01. “U intom min tgħidu li jien?”  07/01/1987.

02. Ġesù Kristu, Iben ta’ Alla u Salvatur. 14/01/1987.

03.  Ġesù Kristu mnissel bl-opra tal-Ispirtu Santu u mwieled minn Marija Verġni.  28/01/1987.

04. Ġesù Kristu huwa iben Iżrael, poplu magħżul minn Alla fil-patt il-qadim. 04/02/1987.

05. Kristu huwa Messija - Sultan. 11/02/1987.

06. Kristu huwa Messija - Qassis. 18/02/1987.

07. Kristu huwa Messija - Profeta. 25/02/1987.

08. Kristu huwa l-milja tal-profeziji messjaniċi. 04/03/1987.

09. Ġesù Kristu huwa l-bidu u l-milja tas-saltana ta’ Alla. 18/03/1987.

10. Ġesù Kristu – Messija u Għerf Divin. 22/04/1987.

11. Ġesù Kristu Bin il-Bniedem. 29/04/1987.

12. Ġesù Kristu Iben ta’ Alla. 13/05/1987.

13. Il-qalba tax-xhieda tal-Evanġelju. 20/05/1987.

14. Il-Missier jixhed għall-Iben. 27/05/1987.

15. Il-Prologu tal-Evanġelju ta’ Ġwanni huwa sintesi tal-Fidi tal-Knisja Appostolika. 03/06/1987.

16. Ġesù Kristu huwa l-Iben mibgħut mill-Missier . 24/06/1987.

17. Il-konoxenza ta’ Ġesù dwar ir-relazzjoni unika tiegħu mal-Missier. 01/07/1987.

18. Ġesù Kristu, l-Iben f’rabta intima mal-Missier. 08/07/1987.

19. Ġesù Kristu, l-Iben li jgħix għall-Missier. 15/07/1987.

20. L-Iben jitkellem mal-Missier fit-talb.  22/07/1987.

21. L-Iben jgħix biex irodd ħajr lill-Missier.  29/07/1987.

22. Ġesù Kristu jiġi bil- qawwa tal-Ispirtu s-Santu. 05/08/1987.

23. Ġesù Kristu jġib l-Ispirtu s-Santu lill-Knisja u lill-Umanità. 12/08/1987.

24. Ġesù Kristu jirrivela t-Trinità. 19/08/1987.

25.Ġesù Kristu, veru Alla u veru Bniedem. 26/08/1987.

26. Ġesù Kristu l-Kelma Eterna tal-Missier. 02/09/1987.

27. Ġesù Kristu jieħu għalih nnifsu attributi ta’ divinità. 09/09/1987.

28. Ġesù Kristu għandu s-setgħa li jiġġudika. 30/09/1987.

29. Ġesù Kristu għandu s-setgħa li jaħfer id-dnubiet. 07/10/1987.

30. Ġesú Kristu li jagħti l-Liġi Divina. 14/10/1987.

31. Emmnu f'Alla u emmnu fija.  21/10/1987.

32. Min jitlef ħajtu minħabba fija u fl-Evanġelju jsalvha.  28/10/1987.

33. Ġesù Kristu irrivela lilu nnifsu bħala Dak li stabilixxa s-saltna ta’ Alla fl-istorja tal-umanità. 04/11/1987.

34. Il-fatt u s-sinifikat tal-mirakli ta’ Kristu. 11/11/1987.

35. Qiegħed ngħidlek, "Qum".  18/11/1987.

36. Il-mirakli ta’ Kristu bħala sinjali tal-poter feddej tiegħu. 25/11/1987.

37. Il-mirakli ta’ Kristu – Sinjali Salvifiċi. 02/12/1987.

38. Il-Mirakli ta’ Kristu juru Imħabba Salvifika. 09/12/1987.

39. Il-mirakli huma sejħa għall-fidi. 16/12/1987.

40. Il-mirakli huwa turija tal-Ordni Sopranaturali. 13/01/1988.

41. Ġesù Kristu veru bniedem. 27/01/1988.

42. Bħalna f’kollox minbarra d-dnub. 03/02/1988.

43. Ġesú, Bniedem f’solidarjetá mal-Umanitá kollha. 10/02/1988.

