SAN ĠUŻEPP

DOKUMENTI TAL-KNISJA DWAR SAN ĠUŻEPP

▪  Patris corde. Ittra Appostolika tal-Papa Franġisku fil-150 anniversarju mid-dikjarazzjoni ta' San Ġużepp bħala Patrun tal-Knisja Universali. 08/12/2020.

▪  Redemptoris custos. Eżortazzjoni Appostolika dwar il-persuni u l-missjoni ta' San Ġużepp fil-ħajja ta' Kristu u tal-Knisja. 15/08/1989.

▪  Le voci. Ittra Appostolika tal-Papa Gwanni XXIII li fiha jitlob il-protezzjoni ta' San Ġużepp fuq il-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. 19/03/1961. (EN)

▪  Quamquam pluries. Ittra Enciklika tal-Papa Ljun XIII dwar id-devozzjoni lejn San Ġużepp. 15/08/1889.

▪  Neminem fugit. Breve Appostoliku tal-Papa Ljun XIII li permezz tagħha twaaqfet il-festa tal-Familja Mqaddsa. 14/06/1892. (EN)

▪  Inclytum patriarcham. Breve Apposdtoliku tal-Papa Piju IX dwar iċ-ċelebrazzjoni liturġika tal-festa ta' San Ġużepp. 07/07/1871. (EN)

▪  Quemadmodum Deus. Digriet mill-Kongregazzjoni tar-Riti, approvat mill-Papa Piju IX li jipproklama lil San Ġużepp bħala Patrun tal-Knisja Universali. 08/12/1870.

▪  Bonum sane. Motu Proprio tal-Papa Benedittu XV dwar il-persuna u l-missjoni ta' San Ġużepp fil-ħajja ta' Kristu u tal-Knisja. 25/07/1920. (IT)

 

OMELIJI, DISKORSI, ETC MILL-PAPIET

▪  Ġużeppi huwa l-għassies tal-misteru. Riflessjoni mill-Kardinal Bergoglio, illum il-Papa Frangisku, dwar San Ġużepp. 08/12/2020.

▪  San Ġużepp edukatur li jsieħeb lil Ġesù biex jikber fl-għerf, fis-snin u fil-grazzja. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 19/03/2014.

▪  L-istess talba għal 40 sena. Diskors tal-Papa Franġisku fil-Kapitlu tal-Oblati ta' San Ġużepp. 31/08/2018.

▪  Diskors tal-Papa Franġisku dwar San Ġużepp lill-ħaddiema tal-Avvenire u l-familji tagħhom. 01/05/2018.

▪  Diskors tal-Papa Franġisku dwar San Ġużepp lill-familji fil-Filippini. 16/01/2015.

▪  Diskors tal-Papa Benedittu XVI fl-Angelus tat-3 Ħadd tal-Avvent. 18/12/2005. (EN)

▪  Omelija tal-Papa Pawlu VI ad unur ta' San Ġużepp. 19/03/1975. (EN)    (IT)

▪  Talba tal-Papa Pawlu VI lil San Guzepp Ħaddiem. 01/05/1969. (IT)

 

OMELIJI, DISKORSI, ETC MILL-ISQFIJIET MALTIN

Mill-Arċisqof Charles J. Scicluna

▪  Sunett lil San Ġużepp. 23/05/2016.

▪  Omelija fil-Knisja Parrokkjali ta' Ħal Kirkop. 12/07/2020.

▪  Ċelebrazzjoni f'ċirkustanzi speċjali. Omelija fil-Knisja ta' Santa Marija ta' Ġesù. Rabat. 19/03/2020.

▪  Nibqgħu soċjetà li tgħożż l-ħajja u niddefenduha anke fil-ġuf. Omelija fis-Santwarju tal-Karmnu, Valletta. 19/01/2020.

 

Mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi

▪  San Ġużepp jurina kif ngħixu fi żmien ta' kriżi. Omelija fil-Knisja ta' Santa Marija ta' Ġesù, Rabat. 19/03/2020.

▪  Ma tismax ħossu. Omelija fis-Solennità ta’ San Ġużepp. Knisja Parrokkjali ta’ San Ġużepp, Msida. 19/03/2019.

▪  San Ġużepp Protettur tal-Ħajja. Omelija fil-Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem. 25/04/2018.

▪  Inħallu t-tmun tad-dgħajsa tagħna f’idejn Alla. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/12/2020.

▪  San Ġużepp kien bniedem li joħlom. 18/12/2020.

▪  B'qalb ta' Missier. Messaġġ fil-Flimkien ta' Jannar 2020.

 

Mill-Isqof Mario Grech

▪  Il-mutu li jitkellem. Omelija fil-Festa titulari ta’ San Ġużepp. Santwarju parrokkjali tal-Qala. 02/08/2020.

▪  Ħobb lil Alla skont kemm taf tħobbu. Omelija fil-festa parrokkjali ta’ San Ġużepp, Bażilika ta’ Marija Bambina, ix-Xagħra. 05/05/2019.

▪  Meta l-lejl isir nhar. Omelija fil-festa ta' San Ġużepp. Santwarju parrokkjali tal-Qala. 19/03/2019.

▪  Id-dritt għall-mistrieħ. Omelija fil-festa ta' San Ġużepp Ħaddie, Knisja tal-Immakulata Kunċizzjoni u San Ġużepp, il-Qala. 01/05/2017.

 

 

San Ġorġ Preca u San Ġużepp

▪  Qima lil San Ġużepp minn San Ġorġ Preca. Il-virtù f'San Ġużepp, Episodji mill-ħajja ta' San Ġużepp. Tliet inkini lil San Ġużepp.

▪  San Ġużepp hu mudell għalina lkoll.

▪  Madwar San Ġużepp nhar il-festa tiegħu.

▪  Preżentazzjoni powerpoint b'episodji dwar San Ġużepp minn San Ġorġ Preca.

 

Aktar dwar San Ġużepp

▪  San Ġużepp tal-Papa Franġisku.

▪  Fil-ħanut ta' Ġużeppi. Play qasira għat-tfal.

▪  San Ġużepp. Omelija minn Patri Marcello Ghirlanda fil-festa ta' San Ġuzepp. Qala, 2017.