LAIKOS.org

Segretarjat għal-Lajċi, Malta.

 

2

Int li int Kollok Sabiħa, o Marija!

 

ATT TA’ QIMA LILL-IMMAKULATA FI PIAZZA DI SPAGNA

TALBA LILL-IMMAKULATA KUNĊIZZJONI

 Solennità tat-Tnissil bla Tebgħa tal-Verġni Mqaddsa Marija

Il-Ħadd 8 ta’ Diċembru 2013

 

Ara aktar riżorsi minn jew dwar il-Papa Franġisku.

Sit Uffiċjali tas-Segretarjat għal-Lajċi - Malta                                                                                                                                                         http://www.laikos.org      

 Link