L

A

I

K

0

S

 

SOLENNITÀ TA’ SAN PIETRU U SAN PAWL

IL-PAPA FRANĠISKU

ANGELUS

Pjazza San Pietru
Il-Ġimgħa, 29 ta’ Ġunju, 2018