L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

Home  

Ikkuntattjana

 

SYNTAGMA

Fuljett maħruġ mill-Monasteru San Pietru fl-Imdina.

  Ħarġa 38, April - Ġunju 2016. Ħmistax-il Sena Beata - 9 ta' Mejju 2001.

  Ħarga 37, Jannar - Marzu 2016 - Kappillan ġdid fil-Monasteru ta' San Pietru, Mdina.

  Ħarġa 36, Ottubru - Diċembru 2015 - San Benedittu, il-Papa Franġisku u l-Enċiklika Laudato Si'.

  Ħarġa 35. Lulju – Settembru 2015 - Il-Ġublew Straordinarju tal-Ħniena.

  Ħarġa 34. April – Ġunju 2015 - Tifsira tal-Bidu Pastorali tal-Arċisqof il-Ġdid.

  Ħarġa 33. Jannar – Marzu 2015 - Sena tal-Ħajja Konsagrata - Diċembru 2014/2016.

  Ħarġa 32. Ottubru – Diċembru 2014 - San Benedittu 50 Sena Patrun Ewlieni tal-Ewropa.

  Ħarġa 28. Ottubru – Diċembru 2013 - Għeluq is-Sena tal-Fidi.

  Ħarġa 27. Ottubru – Lulju – Settembru 2013 - Il-Ħajja Reliġjuża skont il-Papa Franġisku.

  Ħarġa 24. Ottubru – Diċembru 2012 - L-Attwalita' tal-Ideja Benedittina tal-Bniedem.

  Ħarġa 22. Ottubru – April - Lulju 2012 - Hildegard von Bingen OSB - Qaddisa u Duttur.

Aktar kitbiet dwar l-istess suġġett.

  L-attwalità tal-idea Benedittina tal-bniedem.

  Fis-skiet atl-Monasteru Benedittin u fil-ħemda tal-Imdina. Nitolbu bil-kant.