Laikos

 

 

Mill-Papa Ġwanni Pawlu II ...

 

OMELIJI MILL-PAPA ĠWANNI PAWLU II

1978   -   1979   -   1980   -   1981   -   1982   -   1983   -   1984


1978

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II fil-bidu tal-Pontifikat tiegħu. 22/10/1978.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II fit-teħid tal-pussess tal-Bażilika tal-Lateran. 12/11/1978.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II lis-Seminaristi Rumani. 19/11/1978.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II  dwar ir-rwol u l-Appostolat tal-Lajċi fil-Knisja. 26/11/1978.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II fil-Parroċċa ta' San Franġisk Saverju. 03/12/1978.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II fil-Bażilika Santa Maria Maggiore. 08/12/1978.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II fil-Parroċċa ta' Sant' Anna. 10/12/1978.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II fil-Bażilika San Paolo Fuori le Mora. 17/12/1978.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II fil-lejl tal-Milied. 24/12/1978.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II fil-Knisja dedikata lill-Isem Imqaddes ta' Ġesù, 31/12/1978.

 

VJAĠĠ APPOSTOLIKU FIL-POLONJA 1979

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II fi Pjazza tar-Rebħa, Varsavja. 02/06/1979.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II fil-Katidral ta' Gniezno. 03/06/1979.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II lill-Istudenti Universitarji. 03/06/1979.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II. Att ta' Konsagrazzjoni lill-Madonna. 04/06/1979.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II lill-Pellegrini ta' Slesja. 05/06/1979.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II lir-Reliġjużi ta' Jasna Gora. 05/06/1979.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II lill-Ħaddiema ta' Jasna Gora. 06/06/1979.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II qrib il-Kamp tal-Konċentrament f'Ausshwitz-Birkenau. 07/06/1979.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II f'Nowy Targ. 08/06/1979.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II fil-Katidral ta' Wavel, Krakovja. 08/06/1979.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II fis-Santwarju tas-Salib Imqaddes. 09/06/1979.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II fi Krakovja. 10/06/1979.

 

VJAĠĠ APPOSTOLIKU FL-IRLANDA

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II f'Dublin. 29/09/1979.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II f'Knock. 30/09/1979.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II għaż-Żgħażagħ Irlandiżi. Galway. 30/09/1979.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II f'Limerick. 01/01/1979,

 

VJAĠĠ APPOSTOLIKU FL-ISTATI UNITI TAL-AMERIKA

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II f'Boston. 01/10/1979.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II fi New York. 02/10/1979.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II f'Filadelfja. 03/10/1979.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II f'Filadelfja. 04/10/1979.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II f'Des Moines. 04/10/1979.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II waqt Quddiesa għallKomunità Pollakka fl-Amerka. f'Chicago. 05/10/1979.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II f'Chicago, Grand Park. 05/10/1979.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II fil-Katidral ta' St Matthew, Washington. 06/10/1979.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II f'Washington. 07/10/1979.

 

VJAĠĠ APPOSTOLIKU FIT-TURKIJA

Omelija fil-Katidral tal-Ispirtu s-Santu, Istanbul. 29/11/1979.

Omelija f'Efesu. 30/11/1979.

 


 

1979

...

Ġunju1979

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II fl-Ewwel Tqarbina tat-Tfal. San Pietru. 14/06/1979.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. 17/06/1979.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II lill-Isqfijiet. Kappella Sistina. 20/06/1979.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu. Ordinazzjoni Saċerdotali. Bażilika ta' San Pietru. 24/06/1979.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu. Quddies għall-Kongregazzjoni tal-Leġġjunarji ta' Kristu. 28/06/1979.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu. Solennità tal-Appostli San Pietru u San Pawl. 29/06/1979.

 

Lulju 1979

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II waqt Konċelebrazzjoni mal-Kardinali Ġodda. 01/07/1979.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II lill-Pellegrini ta' Piacenza. 02/07/1979.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II lill-Grupp Komunjoni u Liberazzjoni. 15/07/1979.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II lill-Impjegati ta' Vilel Pontifiċji. 29/07/1979.

 

Awwissu 1979

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II liċ-Ċentru Taljan għas-Solidarjetà. 05/08/1979.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II fil-Funeral tal-Kardinal Ottaviani. 06/08/1979.

Omelija għall-Klarissi u l-Bażiljani. Castel Gandolfo. 14/08/1979.

Omelija waqt Viżta Pastorali fil-Veneto. Canali d'Agordo. 26/08/1979.

Omelija waqt Viżta Pastorali fil-Veneto. Belluno. 26/08/1979.

Omelija f'Vittorio, Veneto. 28/08/1979.

 

Settembru 1979

Omelija waqt Viżta Pastorali fil-Veneto. Santwarju Nettuno. 01/09/1979.

Omelija għall-Morda. Dar tal-Kura, Regina Apostolorum, Albino. 03/09/1979.

Omelija fil-funeral tal-Kardinal Albert di Jorio. 06/09/1979.

Omelija waqt żjara fis-Santwarju ta' Loreto. 08/09/1979.

Omelija waqt Ordinazzjoni Episkopali ta' Mons. Josef Tomko. 15/09/1979.

Omelija b'Tifkira tal-Papa Pawlu VI. 16/09/1979.

Omelija waqt Ċelebrazzjoni b'sufraġju tal-Kardinal John Joseph Wright. 22/09/1979.

 

Ottubru 1979

Omelija lill-Kunsill Pontifiċju għal-Lajci 10/10/1979.

Omelija lill-Istudenti tas-Seminarju Maġġuri ta' Ruma. Kappella Pawlina. 13/10/1979.

Omelija fil-Beatifikazzjoni tas-Saċerdot Spanjol Enrique de Osso Y Cervello. 14/10/1979.

Omelija fil-bidu tas-Sena Akkademika. Bażilika ta' San Pietru. 15/10/1979.

Omelija fil-Ġurnata Mondjali tal-Missjoni. 20/10/1979.

Omelija fil-Pjazza tas-Santwarju ta' Pompej. 21/10/1979.

