L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

Home   Kuntatt  

2

L-Ispirtu s-Santu jxerred il-qdusija kullimkien

fil-poplu qaddis u fidil ta’ Alla

 

SOLENNITÁ TAL-PENTEKOSTE

IL-PAPA FRANĠISKU

REGINA COELI

Pjazza San Pietru
Il-
Ħadd, 20 ta’ Mejju, 2018

It-test kollu f'format għall-istampa