfakkar fir-Raba Ħadd tal-Għid, 25 ta' April 2021.

Pontifikal mill-Isqof Anton Teuma fis-Solennità liturġika ta’ San Ġorġ. Bażilika ta’ San Ġorġ, Victoria. 23/04/2021.

Il-Papa jżur il-foqra huma hu jirċievu l-vaċċin tal-Covid-19. 23/04/2021.

Preżenza reali, ikel essenzjali, ħajja ta' dejjem. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tal-Ġimgħa tat-Tielet Ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/04/2021.

L-ewwel Jum Dinji għan-Nanniet u l-Anzjani se jiġi ċċelebrat il-Ħadd 25 ta’ Lulju 2021.

Il-fidi fil-qawmien għall-ħajja. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa tal-Ħamis tat-Tielet Ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/04/2021.

It-talb bil-fomm. It-30 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 21/04/2021.

Il-Papa Benedittu XVI dwar San Franġisk ta' Assisi. Udjenza Ġenerali. 27/01/2021.

Ġesù: il-ħobż li jtaffu l-ġuħ tal-umanità. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa tat-Tlieta tat-Tielet Ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/04/2021.

Politika mħawwla fil-poplu. Vidjo messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Konferenza Internazzjonali organizzata miċ-Ċentru tat-Teoloġija u Komunità. 15/04/2021.

L-Ewkaristija tagħtina l-qawwa u enerġija biex ngħixu l-patt taż-żwieġ. AL 318.

Jisimgħu mhux dak li jridu, imma li għandhom bżonn. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tat-Tnejn tat-Tielet Ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/04/2021.

Il-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fit-Tielet Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru. 18/04/2021.

Mill-biża’ għall-ferħ. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tielet Ħadd tal-Għid. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 18/04/2021.

Lura fil-knejjes biex niċċelebraw l-Ewkaristija. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tielet Ħadd tal-Għi