Omelija fil-Parroċa ta' San Piju V, Ruma. 28/10/1979.

 

Novembri 1979

Omelija fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha. 01/11/1979.

Omelija fil-Parroċċa ta' San Luqa f'Via Prenestina, Ruma. 04/11/1979.

Omelija fil-21 Jum Dinji tal-Ferroviere. 08/11/1979.

Omelija fil-Parroċċa ta' San Raffaele Arcangelo al Trullo, Ruma. 11/11/1979.

Omelija fl-att ta’ konsagrazzjoni Veskovili tal-Metropolita l-ġdid ta’ Filadelfia tal-Ukraini. 12/11/1979.

Omelija fl-Assemblea tas-Superjuri Ġenerali. Kappella Sistina. 14/11/1979.

Omelija fil-Parroċċa ta' San Ġwann Evanġelista fi Spinaceto,  Ruma. 18/11/1979.

Omelija fiċ-Ċelebrazzjoni Ewkaristika mal-Lajċi fl-Appostolat. Solennità ta' Kristu Sultan. 25/11/1979.

 

Diċembru 1979

Omelija waqt Viżta lill-Parroċċa ta' San Klement, Ruma. 02/12/1979.

Omelija lill-Istudenti tal-Venerabbli Kulleġġ Ingliż 06/12/1979.

Omelija fis-Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni. 08/12/1979.

Omelija fil-Parroċċa ta' Santa Marija Addolorata, Ruma. 09/12/1979.

Omelija fit-3 Ħadd tal-Avvent fil-Parroċċa tat-12-l Appostlu, Ruma. 16/12/1979.

Omelija għall-Universitarji Rumani. 18/12/1979.

Omelija fil-lejl tal-Milied. 24/12/1979.

Omelija waqt il-Vespri u Te Deum ta' tmiem is-Sena. Knisja ta' Ġesù, Ruma. 31/12/1979.

 


 

1980

Jannar 1980

Omelija fil-bidu tas-Sena, it-13-il Jum Dinji tal-Paċi u Solennità ta' Marija Omm Alla. 01/01/1980.

Omelija waqt il-quddiesa ta' Ordinazzjoni ta' tliet Isqfijiet ġodda. 06/01/1980.

Omelija fil-ftuħ tal-Kuleġġ Pontifiċju Irlandiż. Ruma, 13/01/1980.

Omelija għas-Seminarju Teoloġiku ta' Molfetta. Kappella Pawlina. 13/01/1980.

Omelija fil-ftuħ tas-Sinodu tal-Isqfijiet Olandiżi. 14/01/1980.

Omelija fil-Viżta Pastorali fil-parroċċa tal-Immakulata u San Ġwann Berchmans. 20/01/1980.

Omelija waqt quddiesa mal-Padri Sinodali Olandiżi. 25/01/1980.

Omelija fl-għeluq tas-Sinodu tal-Isqfijiet Olandiżi. 31/01/1980.

 

Frar 1980

Omelija fis-Solennità tal-Preżentazzjoni tal-Mulej. 02/02/1980.

Omelija fil-Parroċċa tat-Tlugħ fis-Sema tal-Mulej, Ruma. 03/02/1980.

Omelija fil-Parroċċa ta' San Timotju, Ruma. 10/02/1980.

Omelija lill-Morda fil-festa tal-Madonna ta' Lourdes. 11/02/1980.

Omelija fil-Parroċċa ta' S. Silvestru u S. Martin ai Monti. 17/02/1980.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II. Stazzjon tar-Randan fil-Bażilika ta’ Santa Sabina all’Aventino. 20/02/1980.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu iI waqt Quddiesa fil-Kulleġġ Pontifiċju Amerikan tan-Nord. 22/02/1980.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II waqt konċelebrazzjoni b’suffraġju ta’ Vittorio Bachelet. 23/02/1980.

 

Marzu 1980

Omelija fil-parroċċa ta' San Roberto Bellarmino, Ruma. 02/03/1980.

Omelija fil-parroċċa ta' Sant' Injazju ta' Antjokja, Ruma. 16/03/1980.

Omelija lill-Istudenti Universitarji bi tħejjija għall-Għid. 20/03/1980.

Omelija f'Norcia fl-okkażjoni tal-1500 sena mit-twelid ta' San Benedittu. 23/03/1980.

Omelija waqt quddiesa bir-rit Biżantin flimkien mal-Kardinal Slipyj. 24/03/1980.

Omelija għad-dipendenti tal-Vatikan. 27/03/1980.

Omelija f'Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej. Pjazza San Pietru. 30/03/1980.

 

April 1980

Omelija f'Ħamis ix-Xirka. 03/04/1980.

Omelija fil-Velja tal-Għid il-Kbir. 05/04/1980.

Omelija lill-Abbatini f'pellegrinaġġ internazzjonali. Awla Pawlu VI. 09/04/1980.

Omelija lid-Djakni ġodda.  Castelgandolfo. 11/04/1980.

Omelija f'Turin. 13/04/1980.

Omelija fil-Parroċċa ta' S. Maris Regina Pacis. 20/04/1980.

Omelija fil-konsagrazzjoni ta' Knisja tal-Qaddisin martri tal-Uganda. 26/04/1980.

Omelija fil-parroċċa ta' Santa Maria in Trastevere. 27/04/1980.

Omelija fis-600 sena mill-mewt ta' Santa Katarina ta' Siena. Bażilika ta' San Pietru. 29/04/1980.

 

Mejju 1980

Il-Papa Ġwanni Pawlu II fl-Afrika. Mit-2 sat-12 ta' Mejju 1980

Pellegrinaġġ Appostoliku fiż-Żaire. Laqgħa mal-Familji. 03/05/1980.

Pellegrinaġġ Appostoliku fiż-Żaire. Ordinazzjoni ta' tmien Isqfijiet. 04/09/1980.

Omelija fi Brazzaville, fil-Congo. 05/05/1980.

Omelija f'Kisangani fiż-Zaire. 06/05/1980.

Omelija f'Nairobi, fil-Kenya. 07/05/1980.

Omelija f'Accra, fil-Għana. 08/05/1980.

