Novena bi tħejjija għal Għid il-Ħamsin u talb ieħor

 

JIEM TAN-NOVENA

L-Ewwel Jum.

It-Tieni Jum.

It-Tielet Jum.

Ir-Raba' Jum.

Il-Ħames Jum.

Is-Sitt Jum.

Is-Seba' Jum.

It-Tmien Jum.

Id-Disa' Jum.

Talb lill-Ispirtu s-Santu.