laikos.org

Sit Uffiċjali tas-Segretarjat għal-Lajċi, Malta.

Sehemna fil-Bini tas-Soċje

L-Ittra Pastorali tal-Isqfijiet għar-Randan 2014

 

Home                        Email                     Blog              

 

Il-Ħamis, 24 ta’ April 2014, 7.30pm:

Is-Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta’ Malta organizza laqgħa ta’ diskussjoni bit-tema, “L-Ittra Pastorali tal-Isqfijiet għal żmien ir-Randan: Sehmna fil-Bini tas-Soċjetà”. Il-laqgħa saret fil-Katekumenju tal-Mosta u fiha ħadu sehem l-Onorevoli Membri Parlamentari Carmelo Abela, David Agius, Charlo Bonnici u Luciano Busutill, flimkien mas-Saċerdot ir-Reverendu Dun Joe Galea Curmi.  Fi tmiem il-laqgħa kien hemm ħin qasir għall-interventi minn dawk preżenti.  Il-laqgħa tmexxiet Sinjuri Matteos Galea u Benjamin Camilleri.

Ara l-Ittra Pastorali tal-Isqfiiet Maltin

Il-filmat huwa produzjoni tal-Media Centre, Blata l-Bajda.