Omelija f'Kumasi, fil-Ghana. 09/10/1980.

Omelija f'Ouagadougou, Alto Volta. 10/05/1980.

Omelija f'Abidjan, Kosta tal-Avorju. 10/05/1980.

Omelija f'Yamoussoukro, Kosta tal-Avorju. 11/05/1980.

 

Aktar Omeliji matul Mejju 1980

Omelija waqt Viżta Pastorali fil-parroċċa tal-Qalb Imqaddsa ta' Kristu Sultan, Ruma. 18/05/1980.

Omelija f'Għid il-Ħamsin u fl-għoti tas-Sagrament tal-Konfirmazzjoni. Bażilika ta' San Pietru, Vatikan. 25/05/1980.

Omelija lil grupp ta' pellegrini Irlandiżi.  Kappella Pawlina, Ruma, 28/10/2020,

 

Il-Papa Ġwanni Pawlu II fi Franza. Mit-30 ta' Mejju sat-2 ta' Ġunju 1980

Omelija f'Notre Dame, Pariġi. 30/05/1980.

Omelija f'Saint-Denis, Pariġi. 31/05/1980.

Omelija fl-Ajruport ta' Le Bourget. 01/06/1980.

Omelija f'Lisieux. 02/06/1980.

 

Ġunju 1980

Omelija f'jum is-Solennità ta' Corpus Domini. 05/.06/1980.

Omelija il-Ħadd fuq Corpus Domini. 08/06/1980.

Omelija fl-Ordinazzjoni ta' Saċerdoti ġodda. 15/06/1980.

Omelija fil-proklamazzjoni ta' ħames Beati ġodda. 22/06/1980.

Omelija waqt quddiesa għal ruħ il-Kardinal Pignedoli. 26/06/1980.

Omelija fil-festa tal-Appostli San Pietru u San Pawl. 29/06/1980.

 

Il-Papa Ġwanni Pawlu II fil-Brażil. Mit-30 ta' Ġunju sat-12 ta' Lulju 1980

Omelija fi Brasilia. 30/06/1980.

Omelija f'Rio de Janeiro. 02/07/1980.

Omelija f'Porto Alegre. 05/07/1980.

Omelija f'Curtiba. 06/07/1980.

Omelija f'San Salvador. 07/07/1980.

Omelija f'Recife, 07/07/1980.

Omelija f'Belém. 08/07/1980.

Omelija f'Fortaleza. 09/07/1980.

Omelija f'Manaus. 11/07/1980.

 

Aktar Omeliji matul Lulju 1980

Omelija lid-Dipendenti tal-Vilel Pontifiċji. Castelgandolfo, Ruma. 20/07/1980.

Omelija liż-żgħażagħ tal-Moviment Internazzjonali Oasi. Castelgandolfo, Ruma. 24/07/1980.

Omelija lil grupp pellegrini. Ruma. 27/07/1980.

 

Awwissu 1980

Omelija fi ġnien ġo Villa Barberini, Ruma. 03/08/1980.

Omelija lil grupp ta' solidarjetà. Castelgandolfo. Ruma. 09/08/1980.

Omelija fis-Solennità tal-Assunzjoni tal-Beata Verġni Marija. Castelgandolfo, Ruma. 15/08/1980.

Omelija lill-membri tal-Opra San Paolo ta' Castelgandolfo. Ruma. 24/08/1980.

Omelija liż-żgħażagħ ta' Dublin. 28/08/1980.

Omelija waqt Viżta Pastorali f'Abruzzo. 30/08/1980.

 

Settembru 1980

Omelija fil-Palazz Pontifiċju, Castelgandolfo, 03/09/1980.

Omelija waqt Viżta Pastorali f'Velletri. 07/09/1980.

Omelija waqt Viżta Pastorali fi Frascati. 08/09/1980.

Omelija għall-Istitut Missjuinarju Internazzjonali tal-Katekeżi, Mater Ecclesiae. 12/09/1980.

Omelija waqt Viżta Pastorali fi Siena. 14/09/1980.

Omelija waqt quddesa konċelebrata mal-Benedittini. Montecassino. 20/09/1980.

Omelija fiċ-ċentinarju tal-Assoċjazzjoni Taljana Santa Ċeċilja. Bażilika ta' San Pietru. 21/09/1980.

Omelija fil-ftuħ tas-Sinodu tal-Isqfijiet. 26/09/1980.

Omelija waqt quddiesa b'sufraġju għall-Papa Pawlu VI. 28/09/1980.

 

Ottubru 1980

Omelija waqt Viżta Pastorali f'Otranto. 05/10/1980.

Omelija fl-inawgurazzjoni ta' Kappella Ungeriża ġdida fil-grotti tal-Vatikan. 08/10/1980.

Omelija lill-Familji. Bażilika ta' San Pietru. 12/10/1980.

Omelija fis-Seminarju Pontifiċju Ruman. 14/10/1980.

Omelija fil-Ġurnata Missjunarja 1980. Bażilika ta' San Pietru. 19/10/1980.

Omelija lil Staff u Studenti tal-Universitajiet. Bażilika ta' San Pietru. 21/10/1980.

Omelija fi tmiem is-Sinodu tal-Isqfijiet. Kappella Sistina. 25/10/1980.

Omelija fil-Beatifikazzjoni ta' Don Luigi Orione, Suor Maria Anna Sala u Bartolo Longo. Bażilika ta' San Pietru, 26/10/1980.

 

Novembru 1980

Omelija fis-Solennità tal-Qaddisin kollha. Ċimiterju ta' Verano. 01/11/1980.

Omelija waqt Viżta Pastorali fil-Parroċċa ta' Sidtna Marija tas-Sagrament u tal-Qaddisin Martri Kanadiżi, 02/11/1980.

Omelija fil-ftuħ tal-Kungress ta' Spiritwalità. Bażilika ta' San Pietru. 04/11/1980.

Omelija fil-Jum ta' Radd il-Ħajr. Bażilika ta' San Pietru. 09/11/1980.

