Laikos

  Aktar dwar is-Sena Familja ...

 

L-imħabba fil-familja: vokazzjoni u triq tal-qdusija

 

Missier Qaddis,

ninsabu hawn quddiemek

biex infaħħruk u rroddulek ħajr

għad-don tal-familja.

 

Nitolbuk għall-familji kkonsagrati fis-sagrament taż-żwieġ,

biex ta’ kuljum jiskopru mill-ġdid il-grazzja li rċivew

u, bħala Knejjes ċkejkna tad-dar,

jagħrfu jagħtu xhieda tal-Preżenza tiegħek

u l-imħabba li biha Kristu jħobb lill-Knisja.

 

Nitolbuk għall-familji

li għaddejjin mis-saram u t-tbatija,

mill-mard, jew minn tiġrib li int biss tafu:

weżinhom u urihom

il-mixja ta’ qdusija li għaliha qed issejħilhom,

biex jistgħu jduqu l-ħniena tiegħek bla tarf

u jsibu toroq ġodda biex jikbru fl-imħabba.

 

Nitolbuk għat-tfal u għaż-żgħażagħ,

biex jistgħu jiltaqgħu miegħek

u jwieġbu bil-ferħ għas-sejħa li int ħejjejt għalihom;

għall-ġenituri u n-nanniet,

biex jagħrfu li huma sinjali

tal-paternità u l-maternità ta’ Alla

fl-għożża tal-ulied li, fil-ġisem u fir-ruħ,

inti tafda f’idejhom;

għall-esperjenza ta’ fraternità

li l-familja tista’ tagħti lid-dinja.

 

Mulej, agħmel li kull familja

tgħix il-vokazzjoni tagħha għall-qdusija fil-Knisja

bħala sejħa biex issir protagonista tal-evanġelizzazzjoni,

f’servizz lejn il-ħajja u l-paċi,

f’għaqda mas-saċerdoti u ma’ kull stat ta’ ħajja.

 

Bierek il-Laqgħa Dinjija tal-Familji.

 

Amen.

 

Talba uffiċjali għall-X Laqgħa Dinjija tal-Familji, 22-26 ta’ Ġunju 2022

 

miġjuba mit-Taljan għall-Malti minn Francesco Pio Attard