L

A

I

K

0

S

 

LAQGĦA TAL-QDUSIJA TIEGĦU FRANĠISKU
MAL-ISTUDENTU TAL-LIĊEO “VISCONTI” TA’ RUMA
FL-OKKAŻJONI TAS-SENA TAL-ĠUBLEW ALOJSJAN

Sala Pawlu VI
Is-Sibt, 13 ta’ April, 2019