LAIKOS.org

Segretarjat għal-Lajċi, Malta.

 

2

Nistaqsu lilna nfusna: "Min jien jien quddiem il-Mulej tiegħi li jbati?"

 

PELLEGRINAĠĠ FL-ART IMQADDSA FL-OKKAŻJONI TAL-50 ANNIVERSARJU MIL-LAQGĦA FĠERUSALEMM BEJN IL-PAPA PAWLU VI U L-PATRIJARKA ATENAGORA

(24-26 TA MEJJU 2014)

LAQGĦA MAS-SAĊERDOTI, IR-RELIĠJUŻI U S-SEMINARISTI

MEDITAZZJONI TAL-QDUSIJA TIEGĦU FRANĠISKU

Knisja tal-Ġetsemani maġenb il-Ġnien taż-Żebbuġ, Ġerusalemm

It-Tnejn 26 ta Mejju 2014

 

Ara aktar riżorsi minn jew dwar il-Papa Franġisku.

Sit Uffiċjali tas-Segretarjat għal-Lajċi - Malta                                                                                                                                                         http://www.laikos.org      

 Link