L

A

I

K

0

S

 

GĦASAR FIL-FTUĦ TAL-OTTAVA TA’ TALB GĦALL-GĦAQDA TAL-INSARA

OMELIJA TAL-QDUSIJA TIEGĦU FRANĠISKU

Bażilika ta’ San Paolo fuori le Mura

Il-Ġimgħa 18 ta’ Jannar 2019