Aktar riżorsi dwar is-Sinodu ordinarju tal-Isqfijiet dwar il-Familja, 2015 ...

IS-SINODU STRORDINARJU TAL-ISQFIJIET

DWAR IL-FAMILJA 2014

Talba lill-Familja Mqaddsa mill-Papa Franġisku

Ġesù, Marija u Ġużeppi, fikom nikkontemplaw id-dija tal-imħabba vera, lejkom bit-tama nduru.  Familja Mqaddsa ta’ Nazaret, ibdel il-familji tagħna wkoll f’inħawi ta’ għaqda u ċenakli ta’ talb, skejjel tassew tal-Evanġelju u knejjes domestiċi ċkejknin. Familja Mqaddsa ta’ Nazaret, jalla qatt aktar fil-familji ma jkun hemm esperjenzi ta’ vjolenza, ta’ għeluq u ta’ firda:  jalla kull min qatt kien imweġġa’ jew skandalizzat jagħraf fis il-faraġ u l-fejqan.  Familja Mqaddsa ta’ Nazaret, jalla s-Sinodu tal-Isqfijiet i jmiss jagħraf irawwem mill-ġdid f’kulħadd l-għarfien tal-karattru qaddis u invjolabbli tal-famija, u l-ġmiel taħgha fil-pjan ta’ Alla.  Ġesù, Marija u Ġużeppi, isimgħu it-talb tagħna u aqalgħuh.  Ammen.

[Angelus, Il-Ħadd, 29 ta' Diċembru 2013]

Talb mill-Papa u mill-Isqfijiet

Talba mill-Papa Franġisku lill-Familja Mqaddsa. 29/12/2013.

Talba għall-Familja mill-Isqfijiet fis-Sinodu 2014. 18/10/2014.

 

Mill-Vatikan

Lineamenta għall-XIV l-Assemblea Ġenerali Ordinarja tas-Sinodu tal-Isqfijiet 2015. Is-sejħa u l-missjoni tal-familja fil-Knisja u fid-dinja tal-lum. 18/10/2014.

Ir-Relatio tat-Tielet Assemblea Ġenerali Strordinarja tas-Sinodu tal-Isqfijiet.  L-Isfidi Pastorali dwar il-Familja fil-Kuntest tal-Evanġelizzazzjoni, 18/10/2014.

Mistoqsijiet għall-approfondiment tar-Relatio Synodi. 09/12/2014.

Diskors tal-Papa Franġisku f'għeluq is-Sinodu tal-Isqfijiet.  18/10/2014.

Messaġġ tas-Sinodu tal-Isqfijiet fuq l-Isfidi Pastorali dwar il-Familja fil-Kuntest tal-Evanġelizzazzjoni, 18/10/2014.

Relatio post discepationem [Rapport wara d-diskussjoni], 11-il Assemblea tas-Sinodu, Kardinal Péter Erdő, 13/10/2014 ... [Ingliż] ... [Taljan].

Instrumentum Laboris għas-Sinodu tal-Isqfijiet 2014-2015 dwar l-Isfidi Pastorali tal-Familja fil-kuntest tal-Evanġelizzazzjoni, 26/06/2014.  [Taljan] ... [Ingl]

Ittra tal-Papa Franġisku lill-Familji dwar is-Sinodu, 02/02/2014.

Dokument Preparatorju għas-Sinodu tal-Isqfijiet 2014, L-Isfidi Pastorali dwar il-Familja fil-Kuntest ta’ l-Evanġelizzazzjoni, 06/11/2013.

Tislima tal-Papa Franġisku lill-Padri Sinodali matul l-ewwel Kongregazzjoni Ġenerali tat-Tielet Assemblea Ġenerali Straordinarja. 06/10/2014.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa tal-ftuħ tas-Sinodu dwar il-Familja. Is-Sinodu ma jsirx biex niddiskutu ideat sbieħ. 05/10/2014.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt il-velja ta’ talb bi tħejjija għas-Sinodu dwar il-Familja. F’kemm djar naqas l-inbid tal-ferħ! 04/10/2014.

Texts of the Magisterium on the Subject of the Divorced and Remarried Faithful.

 

Mill-Isqof Mario Grech

L-Isqof Mario Grech fis-Sinodu.

Djarju tas-Sinodu mill-Isqof Mario Grech.

Intervista lill-Isqof Mario Grech fiż-Zenit. 25/10/2014.

Diskors tal-Isqof Mario Grech fis-Sinodu. 08/10/2014.

Triq Ġdida. Artiklu tal-Isqof Mario Grech mis-Sinodu, 11/10/2014.

 

Minn sorsi oħra

 Inħejju għas-Sinodu dwar il-Familja 2015. Komunikat mill-Konferenza Episkopali Maltija. 27/12/2014.

 Paġna tas-Santa Sede dwar is-Sinodu 2014.

 Ittra Pastorali tal-Arċisqof ta' Westminster, il-Kardinal Vincent Nichols fuq is-Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja. 24/10/2014.

 Ittra mill-Konferenza Episkopali tal-Ingilterra u Wales dwar il-Lineamenta u l-Kwestjonarju bi tħejjija għas-Sinodu tal-Isqfijiet, 25/10/2013.

 Kwestjonarju mill-Knisja f'Malta u Għawdex bi tħejjija għas-Sinodu Straordinarju tal-Isqfijiet li ser isir fil-Vatikan fis-snin 2014 u 2015.

 llum jibda s-Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja, Kitba ta' Patri Silvestru Bonavia OFM Cap. 05/10/2014.

 Kwestjonarju għas-Sinodu tal-Isqfijiet, Verżjoni mill-Konferenza Episkopali Maltija, (format pdf).

 Knisja li tisma’ mingħand in-Nies, Stqariija mill-Arċidjoċesi ta’ Malta dwar il-Kwestjonarju tal-Konferenza Episkopali Maltja, 11/12/2013.

 

Xi interventi oħra

Is-Sinodu tal-Familja ser jibdel xi ħaġa?  Fr Joe Mizzi, Direttur tal-Moviment ta’ Kana waqt laqgħa f’Ħal Tarxien. 30/04/2015.

Fr Thomas Rosica (presenter). From Synod to Synod. 26/01/2015.

Archbishop Kurtz on the Synod on the Family. Bellarmine University. 07/01/2015.

Fr Robert Barron comments on The Extraordinary Synod on the Family. 23/10/2014.

Cardinal Raymond Burke on the Synod of the Family. 09/10/2014.

Cardinal Walter Kasper. Inside the Synod. 05/10/2014.

 

Mill-Konferenza Episkopali tal-Isqfijiet Kattoliċi tal-Ingilterra u ta’ Wales

Domandi li bihom talbu l-opinjoni tal-publiku dwar il-familja.

X’inhu l-ferħat u t-tamiet tiegħek għall-ħajja tal-familja llum?

X’inhuma d-diffikultajiet u l-biżgħat tiegħek għall-ħajja tal-familja llum?

Kif nistgħu nifhmu aħjar iż-żwieġ bħala vokazzjoni?

Iż-żwieġ tiegħek, kif jagħmlek aħjar?

Il-familja tiegħek kif  qed ittejjeb lil dawk ta’ madwarek?

Bl-għaqda tagħha ma’ Alla, il-familja tiegħek kif qed tkun melħ tal-art, dawl għad-dinja, u post li minnu tixtered  il-fidi?

Għandek xi kummenti oħra dwar il-familja?