L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

Home   Kuntatt  

2

Min hu l-“konfessur tajjeb”? 

Kif tkun konfessur tajjeb?

Diskors tal-Qdusija tiegħu Papa Franġisku

lil dawk li ħadu sehem fit-XXVIII kors organizzat

mill-Penitenzerija Appostolika

Awla Pawlu  VI

Il-Ġimgħa 17 ta’ Marzu, 2017

It-test kollu f'format għall-istampa