L

A

I

K

0

S

 

SOLENNITÀ TA’ MARIJA SANTISSMA OMM ALLA
IT-LII JUM DINJI TAL-PAĊI

IL-PAPA FRANĠISKU

ANGELUS

Pjazza San Pietru
It-Tlieta ,1 ta’ Jannar, 2019