Omelija fil-Viżta Pastorali fil-Parroċċa tas-Salvatur tal-Qaddisin Ġwanni l-Battista u Ġwanni l-Evanġelista fil-Lateran, 09/11/1980.

Omelija waqt quddiesa għal-lajċi fis-Solennità ta' Kristu Sultan. 23/11/1980.

Omelija fil-Parroċċa ta' San Leonardo da Porto Maurizio. 30/11/1980.

 

Vjaġġ Appostolikau fir-Republika Tedeska. Novembru 1980.

Omelija f'Colonia. 15/11/1980.

Omelija f'Osnabrück. 16/11/1980.

Omelija f'Magonza. 16/11/1980.

Omelija f'Fulda għas-Saċerdoti u Seminaristi. 17/11/1980.

Omelija f'Fulda. 18/11/1980.

Omelija f'Altötting. 18/11/1980.

Omelija fi Munich. 19/11/1980.

 

Diċembru 1980

Omelija fil-Parroċċa ta' Sidtna ta' La Salette. 07/12/1980.

Omelija fl-Introduzzjoni ta' kors teoloġiku interdjoċesan. Kappella Matilde. 08/12/1980.

Omelija fis-Solennità tal-Kunċizzjoni. Bażilika ta' Santa Marija Maggiore. 08/12/1980.

Omelija fil-Parroċċa tan-Natività. 14/12/1980.

Omelija fl-Anniversarju tal-mewt ta’ Simon Bolivar. Kappella Sistina. 17/12/1980.

Omelija lill-Istudenti Universitarji. Bażilika ta' San Pietru. 19/12/1980.

Omelija fil-lejl tal-Milied. Bażilika ta' San Pietru. 24/12/1980,

Omelija fl-okkażjoni tal-mewt tal-Kardinal Vagnozzi. 31/12/1980.

 


1981

Jannar 1981

Omelija fl-Ewwel Jum tas-Sena. Bażilika ta' San Pietru. 01/01/1981.

Omelija fl-Epifanija tal-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 06/01/1981.

Omelija fil-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej, Kappella Pawlina. 11/01/1981.

Omelija fil-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Seminarju Pontifiċju Franċiż. 11/01/1981.

Omelija waqt Viżta Pastorali fil-parroċċa ta' San Giuseppe al trionfale. 18/01/1981.

Omelija fil-Kulleġġ Missjunarju Pontifiċju Internazzjonali, San Pawl. 24/01/1981.

Omelija waqt Viżta Pastorali F'Ostiense, Garbatella, Ruma. 25/01/1981.

 

Frar 1981

Omelija waqt Viżta Pastorali fil-parroċċa ta' San Giuseppe Cafasso. Ruma. 01/02/1981.

Omelija fil-Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. Vatrikan. 02/02/1981.

Omelija fil-Parroċċa tal-Qaddisin Carlo u Biagio Ai Catinari. Ruma. 08/02/1981.

Omelija lill-Morda. Bażilika ta' San Pietru. Vatikan. 11/02/1981.

Omelija fl-anniversarju ta' Radju Vatikan. Kappella Sistina. Vatikan. 12/02/1981.

Omelija fil-Bażilika ta' San Klement. Ruma. 14/02/1981.

 

Fil-Pakistan

Omelija fl-Istadju ta’ Karachi. Pakistan. 16/02/1981.

 

Fil-Filippini

Omelija fil-Katidral ta’ Manila. Filippini. 17/02/1981.

Omelija fil-Beatifikazzjoni ta' Lorenzo Ruiz. Filippini. 18/02/1981.

Omelija f’quddiesa għall-paċi. Manila. Filippini. 19/02/1981.

Omelija f'quddiesa għall-familji. Cebu City. Filippini. 19/02/1981.

Omelija f' Davao, Filippini. 20/02/1981.

Omelija lill-Bdiewa. Legazpi City, Filippini. 21/02/1981.

Omelija lit-Tribu' Indiġeni. Baguio City, Filippini. 22/02/1981.

 

Fil-Ġappun

Omelija fl-Istadju ta' Korakuen, Tokjo. 24/02/1981.

Omelija fl-Ordinazzjoni Saċerdotali. Nagasaki. 25/02/1981.

Omelija bil-Magħmudija u l-Griżma għall-kommemorazzjoni tal-Martri. Nagasaki. 26/02/1981.

 

Fl-Istati Uniti tal-Amerka

Omelija f'quddiesa għall-Vokazzjonijiet. Gżira ta' Guam, USA. 23/02/1981.

Omelija f'quddiesa tal-Ispirtu s-Santu. Anchorage, USA. 26/02/1981

 

Marzu 1981

Omelija fl-Erbgħa tal-Irmied. Bażilika ta' Santa Sabrina, Ruma. 04/03/1981.

Omelija fil-Grotte Vaticane. 05/03/1981.

Omelija fil-Parroċċa ta' San Ġwann Battista dei Fiorentini, Ruma. 08/03/1981.

Omelija fil-parroċċa ta' Nostra Signora di Cormoto. 15/03/1981.

Omelija fid-djoċest ta' Terni. 19/03/1981.

Omelija dwar San Benedittu u Santa Skolastika. 21/03/1981.

Omelija fil-parroċċa ta' San Pietru u San Pawl. 22/03/1981.

Omelija lill-Istudenti Universitaji bi tħejijja għall-Għid il-Kbir. 26/03/1981.

Omelija fil-parroċċa ta' San Saba all Aventino. 27/03/1981.

 

April 1981

Omelija waqt l-għoti tas-Sagrament tal-Griżma. 11/04/1981.

Omelija  f'Ħadd il-Palm. Pjazza San Pietru. 12/04/1981.

Omelija waqt Ordinazzjoni Episkopali. Kappella Sistina. 12/04/1981.

Omelija fil-Quddiesa tal-Griżma. Bażilika ta' san Pietru. 16/04/1981.

Omelija fil-Quddiesa ta' Ħamis ix-Xirka. Bażilika tal-Laternan. 16/04/1981.

Omelija fil-Quddiesa ta' Sibt il-Għid. 18/04/1981.

Omelija lis-Saċerdoti u Djakni tal-lingwa Ingliża, 24/04/1981.

