Patri Marcello Ghirlando dwar temi

mill-Eżortazzjoni Appostolika

tal-Papa Benedittu XVI

Verbum Domini

 

Sintesi tal-Verbum Domini ...

L-Interpretazzjoni tal-Iskrittura ...

Kelmet Alla fil-Ħolqien ...

It-Talb u l-Kelma ta' Alla ...

Il-Verġni Marija ...

 

 

 

Ara l-Verbum Domini bil-Malti ...