ĠIMGĦA TA' TALB GĦALL-GĦAQDA FOST L-INSARA

Mit-Tnejn 18 sat-Tnejn 25 ta Jannar 2021

"Ibqgħu fl-imħabba tiegħi u tagħmlu ħafna frott"

Kummissjoni Ekumenika Djoċesana, Kurja tal-Arċisqof, Floriana

Is-silta ta din is-sena

Jiena d-dielja, intom il-friegħi. Min jibqa fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott; għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Jekk wieħed ma jibqax fija, jintrema barra bħal fergħa, u jinxef; imbagħad, friegħi bħal dawn jiġbruhom u jixħtuhom fin-nar u jinħarqu. Jekk tibqgħu fija u kliemi jibqa fikom, itolbu kulma tridu, u jingħatalkom. Din hi l-glorja ta Missieri, li intom tagħmlu ħafna frott u tkunu dixxipli tiegħi. Kif ħabbni Missieri, hekk ħabbejtkom jiena. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Ġwanni 15:5-9

Riflessjonijiet Bibliċi. Ġimgħa ta' talb għall-għaqda bejn l-Insara 2021. Kunsill Pontifiċju għall-Għaqda bejn l-insara.

It-talb għall-għaqda bejn l-insara. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 20/01/2021.

Kelmtejn mill-President tal-Kummissjoni Ekumenika: Vaċċin biex negħlbu l-firdiet fost l-Insara.

Riflessjoni qasira għal kull ġurnata mit-18 sal-25 ta Jannar 2021.

Talbiet ta Maħfra.

Talbiet tal-Miġemgħa Nisranija.

Tagħrif dwar l-Ekumeniżmu.

 

Siti utli għal tagħrif ekumeniku ...

www.prounione.it/en/

www.atonementfriars.org/ecumenical-interfaith-dialogue/

www.christianunity.va/content/unitacristiani/en.html#page

www.monasterodibose.it/

www.maltapfi.org/course.php?c=The+search+for+Christian+unity&i=19