L

A

I

K

0

S

 

SOLENNITÀ TAL-IMMAKULATA KUNĊIZZJONI TAL-VERĠNI MQADDSA MARIJA

ATT TA’ QIMA LILL-IMMAKULATA FI PIAZZA DI SPAGNA

TALBA TAL-QDUSIJA TIEGĦU FRANĠISKU

LIL MARIJA IMMAKULATA

Piazza di Spagna

Is-Sibt 8 ta’ Diċembru 2018