L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

Home   Kuntatt  

2

“Tibżax, Marija,

għax inti sibt grazzja quddiem Alla” (Lq 1:30)

 

MESSAĠĠ TAL-QDUSIJA TIEGĦU FRANĠISKU

GĦAT-XXXIII JUM DINJI TAŻ-ŻGĦAŻAGĦ

2018

It-test kollu f'format għall-istampa