L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

Home   Kuntatt  

2

Xogħol - Familja - Tqassis

 

AWGURI LILL-ĦADDIEMA TAL-VATIKAN U L-FAMILJARI TAGĦHOM

DISKORS TAL-QDUSIJA TIEGĦU FRANĠISKU

Awla PawluVI
Il-Ħamis, 21 ta’ Diċembru, 2017

It-test kollu f'format għall-istampa