L

A

I

K

0

S

 

LAQGĦA “IL-PROTEZZJONI TAL-MINURI FIL-KNISJA”

[IL-VATIKAN, 21-24 TA’ FRAR 2019]

KONĊELEBRAZZJONI EWKARISTIKA

Sala Regia

Il-Ħadd 24 ta’ Frar 2019

DISKORS TAL-QDUSIJA TIEGĦU FRANĠISKU

FI TMIEM IL-LAQGĦA