L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

Home  

Ikkuntattjana

 

Essays akkademiċi maħduma minn studenti seminaristi tat-Teoloġija fis-Seminarju Maġġuri ta' Għawdex, u mhux bilfors jirriflettu l-aħħar tagħlim uffiċjali tal-Knisja dwar is-suġġetti rispettivi. Publikati hawn bil-permess tar-Rettur tas-Seminarju u tas-Seminaristi nfushom.

 

ATTARD Francesco Pio, IS-SAGRAMENT TAL-PENITENZA FL-ASPETT BIBLIKU-MORALI TIEGĦU Każ morali ppreżentat bħala parti mill-kors It-Teoloġija Morali: Is-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni. Novembru 2007.


ATTARD Francesco Pio, IX-XITAN U L-QAWWA TIEGĦU FUQ IL-BNIEDEM Każ morali ppreżentat bħala parti mill-kors Teoloġija Morali: Il-Virtù tar-Reliġjon. Mejju 2005.


ATTARD Joseph, ID-DIMENSJONI PERSONALI TAS-SAGRAMENT TAL-PENITENZA. Xgħol ippreżentat bħala parti mill-kors tat-Teoloġija Morali: Is-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni. Jannar 2014.


BONELLO Mark. IL-KNISJA U L-INTERNET Xogħol ippreżentat bħala parti mill-kors tat-Teoloġija Morali. Marzu 2011.


BONELLO Mark, IL-PEDOFILIJA Xogħol ippreżentat bħala parti mill-kors tas-Sesswalità Umana. Mejju 2010.


BONELLO Mark, IL-PRINĊIPJU TA’ L-EFFETT DOPPJU Xogħol ippreżentat bħala parti mil-kors tat-Teoloġija Morali. 2007.


FARRUGIA Richard N, Iż-żwieġ u l-omosesswalità fl-Iskrittura Każ ippreżentat bħala parti mill-kors tat-Teoloġija Morali. 2008.


FARRUGIA Richard N. IL-KNISJA U L-KARITÀ FID-DAWL TA’ L-ENĊIKLIKA DEUS CARITAS EST Każ ippreżentat bħala parti mill-kors tat-Teoloġija. 2007.


GRECH Daniel, ID-DRITT TAL-IDRATAZZJONI U N-NUTRIZZJONI LILL-PAZJENTI Xogħol ippreżentat bħala parti mill-kors tat-Teoloġija Morali. Frar 2012.


GRECH Daniel, IL‐ĠUSTIZZJA U L‐PIENA. Każ ippreżentat bħala   parti mill‐kors   tat‐Teoloġija Morali. Diċembru 2009.


GRECH Samuel, ID-DMIRIJIET TAL-ĠENITURI U L-ULIED.


GRIMA Michael, L-Isfruttament tal-Art għal Motivi Ekonomiċi. Każ Morali ppreżentat bħala parti mill-kors tat-Teoloġija Morali: Dritt u Ġustizzja. 2016.


NN, IL-KUXJENZA TAL-KATTOLIKU Kaz morali Il-kuxjenza hija libera u hadd m’ghandu dritt itellifni li nagixxi skont dak li nemmen jien.


NN, IL-LIĠIJIET ĊIVILI U l-VALURI UMANI.


SCERRI Carl, L-Insara iddivorzjati li qegħdin fit-tieni żwieġ. Każ Morali. 2014.


SCERRI Carl, ID-DNUB TAD-DINJA, Każ Morali.


SULTANA Daniel, IL-KOMPENSAZZJONI OKKULTA. Każ Morali ppreżentat bħala parti mill-kors tat-Teoloġija Morali: Id-Dritt u l-Ġustizzja Rabat.  Novembru 2012.


SULTANA Daniel, PENITENZA U RIKONĊILJAZZJONI. Każ Morali ppreżentat bħala parti mill-kors tat-Teoloġija Morali: Is-Sagrament tal-Penitenza.  Novembru 2013.