Omelija f'Bergamo. 26/04/1981.

Omelija fiċ-ċentinarju mit-twelid tal-Papa Ġwanni XXIII. Sotto l Monte. 26/04/1981.

 

Mejju 1981

Omelija lill-Gwardja Svizzera. 06/05/1981.

Omelija fil-festa ta’ San Stanislaw. 08/05/1981.

Omelija fil-Parroċċa ta' San Tumas d'Aquino, Ruma. 10/05/1981.

Omelija f'Jum il-Vokazzjonijiet. 10/05/1981.

 

NOTA: L-Erbgħa 13 ta' Mejju 1981 kien sar l-attentat fuq ħajjet il-Papa Ġwanni Pawlu II fi Pjazza San Pietru.

 

Ġunju 1981

Omelija f'Għid il-Ħamsin. 07/06/1981.

 

Settembru 1981

Omelija f'Kungress tal-Movimenti fil-Knisja. 27/09/1981.

Omelija lil persuni bi bżonnijiet speċjali. 19/09/1981. 11/10/1981.

 

Ottubru 1981

Omelija fil-proklamazzjoni ta' ħames Beati ġodda. 04/10/1981.

Omelija fil-Viżta Pastorali fil-parroċċa ta' San Tumas ta' Villanova. 11/10/1981.

Omelija fil-Kulleġġ Ġermaniku Ungariku. 18/10/1981.

Omelija fis-Seminarju Pontifiċju Ruman, Ruma. 22/10/1981.

Omelija fl-inawgurazzjoni tas-Sena Akkademika. Bażilika ta' San Pietru. 23/10/1981.

Omelija fil-Parroċċa ta' Ġesù Divino Operatore, Ruma. 25/12/1981.

 

Novembru 1981

Omelija fil-Parroċċa ta’ San Lorenzo fuori le Mura. 01/11/1981.

Omelija fl-Istitut Slovakk tal-Qaddisin Ċirillu u Metodju, 08/11/1981.

Omelija fil-Parroċċa ta' Santa Maria della Salute. 15/11/1981.

Omelija fis-Santwarju ta’ San Ġwann Battista de la Salle. 21/11/1981.

Omelija fis-Santwarju tal-Imħabba Miżerikordjuża. 22/11/1981.

Omelija fil-Parroċċa ta’ Santa Francesca Romana. 29/11/1981.

 

Diċembru 1981

Omelija fil-parroċċa ta’ San Gaspare del Bufalo. 06/12/1981.

Omelija fis-Solennità ta-Kunċizzjoni. 08/12/1981.

Omelija fl-450 sena mid-dehriet tal-Madonna fi Guadalupe. 12/12/1981.

Omelija fil-Parroċċa tal-Qalb ta’ Marija, Ruma. 13/12/1981.

Omelija lill-Istudenti Universitarji bi tħejjija għall-Milied. 17/12/1981.

Omelija lill-Istudenti tas-Seminarju Minuri ta’ Ruma. 20/12/1981.

Omelija fil-lejl tal-Milied. Bażilika ta' San Pietru. 24/12/1981.

Omelija fi tmiem is-Sena 1981. 31/12/1981.

 


 

1982

Jannar 1982

Omelija fil-Jum Dinji tal-Paċi. 01/01/1982.

Omelija fir-Riti Funerarji tal-Karidinal Seper. 02/01/1982.

Omelija fl-Epifanija tal-Mulej u l-Ordinazzjoni ta' 9 Isqfijiet ġodda. 06/01/1982.

Omelija fil-Kulleġġ Pontifiċju Latin Amerikan. 10/01/1982.

Omelija fil-Magħmudija ta' trabi. 10/01/1982.

Omelija fil-Kulleġġ Pontifiċju Piju-Brażiljan. 17/01/1982.

Omelija IIs-Seminaristi mill-Puglia. 19/01/2022.

Omelija lis-Seminaristi tal-Kulleġġ Almo Capranica. 20/01/1982.

Omelija fil-Parroċċa ta’ S. Teresa fuori Porta Salaria. 24/01/1982.

Omelija fl-għeluq tal-gimgħa għall-għaqda fost l-Insara. 25/01/1982.

Omelija għas-Seminaristi ta' Toscana. 26/01/1982.

Omelija fil-Kulleġġ Pontifiċju Filippin. 30/01/1982.

Omelija fil-Parroċċa ta’ San Giovanni Bosco, Ruma. 31/01/1982.

 

Frar 1982

Omelija fil-Preżentazzjoni tal-Mulej. 02/02/1982.

Omelija fil-Parroċċa ta' San Ġwakkin, Ruma. 07/02/1982.

Omelija f'quddiesa għall-Morda. Bażilika ta' San Pietru. 11/02/1982.

 

Pellegrinaġġ Appostoliku fin-Niġerja, Il-Benin, Il-Gabon, u l-Guinea Ekwatorjali

Omelija f'Lagos, Niġerja. 12/02/1982.

Omelija II f'Onitsha, Nigeria. 13/02/2022.

Omelija waqt Ordinazzjoni Saċerdotali fin-Niġerja. 14/02/1982.

Omelija waqt quddiesa mal-Ħaddiema f’Lagos. 16/02/1982.

Omelija waqt quddies f’Benin. 17/02/1982.

Omelija f’Bata, Giunea Equatoriali. 18/02/1982.

Omelija f'Libreville, Gabon. 19/02/1982.

 

Aktar omeliji matul Frar 1982

Omelija fl-Erbgħa tal-Irmied. 24/02/1982.

Omelija lir-Retturi tas-Seminarji Djoċesani. 25/02/1982.

Omelija waqt Viżta Pastorali fil-parroċċa ta' Sant' Andrea delle Fratte, Ruma. 28/02/1982.

 

Marzu 1982

Omelija II fl-Ordinazzjoni Episkopali ta' Mons. Virgilio Noè. 06/03/1982.

Omelija fil-parroċċa tal-Immacolata Concezione alla Cervelletta, Ruma. 07/03/1982.

Omelija f'Assisi. 12/03/1982.

