L-Ewwel Parti - Marija fl-Istorja tal-Knisja

1. Il-Preżenza ta’ Marija fl-oriġni tal-Knisja. 06/09/1995.

2. Ir-rwol matern ta' Marija fl-ewwel sekli. 13/09/1995.

3. Ir-rwol tal-Omm tar-Redentur. 25/10/1995.

4. Marija fl-Iskrittura Mqaddsa u fir-riflessjoni tejoloġika. 08/11/1995.

5. Marija fl-esperjenza spiritwali tal-Knisja. 15/11/1995.

6. L-Influss ta’ Marija fil-ħajja tal-Knisja. 22/11/1995.

7. Marija u l-valur tal-mara. 29/11/1995.

8. Ir-rwol tal-mara fid-dawl ta’ Marija. 06/12/1995.

9. Il-Preżenza ta’ Marija fil-Konċilju Vatikan II. 13/12/1995.

 

It-Tieni Parti - It-Twemmin tal-Knisja dwar Marija

10. Skop u metodu tal-espożizzjoni tad-duttrina marjana. 03/01/1996.

11. Marija fi prospettiva Trinitarja. 10/01/1996.

12. Marija fil-Protoevanġelju. 24/01/1996.

13. L-Aħbar tal-Maternità Messjanika. 31/01/1996.

14. Il-maternità tiġi minn Alla. 06/03/1996.

15. Nisa mpenjati fil-fidwa tal-poplu. 27/03/1996.

16. In-Nobiltà morali tal-mara. 10/04/1996.

17. Bint Sijon. 24/04/1996.

18. Bint Sijon il-ġdida. 01/05/1996.

19. Mimlija bil-grazzja. 08/05/1996.

20. Il-Qdusija perfetta ta' Marija. 15/05/1996.

21. L-Immakulata Kunċizzjoni. 29/05/1996.

22. Immakulata: mifdija għall-protezzjoni. 05/06/1996.

23. Immakulata: id-definizzjoni dommatika tal-privileġġ. 12/06/1996.

24. Qaddisa tul il-ħajja kollha. 19/06/1996.

25. Dik li emmnet. 03/07/1996.

26. Il-verġinità ta’ Marija, verità ta’ fidi. 10/07/1996.

27. L-Intenzjoni ta' verġinità. 24/07/1996.

28. Il-valur tal-konċepiment verġinali ta' Ġesù. 31/07/1996.

29. Marija, mudell ta' verġinità. 07/08/1996.

30. L-għaqda verġinali ta' Marija u Ġużeppi. 21/08/1996.

31. Marija dejjem Verġni. 28/08/1996.

32. Il-Qaddejja ubbidjenti tal-Mulej. 04/09/1996.

33. Marija hija Eva l-ġdida. 18/09/1996.

34. Fil-misteru tal-Viżitazzjoni il-preludju tal-missjoni tal-Feddej. 02/10/1996.

35. Fil-Magnificat, Marija tiċċelebra l-opra meraviljuża ta’ Alla. 06/11/1996.

36. Marija fit-twelid ta’ Ġesù. 20/11/1996.

37. It-titolu ta' Omm Alla. 27/11/1996.

38. Edukatriċi tal-Iben ta' Alla. 04/12/1996.

39. Il-preżentazzjoni ta’ Ġesù fit-Tempju. 11/12/1996.

40. Il-Profezija ta’ Xmun tassoċja lil Marija mad-destin doloruż tal-Iben. 18/12/1996.

41. Fil-Preżentazzjoni ta’ Ġesù fit-Tempju tiġi rivelata l-koperazzjoni tal-mara fil-Fidwa. 08/01/1997.

42. Ġesù mitluf u misjub fit-Tempju. 15/01/1997.

43. Marija fil-ħajja moħbija ta’ Ġesù. 29/01/1997.

44. Marija fit-tieġ ta' Kana. 26/02/1997.

45. F’Kana Marija twassal lil Ġesù biex iwettaq l-ewwel miraklu. 05/03/1997.

46. Is-sehem ta’ Marija fil-ħajja pubblika tal-Iben. 12/03/1997.

47. Ħdejn is-Salib, Marija hija parti mid-dramm tal-Fidwa. 02/04/1997.

48. Marija koperatriċi singolari tal-Fidwa. 09/04/1997.

49. Mara, hemm hu Ibnek. 23/04/1997.

50. Hawn hi Ommok. 07/05/1997.

51. Marija u l-qawmien mill-imwiet ta' Krist. 21/05/1997.

52. Marija u d-don tal-Ispirtu s-Santu. 28/05/1997.

53. L-Assunzjoni ta' Omm Alla. 25/06/1997.

54. L-Assunzjoni ta' Marija, verità tal-fidi. 02/07/1997.

55. L-Assunzjoni ta' Marija fit-Tradizzjoni tal-Knisja. 09/07/1997.

56. Is-Sultana tal-Univers. 23/07/1997.

 

It-Tielet Parti - Ir-Rwol ta' Marija fil-Knisja

57. Marija, membri sopreminenti tal-Knisja. 30/07/1997.

58. Marija tip u mudell tal-Knisja. 06/08/1997.

59. Marija mudell tal-maternità tal-Knisja. 13/08/1997.

60. Marija mudell tal-verġinità tal-Knisja. 20/08/1997.

61. Marija mudell tal-qdusija tal-Knisja. 03/09/1997.

62. Marija mudell tal-Knisja fil-kult divin. 10/09/1997.

63. Omm il-Knisja. 17/09/1997.

64. L-interċessjoni ċelesti tal-Omma tal-grazzja divina. 24/09/1997.

65. Marija Medjatriċi. 01/10/1997.

66. Il-kult tal-Beata Verġni. 15/10/1997.

67. In-natura tal-kult Marjan. 22/10/1997.

68. Id-devozzjoni Marjana u l-kult tax-xbihat. 29/10/1997.

69. It-talb lil Marija. 05/11/1997.

70. L-Omm tal-għaqda u tat-tama. 12/11/1997.