Kurżitajiet dwar San Ġużepp. Minn Fr Norbert Bonavia mssp. awdjo.

 

DOKUMENTI TAL-KNISJA DWAR SAN ĠUŻEPP

Patris corde. Ittra Appostolika tal-Papa Franġisku fil-150 anniversarju mid-dikjarazzjoni ta' San Ġużepp bħala Patrun tal-Knisja Universali. 08/12/2020.

Siltiet minn Patris Corde.  Miġbura u moqrija minn Dr Andrew Baldacchini MD.

Redemptoris custos. Eżortazzjoni Appostolika dwar il-persuni u l-missjoni ta' San Ġużepp fil-ħajja ta' Kristu u tal-Knisja. 15/08/1989.

Le voci. Ittra Appostolika tal-Papa Gwanni XXIII li fiha jitlob il-protezzjoni ta' San Ġużepp fuq il-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. 19/03/1961. (EN)

Quamquam pluries. Ittra Enciklika tal-Papa Ljun XIII dwar id-devozzjoni lejn San Ġużepp. 15/08/1889.

Neminem fugit. Breve Appostoliku tal-Papa Ljun XIII li permezz tagħha twaaqfet il-festa tal-Familja Mqaddsa. 14/06/1892. (EN)

Inclytum patriarcham. Breve Apposdtoliku tal-Papa Piju IX dwar iċ-ċelebrazzjoni liturġika tal-festa ta' San Ġużepp. 07/07/1871. (EN)

Quemadmodum Deus. Digriet mill-Kongregazzjoni tar-Riti, approvat mill-Papa Piju IX li jipproklama lil San Ġużepp bħala Patrun tal-Knisja Universali. 08/12/1870.

Bonum sane. Motu Proprio tal-Papa Benedittu XV dwar il-persuna u l-missjoni ta' San Ġużepp fil-ħajja ta' Kristu u tal-Knisja. 25/07/1920. (IT)

 

 

OMELIJI, DISKORSI, ETC MILL-PAPIET

Ġużeppi huwa l-għassies tal-misteru. Riflessjoni mill-Kardinal Bergoglio, illum il-Papa Frangisku, dwar San Ġużepp. 08/12/2020.

San Ġużepp edukatur li jsieħeb lil Ġesù biex jikber fl-għerf, fis-snin u fil-grazzja. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 19/03/2014.

L-istess talba għal 40 sena. Diskors tal-Papa Franġisku fil-Kapitlu tal-Oblati ta' San Ġużepp. 31/08/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku dwar San Ġużepp lill-ħaddiema tal-Avvenire u l-familji tagħhom. 01/05/2018.

Diskors tal-Papa Franġisku dwar San Ġużepp lill-familji fil-Filippini. 16/01/2015.

Diskors tal-Papa Benedittu XVI fl-Angelus tat-3 Ħadd tal-Avvent. 18/12/2005. (EN)

Omelija tal-Papa Pawlu VI ad unur ta' San Ġużepp. 19/03/1975. (EN)    (IT)

Talba tal-Papa Pawlu VI lil San Guzepp Ħaddiem. 01/05/1969. (IT)

 

OMELIJI, DISKORSI, ETC MILL-ISQFIJIET MALTIN

Kummenti tal-Isqfijiet Maltin fuq San Ġużepp. Sena Ġużeppina 2021. (vidjos)

 

Mill-Arċisqof Charles J. Scicluna

Sunett lil San Ġużepp. 23/05/2016.

Omelija fil-Knisja Parrokkjali ta' Ħal Kirkop. 12/07/2020.

Ċelebrazzjoni f'ċirkustanzi speċjali. Omelija fil-Knisja ta' Santa Marija ta' Ġesù. Rabat. 19/03/2020.

Nibqgħu soċjetà li tgħożż l-ħajja u niddefenduha anke fil-ġuf. Omelija fis-Santwarju tal-Karmnu, Valletta. 19/01/2020.

 

Mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi

A man of action. Article published in the Sunday Times of Malta. 17/01/2021.

San Ġużepp jurina kif ngħixu fi żmien ta' kriżi. Omelija fil-Knisja ta' Santa Marija ta' Ġesù, Rabat. 19/03/2020.

Ma tismax ħossu. Omelija fis-Solennità ta’ San Ġużepp. Knisja Parrokkjali ta’ San Ġużepp, Msida. 19/03/2019.

San Ġużepp Protettur tal-Ħajja. Omelija fil-Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem. 25/04/2018.

Inħallu t-tmun tad-dgħajsa tagħna f’idejn Alla. Omelija fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/12/2020.

San Ġużepp kien bniedem li joħlom. 18/12/2020.

B'qalb ta' Missier. Messaġġ fil-Flimkien ta' Jannar 2020.

 

Mill-Isqof Mario Grech

Il-mutu li jitkellem. Omelija fil-Festa titulari ta’ San Ġużepp. Santwarju parrokkjali tal-Qala. 02/08/2020.

Ħobb lil Alla skont kemm taf tħobbu. Omelija fil-festa parrokkjali ta’ San Ġużepp, Bażilika ta’ Marija Bambina, ix-Xagħra. 05/05/2019.

Meta l-lejl isir nhar. Omelija fil-festa ta' San Ġużepp. Santwarju parrokkjali tal-Qala. 19/03/2019.

Id-dritt għall-mistrieħ. Omelija fil-festa ta' San Ġużepp Ħaddie, Knisja tal-Immakulata Kunċizzjoni u San Ġużepp, il-Qala. 01/05/2017.

 

 

San Ġorġ Preca u San Ġużepp

Qima lil San Ġużepp minn San Ġorġ Preca. Il-virtù f'San Ġużepp, Episodji mill-ħajja ta' San Ġużepp. Tliet inkini lil San Ġużepp.

San Ġużepp hu mudell għalina lkoll.

Madwar San Ġużepp nhar il-festa tiegħu.

Preżentazzjoni powerpoint b'episodji dwar San Ġużepp minn San Ġorġ Preca.

 

Aktar dwar San Ġużepp

Litanija ta' San Ġużepp.

San Ġużepp tal-Papa Franġisku.

San Ġużepp u l-Milied. Kitba ta' Angelo Xuereb, 20/12/2021.

San Ġużepp tas-Saqqajja. L-ewwel kappella dedikata lill-Qaddis Malta, kienet f'Għawdex. Mons. Joseph Bezzina.

Joseph of Nazareth: A Man Worth Knowing. Public lecture at Il-Ħaġar. 13/11/2021.

Ġużeppi, il-Qaddis l-aktar maħbub ta’ San Piju ta’ Pietrelcina. Minn Fr Joe Buttiġieġ ofm cap.

Fil-ħanut ta' Ġużeppi. Play qasira għat-tfal.

San Ġużepp. Omelija minn Patri Marcello Ghirlanda fil-festa ta' San Ġuzepp. Qala, 2017.

Joseph's Song. How could it be. By Michael Card.

Diversi kitbiet oħra dwar San Ġużepp minn diversi kittieba.

Seba' invokazzjonijiet ġodda fil-Litanija ta' San Ġużepp. 02/05/2021.

O San Ġużepp. Innu. Vidjo.