Omelija fil-parroċċa tal-Kurċifiss Imqaddes, Ruma. 14/03/1982.

Ġwanni Pawlu II f’Livorno. 19/03/1982.

Ġwanni Pawlu II mal-komunitajiet Ċiniżi.21/03/1982.

Ġwanni Pawlu II fil-parroċċa Rumana ta’ San Bastjan. 21/03/1982.

Omelija fil-funeral tal-Kardinal Pericle Felici. 25/03/1982.

Omelija lill-impjegati tal-Vatikan. 28/03/1982.

Omelija lill-istudenti universitarji Rumani. 30/03/1982.

 

April 1982

Omelija waqt quddiesa ma’ Isqfijiet Franċiżi. 02/04/1982.

Omelija f'Ħadd il-Palm, 04/04/1982.

Omelija fil-Quddiesa tal-Ġriżma f’Ħamis ix-Xirka. Bażilika ta' San Pietru. 08/04/1982.

Omelija fil-quddiesa ta' Ħamis ix-Xirka filgħaxija. 08/04/1982.

Omelija fil-Velja tal-Għid. Bażilika ta' San Pietru. 10/04/1982.

Omelija lis-Seminaristi Olandiżi. Kappella Pawlina. 15/04/1982.

Omelija f’quddiesa għaż-żgħażagħ ta’ Rennes u Rouen. 17/04/1982.

Omelija waqt Viżta Pastorali f'Bologna u Emilia Romagna. 18/04/1982.

Omelija lill-Pellegrini Irlandiżi fil-Grotta tal-Madonna tal-Lourdes. Ġonna tal-Vatikan. 23/04/1982.

Omelija fil-Parroċċa Rumana ta’ San Marċellinu u San Pietru. 25/04/1982.

Omelija lis-Seminaristi u Żgħażagħ Krotati. 27/04/1982.

Omelija lill-Membri tal-Moviment tal-Fokolari. 30/04/1982.

 

Mejju 1982

Omelija waqt Viżta Pastorali fil-parroċċa Rumana ta' San Ponziano. 02/05/1982.

Omelija fil-festa ta’ Marija Reġina tal-Polonja. 03/05/1982.

Omelija lill-Gwardja Żvizzera. Grotta tal-Lourdes, Vatikan. 06/05/1982.

Omelija waqt Viżta Pastorali fil-parroċċa Rumana ta’ San Mauro Abbati. 09/05/1982.

 

Pellegrinaġġ Appostoliku fil-Portugal 12-15 ta' Mejju 1982

Omelija fis-Santwarju ta' Fatima. L-ewwel anniversarju ta' meta kienet saret l-isparatura fuq il-Papa. 13/05/1982.

Omelija f'quddiesa għall-bdiewa. Vila Viçosa. 14/05/1982.

Omelija f'quddiesa maż-żgħażagħ. Lisbona. 14/05/1982.

Omelija fis-Santwarju del Sameiro. Braga. 15/05/1982.

 

Aktar f'Mejju 1982

Omelija fis-Solennità tat-Tlugħ il-Mulej fis-Sema. Grotta ta’ Lourdes fil-Vatikan 20/05/1982.

Omelija fil-quddiesa 'Pro Pace et Iustitia Servanda'. Bażilika ta' San Pietru. 22/05/1982.

Omelija fil-proklomazzjoni ta' ħames beati ġodda. 23/05/1982.

 

Viżta Pastorali fil-Gran Brittanja. Mejju 1982

Omelija fil-Katidral ta’ Westminster, Londra. 28/05/1982.

Omelija fil-Katidral ta' Canterbury. 29/05/1982.

Omelija f’Wembly Stadium. 29/05/1982.

Omelija fil-Katidral ta' Liverpool. 30/05/1982.

Omelija f'Għid il-Ħamsin, Coventry. 30/05/1982.

Omelija lill-Familji. York. 31/05/1982.

Omelija fl-Ordinazzjoni Saċerdotali f’Manchester.31/05/1982.

Omelija fi Glasgow. 01/06/1982.

Omelija f'Cardiff. 02/06/1982.

 

Ġunju 1982

Omelija waqt ordinazzjoni saċerdotali. 06/06/1982.

Omelija fis-solennità ta' Corpus Domini. 10/06/1982.

 

Viżta Pastorali f'Rio de Janeiro fl-Arġentina.  11 - 12 ta' Ġunju 1982

Omelija fi Buenos Aires. 11/06/1982.

Omelija waqt quddiesa għall-poplu tal-Arġentina. 12/06/1982.

 

Viżta Pastorali f'Ġinevra.  15 ta' Ġunju 1982

Omelija f'Ġinevra. 15/06/1982.

 

Aktar f'Ġunju 1982

Omelija waqt il-kanonizzazzjoni tal-Beatu Krispinu da viterbo. Bażilika ta' San Pietru. 20/06/1982.

Omelija fl-amministrazzjoni tas-Sagrament tal-Konfirmazzjoni. 27/06/1982.

Omelija fis-Solennità ta' San Pie tru u San Pawl. Bażilika ta' San Pietru. 29/06/1982.

 

Lulju 1982

Omelija għad-Dipendenti tal-Vilel Pontifiċji. 25/07/1982.

 

Awwissu 1982

Omelija fis-Solennità tal-Assunzjoni tal-Verġni Marija. Castel Gandolfo, Ruma. 15/08/1982.

Omelija waqt Viżta Pastorali f'Rimini. 29/08/1982.

Omelija waqt Viżta Pastorali f'San Marino. 19/08/1982.

Omelija minn Castel Gandolfo. 26/08/1982.

 

Settembru 1982

Omelija II fil-Monasteru ta’ Fonre Avellana. 05/09/1982.

Omelija fi Triveneto, Padova. 12/09/1982.

Omelija fil-Bażilika ta' Sant' Antnin, Padova. 12/09/1982.

Omelija f'Albano Laziale. 19/09/1982.

Omelija fi Brescia. 26/09/1982.

Omelija f’quddiesa għal Papa Pawlu VI u Ġwanni Pawlu I. 28/09/1982.
 

