L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

Home  

Ikkuntattjana

 

2

“Meħudin minn fost il-bnedmin, mqegħdin għall-bnedmin, preżenti mal-bqija tal-bnedmin”

 

DISKORS TAL-QDUSIJA TIEGĦU FRANĠISKU

LILL-PARTEĊIPANTI FIL-KONVENJU ORGANIZZAT

MILL-KONGREGAZZJONI GĦALL-KLERU,

FL-OKKAŻJONI TAL-50 ANNIVERSARJU TAD-DIGRIETI KONĊILJARI

OPTATAM TOTIUS U PRESBYTERORUM ORDINIS

Sala Regia - Il-Ġimgħa 20 ta’ Novembru 2015

 

IT-TEST KOLLU F'FORMAT GĦALL-ISTAMPA  ...