Fr Norbert Bonavia mssp

 

Aktar riżorsi dwar il-Madonna ...

 

IL-LITANIJA TAL-MADONNA

Sensiela ta' programmi mxandra fuq Radju Marija

minn Fr Norbert Bonavia mssp

 

01. X'inhi Litanija?

02. Qaddisa Marija.

03. Qaddisa Omm Alla.

04. Mqaddsa Xbejba tax-Xbejbiet.

05. Omm ta' Kristu, Omm tal-Grazzja ta' Alla.

06. Omm Safja. Omm Nadifa. Omm u Xebba. Omm bla Tebgħa.

07. Omm li tistħoqq l-imħabba. Omm tal-Għaġeb.

08. Omm tal-Parir it-Tajjeb.

09. Omm ta' min ħalaqna. Omm ta' min salvana.

10. Verġni kollok għaqal. Verġni li tistħoqq kull qima.

11. Verġni kollok setgħa. Verġni kollok ħniena.

12. Verġni dejjem marbuta m'Alla. Mera tal-qdusija.

13. Tron tal-Għerf. Bidu tal-ferħ tagħna.

14. Għamara tal-Ispirtu s-Santu. Għamara ta' kull grazzja. Għamara ta' kull tjieba.

15. Warda mistika.

16. Torri ta' David. Torri tal-avorju.

17. Dar tad-deheb.

18. Arka tar-Rabta l-Ġdida.

19. Bieb tas-Sema. Kewkba ta' filgħodu.

20. Saħħa tal-morda. Kenn tal-Midinbin.

21. Faraġ tal-imnikktin. Għajnuna tal-Insara.

22. Reġina tal-Anġli.

23. Reġina tal-Patrijarki. Reġina tal-Profeti.

24. Reġina tal-Appostli, tal-Martri, tal-Konfessuri u tal-Verġni.

25. Reġina tal-Qaddisin kollha.

26. Reġina mnissla mingħajr l-ewwel tebgħa.

27. Reġina tar-Rużarju Mqaddes.

28. Reġina tal-Paċi.

29. Reġina tal-Familja.

30. Il-Litanija hija poeżija biex nifirħu ma' Marija.

31. Kwotazzjonijiet mill-Qaddisin.