44. Ġesù Kristu li żvoljta lilu nnifsu. 17/02/1988.

45. Il-Formolazzjoni tal-Fidi tal-Knisja fi Kristu. 02/03/1988.

46. Il-Konċilji tal-Knisja dwar Kristu. 09/03/1988.

47. It-Twemmin tal-Knisja f’Ġesù Kristu skont id-definizzjonijiet konċiljari. 16/03/1988.

48. Il-Konċilju ta’ Kalċedonja u l-Ereżija Monofiżità. 23/03/1988.

49. Id-definizzjonijiet Kristoloġiċi u l-fidi tal-Knisja llum. 13/04/1988.

50. Il-Missjoni ta’ Kristu. 20/04/1988.

51. Is-Saltna ta' Alla. 27/04/1988.

52. Jiena ġejt fid-dinja biex nixhed għall-verità. 04/05/1988.

53.  Il-Missjoni ta’ Kristu hija li jurina l-Missier. 01/06/1988.

54. Ġesù Kristu, ix-Xhud Fidil. 08/06/1988.

55. Kristu huwa l-Fundatur tal-Knisja tiegħu. 15/06/1988.

56. Kristu huwa l-Fundatur tal-istruttura ministerjali tal-Knisja. 22/06/1988.

57. Ġesù huwa l-Fundatur tal-istruttura Sagramentali fil-ħajja tal-Knisja.13/07/1988.

58. Il-Qdusija tal-Knisja tiġi minn Kristu. 23/07/1988.

59. Ġesù jeħlisna mill-jasar tad-dnub. 27/07/1988.

60.  Ġesù jeħlisna biex infitxu lil Alla fil-verità. 03/08/1988.

61. Ġesù jeħles l-umanità ghal ħajja ġdida. 10/10/1988.

62. Ġesù huwa l-mudell tagħna. 17/10/1988.

63. Ġesù huwa l-mudell tat-talb. 24/08/1988.

64. Ġesù Kristu huwa l-mudell ta’ Imħabba Perfetta. 31/08/1988.

65. Is-Sagrifiċċju ta’ Kristu jwettaq il-pjan tal-Imħabba ta’ Alla, 07/09/1988.

66. Il-mewt ta’ Kristu bħala ġrajja storika. 28/09/1988.

67. Il-koxjenza ta’ Ġesù dwar il-missjoni tiegħu. 05/10/1988.

68. Il-valur tat-tbatija u l-mewt ta’ Ġesù Kristu. 19/10/1988.

69. Il-valur redentiv tas-Sagrifiċċju ta’ Kristu. 26/10/1988.

70. It-tifsira tat-tbatija fid-dawl tal-Passjoni ta’ Kristu. 09/11/1988.

71. Missier, aħfrilhom. 16/11/1988.

72. Hawn hi, Ommok. 23/11/1988.

73. Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni? 30/11/1988.

74. L-aħħar kliem ta’ Kristu fuq is-Salib. 07/12/1988.

75. “Mill-milja ta’ Kristu aħna lkoll nirċievu grazzja fuq grazzja”. 14/12/1988.

76. Ġesù niżel bejn l-imwiet. 11/01/1989.

77. Il-Qawmien mill-Mewt ta’ Kristu huwa ġrajja storika u affirmazzjoni tal-fidi. 25/01/1989.

78. Mill-Qabar vojt għal-Laqgħa ma’ Kristu Rxoxt. 01/02/1989.

79. Id-Dehriet ta’ Kristu Rxoxt. 22/02/1989.

80. Il-Qawmien ta’ Kristu mill-mewt huwa ġrajja storika li titraxxendi l-istorja. 01/03/1989.

81. Il-Qawmien ta’ Kristu mill-Mewt u l-quċċata tar-Rivelazzjoni. 08/03/1989.

82. Il-Qawwa Salvivifika tal-Qawmien ta’ Kristu mill-Mewt. 15/03/1989.

83. It-Tlugħ ta’ Kristu fis-Sema huwa misteru li tħabbar minn qabel. 05/04/1989.

84. It-Tlugħ ta’ Kristu fis-Sema huwa t-twettiq tal-misteru tal-Inkarnazzjoni. 12/04/1989.

85. Ġesù Huwa l-Mulej. 19/04/1989.