Laikos

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

 

 

TALB MIĠBUR MINN DISKORSI U KITBIET

TAL-PAPA FRANĠISKU

SENA 2023

Talba tal-Papa Franġisku waqt l-Att ta' Qima lill-Immakulata fi Pjaza di Spagna. 08/12/2023.

Talba għall-Paċi mill-Papa Franġisku fi tmiem is-siegħa ta' talb, Pacem in Terris. Bażilika ta' San Pietru. 27/10/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kongo u s-Sudan t'Isfel. Talba Ekumenika. Giuba, 04/02/2023.

 

SENA 2022

Talba tal-Papa Franġisku lill-Marija Immakulata. Att ta' Qima lill-Immakulata fi Pjaza di Spagna. 08/12/2022.

Mulej, agħmel minna nies li nġorru tama, Talba fi tmiem il-messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Migranti u Rifuġjati 2022.

Talba li l-Papa Franġisku kiteb lill-Madonna tal-Mellieħa u ffirmaha fit-2 ta' April 2022 meta kien Malta.

Talba tal-Papa Franġisku fi tmiem il-laqgħa mal-Migranti fil-Laboratorju tal-Paċi. Ħal Far, Malta. 03/04/2022.

Talbiet tal-Papa Franġisku fil-Grotta ta' San Pawl u fil-Bażilika ta' San Pawl, Rabat, Malta. 03/04/2022

Talba tal-Papa Franġisku fi tmiem il-Via Crucis fil-Kolossew fil-Ġimgħa l-Kbira. Ruma. 15/04/2022.

Att ta' konsagrazzjoni mill-Papa Franġisku lill-Qalb bla tebgħa ta' Marija. 25/03/2022.

Aħfrilna, Mulej, għall-gwerra. Fl-aħħar tal-Udjenza Ġenerali l-Papa għamel din it-talba. 16/03/2022.

 

SENA 2021

Ġabra ta' talb mill-Papa Franġisku fi tmiem il-katekeżijiet tiegħu fuq San Ġużepp. Udjenzi Ġenerali. 2021-2022.

Talba tal-Papa Franġisku lil San Ġużepp għal dawk li qed jgħixu fil-periferiji. 17/11/2021.

Il-Papa Franġisku fl-Iraq. Talba b'suffraġju tal-Vittmi tal-gwerra. Mosul. 07/03/2021.

Talba ta' Wlied Abraham. Il-Papa Franġisku fi tmiem il-laqgħa interreliġjuża fil-Pjanura ta' Ur. 06/03/2021.

 

SENA 2020

Talba lil San Ġużepp fi tmiem l-Ittra Appostolika Patris corde. 08/12/2020,

Talba Kristjana Ekumenika fi tmiem l-Enċiklika Fratelli tutti. 03/10/2020.

Talba lill-Ħallieq fi tmiem l-Enċiklika Fratelli tutti. 03/10/2020.

Ittra u żewġ talbiet mill-Papa Franġisku għax-xahar ta' Mejju 2020.

Talba ta' Affidament tal-Papa Franġisku lill-Madonna. O Marija, aħna nintelqu f'idejk, Saħħa tal-Morda. 11/03/2020.

Talba tal-Papa Franġisku lill-Madonna. Eżortazzjoni Appostolika, Querida Amazonia - Maħbuba Amazonja. 02/02/2020.

Talba mill-Papa Franġisku għas-Sena ddedikata għal-Laudato Ś.

 

SENA 2019

Talba tal-Papa Franġisku lil Marija Immakulata. Piazza di Spagna. 08/12/2019.

Omelija u Talba tal-Papa Franġisku fil-Festa tad-Dedikazzjoni tal-Lateran. Bażilika tal-Lateran. 09/11/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Madagascar. Talba tal-Papa għall-Ħaddiema. 08/09/2019.

Vjaġġ tal-Papa Franġisku fil-Maċedonja. Talba waqt iż-żjara lill-Memorjal ta' Madre Teresa. 07/05/2019.

It-Talba tal-Papa Franġisku waqt il-Via Crucis fil-Kolossew ta' Ruma. 19/04/2019.

 

SENA 2018

Att ta' Qima mill-Papa Franġisku lill-Immakulata Kunċizzjoni. Pjazza di Spagna. 08/12/2018.

Talba tal-Papa Franġisku bi Tħejjija għas-Sinodu taż-Żgħażagħ 2018.

Talba tal-Papa Franġisku fi tmiem il-Via Crucis fil-Kolossew. 30/03/2018.

 

SENA 2017

Att ta' Qima mill-Papa Franġisku lill-Immakulata fi Piazza di Spagna, Ruma. 08/12/2017.

Talba tal-Papa Franġisku fis-Sakrarju tal-Fosos Ardeatini. 02/11/2017.

O Kristu mitluq waħdek.  Talba tal-Papa Franġisku fi tmiem il-Via Crucis fil-Kolossew ta' Ruma. Ġimgħa l-Kbira. 14/04/2017.

 

SENA 2016

Talba tal-Papa Franġisku fis-Solennnità tal-Immakulata Kunċizzjoni. Piazza di Spagna, Ruma. 08/12/2016.

Żjara tal-Papa Franġisku f'Lesvos. Talba tal-Papa Franġisku b'tifkira tal-Vittmi tal-Migrazzjoni. 16/04/2016.

O Salib ta' Kristu! Talba tal-Papa Franġisku fi tmiem il-Via Crucis fil Kolossew ta' Ruma. 25/03/2016.

Talba lill-Familja Mqaddda fi tmiem l-Eżortazzjoni Appostolika Amoris letitia. 19/03/2016.

 

SENA 2015

Att ta' Qima lill-Immakulata mill-Papa Franġisku fi Piazza di Spagna. 08/12/2015.

Talba tal-Papa Franġisku lill-Verġni tal-Karità.  Kuba, 21/09/2015.

Talba tal-Papa Franġisku għall-Ġublew tal-Ħniena 2015-2016.

Talba għal din l-art tagħna. Fi tmien l-Enċiklika Laudato si' tal-Papa Franġisku. 24/05/2015.

Talba Nisranija mal-ħolqien. Fi tmien l-Enċiklika Laudato si' tal-Papa Franġisku. 24/05/2015.

Talba għas-Sinodu fuq il-Familja.  Mid-diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Udjenza Ġenerali. 25/03/2015.

 

SENA 2014

Ktejjeb ta’ Talb li tqassam mill-Papa Franġisku fi Pjazza San Pietru. 14/12/2014.

Att ta’ Qima lill-Madonna fl-okkażjoni tas-Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni tal-Verġni Marija, 08/12/2014.

 

SENA 2013

Talba lill-Familja Mqaddsa, Angelus, Il-Ħadd, 29 ta' Diċembru 2013

Att ta’ Qima lill-Immakulata Kunċizzjoni fi Pjazza di Spagna, Int li int Kollok Sabiħa, o Marija!  08/12/2013.

Talba  tal-Papa Franġisku lill-Verġni u Omm tagħna Marija fi tmiem l-Eżortazzjoni Appostolika Evangelii Gaudium. 24/11/2013.

Att ta’ Affidament lill-Imqaddsa Verġni Marija, Jum Marjan fis-Sena tal-Fidi, Vidjo bis-sotto-titoli bil-Malti, 13/10/2013.

Talba tal-Papa Franġisku fi tmien l-Enċiklika, Lumen Fidei. 29/06/2013.

 

 

Minn Papiet oħra ...