L

A

I

K

0

S

 

VELJA TA’ TALB MAŻ-ŻGĦAŻAGĦ TALJANI

Circo Massimo

Is-Sibt 11 ta’ Awwissu 2018

RIFLESSJONI TAL-GĦELUQ MILL-QDUSIJA TIEGĦU L-PAPA