ID-DNUB

Santu Wistin sejjaħlu, “Ħtija ta’ Ferħ”

Produzzjoni u Preżentazzjoni minn Monsinjur Anton Gouder

01. Introduzzjoni. Hemm bżonnha sensiela ta’ programmi dwar id-dnub? 01/07/2014.

02. X’kien id-dnub oriġinali? 08/07/2014.

03. L-effetti tad-dnub fuq il-persuna u fuq is-soċjeta. [L-ewwel parti]  15/07/2014.

04. L-effetti tad-dnub fuq il-persuna u fuq is-soċjeta. [It-tieni parti]  22/07/2014.

05. It-tweġiba ta’ Alla għad-dnub tal-bniedem. 29/07/2014.

06. Il-Moralità. X’hemm bżonn biex isir dnub? 12/08/2014.

07. Il-Kuxjenza, 19/08/2014.

08. L-Eżami tal-Kuxjenza, 26/08/2014.

09. Il-Mixja tal-Konverżjoni, [l-ewwel parti]. 02/09/2014.

10. Il-Mixja tal-Konverżjoni, [it-tieni parti]. 09/09/2014.

11. Il-Kuxjenza tat-Tfal [minn 6 sa 8 snin], 16/09/2014.

12. Il-Mixja lura lejn Dar il-Missier. 23/09/2014.

 

Sensiela ta’ programmi fuq Radju Marija