Laikos

 

Aktar mill-Papa Pawlu VI ...

KATEKEŻI WAQT L-UDJENZI ĠENERALI

1978

Fil-Milied tinsab l-għajn tat-tama. 04/01/1978.

L-Evanġelju tal-Milied. 11/01/1978.

It-tama sigrieta biex l-għaqda tinbena mill-ġdid. 18/01/1978.

L-attakki tal-ħażen niġġildulhom bit-tajjeb. 25/01/1978.

Impenn sfieq għall-ġid soċjali. 01/02/1978.

 

Ir-Randan: rebbiegħa tal-ispirtu. 08/02/1978.

Ir-Randan: skola ta' qawwa nisranija. 22/02/1978.

Nerġgħu nidħlu fina nfusna biex induru lejn Alla. 01/03/1978.

Id-dmir tal-penitenza. 08/03/1978.

L-imħabba biss televa l-moħħ. 22/03/1978.

 

Inħossuna Knisja. 29/03/1978.

Il-forza vitali tal-Knisja fil-ħajja tal-lum. 05/04/1978.

Il-Knisja: komunitÓ li titlob u temmen, 12/04/1978.

Inħobbu 'l Alla biex inħobbu l-proxxmu. 19/04/1978.

Il-ħajja umana hija sagra. 26/04/1978.

 

 

Minn Papiet oħra ....