01. Il-ħolqien tal-esseri purament spiritwali, li l-Iskrittura Mqaddsa ssejjaħ “anġli”. 09/07/1986.

02. L-eżistenza tal-anġli mixtieqa minn att tal-imħabba eterna ta’ Alla. 23/07/1986.

03. Anġlu (angelus) ifisser “messaġġier”. Fl-Ebrajk “malak”, ifisser “delegat” jew “ambaxxatur”. 30/07/1986.

04. Fatturi distintivi tan-natura tal-anġli. 06/08/1986.

05. Il-misteru tal-libertà li xi wħud mill-anġli ndirizzaw kontra Alla u l-pjan tiegħu. 13/08/1986.

06. Ir-rebħa ta’ Kristu fuq il-prinċep tad-dinja. 20/08/1986.