Ottubru 1982

Omelija fil-proklamazzjoni ta’ 9 Beati ġodda. 03/10/1982.

Omelija f’quddiesa mal-Isqfijiet tal-Ewropa. 08/10/1982.

Omelija fil-kanonizzazzjoni ta' San Massimiljanu Marija Kolbe. 10/10/1982.

Omelija fil-Kulleġġ Pontifiċju ta' San Pietru. 17/10/1982.

Omelija fl-inawgurazzjoni tas-Sena Akkademika. 19/10/1982.

Omelija fil-Viżta Pastorali fil-parroċċa ta’ Santa Marija tal-Preżentazzjoni. 24/10/1982.

Omelija lis-Seminaristi. Kappella Pawlina. 26/10/1982.

Omelija f’quddies b’sufraġju għall-Kardinal Benelli. 30/10/1982.

Omelija f’Kanonizzazzjoni. 31/10/1982.

 

Novembru 1982 - Vjaġġ Appostoliku fi Spanja

Omelija lill-ġenituri u miżżewġin, f'Madrid. 02/11/1982.

Omelija waqt fiċ-ċimiterju ta’ Almudena, Madrid. 02/11/1982.

Omelija f'parroċċa f'Madrid. 02/11/1982.

Omelija f'Madrid. 03/11/1982.

Omelija f’Segovia fuq San Ġwann tas-Salib 04/11/1982.

Omelija f’Toledo. 04/11/1982.

Omelija fis-Santwarju ta' Sidtna Marija ta' Guadalupe, Spanja. 04/11/1982.

Omelija fil-Beatifikazzjoni ta' Suor Angela tas-Salib. Siviglia. 05/11/1982.

Omelija lill-edukaturi tal-Fidi. Spanja. 05/11/1982.

Omelija f’Ċelebrazzjoni Marjana f'Saragozza, Spanja. 06/11/1982.

Omelija mal-Missjunarji f'Javier, Spanja.06/11/1982.

Omelija mal-Istituti Reliġjużi f'Loyolas, Spanja. 06/11/1982.

Omelija fis-Santwarju ta' Montserrat, Baċellona. 07/11/1982.

Omelija fi Stadium ta' Barcellona. 07/11/1982.

Omelija waqt ordinazzjoni saċerdotali f'Valencia. 08/11/1982.

Omelija lir-Ġwanni lir-Reliġjużi Nisa. Madrid. 08/11/1982.

Omelija f'Santiago de Compostela. 09/11/1982.

Aktar matul Novembru 1982

Omelija fil-parroċċa Rumana ta' San Ġustinu. Viżta Pastorali. 14/11/1982.

Omelija waqt Viżta Pastorali f'Valle di Belice. 20/11/1982.

Omelija waqt Viżta Pastorali f'Palermo. 21/11/1982.

Omelija fl-iskola ta' Santa Ċeċilja, Ruma. 22/11/1982.

Omelija fit-2 anniversarju taż-żjara f'Cologne. 24/11/1982.

Omelija lill-Missjonijiet Popolari ta’ Ruma. 28/11/1982.

Omelija lis-Saċerdoti mill-Puglia. 30/11/1982

 

Diċembru 1982

Omelija fil-Parroċċa Rumana tas-SS. Redentur. 05/12/1982.

Omelija fis-Solennità tal-Kunċizzjoni. 08/12/1982.

Omelija fil-Parroċċa Rumana tar-Ragħaj it-Tajjeb. 12/12/1982.

Omelija lill-Istudenti Universitarji. 16/12/1982.

Omelija fil-Quddiesa tal-lejl tal-Milied. 24/12/1982.

Omelija fit-Te Deum ta’ tmiem is-Sena. 31/12/1982.
 


1983

Jannar 1983

Omelija fis-Solennita ta' Marija Omm Alla u fil-Jum Dinji tal-Paċi. 01/01/1983.

Omelija fil-Viżta Pastorali f'Rieti u Greccio. 02/01/1983.

Omelija fis-Solennita tal-Epifanija tal-Mulej u l-Ordinazzjoni Episkopali ta’ 14-il Isqof. Bażilika ta' San Pietru. 06/01/1988.

Omelija fil-Magħmudija ta’ 20 tarbija. Kappella Sistina. 09/01/1983.

Omelija fil-parroċċa S. Maria Regina Pacis. 23/01/1983.

Omelija fil-Ġimgħa tat-Talb għall-għaqda fost l-Insara u l-Beatifikazzjoni ta' Suor Maria Gabriella Sagheddu. 25/01/1983.

Omelija fil-parroċċa San Barnaba alla Marranella. 30/01/1983.

 

Frar 1983

Omelija fil-Konċistorju għall-ħatra ta' 18-il Kardinal. Festa tal-Preżentazzjoni tal Mulej. 02/02/1983.

Omelija waqt Viżta Pastorali fil-parroċċa Rumana ta' Santa Marcella. 06/02/1983.

Omelija fit-80 sena tal-Unitalsi. 11/02/1983.

Omelija fil-parroċċa Rumana ta' Sidtna Marija ta' Lourdes. 13/02/1383.

Omelija fil-Bażilika ta' Santa Sabina all'Avventino. 16/02/1983.

Omelija fil-Parroċċa ta’ S. Marija tal-Ħniena u S. Adriano f'Villa Albani. 20/02/1983.

Omelija fil-parroċċa Rumana ta' S. Ġwann Vianney. 27/02/1983.

 

Marzu 1983

Vjaġġ Appostoliku fil-Portugall, Costa Rica, Nicaragua, Panama, El Salvador, Guatemala, Honduras, Belize u Haiti

Omelija f’Costa Rica. Laqgħa ta’ Talb. 03/03/1983.

Omelija f’Nicaragua. Quddiesa. 04/03/1983.

Omelija fil-Panama. Quddiesa mal-Familji. 05/03/1983.

Omelija f’San Salvador. 06/03/1983.

Omelija fil-Guatemala. 07/03/1983.

Omelija fil-Honduras. 08/03/1983.

Omelija II f’Tegucigalpa. 08/03/1983.

