Laikos

 

 

Il-Madonna Ta' Pinu

ĠRAJJET TA' PINU RRAKUNTATA MINN MIN DAMMHA

Produzzjoni u Preżentazzjoni minn Francesco Pio Attard

 

1. Il-Bidu. 1545 - 1623. Jirrakonta Pinu Gauci.

2. Il-Kwadru. 1545 - 1623. Jirrakonta Pinu Gauci.

3. Grazzji u Disgrazzji. 1623 - 1658. Jirrakonta Dumink Muscat.

4. Mibnija mill-Ġdid. 1658 - 1693. Tirrakonta Elena Gourgion.

5. Kellmitni l-Madonna. 1693 - 1883. Tirrakonta Karmni Grima.

6. Ommi fieqet. Miraklu!  1883 - 1922. Jirrakonta Franġisk Portelli.

7. Madonna, ibqa' Magħna. 1922 - 1967. Jirrakonta Frenċ Mercieca.

 

RIFLESSJONIJIET DWAR IL-MADONNA TA' PINU

1. Min hi Marija? Riflessjoni minn Fr Samuel Grech.

2. L-Assunzjoni ta' Marija. Fr Gerald Buhagiar.

3. L-Esperjenza tal-Madonna Ta' Pinu u l-Esperjenza tas-Santwarju. Fr Domnic Sultana.

 

FILMAT

1. Is-Sejħa tal-Madonna Ta’ Pinu lil Karmni Grima u Franġisk Portelli fl-1883.

2. Karmni Grima. Leħen mill-Kwadru.