Laikos

Aktar mill-Papa Pawlu VI ...

KATEKEŻI WAQT L-UDJENZI ĠENERALI

SNIN:  1963 - (...) - 1977 - 1978

1963

L-Ewwel Udjenza Ġenerali tal-Papa Pawlu VI. 13/07/1978.

Tislima f'isem Kristu. 20/07/1963.

Il-fidi ta' Pietru ttina ċ-ċertezza tad-divnità tal-Mulej. 27/07/1963.

 

1977

Il-Milied huwa skola tal-libertà. 05/01/1977.

Wara l-Magħmudija. 12/01/1977.

It-tama hi r-ruħ tal-kawża ekumenika. 19/01/1977.

Il-virtù tal-fortitudni fi żminijiet diffiċli. 26/01/1977.

 

Is-sens tal-offerta lil Alla fil-ħajja nisranija. 02/02/1977.

Mill-ġdid fuq il-passi ta’ Alla. 09/02/1977.

Inħobbu d-dinja kif jgħallimna l-Evanġelju. 16/02/1977.

Sahra u enerġija morali biex nirreżistu t-tentazzjonijiet tad-dinja. 23/02/1977.

 

Libertà u dmir fil-ħajja nisanija. 16/03/1977.

Il-penitenza, sagrament ta’ Qawmien u ta’ Paċi. 23/03/1977.

L-Għerf tas-Salib. 30/03/1977.

 

Isimgħu s-sejħa t’Alla. 06/04/1977.

Il-Magħmudija tagħmilna sehem mill-qawmien ta’ Kristu. 13/04/1977.

Il-ħajja ġdida tan-nisrani. 20/04/1977.

Ix-xbieha tal-Irxoxt. 27/04/1977.

 

It-teoloġija tal-Għid. 04/05/1977.

Il-Misteru Paskwali huwa etern. 11/05/1977.

Il-Fidi u l-Għid. 18/05/2022.

Il-fidi rfid meħtieġ għall-ħajja morali u intellettwali. 25/05/1977.

 

Il-Knisja hija komunità ħajja animata mill-Ispirtu ta’ Kristu. 01/06/1977.

Fil-Knisja sseħħ l-għaqda li ried Kristu. 08/06/1977.

L-Ewkaristija, fus ta’ ħajja nisranija awtentika. 15/06/1977.

Il-misteru tal-Knisja. 22/06/1977.

...

 

1978

Fil-Milied tinsab l-għajn tat-tama. 04/01/1978.

L-Evanġelju tal-Milied. 11/01/1978.

It-tama sigrieta biex l-għaqda tinbena mill-ġdid. 18/01/1978.

L-attakki tal-ħażen niġġildulhom bit-tajjeb. 25/01/1978.

Impenn sfieq għall-ġid soċjali. 01/02/1978.

 

Ir-Randan: rebbiegħa tal-ispirtu. 08/02/1978.

Ir-Randan: skola ta' qawwa nisranija. 22/02/1978.

Nerġgħu nidħlu fina nfusna biex induru lejn Alla. 01/03/1978.

Id-dmir tal-penitenza. 08/03/1978.

L-imħabba biss televa l-moħħ. 22/03/1978.

 

Inħossuna Knisja. 29/03/1978.

Il-forza vitali tal-Knisja fil-ħajja tal-lum. 05/04/1978.

Il-Knisja: komunità li titlob u temmen, 12/04/1978.

Inħobbu 'l Alla biex inħobbu l-proxxmu. 19/04/1978.

Il-ħajja umana hija sagra. 26/04/1978.

 

Il-beatitudni tal-ġustizzja. 03/05/1978.

Il-qtil ta' Aldo Moro xxokkja d-dinja kollha. 10/05/1978.

It-tama fil-ġejjieni tinsab fl-għerf tas-salib. 17/05/1978.

Pawlu VI lill-Isqfijiet Taljani. 24/05/1978.

Il-Missjoni edukattiva tal-Knisja fid-dinja. 31/05/1978.

 

L-imħabba lejn il-ħajja li se titwieled. 07/06/1978.

Il-kuxjenza tqum mill-ġdid bir-relazzjoni ma’ Alla. 14/06/1978.

Il-Konċilju Vatikan II; dawl ghall-istorja tagħna. 21/06/1978.

Il-qabar ta' Pietru. 28/06/1978.

 

Il-vaganzi: żmien ta’ formazzjoni. 05/07/1978.

Il-vaganzi: waqt ta’ meditazzjoni u smigħ. 12/07/1978.

Kuxjenza morali u r-relazzjoni ma' Alla. 19/07/1978.

Il-ħbiberija nisranija. 26/07/1978.

Fil-fidi l-milja, il-qawwa u l-ferħ tal-ħajja nisranija. 02/08/1978.

 

Minn Papiet oħra ....