IS-SAGRAMENTI U ĊELEBRAZZJONIET OĦRA

Ir-Rit tal-Magħmudija

Tqarbin tal-Morda.  Rit Ordinarju tat-tqarbin tal-morda minn Ministru Straordinarji. 26/10/1988

Ir-Rit tal-Assoluzzjoni fil-Qrar

Ir-Rit taż-Żwieġ

Ir-Rit taż-Żwieġ - Ktejjeb

Barka tal-Għarajjes fil-Quddiesa taż-Żwieg

Rit tal-Ordinazzjoni tad-Djakni

Rit tal-Griżma tal-Morda

Rit tal-Funerali

Rit tat-tifi tal-Blandun fi tmiem żmien l-Għid

Talba għat-Tberik tal-Għarajjes f'jum l-għerusija.

Tiġdid tal-wegħdiet taż-żwieġ - forma twila.

Tiġdid tal-wegħdiet taż-żwieġ - forma mqassra.

 

RIŻORSI B'ILSNA  OĦRA

Rite of Christian Initiation for Adults with Mass

Rite of Anointing of the Sick

Rite of Catholic Marriage with Mass

Rite of Marriage within Mass

Rite of Funerals with Mass

 

 AKTAR

Żieda għall-Propju tal-Qaddisin