L

A

I

K

0

S

 

LAQGĦA MAL-KLERU TAD-DJOĊESI TA’ RUMA

MEDITAZZJONI TAL-QDUSIJA TIEGĦU FRANĠISKU

Bażilika ta’ San Ġwann fil-Lateran

Il-Ħamis 7 ta’ Marzu 2019

Ir-rikonċiljazzjoni