Ara l-Patris Corde kollha  bil-Malti ...

PATRIS CORDE

L-Ittra Appostolika tal-Papa Franġisku dwar San Ġużepp

Siltiet miġbura u moqrija minn Dr Andrew Baldacchino MD

San Ġużepp. fl-erba' Vanġeli

San Ġużepp. Figura tant qrib tal-qagħda umana

San Ġużepp. Missier maħbub

San Ġużepp. Missier fil-ħlewwa

San Ġużepp. Missier fl-ubbidjenza

 

San Ġużepp. Il-Fiat - Ikun li trid Int

San Ġużepp. Missier li jilqa'

San Ġużupp. Missier kuraġġuż li jerfa' kull responsabbiltà

San Ġużepp. Missier b'kuraġġ kreativ

San Ġużepp. Jieħu ħsieb tal-bidu tal-istorja tas-salvazzjoni

 

San Ġużepp. Missier ħaddiem

San Ġużepp. Missier fid-dell

San Ġużepp. Dell tal-Missier wahdieni tas-sema

San Ġużepp. Missier li jmexxini matul it-triq tal-ħajja