L-Aspetti Soċjali u Ekonomiċi

tal-Eżoratazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku

Evangelii Gaudium

It-Tlieta, 22 ta’ April 2014: Il-Fondazzjoni Centesimus Annus Pro Pontifice, organizzat seminar fis-Seminarju tal-Arċisqof f’Tal-Virtù dwar l-aspett soċjali u ekonomiku tal-Ezortazzjoni Appostolika tal-Papa Frangisku, Evangelii Gaudium.  Is-seminar kien indirizzat minn Fr Paul Pace S.J., Provincjal tal-Ġiżwiti, mis-sur Michael Bonello, ex-Gvernatur tal-Bank Centrali u minn Dr Sue Vella, lecturer tal-Politika Socjali fl-Università ta’ Malta. L-Arcisqof Pawlu Cremona O.P. ghamel diskors tal-għeluq. Is-seminar tmexxa mis-Sur Joseph F.X. Zahra, ko-ordinatur tal-Fondazzjoni.

 Introduzzjoni minn Joseph FX Zahra.

▪  Le għall-Ekonomija tal-Esklużjoni, [par 53-54]. Fr Paul Pace SJ.

▪  Le għall-idolatrija tal-flus u għal sistema finanazjara li tikkmanda minflok taqdi. [par 55-58]. Mr Michael Bonello.

▪  Le għall-inegwaljanza li toħloq il-vjolenza, [par 59-60]. Dr Sue Vella.