01. Il-Preżenza tal-Ispirtu Santu fl-Istorja. 13/05/1998.

02. L-Ispirtu huwa sors ta’ ħajja ġdida u Eterna. 20/05/1998.

03. Ir-rwol tal-Ispirtu Santu fl-Inkarnazzjoni. 27/05/1998.

04. Ir-Rwol tal-Ispirtu Santu fil-Magħmudija u fil-Ħajja Pubblika ta’ Ġesù. 03/06/1998.

05. Ir-Rivelazzjoni tal-Ispirtu fis-Siegħa “Suprema” ta’ Ġesù. 10/06/1998.

06. Il-Pentekoste u l-għoti tal-Liġi l-Ġdida tal-Ispirtu s-Santu. 17/06/1998.

07. L-Evangelizzazzjoni fil-Qawwa, il-Ġdid u l-Għaqda tal-Ispirtu s-Santu. 01/07/1998.

08. L-Ispirtu s-Santu, ir-Ruħ tal-Knisja. 08/07/1998.

09. L-Ispirtu Santu: il-Qdusija, u l-Maħfra tad-Dnubiet. 22/07/1998.

10. L-Ispirtu Santu bħala s-Sors tal-Għaqda. 29/07/1998.

11. L-Ispirtu Santu bħala l-Oriġni ta’ Kariżmi u Ġerarkija. 05/08/1998.

12. L-Ispirtu s-Santu fl-Istorja tal-Fidwa. 12/08/1998.

13. L-Ispirtu s-Santu hu l-vera Tama tad-Dinja. 19/08/1998.

14. Il-Bniedem kapaċi jirċievi r-rigal ta' Alla nnifsu. 26/08/1998.

15. L-Ispirtu s-Santu jwassal lill-Bniedem għal-libertà awtentika. 02/09/1998.

16. L-Ispirtu Santu Jnebbaħ it-Tiftix Uman għall-Verità. 09/09/1998.

17. L-Ispirtu Santu bħala s-Sors ta’ kull Verità. 16/09/1998.

18. L-Ispirtu Santu juri lill-Bniedem il-Preżenza ta’ Alla fl-Istorja. 23/08/1998.

19. L-Ispirtu s-Santu u s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof. 30/09/1998.

20. Id-Dlik: Siġill tad-Don tal-Ispirtu s-Santu. 14/10/1998.

21. L-Ispirtu s-Santu li jagħti l-Ħajja. 21/10/1998.

22. Il-Ħajja fl-Ispirtu tisboq saħansitra l-Mewt. 28/10/1998.

23. L-Iġsma tagħna se jipparteċipaw fil-Qawmien mill-Imwiet. 04/11/1998.

24. L-Ispirtu s-Santu u l-Virtù tat-Tama. 11/09/1998.

25. L-Ispirtu s-Santu u l-Virtù tat-Tama. 18/11/1998.

26. L-Ispirtu jmexxi l-Knisja fit-Triq tat-Tiġdid. 25/11/1998.

27. Nistennew Smewwiet ġodda u Dinja ġdida. 02/12/1998.

28. Il-Maternità ta' Marija hija marbuta mal-Ispirtu. 09/12/1998.

 

Xi Katekeżi oħra dwar l-Ispirtu s-Santu.   (1989)

a. Nemmen fl-Ispirtu s-Santu. 26/04/1989.

b. L-Ispirtu tal-Verità. 17/05/1989.

ċ. Parakletos - L-ispirtu s-Santu bħala Avukat. 24/05/1989.