L

A

I

K

0

S

Il-Kelma tal-Isqof ta' Għawdex Monsinjur Mario Grech  ...