L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

Home   Kuntatt  

2

Ħabirku biex tkunu missjunarji u xhieda tal-ispirtu

sinodali kif ukoll tal-faraġ pastorali

 

DISKORS TAL-QDUSIJA TIEGĦU FRANĠISKU

LILL-PARTEĊIPANTI FIL-KORS ORGANIZZAT

MIT-TRIBUNAL TAR-ROTA RUMANA

Sala Klementina

Is-Sibt 25 ta’ Novembru 2017

It-test kollu f'format għall-istampa