Omelija II f’Belize. 09/03/1983.

Omelija II f’Port-au-Prince (Haiti). 09/03/1983.

 

aktar matul Marzu 1983

Omelija fiċ-Ċentru taż-Żgħażagħ, San Lorenzo. 13/03/1983.

Omelija mal-Universitarji. 17/03/1983.

Omelija mal-Ħaddiema fi Chieti. 19/03/1983.

Omelija fil-ftuħ tal-Porta Santa fil-bidu tal-Ġublew tar-Redenzjoni. Solennità tal-Annunzjazzjoni tal-Mulej. Bażilika ta’ San Pietru. 25/03/1983.

Sena Mqaddsa, Bieb Imqaddes, Postijiet Imqaddsa, Ġimgħa Mqaddsa. 30/03/1983.

Omelija fil-quddiesa taż-żjut. Ħamis ix-Xirka filgħodu. 31/03/1983.

Omelija fit-tifkira solenni tal-Aħħar Ċena tal-Mulej. Ħamis ix-Xirka filgħaxija. 31/03/1983.

 

April 1983

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II fil-Velja tal-Għid 02/04/1983.

Omelija fl-iskola tal-Carabinieri. 09/04/1983.

Omelija f’ċelebrazzjoni tas-Sena tar-Redenzjoni. 14/04/1983.

Omelija fil-parroċċa Rumana ta' San Filippu Appostlu. 17/04/1983.

Omelija fil-parroċċa Rumana ta’ Sidtna ta’ Guadalupe. 24/04/1983.

 

Mejju 1983

Omelija lill-Gwardja Svizzera. 06/05/1983.

Omelija fil-Parroċċa ta’ S. Monica, Ruma. 08/05/1983.

Omelija fis-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema tal-Mulej. 12/05/1983.

Omelija fil-beatifikazzjoni ta’ Mons. Luigi Versiglia u Don Callisto Cravario. 15/05/1983.

Omelija Ġwanni Pawlu II fl-amministrazzjoni tal-Ġ riżma fil-Bażilika ta' San Pietru. 29/05/1983.

 

Viżta Pastorali fil-Lombardija

Omelija fi Pjazza Duomo, Milan. 20/05/1983.

Omelija fis-Seminarju ta’ Venegano, Varese. 21/05/1983.

Omelija fi tmiem il-Kungress Ewkaristiku, Milan. 22/05/1983.

 

Ġunju 1983

Omelija fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm ta' Kristu. 02/06/1983.

Omelija mal-Morda waqt Quddiesa u ċelebrazzjoni tal-Griżma tal-Morda. Bażilika ta' San Pietru. 05/06/1983.

Omelija waqt l-Ordinazzjoni ta' 74 saċerdot. Bażilika ta' San Pietru. 12/06/1983.

 

Pellegrinaġġ Appostoliku fil-Polonja. 16-23 ta' Ġunju

Omelija fil-Katidral tas-Salib Imqaddes, Varsavja. 16/06/1983.

Omelija f'Varsavja waqt Konċelebrazzjoni ad unur tal-Madonna tal-Grazzja. Varsavja. 17/06/1983.

Omelija waqt Konċelebrazzjoni fil-Belt tal-Immakulata. Niepokalanów. 18/06/1983.

Omelija waqt ċelebrazzjoni Ewkaristika f'Jasna Gora. 19/06/1983.

Omelija waqt ċelebrazzjoni Marjana f'Katowice fil-Polonja. 20/06/1983.

Omelija waqt Beatifikazzjoni ta' Madre Urszula Ledochowska fil-Polonja, 20/06/1983.

Omelija waqt vespri maġenb is-Santwarju ta’ Sant’ Anna fil-Polonja, 21/06/1983.

Omelija fl-Inkurunazzjoni tal-Madonna delle Neve. 21/06/1983.

Omelija fil-Beatifikazzjoni ta' Patri Raffaele Kalinowski u Fra Alberto Chmielowski. 22/06/1983.

Omelija fil-Konsagrazzjoni ta’ Knisja ġdida f'Nowa Huta. 22/06/1983.

 

Aktar matul Ġunju 1983

Omelija waqt konċelbrazzjoni għall Ġublew Straodinarju. 28/06/1983.

Omelija fis-Solennità tal-Appostli Pietru u Pawlu. 29/06/1983.

Omelija waqt esqui solenni tal-Kardinal James Robert Knox. 30/06/1983.

 

Lulju 1983

Omelija fl-Isptar Ruman San Camillo. 03/07/1983.

Omelija mad-Dipendenti ta’ Vilel ta’ Castel Gandolfo. 17/07/1983.

Omelija f'quddiesa maż-Żgħażagħ. 26/07/1983.

 

Awwissu 1983

Omelija fil-Grotta ta’ Lourdes, Franza. 15/08/1983.

 

Settembru 1983

Omelija lill-membri tal-Kumpanija ta’ Ġesù. 02/09/1983.

Omelija waqt żjara fl-isptar Villa Albani ta' Anzio. 03/09/1983.

Omelija lill-ex studenti tas-Semianrju Pontifiċju Lombardo. 08/09/1983.

,,,

 

Ottubru 1983

Omelija fi tmiem is-VI Assemblea Ġenerali tas-Sinodu tal-Isqfijiet. 29/10/1983.

...


1984

Omelija u Att ta' Affidament tal-Bnedmin u l-Ġnus lill-Verġni Marija. 25/03/1984.

 

1995

Diskors fil-laqgħa maż-Żgħażagħ fl-ispjanata ta' Montoroso. Loreto. 09/09/1995.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II waqt Żjara Pastorali f'Loreto. 10/09/1995.

 

2002

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II fil-Kanonizazzjoni ta' San Padre Pio. 16/06/2002.

Omelija mill-Papa Ġwanni Pawlu II fil-quddiesa tal-Kanonizazzjoni ta' San Padre Pio ta' Pietralcina.. 16/06/2002.

 

2003

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II fil-Beatifikazzjoni ta' Madre Tereża ta' Calcutta. 19/10/2003.

 

Minn Papiet oħra ...