RIŻORSI GĦAL MATUL L-AVVENT

 

Katekeżi mill-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar l-Avvent

1. Avvent tfisser Mixja. 29/11/1978.

2. L-Avvent u r-Realtŕ tal-Bniedem. 06/12/1978.

3. Għaliex l-Avvent? Għaliex ġej Alla? 13/12/1978.

4. Il-Mulej hu fil-qrib! 20/12/1978.

Klikkja hawn ...


Il-Presepju

Admirabile Signum. Ittra appostolika tal-Papa Franġisku fuq it-tifsira u l-valur tal-presepju. 01/12/2019.

Il-Presepju hu mixja spiritwali. Messaġġi qosra f'24 poster.


Antifoni "O" għal żmien l-Avvent mis-17 sat-23 ta' Diċembru.

Il-Ħdud tal-Avvent, Riflessjonijiet minn Fr Christopher Vella sj. (2020).

Il-Ħdud tal-Avvent. Riflessjonijiet minn Fr Keith Bonnici (2020).

L-Avvent. Għar-riflessjoni dwar it-tifsira tal-Avvent, bi tħejjija għall-Milied. Kongregazzjoni Kult Divin.

L-Avvent ma' Ġużeppi. Pass pass ma' Ġużeppi matul l-Avvent.

L-Avvent ma' Marija. Ħsieb Marjan għal kull jum ta' Avvent biex ngħixu l-istennija tagħna ma' dik ta' Marija.

L-Isqfijiet Maltin dwar l-Avvent.

Ġakulatorju għall-wara t-Tqarbin fl-Avvent.

Jekk inti trid. Poeżija għall-Avvent imnebbħa mill-Kitbiet ta' San Ġwann tas-Salib.

Riflessjonijiet għal żmien l-Avvent ispirati mill-Patrijarki u l-Profeti tal-Antik Testment. Mgr A. Mizzi u Fr C. Buttigieg.

Sussidji għall-Ħdud tal-Avvent, Sena A Uffiċċju Katekeżi, Għawdex.


LECTIO DIVINA TAL-ĦDUD TAL-AVVENT minn Fr Joseph Mercieca

Il-Vanġelu tal-Ewwel Ħadd, Sena B

Il-Vanġelu tat-Tieni Ħadd. Sena B

Il-Vanġelu tat-Tielet Ħadd. Sena B

Il-Vanġelu tar-Raba' Ħadd. Sena B

 


TALB FID-DAR GĦALL-FAMILJA mid-Djoċesi ta' Għawdex. (2020)

L-Ewwel Ġimgha. Ishru.

It-Tieni Ġimgħa. Indmu.

It-Tielet Ġimgha. Ifirħu.

Ir-Raba' Ġimgħa. Araw.


NIĊĊELEBRAW FI DJARNA.  Produzzjoni Carmelite Communications (2020)

L-Ewwel Ħadd. Ishru. Mark 13:33-37. (MT)    -     (EN)

It-Tieni Ħadd. Ġejju it-triq. Mark 1:1-8. (MT)    -    (EN)

It-Tielet Ħadd. Ifirħu! Il-Mulej qorob. Ġwanni 1:6-8, 19-28.  (MT)    -    (EN)

Ir-Raba' Ħadd. Ilqgħu lil Alla tagħkom. Luqa 1:26-38. (MT)    -    (EN)

Il-Milied. Għimmanuel! Alla magħna! Mattew 1:18-25, (MT)    -    (EN)


NOVENA BI TĦEJJIJA GĦALL-MILIED

Novena b'tema vokazzjonali.

Ċelebrazzjoni tal-Kelma ta’ Alla. Mis-Segretarjat Liturġija.

Waqfiet waqt mixja fil-Presepju. Minn Ivan Farrugia.

Aktar verżjonijiet tan-Novena tal-Milied.


ĦSIEB GĦAL KULL JUM TAL-AVVENT  minn Mons. Joe Farrugia

Ħsieb għal kull jum Sena A.

Ħsieb għal kull jum Sena B.

Ħsieb għal kull jum Sena Ċ.


PREŻENTAZZJONIJIET GĦALL-ĦDUD TAL-AVVENT mis-Segretarjat għal-Liturġija

SENA "A"

L-Ewwel Ħadd.

It-Tieni Ħadd.

Tnissil bla tebgħa ta' Marija.

It-Tielet Ħadd.

Ir-Raba' Ħadd.

SENA "B"

L-Ewwel Ħadd.

It-Tieni Ħadd.

It-Tielet Ħadd.

Ir-Raba' Ħadd.


AKTAR PREŻENTAZZJONIJIET GĦALL-AVVENT minn Joe Galea

SENA B

L-Ewwel Ħadd.

It-Tieni Ħadd,

It-Tielet Ħadd.

Ir-Raba Ħadd.
 


INNIJIET GĦAL ŻMIEN L-AVVENT

L-"Ave" tan-Novena tal-Milied. 2018.

Kollok sabiħa.  Titkanta fuq Mater Jubilaei.

Kun int id-dawl.

Maranthŕ Maranathŕ ejja fostna.

Tibżax.


Marija Ikona tal-Avvent

L-AVVENT MA' MARIJA

1. Introduzzjoni

2. Riflessjoni dwar l-aspett Marjan ta’ żmien l-Avvent.

Marija Ikona tal-Avventi u tal-Magħmudija (Avvent 2007)

3. Ikoni biżantini dwar il-misteri ta’ Marija fl-Avvent

L-Ikona tal-Omm t’Alla: Sinjal (Avvent 2006)

L-Ikona tat-Tħabbira tal-Mulej (Avvent 2007)

4. Ċelebrazzjonijiet għal żmien l-Avvent

Ċelebrazzjoni tal-Mixgħela tad-Dawl fil-Familji (Avvent 2018)

Velja tal-Immakulata (Avvent 2007)

Novena Marjana tal-Milied (Avvent 2018)

Ara s-Sussidju Avvent Marjan ...


Ċelebrazzjoni fil-Familja tal-Mixgħela tax-Xemgħa tal-Avvent

Fid-dar, f’post xieraq, titħejja l-kuruna tal-Avvent: erba’ xemgħat f’forma ta’ ċirku, imżejnin b’xi weraq aħdar. Għalkemm mhux bilfors, tajjeb li dawn ix-xemgħat ikunu tlieta ta’ kulur vjola, u waħda ta’ kulur roża.

L-Avvent fil-Familja.  Test għal ċelebrazzjoni bejn il-ġenituri u l-ulied flimkien mal-membri l-oħra tad-dar.

Klikkja hawn ...

Ara verżjoni oħra ...


Riżorsi tal-Avvent għat-Tfal u Adolexxenti

Charts.

Temi għan-Novena tal-Milied.

Temi biex ikunu wżati l-Ħadd waqt il-quddiesa.

Sussiddji għal etajiet differenti: 3 - 6 snin, 7 sa 10 snin u 11 sa 14 'il sena.

Temi għas-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni għal tfal u adolexxenti.

Klikkja hawn ...