L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

Home   Kuntatt  

2

“Jien naf li d-Difensur tiegħi ħaj, u fl-aħħar

fuq it-trab iqum

 

QUDDIESA GĦALL-VITTMI MEJTIN KOLLHA TAL-GWERER

OMELIJA TAL-QDUSIJA TIEGĦU FRANĠISKU

Ċimiterju Amerikan ta’ Nettuno

Il-Ħamis 2 ta’ Novembru 2017

It-test kollu f'format għall-istampa