Laikos

 

L-Enċiklika Laudato Si'

L-Enċiklika Moqrija

L-Enċiklika fil-Qosor

 

 

Oikos jew Id-Dar Komuni Tagħna

Programm ta’ katekeżi ekoloġika ppreżentati minn Fr Mark Ciantar ofm

Imxandra l-ewwel darba minn Radju Marija


01. Tweġiba għall-karba tad-dinja. Silta biblika: Ġen 2, 4b-15. Mistieden: Reuben Paul Borg

02. Involviment tal-komunità u azzjoni parteċipattiva. Silta biblika: Mt 13,31-32. Mistiedna: Daniel Parascandalo

03. Ekonomija ekoloġika. Silta biblika: Iż 58, 1-14. Mistiedna: Theresa Calleja

04. Edukazzjoni ekoloġika. Silta biblika: Lq 8, 5-8. Mistieden: Paul Pace

05. Tweġiba għall-karba tal-foqra. Silta biblika: Ġen 4, 2b-12. Mistieden: Brian Camilleri

06. Adozzjoni ta’ stil ta’ ħajja sempliċi. Silta biblika: Mt 6, 25-34. Mistieden: Vincent Buhagiar

07. Tweġiba għall-karba tal-foqra. Silta biblika: 1 Slaten 21, 1-16. Mistieden: Costian Galea

08. Involviment tal-komunità u azzjoni parteċipattiva. Silta biblika: Mt 25, 14-30. Mistiedna: Svetlana Schembri

09. Ekonomija ekoloġika. Silta biblika: At 2, 44-47. Mistieden: Anthony Żammit

10. Edukazzjoni ekoloġika. Silta biblika: Mk 4, 26-29. Mistiedna: Sr Teresa Tonna u Sarah Żammit (studenta)

11. Spiritwalità ekoloġika. Silta biblika: Salm 104 . Mistieden: Leon Grech

12. Adozzjoni ta’ stil ta’ ħajja sempliċi. Silta biblika: Ġob 12, 1-10. Mistieden: David Azzopardi

13. Tweġiba għall-karba tad-dinja. Silta biblika: Eż 23, 10-12. Mistieden: Martin Galea DeGiovanni