Laikos

 

L-Enċiklika Laudato Si'

L-Enċiklika Moqrija

L-Enċiklika fil-Qosor

 

 

Lejn il-Kura ta' din id-Dar Komuni

Sensiela ta' programmi mill-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent

Preżentaturi: Fr Mark Ciantar ofm (M) u Prof Paul Pace (P)

Imxandra l-ewwel darba fuq Radju Marija


01. Introduzzjoni ġenerali dwar il-Laudato Si (x'wassal għaliha u kif inhi mqassma) - P

02. Franġisku t'Assisi bħala "eżempju per eċċellenza" - M

03. Relazzjoni intima bejn il-foqra u d-dgħufija tal-pjaneta - M

04. Il-konvinzjoni li fid-dinja kollox hu marbut ma' xulxin - P

05. L-istedina biex infittxu modi oħra ta' kif nifhmu l-ekonomija u l-progress - M

06. Il-kritika ta' mudelli u xejriet ġodda ta' poter li ġejjin mit-tekonoloġija - M

07. Valur proprju ta' kull ħlejqa - P

08. Is-sens uman tal-ekoloġija - P

09. Il-ħtieġa ta' dibattiti sinċiera u onesti - P

10. Ir-responsabilità serja tal-politika internazzjonali u lokali - P

11. Il-kultura tal-Iskart - M

12. Proposta ta' stil ġdid ta' ħajja - M

13: Konklużjoni u deċiżjonijiet – (Konverżjoni – M + Edukazzjoni – P)