L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

Home  

Ikkuntattjana

 

2

Il-grazzja  ta’ Sidna Ġesù Kristu, l-imħabba t’Alla

u l-għaqda fl-Ispirtu s-Santu, tkun magħkom ilkoll

Ara l-filmat oriġinali ...

SOLENNITÀ TRINITA’ QADDISA

IL-PAPA FRANĠISKU

ANGLEUS

Pjazza San Pietru
Il-Ħadd, 11 ta’ Ġunju, 2017

IT-TEST KOLLU F'FORMAT GĦALL-ISTAMPA  ...