Laikos

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

 

TALB MIĠBUR MINN DISKORSI U KITBIET

TAL-PAPA FRANĠISKU

SENA 2020

Ittra u żewġ talbiet mill-Papa Franġisku għax-xahar ta' Mejju 2020.

Talba tal-Papa Franġisku lill-Madonna. O Marija, aħna nintelqu f'idejk, Saħħa tal-Morda. 11/03/2020.

Talba tal-Papa Franġisku lill-Madonna. Eżortazzjoni Appostolika, Querida Amazonia - Maħbuba Amazonja. 02/02/2020.

 

SENA 2019

Talba tal-Papa Franġisku lil Marija Immakulata. Piazza di Spagna. 08/12/2019.

Omelija u Talba tal-Papa Franġisku fil-Festa tad-Dedikazzjoni tal-Lateran. Bażilika tal-Lateran. 09/11/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Madagascar. Talba tal-Papa għall-Ħaddiema. 08/09/2019.

Vjaġġ tal-Papa Franġisku fil-Maċedonja. Talba waqt iż-żjara lill-Memorjal ta' Madre Teresa. 07/05/2019.

It-Talba tal-Papa Franġisku waqt il-Via Crucis fil-Kolossew ta' Ruma. 19/04/2019.

 

SENA 2018

Att ta' Qima mill-Papa Franġisku lill-Immakulata Kunċizzjoni. Pjazza di Spagna. 08/12/2018.

Talba tal-Papa Franġisku bi Tħejjija għas-Sinodu taż-Żgħażagħ 2018.

Talba tal-Papa Franġisku fi tmiem il-Via Crucis fil-Kolossew. 30/03/2018.

 

SENA 2017

Att ta' Qima mill-Papa Franġisku lill-Immakulata fi Piazza di Spagna, Ruma. 08/12/2017.

Talba tal-Papa Franġisku fis-Sakrarju tal-Fosos Ardeatini. 02/11/2017.

O Kristu mitluq waħdek.  Talba tal-Papa Franġisku fi tmiem il-Via Crucis fil-Kolossew ta' Ruma. Ġimgħa l-Kbira. 14/04/2017.

 

SENA 2016

Talba tal-Papa Franġisku fis-Solennnità tal-Immakulata Kunċizzjoni. Piazza di Spagna, Ruma. 08/12/2016.

Żjara tal-Papa Franġisku f'Lesvos. Talba tal-Papa Franġisku b'tifkira tal-Vittmi tal-Migrazzjoni. 16/04/2016.

O Salib ta' Kristu! Talba tal-Papa Franġisku fi tmiem il-Via Crucis fil Kolossew ta' Ruma. 25/03/2016.

 

SENA 2015

Att ta' Qima lill-Immakulata mill-Papa Franġisku fi Piazza di Spagna. 08/12/2015.

Talba tal-Papa Franġisku lill-Verġni tal-Karità.  Kuba, 21/09/2015.

Talba tal-Papa Franġisku għall-Ġublew tal-Ħniena 2015-2016.

Talba għas-Sinodu fuq il-Familja.  Mid-diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Udjenza Ġenerali. 25/03/2015.

 

SENA 2014

Ktejjeb ta’ Talb li tqassam mill-Papa Franġisku fi Pjazza San Pietru. 14/12/2014.

Att ta’ Qima lill-Madonna fl-okkażjoni tas-Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni tal-Verġni Marija, 08/12/2014.

 

SENA 2013

Talba lill-Familja Mqaddsa, Angelus, Il-Ħadd, 29 ta' Diċembru 2013

Att ta’ Qima lill-Immakulata Kunċizzjoni fi Pjazza di Spagna, Int li int Kollok Sabiħa, o Marija!  08/12/2013.

Att ta’ Affidament lill-Imqaddsa Verġni Marija, Jum Marjan fis-Sena tal-Fidi, Vidjo bis-sotto-titoli bil-Malti, 13/10/2013.

 

 

Minn Papiet oħra ...