Laikos

Litanija ta' Rikonċiljazjoni

 

Talba miktuba fil-Katidral ta’ Coventry, l-Ingilterra, tmintax-il sena wara l-bumbardament tiegħu f’Novembru 1940

 

 

IL-LITANIJA TAR-RIKONĊILJAZZJONI

 

Il-bnedmin kollha dinbu u ċċaħħdu mill-glorja ta’ Alla. Rum 3:32

 

Il-mibegħda li tifred ġens minn ġens, razza minn razza, klassi minn klassi. Missier, aħfrilna.

Ix-xenqa bla rażan tal-popli u l-ġnus li jaħtfu dak li mhuwiex tagħhom. Missier, aħfrilna.

Ir-regħba li tisfrutta xogħol idejn il-bniedem u teqred l-art. Missier, aħfrilna.

L-għira tagħna għall-ġid u l-ferħ tal-oħrajn. Missier, aħfrilna.

L-indifferenza tagħna għall-karba tal-ħabsin, tal-foqra bla saqaf fuq rashom, tar-rifuġjat. Missier, aħfrilna.

Iż-żina li tbaxxi l-ġisem ta’ rġiel, nisa u tfal. Missier, aħfrilna.

Il-kburija li twassalna biex nafdaw fina nfusna u mhux f’Alla. Missier, aħfrilna.

 

Kunu twajba ma’ xulxin, ħennu għal xulxin, aħfru lil xulxin, bħalma Alla ħafer lilkom fi Kristu. Efes 4:32

 

 

 

 

Miġjuba għall-Malti minn Francesco Pio Attard.