LAIKOS.org

Segretarjat għal-Lajċi, Malta.

 

2

"Min kien Pawlu?  Nistaqsu fuq kollox: Min hu Pawlu? 

X’qed jgħidli lili?"

 

ĊELEBRAZZJONI TA’ L-EWWEL GĦASAR

TAS-SOLENNITÀ TA’ L-APPOSTLI SAN PIETRU U SAN PAWL

FL-OKKAŻJONI TAL-FTUĦ TAS-SENA PAWLINA

OMELIJA TAL-QDUSIJA TIEGĦU BENEDITTU XVI

Bażilika ta’ San Paolo fuori le Mura

Is-Sibt 28 ta’ Ġunju 2008

Ara aktar riżorsi minn jew dwar il-Papa Franġisku.

Sit Uffiċjali tas-Segretarjat għal-Lajċi - Malta                                                                                                                                                         http://www.laikos.org      

 Link