Laikos

 

Preżentazzjoni minn Joe Farrugia. Produzzjoni tas-Segretarjat għal-Lajci. Imxandra fuq Radju Marija.

Lumen Gentium, Kostituzzjoni Dommatika fuq il-Knisja. Fr Mark Zammit.

Sacrosanctum Concilium, Kostituzzjoni fuq il-Liturġija. Fr Michael Bugeja.

Dei Verbum, Kostituzzjoni Dommatika fuq ir-Rivelazzjoni Divina. Fr Peter Ellul.

Gaudium et Spes, Kostituzzjoni Pastorali fuq il-Knisja fid-Dinja tal-lum. L-Isqof Anton Teuma.

Apostolicam Actuositatem, Digriet fuq l-Apostolat tal-Lajċi. Francesco Pio Attard.

Optatam Totius u Presbyterorum Ordinis, Digrieti fuq il-Formazzjoni Saċerdotali u fuq il-ministeru u l-ħajja tal-presbiteri. Fr Jimmy Bonnici.

Gravissimum Educationis, Dikjarazzjoni fuq l-Edukazzjoni Nisranija. Fr Carl Mario Sultana.

Unitatis Redintegratio, Digriet fuq l-Ekumeniżmu u Orientalium Ecclesiarium, Digriet fuq il-Knejjes tal-Lvant. Fr Hector Scerri.

Nostra Aetate, Dikjarazzjoni fuq ir-Relazzjoni mar-Reliġjonijiet mhux Insara. Fr Joseph Ellul op.

Perfectae Caritatis, Digriet fuq it-tiġdid u l-addattament tal-ħajja reliġjuża. Fr Juan deBono ocd.

Inter Mirifica, Digriet fuq il-Mezzi ta' Komunikazzjoni Soċjali u Dignitatis Humanae, Stqarrija fuq il-LibertÓ Reliġjuża. Fr Noel Saliba.

Ad Gentes u Christus Dominus, Digrieti fuq il-Ħidma Missjunarja tal-Knisja u fuq l-Uffiċċju Pastorali tal-Isqfijiet. L-Arċisqof Ġorġ Frendo op.

Sinodi tal-Isqfijiet u Sinodi lokali: Il-Vjaġġ ikompli. L-Isqof Joe Galea Curmi.