L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

Home  

Ikkuntattjana

 

2

Ħa tkun fuqna, Mulej, it-tjieba tiegħek,

kif fik hi t-tama tagħna”

 

 

L-EWWEL GĦASAR TAS-SOLENNITÀ TA’ MARIA SS.MA OMM ALLA

U TE DEUM TA’ RADD IL-ĦAJR GĦAS-SENA LI GĦADDIET

OMELIJA TAL-QDUSIJA TIEGĦU FRANĠISKU

Bażilika tal-Vatikan

Il-Ħamis 31 ta’ Diċembru 2015

 

IT-TEST KOLLU F'FORMAT GĦALL-ISTAMPA  ...