LAIKOS.org

Segretarjat għal-Lajċi, Malta.

 

2

"Stagħġib li jwassal dejjem għall-kontemplazzjoni, l-adorazzjoni u l-memorja."

 

QUDDIESA, PURĊISSJONI GĦAL SANTA MARIA MAGGIORE

U BARKA EWKARISTIKA

FIS-SOLENNITÀ TAL-ĠISEM U D-DEMM IMQADDSA TA’ KRISTU

OMELIJA TAL-QDUSIJA TIEGĦU FRANĠISKU

Pjazza San Ġwann Lateran

Il-Ħamis 4 ta’ Ġunju 2015

Ara aktar riżorsi minn jew dwar il-Papa Franġisku.

Sit Uffiċjali tas-Segretarjat għal-Lajċi - Malta                                                                                                                                                         http://www.laikos.org